archive-am.com » AM » A » ASPROJECT.AM

Total: 121

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Արփա-Սևան նախագիծ - Գործընկերներ - Ֆիզիկական անձեր
  Կապ Armbay info Armsites info Varord ru Avtovarord ru Besplatnoetut ru Գործունեություն Ծառայություններ Աշխատանքներ Նորություններ Հղումներ Գործընկերներ Ֆիզիկական անձեր Պատվերներ Բնակելի տուն 3հատ Աշխատանքային գծագրեր Հողամասի ցանկապատում Աշխատանքային Նախագիծ 2006թ ՀՀ Արմավիրի մարզի 490հա հողատարածքի ոռոգում Մոտեցնող ջրատար Աշխատանքային Նախագիծ

  Original URL path: http://asproject.am/am/more/29/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive


 • Արփա-Սևան նախագիծ - Գործունեություն - Գործունեություն
  թունելներ և այլն տարբեր տեսակի բաշխիչ ցանցեր պոմպակայաններ նախագծային տարբեր փուլերում մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում Մելիորատիվ միջոցառումների նախագծերի մշակում ոռոգում ջրարբիացում հողերի չորացում նախագծային տարբեր փուլերում մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում Ջրամատակարարման համակարգերի նախագծերի մշակում ջրատարներ պոմպակայաններ պահանջարկի կարգավորման ջրավազաններ ջրմուղ աշտարակներ և այլն նախագծի տարբեր փուլերում մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում Կոմպլեքսային նշանակության հիդրոհանգույցների նախագծերի մշակում նախագծային տարբեր փուլերում մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում Տարբեր նշանակության ստորգետնյա կառույցների նախագծերի մշակում նախագծման տարբեր փուլերում մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում

  Original URL path: http://asproject.am/am/more/26/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Արփա-Սևան նախագիծ - Ծառայություններ - Ծառայություններ
  մշակում Սխեմա ի փուլում Նախագծի մշակում Տեխնիկա տնտեսական հիմնավորում փուլում կամ Տեխնիկա տնտեսական հաշվարկ Նախագծի մշակում Նախագիծ փուլում Նախագծի մշակում Աշխատանքային փաստաթղթեր փուլում Նախագծի մշակում Աշխատանքային նախագիծ փուլում Մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում Տեխնոլոգիական սարքավորումների գնման համար առաջադրանքի մշակում Շինարարությունն իրականացնելու ընթացքում շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցումների կատարում Գրունտների ինժեներա երկրաբանական գեոֆիզիկական լաբորատոր հետազոտում Տոպո գեոդեզիական հետախուզությունների իրականացում ժամանակակից գեոդեզիական և համակարգչային տեխնիկայով Ջրաչափական հետազոտություն հիդրոլոգիական հաշվարկներ Հիդրոլոգիա և կլիմա բաժնի մշակում Շինարարության

  Original URL path: http://asproject.am/am/more/27/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Արփա-Սևան նախագիծ - Աշխատանքներ - Աշխատանքներ
  կամում է 5 83մլն կՎտժ Դերվացիան 1 2մ տրամագծով 1270մ երկարությամբ մետաղական խողովակաշար է Դրվածքային հզորության օգտագործման գործակիցը Plant factor կազմում է 0 52 Ագրեգատների քանակը 2 հատ տիպը ֆրենսիս Ձորագյուղ 1 ՓՀԷԿ Պատվիրատուն է ՍԵԿՏՈՐ ՔՎԱՆՏ ՍՊԸ Ձորագյուղ գյուղի ոռոգման ջրատարի վրա դերիվացիոն փոքր հէկ Ստատիկ ճնշումը 569 6մ է Հաշվարկային ելքը 0 115մ3 վրկ Է Հաշվային ճնշումը 418 3մ է Հաշվային հզորությունը 0 39ՄՎտ է Միջին տարեկան էլեկտրաէներգիայի արտադրանքը կամում է 2 252մլն կՎտժ Դերվացիան 0 3մ տրամագծով 10700մ երկարությամբ մետաղական խողովակաշար է Դրվածքային հզորության օգտագործման գործակիցը Plant factor կազմում է 0 66 Ագրեգատների քանակը 2 հատ տիպը Պելտոն Ձորագյուղ 2 ՓՀԷԿ Պատվիրատուն է ՍԵԿՏՈՐ ՔՎԱՆՏ ՍՊԸ Ձորագյուղ գյուղի ոռոգման ջրատարի վրա դերիվացիոն փոքր հէկ Ստատիկ ճնշումը 340 0մ է Հաշվարկային ելքը 0 115մ3 վրկ Է Հաշվային ճնշումը 275 2մ է Հաշվային հզորությունը 0 26ՄՎտ է Միջին տարեկան էլեկտրաէներգիայի արտադրանքը կամում է 1 48մլն կՎտժ Դերվացիան 0 3մ տրամագծով 5300մ երկարությամբ մետաղական խողովակաշար է Դրվածքային հզորության օգտագործման գործակիցը Plant factor կազմում է 0 66 Ագրեգատների քանակը 1 հատ տիպը Պելտոն Գողթ 1 ՓՀԷԿ Պատվիրատուն է ՋԱՂԱՑԻ ՁՈՐ ՓԲԸ Գողթ գետի վրա դերիվացիոն փոքր հէկ Ստատիկ ճնշումը 290 42մ է Հաշվարկային ելքը 1 0մ3 վրկ Է Հաշվային ճնշումը 245 6մ է Հաշվային հզորությունը 1 946ՄՎտ է Միջին տարեկան էլեկտրաէներգիայի արտադրանքը կամում է 4 76մլն կՎտժ Դերվացիան 0 7մ տրամագծով 3850մ երկարությամբ մետաղական խողովակաշար է Դրվածքային հզորության օգտագործման գործակիցը Plant factor կազմում է 0 28 Ագրեգատների քանակը 2 հատ տիպը Պելտոն Գողթ 2 ՓՀԷԿ Պատվիրատուն է ՋԱՂԱՑԻ ՁՈՐ ՓԲԸ Գողթ գետի վրա դերիվացիոն փոքր հէկ Ստատիկ ճնշումը 383 5մ է Հաշվարկային ելքը 0 8մ3 վրկ Է Հաշվային ճնշումը 365 47մ է Հաշվային հզորությունը 2 316ՄՎտ է Միջին տարեկան էլեկտրաէներգիայի արտադրանքը կամում է 5 19մլն կՎտժ Դերվացիան 0 7մ տրամագծով 2050մ երկարությամբ մետաղական խողովակաշար է Դրվածքային հզորության օգտագործման գործակիցը Plant factor

  Original URL path: http://asproject.am/am/more/28/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Арпа-Севан проект - История - История
  2004г Учредителем и единственным собственником компании является ОАО АРПА СЕВАН крупная частная строительная компания осуществляющая строительство гидротехнических объектов как на территории Армении так и за ее пределами ЗАО АРПА СЕВАН НАХАГИЦ зарегистрирован в Госрегистре Республики Армения в качестве юридического лица Номер свидетельства юридического лица 03Ա 064544 Компания действует на основе устава Цель создания обеспечение строительства проектно сметной документацией обоснование технико экономической эффективности планируемых к строительству объектов в следующих областях строительства

  Original URL path: http://asproject.am/ru/more/23/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Арпа-Севан проект - Персонал - ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ
  электротехническим вопросам Специальность Электрические системы Степанян Левон Суренович Должность Главный специалист по водоснабжению канализации газоснабжению отоплению вентиляции пожаротушению Специальность Водоснабжение канализация газоснабжение отопление вентиляция пожаротушение Манукян Роланд Акопович Должность Главный гидролог Специальность Гидрология Кантарджян Марат Джаншикович Должность Главный гидролог Специальность Гидрология и Гидрометрия Титизян Варужан Саакович Должность Главный геолог Специальность Геология Шлепчян Грачья Рафаелович Должность Главный геодезист Специальность Топография и геодезия В ЗАО АРПА СЕВАН НАХАГИЦ работают до 30 специалистов По проектам выполненым сотрудниками ЗАО АРПА СЕВАН НАХАГИЦ в других организациях или при их непосредственном и активном участии в качестве ведущих специалистов построены реконструированы восстановлены множество гидроэнергетических ирригационных и др объектов таких как Водохранилища Спандарянское Толорсское Гехинское Гетикское Спитак лич Гергерское Гегардаличское Карнутское Сарнахпюрское Апаранское Халаварское Мусалерское Акналичское Ширакское Налбандское Ахумское Таушское Айгедзорское Давид Бекское Гегаркуникское Азатское Кошское Севабердское Какавадзорское Советашенское Агакчинское В Саснашенское Каналы Нижне Разданский Севджурский Октемберянский Водомеры Талинской оросительной сети Малые ГЭС Шаки Элегис 1 При Ереванском водохранилище Гидротехнические туннели Арпа Севан Воротан Арпа Автодорожный туннель Севан Дилижан Селезащитные сооружения села Уджан Сотрудниками ЗАО АРПА СЕВАН НАХАГИЦ в других организациях выполнено множество проектов в которых они являлись руководителями проектов главными специалистами ведущими специалистами Вышеуказанных водохранилищ каналов малых ГЭС туннелей селезащитных сооружений в основном финансируемых Всемирным Банком Техническое

  Original URL path: http://asproject.am/ru/more/24/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Арпа-Севан проект - Партнеры - БИЛАЙН (Арментел) и ОАО “АРПА-СЕВАН”
  Персонал Партнеры Контакты Armbay info Armsites info Varord ru Avtovarord ru Besplatnoetut ru Деятельность Услуги Работы Новости Ссылки Партнеры БИЛАЙН Арментел и ОАО АРПА СЕВАН Заказ Прокладка 12 жильного бронированного оптико волоконного кабеля по туннелю Арпа Севан Проектная документация 2008г

  Original URL path: http://asproject.am/ru/more/52/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • Арпа-Севан проект - Партнеры - ВЫЗОВЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ФАРМЕКС и ОАО “АРПА-СЕВАН”
  Armsites info Varord ru Avtovarord ru Besplatnoetut ru Деятельность Услуги Работы Новости Ссылки Партнеры ВЫЗОВЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ФАРМЕКС и ОАО АРПА СЕВАН Заказ Реконструкция водосливной плотины водозабора Ноемберянской насосной станции I

  Original URL path: http://asproject.am/ru/more/51/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive