archive-am.com » AM » A » ARARATCITY.AM

Total: 706

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Որոշումներ
  Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք ԱՐԱՐԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 26 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2016 թվականի ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 20 ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ որոշում եմ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Անհատ ձեռնարկատեր Լալա Աբրահամյանին տալ ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն

  Original URL path: http://araratcity.am/Pages/DocFlow/Print.aspx?nt=1&a=v&code=Q1&g=f9151774-8943-41ee-8b57-c0a422e990cb (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Որոշումներ
  Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք ԱՐԱՐԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 26 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2016 թվականի ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 18 ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ որոշում եմ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Անհատ ձեռնարկատեր Զոյա Հարությունյանին տալ ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի

  Original URL path: http://araratcity.am/Pages/DocFlow/Print.aspx?nt=1&a=v&code=Q1&g=57acdd51-101f-4906-8ba8-cf8ceab96b10 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք ԱՐԱՐԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 25 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2016 թվականի ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 16 ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ որոշում եմ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Անհատ ձեռնարկատեր Մանյա Սերոբյանին տալ ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի

  Original URL path: http://araratcity.am/Pages/DocFlow/Print.aspx?nt=1&a=v&code=Q1&g=b41e74f8-ba53-4ef7-8b7f-792234d33490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  ararat ararat mta gov am Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 30 ՀՈՒՆԻՍԻ 2009թվականի N 161 ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԱՐԹՈՒՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԱՔՍԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Առաջնորդվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 39 րդ հոդվածի 3 րդ

  Original URL path: http://araratcity.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=afe6374a-58e8-4925-ad9b-dd75f678c05e (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը կառույցը չի գտնվում ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման և անվտանգության գոտիներում կառուցված է քաղաքաշինական նորմերին համաձայն և չի առաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք 1 Արարատի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող ք Արարատ Կոմիտաս 8 2 շ հասցեում գտնվող 0 00395 հա բնակելի կառուցապատման տարածքում ինքնակամ կառուցված 39 50 քմ մակերեսով ավտոտնակը ճանաչել օրինական 2 Վերոհիշյալ կառույցի նկատմամբ ճանաչել կառույցն իրականացնող

  Original URL path: http://araratcity.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=847f65bd-50cf-426d-97a2-1bfd922e0667 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով ՀՀ ՙՔաղաքացիական օրենսգրքի 188 րդ հոդվածի 2 րդ կետի պահանջներով և ՀՀ Կառավարության 18 05 2006 թ ի ՙՊետական կամ համայնքային հողամասերում ինքնակամ կառույցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման կարգը հաստատելու մասին թիվ 731 Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 1 Արարատի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող ք Արարատ Կոմիտաս 12 1 6 շ հասցեում գտնվող 22 10 քմ մակերեսով հողամասի վրա ինքնակամ կառուցված 44 20

  Original URL path: http://araratcity.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=55f75e11-5f14-4ca7-8560-1a0a059160dc (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը կառույցը չի գտնվում ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման և անվտանգության գոտիներում կառուցված է քաղաքաշինական նորմերին համաձայն և չի առաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք 1 Արարատի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող ք Արարատ Կոմիտաս 8 1 շ հասցեում գտնվող 0 00334 հա բնակելի կառուցապատման տարածքում ինքնակամ կառուցված 33 40 քմ մակերեսով ավտոտնակը ճանաչել օրինական 2 Վերոհիշյալ կառույցի նկատմամբ ճանաչել կառույցն իրականացնող և

  Original URL path: http://araratcity.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=0ffb9a93-789c-46e6-bee0-e485aafdff36 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  աշխատակազմին է հանձնում թեստավորում անցկացնելու համար ստացված սակայն չօգտագործված ամփոփաթերթերը և մրցութային փաթեթը ի իրականացնում է օրենքով սույն աշխատակարգով և թեստավորման արդյունքների հետ կապված իրավական այլ ակտերով իր իրավասությանը վերապահված այլ լիազորություններ 3 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 3 1 Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով 3 2 Նիստերն իրավազոր են եթե դրանց մասնակցում են հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին 3 3 Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվում է եթե դրա ընդունման օգտին քվեարկել են նիստին մասնակից անդամների կեսից ավելին 4 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 4 1 Հանձնաժողովի նախագահը ա ղեկավարում է հանձնաժողովի աշխատանքները բ վարում է հանձնաժողովի նիստերը գ կազմակերպում է թեստերի կազմման աշխատանքները սահմանված կարգի համաձայն դ մինչև թեստավորման սկսելը հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ ստուգում և ստորագրում է ամփոփաթերթերը ինչպես նաև ստուգում և իր ստորագրությամբ վավերացված թերթը փակցնում է քվեարկության համար նախատեսված արկղի վրա ե հարցազրույցի ժամանակ կարող է ընդհատել անհարկի ծավալված բանավեճը զ որոշում է մրցույթի հետ կապված հարցերի դիմումների և բողոքների քննարկման հերթականությունը համաձայնեցնելով հանձնաժողովի անդամների հետ է իրականացնում է սույն աշխատակարգով և մյուս իրավական ակտերով իր իրավասությանը վերապահված այլ լիազորություններ 5 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԸ 5 1 Հանձնաժողովի անդամը ա ստորագրում է հանձնաժողովի անդամների ներկայության թերթը բ թեստավորման աշխատանքների նկատմամբ իրականացնում է վերահսկողություն գ մասնակցում է հարցազրույցի անցկացմանը և կարող է հարցեր տալ մասնակիցներին բարձրաձայն հայտարարելով պատասխանի ճիշտ կամ սխալ լինելը իսկ սխալ պատասխանի դեպքում տալ ճիշտ պատասխանը դ հարցազրույցի արդյունքում գնահատում է յուրաքանչյուր մասնակցի գործնական կարողությունները մասնակիցների գործնական կարողությունների գնահատման թերթերում ե մասնակցում է յուրաքանչյուր մասնակցի ստացած դրական բալերի ընդհանուր թվի հաշվարկմանը զ ստորագրում է մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի մասնակիցների մասին եզրակացությունը իսկ հատուկ կարծիք ունենալու դեպքում ստորագրության կողքին գրառում է հատուկ կարծիքը կցվում է և հանփնաժողովի նախագահին է հանձնում իր կողմից ստորագրված հատուկ կարծիքը է ծանոթանում է նիստերի արձանագրություններին և ստորագրում է դրանք ը իրականացնում է սույն աշխատակարգով և մյուս իրավական ակտերով իր իրավասությանը վերապահված այլ լիազորություններ 6 ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՎԱՐՏԸ ԵՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 6 1 Մրցույթը համարվում է ավարտված հանձնաժողովի կողմից աշխատակազմին մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի մասնակիցների մասին եզրակացություն տալու պահից 6 2 Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումները կարող են բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով Հավելված թիվ 2 Արարատի քաղաքային համայնքի Ղեկավարի 200 թ թիվ որոշման ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ Արարատի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային ծառայության ատեստավորման հանձնաժողովի 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 1 1 Սույնով սահմանվում է Արարատի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց այսուհետ համայնքային ծառայողներ ատեստավորման հանձնաժողովի այսուհետ հանձնաժողովի աշխատակարգը 1 2 Հանձնաժողովը ղեկավարվում է Համայնքային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով այսուհետ օրենք սույն աշխատակարգով ինչպես նաև իրավական այլ ակտերով 1 3 Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են համայնքի ղեկավարը ավագանու 5 անդամներ ինչպես նաև մարզպետարանի 3 ներկայցուցիչ 1 4 Համայնքի ղեկավարը մարզպետարանի ներկայացուցիչների մասին տվյալները ստանալուց հետո 20 օրյա ժամկետում իր որոշմամբ ստեղծում է հանձնաժողով և հաստատում դրա անհատական կազմը Համայնքի ղեկավարը հանձնաժողովի անհատական կազմում կատարում է փոփոխություններ եթե ա փոխվել է համայնքի ղեկավարը բ փոփոխություններ է կատարվել ավագանու կազմում գ ներկայացվել է մարզպետարանի այլ ներկայացուցիչ ներկայացուցիչներ 1 5 Հանձնաժողովի նախագահը համայնքի ղեկավարն է Հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելուց հետո 20 օրյա ժամկետում հրավիրում է հանձնաժողովի աշխատակարգային նիստ որի ընթացքում ընտրվում է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ որը նախա ահի

  Original URL path: http://araratcity.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=2e42a478-2304-47b6-943e-1d4d1f8f60f9 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •