archive-am.com » AM » A » ARTASHAT.AM

Total: 506

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Որոշումներ
  իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 3 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 19 հունվարի 2016 թվականի N 3 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16 րդ հոդվածի 3 րդ կետով լսելով և քննարկելով քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետի ժ պ տիկին Մ Մելիքյանի Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի տարեկան եկամուտների և ծախսերի մասին հաղորդումը Հաստատել Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ա եկամուտների գծով նախատեսված 652421 04 հ դ ի դիմաց փաստացի մուտքագրվել է 647196 86 հ դ կատարողականը 99 2 հավելվածը կցվում է բ ծախսերի գծով ըստ գործառական դասակարգման նախատեսված 652421 04 հ դ ի դիմաց փաստացի ծախսվել է 619222 33 հ դ կատարողականը 94 9 հավելվածը կցվում է

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=d4575ba0-37e8-4594-85b8-0fc7c295e58a (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Որոշումներ
  կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 2 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 19 հունվարի 2016 թվականի N 2 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՃՇՏՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55 րդ հոդվածի դրույթներով 1 Ð ëï ï É ñï ß ïÇ ù Õ ù ÛÇÝ Ñ Ù ÛÝùÇ 2016 à վականի ճշտված Ûáõç Ý 2016 à 2015à 2014 Ã Ý Ë ï ëíáÕ Ñ ëï ïí Í փաստացի ê Ï Ý Ï ÙáõïÝ ñÇ Íáí 228854 9 հ դ 255506 1 հ դ 261258 4 Ñ Ì Ëë ñÇ Íáí 646742 3 հ դ 646109 4 հ դ 637261 4 Ñ áï óÇ 322702 6 հ դ 312533 8 հ դ 282021 7 Ñ êáõ í ÝóÇ և այլ հատկ 68211 1 հ դ 76593 8 հ դ 72653 5 Ñ ØÝ óáñ é 1 01 26972 7 հ դ 1475 7 հ դ 21327 8 հ դ ÀÝ Ù ÝÁ Ï ÙáõïÝ ñ 646741 3 Ñ 646109 4 հ դ 637261 4 Ñ 2 Ð ëï ï É ñï ß ïÇ ù Õ ù ÛÇÝ Ñ Ù ÛÝùÇ 2016 à վականի ճշտված Ûáõç Ç Ï ÙáõïÝ ñÝ Áëï é ÝÓÇÝ Ï ÙáõïÝ ñÇ Õ ÛáõñÝ ñÇ ÏóíáõÙ Ï ÙáõïÝ ñÇ í ñ ñÛ É հավելվածը 3 Ð ëï ï É ñï ß ïÇ ù Õ ù ÛÇÝ Ñ Ù ÛÝùÇ 2016 à վականի ճշտված Ûáõç Ç Ñ ïÏ óáõÙÝ ñ ի Í

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=a866bab1-4b3b-4e1e-9185-102ec603df66 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 1 Ա ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 19 հունվարի 2016 թվականի N 1 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19 Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հաստատել Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 2016 թվականի հունվարի 19 ի հերթական նիստի օ ր ա կ ա ր գ ը 1 2 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՃՇՏՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Մ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 2 3 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Մ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 3 4 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24 Ի ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 100 Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Ա ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ Կողմ 12

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=3745ffa4-2a99-4124-b036-5b5f9d27cc97 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 99 Ա ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 99 Ա 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՈՒՄՆ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հաշվի առնելով որ Արտաշատի քաղաքապետարանը հանդիսանում է Արտաշատի կոմունալ տնտեսություն ԲԲԸ ի բաժնեմասի 34 0 բաժնետերը իսկ Արտաշատի կոմունալ տնտեսություն ԲԲԸ ն հանդիսանում է տարածաշրջանի միակ մասնագիտացված կազմակերպությունը և ղեկավարվելով Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ինչպես նաև Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20 րդ հոդվածի 5 րդ կետի 1 ին ենթակետով Թույլատրել 2016 թվականի Արտաշատ քաղաքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների գնումը կատարել բանակցային ընթացակարգ առանց հայտարարության ընթացակարգով Կողմ 13 Դեմ 0 Ձեռնպահ 0 Չի մասնակցել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=f9ebab6b-ed5d-4c57-ae27-87ece86136da (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  համար հողի հակ 900415151019 եկամտային հաշիվը պակասեցնել 1000000 մեկ միլոն դրամով պետական տուրք ԶԱԳՍ 900415151274 եկամտային հաշիվը պակասեցնել 500000 հինգ հարյուր հազար դրամով պետ տուրք նոտար 900415151191 եկամտային հաշիվը պակասեցնել 4000000 չորս միլիոն դրամով աճուրդ վաճառք կազմակերպելու համար 900415151126 եկամտային հաշիվը պակասեցնել 500000 հինգ հարյոյր հազար դրամով ինքնակամ շինությունների օրինականացում 900415151159 եկամտային հաշիվը պակասեցնել 400000 չոր հարյուր հազար դրամով մուտքեր վարչական իրավախախտումների համար տուգանքներից և պատժամիջոցներից 900415151472 եկամտային հաշիվը պակասեցնել 100000 մեկ հարյուր հազար դրամով գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից փոխադրամիջոցների համար 900415151043 եկամտային հաշիվը ավելացնել 5500000 հինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար դրամով հողի օտարումից եկամուտներ 900415151068 եկամտային հաշիվը պակասեցնել 27231900 քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր երեսունմեկ հազար ինը հարյուր դրամով այլ հիմնական միջոցների օտարումից մուտքեր 900415151209 եկամտային հաշիվը պակասեցնել 1237000 մեկ միլիոն երկու հարյուր երեսունյոթ հազար դրամով 2 Թույլատրել Արտաշատի քաղաքային համայքնի բյուջեի ծախսային մասի ա 01 01 01 51 գործառնական դասակարգման կառավարման մարմնի պահպանում 4111 հոդվածը պակասեցնել 4500000 չորս միլիոն հինգ հարյուր հազար դրամով 4212 հոդվածը պակասեցնել 2855232 երկու միլիոն ութ հարյուր հիսունհինգ հազար երկու հարյուր երեսուներկու դրամով 4213 հոդվածը պակասեցնել 279625 երկու հարյուր յոթանասունինը հազար վեց հարյուր քսանհինգ դրամով 4214 հոդվածը պակասեցնել 75874 յոթանասունհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս դրամով 4215 հոդվածը պակասեցնել 31000 երեսունմեկ հազար դրամով 4221 հոդվածը պակասեցնել 65000 վաթսունհինգ հազար դրամով 4235 հոդվածը պակասեցնել 180000 մեկ հարյուր ութսուն հազար դրամով 4237 հոդվածը պակասեցնել 367400 երեք հարյուր վաթսունյոթ հազար չորս հարյուր դրամով 4252 հոդվածը պակասեցնել 919800 ինը հարյուր տասնինը հազար ութ հարյուր դրամով 4261 հոդվածը պակասեցնել 270000 երկու հարյուր յոթանասուն հազար դրամով 4264 հոդվածը պակասեցնել 1809700 մեկ միլիոն ութ հարյուր ինը հազար յոթ հարյուր դրամով 4823 հոդվածը պակասեցնել 90650 իննսուն հազար վեց հարյուր հիսուն դրամով 5122 հոդվածը պակասեցնել 891000 ութ հարյուր իննսունմեկ հազար դրամով բ 11 01 02 51 գործառնական դասակարգման վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 4891 հոդվածը պակասեցնել 9637379 ինը միլիոն վեց հարյուր երեսունյոթ հազար երեք հարյուր

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=21d7d602-4055-41ae-8591-4ac0732a8225 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Ա ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ 4 101 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Ա ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ 5 102 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Ա ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ 6 103 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 28 Ի ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱ ԿԻՑՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 57 Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Ա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 7 104 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Մ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 8 105 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 18 11 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՐՔՍԻ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 7 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԹԻՎ 15 ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ 76 6 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՎԵՏԻՍ ԱՎԱԳՅԱՆԻՆ ՍՎԵՏԻԿ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆԻՆ ԵՐԱՆՈԻՀԻ ԱՎԱԳՅԱՆԻՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆԻՆ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 81 Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Ա ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ 9 106 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 18 11 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 26 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԹԻՎ 12 ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ 59 73 ՔՄ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՄԱՅՐԱՆՈՒՇ ՄՈՒՇՈՒԼՈՎԱՅԻՆ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 82 Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Ա ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ 10 107 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 11 108 Ա ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՍԽԱԼԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 12 109 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 13 110 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 14 111 Ա ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԻՍԱԿՈՎ

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=9d081655-c4ee-4fd8-8f55-869b66c89332 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 118 Ա ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 118 Ա ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 1 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈԻ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Արտաշատ քաղաքի Երևանյան փողոցի թիվ 1 շենքի տանիքի մասնակի վերանորոգման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 17 12 2015 թվականի թիվ 1478 Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության պահուստային ֆոնդի հաշվին կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին հոդվածով 18500000 տասնութ միլիոն հինգ հարյուր հազար դրամ է հատկացվել Արտաշատի քաղաքային համայնքին Ղեկավարվելով Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20 րդ հոդվածի 5 րդ կետի 4 րդ ենթակետի ա պարբերության դրույթներով Թույլատրել Արտաշատ քաղաքի Երևանյան փողոցի թիվ 1 շենքի տանիքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների գնումը կատարել առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապակելու բանակցային ընթացակարգով Կողմ 13 Դեմ 0 Ձեռնպահ

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=1ede20e5-4072-44c6-b6e4-d1780f925b82 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 117 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 117 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ð Ù Ó ÛÝ Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16 րդ հոդվածի 3 րդ մասին Ûáõç ï ÛÇÝ Ñ Ù Ï ñ Ç Ù ëÇÝ Հայաստանի Հանրապետության ûñ ÝùÇ 7 ñ Ñá í ÍÇ 1 ÇÝ Ï ïÇ áõ 28 ñ Ñá í ÍÇ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17 ի թիվ 1478 Ն որոշման Հաստատել Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի առաաջարկվող փոփոխությունները 1 Թույլատրել Արտաշատի քաղաքային համայնքի 900415151373 եկամտային հաշիվը ՀՀ պետ բյուջեից կապիտալ ծախսերի կատարման համար տրվող սուբվենցիաներ ավելացնել 18500000 տասնութ միլիոն հինգ հարյուր հազար դրամով այն համապատասխանաբար ուղղելով բյուջեի ծախսային մասի 06 06 01 52 գործառնական դասակարգման բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում 5113 հոդվածին ավելացնելով այն 18500000 տասնութ միլիոն հինգ հարյուր հազար դրամով տանիքների կապիտալ նորոգման հետ կապված ծախսերն ապահովելու համար 2 08 01 0152 գործառնական դասակարգման հանգստի գոտիների և զբոսայգիների կառուցում 5129 հոդվածը պակասեցնել 600000 վեց հարյուր հազար դրամով համապատասխանաբար ուղղելով 06 06 01 52 գործառնական դասակարգման բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում 5134 հոդվածին ավելացնելով այն 600000 վեց հարյուր հազար դրամով բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ նորոգման աշխատանքների հետ կապված նախագծա նախահաշվային աշխատանքներն ապահովելու համար Կողմ 13 Դեմ 0 Ձեռնպահ

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=fc889772-d5f4-4953-838c-3e6eb47391a7 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •