archive-am.com » AM » A » AGROINPUT.AM

Total: 69

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Agroinput
  Ստար Կարդալ ամբողջը Սերմեր Պոմիդոր Կարդալ ամբողջը ñáÇÝ áõï êäÀ ñáÇÝ áõï êäÀ ÑÇÙÝ ñí É 1999 Ãí Ï ÝÇÝ Ð Ù ßË ñÑ ÛÇÝ ÝÏÇ ÛáõÕ ïÝï ëáõÃÛ Ý ñ áËáõÙÝ ñÇ ç ÏóáõÃÛ Ý Íñ ñÇ ßñç Ý ÏÝ ñáõÙ ñáÇÝ áõï êäÀ Çñ Ï Ý óÝáõÙ áõÛë ñÇ å ßï å Ýáõ Ã Û Ý ÙÇçáóÝ ñÇ ßáõÏ ÛÇ Ï ÝáÝ Ï ñ áõÙÁ Ýå ï Ï áõÝ Ý Éáí áõñë ÙÕ É ßáõÏ ÛÇó ãÇ Ý Ï Ý Ãáõñù Ï Ý ñï ñáõÃÛ Ý ÛÉ Ï ëÏ Í ÉÇ áõ Å ÙÏ ï Ýó ÃáõÝ ùÇÙÇÏ ïÝ ñÝ áõ ý ñ Ù ñÝ ñÇÝ å Ñáí É Å Ù Ý Ï ÏÇó áñ ÏÛ É å ëïÇóÇ Ý ñáí kklk ÜàðàôÂÚàôÜ Çáûñ Ý Ï Ý Ü Üàå ñ ñï ÝÛáõÃ Ü ñá ÌÉáõÝ Ï ÇáýáõÝ ÇóÇ Çá Ý ñ ïÇÏÇ Üáñ Ýí ÝáõÙ ë ñÙ ñÇ Ç å ÑáíáõÙ 100 ÏáÉá Ç å ë ÝíÝ ë å ñ ñï ÝÛáõà å ïñ ëïí Í ûñ Ý Ï Ý ëáõ ëïñ ïÇó ÙÇÏñá É Ù ÝïÝ ñÇó Çá ÏïÇí ÝÛáõà ñÇó Ü Ë ï ëí Í ÛáõÕ ïÝï ë Ï Ý áÉáñ ïÇåÇ Ùß Ï áõÛë ñÇ

  Original URL path: http://agroinput.am/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive


 • Agroinput
  в Армении с целью исключения из рынка сомнительных препаратов генериков производства третьих стран и обеспечение фермеров высококачественными и современными средствами защиты растений Новинка Биоорганическое НАНО удобрение Нагро Нагро Nagro представитель нового поколения биоорганических удобрений Нагро прошло испытания в основных почвенно климатических условиях России ряда стран СНГ и дальнего зарубежья Азия Европа Южная Америка ЕС Прибавка к урожаю от 30 до 200 100 экологически чистый продукт Инновационный продукт Нагро это современное

  Original URL path: http://agroinput.am/?lang=2 (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput
  World Bank s Agricultural reform support program Agroinput LLC realizes the market regulation of the crop protection chemicals aiming to exclude the Chinese Turkish and other doubtful expired preparations from the Armenian market as well as our company aims to provide the farmers with the contemporary and quality pesticides Bioplant Flora REVOLUTION IN AGRICULTURE Bioplant Flora is a modern nanotechnological certified fertilizer It has no world analogues in biological and

  Original URL path: http://agroinput.am/?lang=3 (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput
  aims to provide the farmers with the contemporary and quality pesticides Being a trustful distributor of the famous companies like Syngenta Dow AgroSciences Cheminova the company imports from the European mother factories fresh quality high productive safety pesticides for the environment which are well known at the all agricultural regions of Armenia Agroinput LLC realizes wide ranging information assistance organizing seminars lectures as well as field days for the farmers

  Original URL path: http://agroinput.am/about.php (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput - our services
  different regions of Armenia informing the specialists of agriculture and farmers about the import of the crop protection preparations about their using effectiveness on various agricultural crops peculiarities advantages rate of application etc Read more Sale Agroinput LLC license 000017 realizes preparation s wholesale trade to Farmers Processing enterprises for proper user needs Licensed shops Dealers Read more Consultation The company specialists together with the regions agricultural assisting centers organize

  Original URL path: http://agroinput.am/services.php (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput - our partners
  Match Actellik Read more Fungicides Bordeaux Mixture 20 WP Topas Thiovit Jet Dithane M 45 Alto Super Read more Herbicides Arcade 880 EC Dual Gold Read more Seed care Celest Top 312 5 FS Divident Star Read more Syngenta Dow

  Original URL path: http://agroinput.am/partners.php (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput
  Actellik Read more Fungicides Bordeaux Mixture 20 WP Topas Thiovit Jet Dithane M 45 Alto Super Read more Herbicides Arcade 880 EC Dual Gold Read more Seed care Celest Top 312 5 FS Divident Star Read more Name E mail Tel Mob Theme Suggestion Feedback Other Text Address 12 Vagharsh Vagharshyan str 5 th floor Arabkir Yerevan 0012 Republic of Armenia Telephone 374 10 277 647 277 404 mobile 374

  Original URL path: http://agroinput.am/contacts.php (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Agroinput
  312 5 FS Divident Star Read more Agroinput LLC and Agribusiness Development Center CJSC organize the International Food Exhibition ARMPRODEXPO every year The main parts of the exhibition are Wine champagne brandy vodka liqueur Fruit vegetable cans beer mineral water natural juices Confectionery Meat and dairy produce ice cream Dried fruit coffee Tobacco and cigarette produce Equipment for food industry Packaging materials and corks Polygraph produce The aim of the

  Original URL path: http://agroinput.am/videos.php (2012-12-22)
  Open archived version from archive