archive-am.com » AM » A » ASHTARAK.AM

Total: 462

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ավագանու որոշումներ
  Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Ավագանու որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Ավագանու որոշում N 2 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Աշտարակ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնք ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Աշտարակ 0232 3 10 26 ashtarakmunicipality gmail com Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2015 թվականի N 2 Ն ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով 2015թ ի բյուջեի առկա ֆինանսական միջոցները համամասնորեն բաշխելու ինչպես նաև ծախսային մասը արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով առաջնորդվելով ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 16 3 և ՙԲյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքի 33 4 հոդվածների պահանջներով համայնքի ավագանին Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2015 թ ի տարեկան բյուջեի եկամտային մասի փոփոխության առաջարկությանը համաձայն հատված 1 ի Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2015 թ ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասի փոփոխության առաջարկությանը ըստ բյուջետային ծախսերի գ ործառնական դասակար գ ման համաձայն հատված 2 ի Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2015 թ ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասի փոփոխության առաջարկությանը ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսա գ իտական դասակար գ ման համաձայն հատված 3 ի Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2015 թ ի տարեկան բյուջեի տարեվերջի հավելուրդին կամ դեֆիցիտին պակասուրդին համաձայն հատված 4 ի Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի տարեկան բյուջեի տարեվերջի հավելուրդի օ գ տա գ ործման ուղղություներին կամ դեֆիցիտի պակասուրդի ֆինանասավորման աղբյուրներին համաձայն հատված 5 ի Հավանություն տալ Աշտարակ քաղաքի 2015 թ ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասի փոփոխության առաջարկությանը ըստ բյուջետային ծախսերի գ ործառնական և տնտեսա գ իտական դասակար գ ման համաձայն հատված 6 ի ՙՀայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակար գ ի մասին ՀՀ օրենքի 33 րդ հոդվածի 3 րդ կետի համաձայն ա թույլատրել համայնքի ղեկավարին համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքում կատարելու վերաբաշխումներ ըստ գործառնական և տնտեսա գ իտական դասակար գ ման ծախսերի նախատեսված հոդվածների միջև Ñ ñ Ù վարչական ֆոնդային Ընդ բյուջե բյուջե Եկամտային

  Original URL path: http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=91162167-4a76-4638-82f0-0d5f70477331 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Ավագանու որոշումներ
  Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ծառայությունների մատուցում Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Ավագանու որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Ավագանու որոշում N 1 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Աշտարակ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնք ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Աշտարակ 0232 3 10 26 ashtarakmunicipality gmail com Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2015 թվականի N 1 Ն ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ÐÇÙù ÁÝ áõÝ Éáí ýÇÝ Ýë ïÝï ë Çï Ï Ý ÅÝÇ ÏáóÙÇó Ý ñÏ Û óí Í í ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Õ Ï í ñí Éáí î Õ Ï Ý ÇÝùÝ Ï é í ñÙ Ý Ù ëÇÝ ÐÐ ûñ ÝùÇ 69 Ûáõç ï ÛÇÝ Ñ Ù Ï ñ Ç Ù ëÇÝ օրենքի 35 Ñá í ÍÝ ñÇ å Ñ ÝçÝ ñáí Ñ Ù ÛÝùÇ í ÝÇ ն Àëï ëïáñ ñí Í í ñÉáõÍáõÃÛ Ý Ñ Ù ÛÝùÇ 2015 Ãí Ï ÝÇ Ûáõç Ç é çÇÝ é ÙëÛ ÏÇ Ï ÙáõïÝ ñÇ Í Ëë ñÇ Ï ï ñáÕ Ï ÝÝ ÁÝ áõÝ É Ç ÇïáõÃÛáõÝ í ñã Ï Ý ýáÝ ÛÇÝ ÀÝ Ûáõç Ûáõç Ï Ùï ÛÇÝ Ù ë 97141 5 501

  Original URL path: http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=9984d5ae-1dea-4062-baa5-8ecb98566b7c (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ավագանու որոշումներ
  պարտքեր ֆիզ անձանց Գույքահարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ծառայությունների մատուցում Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Ավագանու որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Ավագանու որոշում N 3 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Աշտարակ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնք ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Աշտարակ 0232 3 10 26 ashtarakmunicipality gmail com Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2015 թվականի N 3 Ն ԱՇՏԱՐԱԿԻ ԱՐՏԵՄԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 16 19 հոդվածի պահանջներով հիմք ընդունելով Աշտարակի Ա Այվազյանի անվան երաժշտական դպրոցի շենքային պայմանների բավարար վիճակը համայնքի ավագանին 1 Աշտարակի Ա Այվազյանի անվան երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ ի շենքի համերգային դահլիճներ նախասրահներ կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարը սահմանել 1 ժամվա համար 20 000 ՀՀ դրամ 2 Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2015 թ ի հունիսի 1 ից Կողմ 12 Դեմ 0 Ձեռնպահ 0 Չի մասնակցել ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ ՂԱԼԱՉՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՇԱՀԱԶԻԶՅԱՆ

  Original URL path: http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=05fd87d3-b840-42e5-8766-ddec23de736d (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ավագանու որոշումներ
  իրավաբան անձանց Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ծառայությունների մատուցում Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Ավագանու որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Ավագանու որոշում N 4 Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Աշտարակ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնք ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Աշտարակ 0232 3 10 26 ashtarakmunicipality gmail com Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2015 թվականի N 4 Ն ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՍՏՈՒԴԻԱՅՈՒՄ ՊԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ ԲԱՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 16 19 հոդվածի պահանջներով հիմք ընդունելով Աշտարակի պարարվեստի դպրոց ստուդիայի տնօրեն Հ Աղամալյանի առաջարկությունը դպրոցում առանց տարիքային սահմանափակման պարի ուսուցում իրականացնելու մասին համայնքի ավագանին 1 Աշտարակի պարարվեստի դպրոց ստուդիայում առանց տարիքային սահմանափակման պարի ուսուցման ստանալու նպատակով ստեղծել մեծահասակների խումբ 2 Մեծահասակների խմբում ուսուցումն իրականացնել վճարովի հիմունքներով ամսական 5000 հինգ հազար դրամի չափով 3 Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2015 թ ի հունիսի 1 ից Կողմ 13 Դեմ 0 Ձեռնպահ 0 Չի մասնակցել ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ ՂԱԼԱՉՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

  Original URL path: http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=4db65ede-d764-49ec-a24c-4ba716d89f5c (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ավագանու որոշումներ
  անձանց Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ծառայությունների մատուցում Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Ավագանու որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Ավագանու որոշում N 5 Ա ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Աշտարակ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնք ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Աշտարակ 0232 3 10 26 ashtarakmunicipality gmail com Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2015 թվականի N 5 Ա ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 16 հոդվածի 26 րդ կետի Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին ՀՀ օրենք ում փոփոխություն կատարելու մասին Կուտակային կենսաթոշակի մասին ՀՀ օրենքի Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 77 78 հոդվածների պահանջներով համայնքի ավագանին Աշտարակ համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում 2015 թ ի հուլիսի 1 ից նվազագույն աշխատավարձի նվազագույն շեմը սահմանել 72752 դրամ իսկ 1974 թ ի հունվարի 1 ից հետո ծնված և ՀՈԱԿ ներում աշխատողների համար 77904 դրամ Կողմ 13 Դեմ 0 Ձեռնպահ 0 Չի մասնակցել ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ ՂԱԼԱՉՅԱՆ

  Original URL path: http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=24f1b93d-9f4a-48ac-a177-d5801f3079f5 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ավագանու որոշումներ
  Աշտարակ 0232 3 10 26 ashtarakmunicipality gmail com Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2015 թվականի N 6 Ա ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 04 12 2014Թ ՀՄ 3 Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՄ 3 Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 16 րդ հոդվածի կետ 26 ի Նվազագույն աշխատավարձի մասին ՀՀ օրենքի Կուտակային կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքի պահանջերով հիմք ընդունելով Աշտարակի հմ 4 Հասմիկ մսուր մանկապարտեզի տնօրեն Լ Թամազյանի 11 04 2015թ հմ 01 գրությունը խմբերի ծանրաբեռնվածության և նոր ընդունելության համար հերթագրվածների քանակի պատճառով 5 րդ խումբ բացելու առաջարկության մասին համայնքի ավագանին 1 Աշտարակ համայնքի ավագանու 01 12 2014թ Աշտարակի քաղաքապետարանի ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցների թվաքանակը հաստիքացուցակն ու պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին հմ 3 Ա որոշման հավելված 1 1 4 ում կատարել փոփոխություն հավելված 1 1 4 2 Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2015թ ի հուլիսի 1 ից Հավելված 1 1 4 Հասմիկ մանկապարտեզ ՀՈԱԿ Աշխատակիցների թվաքանակը 33 N Հաստիքացուցակ Հաստիքային միավորը 1 միավորի դրույքաչափը դրամ Ընդամենը 1 ì ñÇã ïÝûñ Ý 1 105000 105000 1 2 Ð ßí å Ñ 1 80000 80000 1 3 áõÅùáõÛñ 1 66138 66138 1 4 îÝï ëí ñ 1 75000 75000 1 5 Ø Ãá Çëï áõëáõÙÝ Ï Ý Íáí ïÝûñ ÝÇ ï Õ Ï É 1 120000 120000 1 6 áñÍ í ñ Ï ñ ñÇ å ï ëË Ý ïáõ 1 66138 66138 1 7 ñ ÅßïáõÃÛ Ý ëïÇ ñ Ï 1 120000 120000 2 8 ñÓ Ï 0 5 66138 33069 1 9 ÊáÑ ñ ñ 1 75000 75000 1 10 ÐÝáó å Ý ï ñ Ýíáñ 1 66138 66138 1 11 ëïÇ ñ Ï 5 120000 600000 10 12 ëïÇ ñ ÏÇ û Ý Ï Ý 5 66138 330690 5 13 Լոգոպեդ 0 5 120000 60000

  Original URL path: http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=b330e61c-988c-4c04-a7cc-b16f525c9707 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ավագանու որոշումներ
  իրավաբան անձանց Հողի հարկի պարտքեր ֆիզ անձանց Հողի հարկի պարտքեր իրավաբան անձանց Ձեր վարձակալական վճարները On Line Ձեր դիմումի կամ գրության ընթացքը On Line Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ծառայությունների մատուցում Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Ավագանու որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Ավագանու որոշում N 7 Ա ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Աշտարակ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնք ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Աշտարակ 0232 3 10 26 ashtarakmunicipality gmail com Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2015 թվականի N 7 Ա ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ Ի ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ Լ ՏԵՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ ԱՆՈՒՆՈՎ ՓՈՂՈՑ ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հիմք ընդունելով ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրենի 05 05 2015 թ N 2440 110 գրությունը ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 16 րդ հոդվածի 21 րդ կետի պահանջներով համայնքին ավագանին 1 Աշտարակ քաղաքի Էջմիածնի խճուղուց դեպի ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ ի տանող ճանապարհը մինչև Ալիխանյան եղբայրների փողոցի հետ հատվելը անվանակոչել ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ ի հիմնադիր տնօրեն ակադեմիկոս Միքայել Լևոնի Տեր Միքայելյանի անունով ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՏԵՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ փողոց Կողմ 13 Դեմ 0 Ձեռնպահ 0 Չի մասնակցել ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ ՂԱԼԱՉՅԱՆ

  Original URL path: http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=a19fa259-fd10-49bf-8cc3-e9ca8bcb2a86 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ավագանու որոշումներ
  Անձնական տվյալների դիտում Տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր Գույքի կառավարում Հողատարածքներ Շինություններ Փոխադրամիջոցներ Ընդունելություններ Խորհրդակցություններ Ծառայությունների մատուցում Համայնքի ղեկավար Որոշումներ Համայնքի ղեկավարի ուղերձներ Ավագանու անդամներ Ավագանու նիստեր Ավագանու որոշումներ Որոշման նախագծեր Ավագանու ուղերձներ Կանոնակարգ Ավագանու որոշում N 8 Ա ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Աշտարակ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնք ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Աշտարակ 0232 3 10 26 ashtarakmunicipality gmail com Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 20 մայիսի 2015 թվականի N 8 Ա ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՊՌՈՇՅԱՆ 9 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՆԱԽԿԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԻՍԱՔԱՆԴ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՆԴԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Հիմք ընդունելով Աշտարակ քաղաքի Պռոշյան 9 1 հասցեում գտնվող նախկին շուկայի կիսաքանդ շինությունը գնելու և այն որպես հանգստի կանաչապատ գոտի բարեկարգելու մասին համայնքի ավագանու 21 03 2015 թ N5 Ա որոշումը ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 16 հոդվածի 27 րդ կետի պահանջներով համայնքի ավագանին Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է 1 Համաձայնություն տալ Աշտարակ քաղաքի Պռոշյան 9 1 հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող նախկին շուկայի կիսաքանդ շինությունը քանդելու և անհրաժեշտության դեպքում տարածքի նպատակային և գործառնական նշանակությունն օրենքով սահմանված կարգով փոփոխության ներկայացնելու նպատակով համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու առաջարկությանը 2 Տարածքի քանդման և հետագա բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպումն ու օրենսդրության պահանջներին

  Original URL path: http://ashtarak.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=9d81a3e6-d7ec-45c0-b78b-c198d4979728 (2016-02-17)
  Open archived version from archive