archive-am.com » AM » A » ARTASHAT.AM

Total: 506

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Որոշման նախագծեր
  Հաճախակի տրվող հարցեր Իրավական ակտեր Համայնքների ղեկավարների հեռախոսներ Կազմակերպությունների հեռախոսներ Ձևաթղթերի շտեմարան Օգտագործողի ձեռնարկ ՀԿՏՀ խորհրդատվություն Skype ով Ծառայություններ Գույքահարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Գույքահարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշման նախագիծ N 30 Ա Դիտել Ավագանու որոշումը ՆԱԽԱԳԻԾ 30 Ա Զեկ ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Ռ Ալավերդյանի 15 04 2015թ թիվ 04 11 2 1880 15 գրությունը և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունը 1 Քաղաքային համայնքի տարածքում գտնվող համաձայն սխեմայի 0 75581 հա հասարակական կառուցապատման և 0 01439 հա բնակավայրի այլ հողերը փոխադրել արդյունաբերական ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական հողերի նպատակային նշանակության 0 7702 հա 0 50892 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողերից 0 2680 հա հողը համաձայն սխեմայի փոխադրել բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման նշանակության 2 Կառուցապատման հետագա գործողություններն իրականացնել ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան 3 Հանձնարարել ՃՔՀ բաժնին կատարել համապատասխան

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=7713b2d0-f3c2-4d9b-ae17-70d612f706c5 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Որոշման նախագծեր
  պլան Ծախսերի պլան Նախահաշիվներ Տեղեկատուներ Հաճախակի տրվող հարցեր Իրավական ակտեր Համայնքների ղեկավարների հեռախոսներ Կազմակերպությունների հեռախոսներ Ձևաթղթերի շտեմարան Օգտագործողի ձեռնարկ ՀԿՏՀ խորհրդատվություն Skype ով Ծառայություններ Գույքահարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Գույքահարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշման նախագիծ N 31 Ա Դիտել Ավագանու որոշումը ՆԱԽԱԳԻԾ 31 Ա Զեկ ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍ ԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 3 րդ հոդվածով 1 î É Ñ Ù Ó ÛÝáõÃÛáõÝ ñï ß ï ù Õ ù ÛÇÝ Ñ Ù ÛÝùÇ Ýå ï ÏÝ ñÇ Ñ Ù ñ Ý Éáõ úÝÇÏ ØÇñ áÛ ÝÇÝ ë Ï ÝáõÃÛ Ý Çñ íáõÝùáí å ïÏ ÝáÕ 0446 0002 Í ÍÏ ñÇ ï Ï ïÝíáÕ ÛáõÕ ïÝï ë Ï Ý Ýß Ý ÏáõÃÛ Ý 0 1555 Ñ í ñ É ÑáÕÁ 2 ÝíáÕ ÑáÕ Ù ëÇ Ñ Ù ñ í ñíáÕ áõÙ ñÁ ë ÑÙ Ý É 100 Ç

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=fbc000a5-a501-4a67-b448-dc7646c1e9b6 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշման նախագծեր
  Մուտքեր Հաշվետվություններ 1 6 հատվածներ Գրաֆիկական Պլան Եկամուտների պլան Ծախսերի պլան Նախահաշիվներ Տեղեկատուներ Հաճախակի տրվող հարցեր Իրավական ակտեր Համայնքների ղեկավարների հեռախոսներ Կազմակերպությունների հեռախոսներ Ձևաթղթերի շտեմարան Օգտագործողի ձեռնարկ ՀԿՏՀ խորհրդատվություն Skype ով Ծառայություններ Գույքահարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Գույքահարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշման նախագիծ N 32 Ն Դիտել Ավագանու որոշումը ՆԱԽԱԳԻԾ 32 Ն Զեկ ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻՑ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 67 րդ հոդվածով Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16 րդ հոդվածի 1 ին մասի 20 րդ կետի դրույթներով 1 Թույլատրել աճուրդային կարգով օտարելու Արտաշատի քաղաքային համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Մարքսի փողոցի թիվ 9 4 հասցեում գտնվող 0 00649 հա հասարակական կառուցապատման նշանակության հողամասը 2 Հողամասի աճուրդային կարգով օտարման մեկնարկային գինը սահմանել նրա կադաստրային արժեքի 100 ի չափով 3 Աճուրդն անցկացնել բաց դասական եղանակով ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԳԱԳԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Նախագիծ կազմող

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=a927adf1-c46b-4b4c-9584-e409f407f482 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշման նախագծեր
  ղեկավարների հեռախոսներ Կազմակերպությունների հեռախոսներ Ձևաթղթերի շտեմարան Օգտագործողի ձեռնարկ ՀԿՏՀ խորհրդատվություն Skype ով Ծառայություններ Գույքահարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Գույքահարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշման նախագիծ N 33 Ն Դիտել Ավագանու որոշումը ՆԱԽԱԳԻԾ 33 Ն Զեկ ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾ ՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16 րդ հոդվածի 1 ին մասի 20 րդ կետով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 12 04 2001 թվականի թիվ 286 Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը 1 ÂáõÛÉ ïñ É մրցութային կարգով Ï éáõó å ïÙ Ý Çñ íáõÝùáí գտագործման տրամադրելու սեփականության իրավունքով ñï ß ï ի ù Õ ù ային համայնքին պատկանող Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60 րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումների ցանկում ընդգրկված Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23 փողոցի թիվ 109 2 հասցեում գտնվող 0 02937 հա մակերեսով հողատարածքը հասարակական օբյեկտ կառուցելու համար 2 Մրցութային կարգով կառուցապատման

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=4fbf5db8-468f-4718-979f-5b7a4c655cc5 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 29 ապրիլի 2015 թվականի N 24 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29 Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հաստատել Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թվականի ապրիլի 29 ի նիստի օ ր ա կ ա ր գ ը 1 24 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29 Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Գ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 2 25 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 3 ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Լ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ 3 26 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Լ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ 4 27 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Լ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ 5 28 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Լ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ 6 29 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՍԽԱԼԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 7 30 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 8 31 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍ ԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 9 32 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻՑ ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 10 33 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 11 34 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻ ԽՈՒՄԲ ՀՈՂԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Կ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 12 35 Ա ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 7 ՇԵՆՔԻ ԹԻՎ 26 ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԲՆԱԿԻՉ ՊԵՏՐՈՍ ՍԱՄՈՅԱՆԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Զեկ Ա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 13 36 Ա ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 3 ՇԵՆՔԻ ԹԻՎ 24 ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԲՆԱԿԻՉ ԿԱՐԵՆ

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=43a1a2fa-9ef9-412f-845a-249de8bc8d36 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 25 Ա ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 29 ապրիլի 2015 թվականի N 25 Ա ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 3 ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 69 րդ հոդվածով լսելով և քննարկելով քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ տիկին Լ Նավասարդյանի Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի 3 ամիսների եկամուտների և ծախսերի մասին հաղորդումը Ընդունել Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի 3 ամիսների եկամուտների և ծախսերի մասին հաղորդումը ա եկամուտների գծով նախատեսված 276794 02 հ դ ի դիմաց փաստացի մուտքագրվել է 120188 9 հ դ կատարողականը 43 4 հավելվածը կցվում է բ ծախսերի գծով ըստ գործառական դասակարգման նախատեսված 256515 3 հ դ ի դիմաց փաստացի ծախսվել է 118361 4 հ դ

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=294efc0d-ff2b-4402-8d07-694c3f489136 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 26 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 29 ապրիլի 2015 թվականի N 26 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ԵՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16 րդ հոդվածի 3 րդ կետի Բյուջետային համակարգի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7 րդ հոդվածի 1 ին կետի 18 րդ և 28 րդ հոդվածների Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 15 ի թիվ 215 Ն որոշման Թույլատրել Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի եկամտային մասում պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների գծով նախատեսված գումարը պակասեցնել 159700 մեկ հարյուր հիսունինը հազար յոթ հարյուր դրամով սահմանելով 5342900 հինգ միլիոն երեք հարյուր քառասուներկու հազար ինը հարյուր դրամ Համապատասխանաբար թույլատրել վարչական բյուջեի ծախսային մասում կատարել հետևյալ փոփոխությունները 01 03 01 51 գործառնական դասակարգման քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում 4111 հոդվածը պակասեցնել 150100 մեկ հարյուր հիսուն հազար հարյուր դրամով 4212 հոդվածը

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=7f171c79-af99-4cb1-8b1f-8a54f0b16799 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ծառայությունների մատուցում Ավագանու որոշում N 27 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք ՀՀ Արարատի մարզ ք Արտաշատ 010 0280219 0235 22383 artashatmeria bk ru Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 29 ապրիլի 2015 թվականի N 27 Ն ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետու թյան օրենքի 16 րդ հոդվածի 3 րդ կետի Բյուջետային համկարգի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 րդ 28 րդ հոդվածների և 78 րդ հոդվածի 1 ին կետի Հաստատել Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի ծախսային մասի առաջարկվող փոփոխությունները ա 11 01 02 51 գործառնական դասակարգման վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 4891 հոդվածը պակասեցնել 2495000 երկու միլիոն չորս հարյուր իննսունհինգ հազար դրամով բ 08 04 02 51 գործառնական դասակարգման մշակութային միջոցառումների իրականացում 4239 հոդվածը ավելացնել 850000 ութ հարյուր հիսուն հազար դրամով մշակութային միջոցառման կազմակերպման համար գ 09 05 01 51 գործառնական դասակարգման արտադպրոցական դաստիարակություն Համալիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ ի 4239 հոդվածը ավելացնել 1500000 մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար դրամի չիափով համահայկական խաղերի մասնակցությունն ապահովելու համար

  Original URL path: http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=10a310ad-4923-4992-83a0-3a7152689bd3 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •