archive-am.com » AM » F » FOI.AM

Total: 784

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 12 հարց ու պատասխան - Հարց ու պատասխան - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  Ի նչ ժամկետներում պետք է տրամադրվի պահանջվող տեղեկությունը Գրավոր հարցման պատասխանը տրվում է հետեւյալ ժամկետներում Տեղեկությունը կամ դրա պատճենը դիմողին է տրվում հարցումն ստանալուց հետո 5 օրյա ժամկետում եթե հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք ապա այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո 30 օրյա ժամկետում Սակայն հարցումը ստանալուց հետո 5 օրյա ժամկետում մարմինը պետք է գրավոր տեղեկացնի դիմողին նշելով հետաձգման պատճառները եւ տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը Հետաձգման մասին պաշտոնական գրությունը պետք է պարունակի հետաձգման պատճառները տեղեկությունը տրամադրելու վերջնաժամկետը Հնարավոր է հարցումը չի ուղղվել ճիշտ մարմնին որը չունի պահանջվող տեղեկությունը կամ դրա տրամադրումն իր լիազորությունների շրջանակից դուրս է ՏԱ օրենքը նշում է որ այս դեպքում հարցումը ստացած մարմինը պարտավոր է տվյալ գրավոր հարցումն ստանալուց հետո 5 օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել այդ մասին իսկ հնարավորության դեպքում նաեւ տրամադրել այդ տեղեկատվությունը տնօրինող մարմնի կազմակերպության անվանումը գտնվելու վայրը Եթե տեղեկատվություն տնօրինողն ունի փնտրվող տեղեկատվության միայն մի մասը ապա նա այն տալիս է դիմողին միաժամանակ հնարավորության դեպքում նշելով այն տեղեկատվություն տնօրինողի գտնվելու վայրը որտեղ դիմողը կարող է գտնել իր փնտրած տվյալների մյուս մասը Բանավոր հարցման պատասխանը տրվում է բանավոր հարցումը լսելուց հետո անհապաղ կամ հնարավորինս սեղմ ժամկետում 6 Պե տք է արդյոք վճարել տեղեկություն ստանալու համար Պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների կողմից տեղեկության տրամադրման համար գանձվող վճարը ներառում է միայն այդ տեղեկության տրամադրման տեխնիկական ծախսերը պատճենահանում դիսկետի գին եւ այլն Այս մարմինների կողմից տեղեկության տրամադրման համար գանձում չի կատարվում հետեւյալ դեպքերում բանավոր հարցումներին պատասխանելիս մինչեւ 10 էջ տպագրված կամ պատճենահանված տեղեկություն տրամադրելիս տեղեկությունն էլեկտրոնային փոստով ինտերնետային ցանցով տրամադրելիս ՏԱ օրենքի 7 րդ հոդվածի 2 րդ մասում նշված տեղեկությունների տրամադրման մասին գրավոր հարցումներին պատասխանելիս այն տեղեկությունը որի հրապարակումը կարող է կանխել պետական եւ հասարակական անվտանգությունը հասարակական կարգին հանրության առողջությանն ու բարքերին այլոց իրավունքներին եւ ազատություններին շրջակա միջավայրին անձանց սեփականությանը սպառնացող վտանգը տեղեկության տրամադրումը մերժելիս Հանրային նշանակության կազմակերպություններն ինքնուրույն են որոշում տեղեկությունների տրամադրման համար գանձվող գումարի չափը որը չի կարող գերազանցել այդ տեղեկության տրամադրման ծախսերը Ոչ հավաստի կամ ոչ լրիվ տվյալներ պարունակող տեղեկություն տրամադրած մարմինը կամ կազմակերպությունն այդ տեղեկությունը ստացած անձի գրավոր հարցման հիման վրա պարտավոր է անվճար տրամադրել ճշգրտված տվյալներով տեղեկություն 7 Ո ր դեպքերում պետական մարմինը կարող է մերժել տեղեկության տրամադրումը Տեղեկության տրամադրումը մերժվում է եթե պարունակում է պետական ծառայողական բանկային առեւտրային գաղտնիք խախտում է մարդու անձնական եւ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը այդ թվում նամակագրության հեռախոսային խոսակցությունների փոստային հեռագրական եւ այլ հաղորդումների գաղտնիությունը պարունակում է հրապարակման ոչ ենթակա նախնական քննության տվյալներ բացահայտում է մասնագիտական գործունեությամբ պայմանավորված մատչելիության սահմանափակում պահանջող տվյալներ բժշկական նոտարական փաստաբանական գաղտնիք խախտում է հեղինակային իրավունքը եւ կամ հարակից իրավունքները ՏԱ օրենք 8 րդ հոդված Գրավոր հարցմանը պատասխան չի տրվում նաեւ եթե հարցմանը ներկայացվող պահանջները կատարված չեն պարզվում է որ դրա հեղինակի ինքնությանը վերաբերող տվյալները կեղծ են դա նույն անձի կողմից նույն տեղեկությունը ստանալու պահանջով վերջին 6 ամսվա ընթացքում ներկայացված երկրորդ դիմումն է տեղեկության տրամադրումը կարող է մերժվել նաեւ այդ տեղեկության տրամադրման համար սահմանված գումարը չվճարելու դեպքում Տեղեկատվության տրամադրման մերժումը պետք է պարտադիր պարունակի հարցումը մերժելու իրավական հիմքերը հղում օրենքի համապատասխան նորմին հղում անելով օրենքով սահմանված այն կոնկրետ բացառությանը որին առնչվում է

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/faq/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive


 • ՏԱ սկզբունքներ - Հարց ու պատասխան - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  է պետական իշխանության նկատմամբ հասարակության վստահության ամրապնդմանը օգնում է կրճատել աղքատության մակարդակը օգնում է շրջակա միջավայրի պահպանման ապահովմանը օգնում է կառավարումն արդյունավետ դարձնել նպաստում է որոշումների ընդունման արդյունավետության բարձրացմանը Հաշվի առնելով Մարդու իրավունքների համընդհանուր Հռչակագրի 19 րդ հոդվածի Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 10 րդ հոդվածի Քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների միջազգային համաձայնագրի 19 րդ հոդվածի Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի 2002թ ի Պաշտոնական փաստաթղթերի մատչելիության վերաբերյալ 2002 2 հանձնարարականի ՄԱԿ ի Տեղեկատվության մատչելիության որոշումների կայացմանը հանրության մասնակցության եւ բնապահպանական հարցերում արդարադատության մատչելիության Օրհուսի կոնվենցիայի եւ Բաց Հասարակության Արդարադատության նախաձեռնության Տեղեկատվության ազատության հիմնադրույթները Հավաստում ենք մեր պատրաստակամությունը ընդունել եւ իրականացնել տեղեկատվության ազատության հետեւյալ սկզբունքները 1 Տեղեկություն ստանալու իրավունքը յուրաքանչյուրինն է Յուրաքանչյուր ոք անկախ իր մասնագիտությունից սեռից դիրքից պաշտոնից եւ այլ հանգամանքներից իրավունք ունի ծանոթանալ իր փնտրած տեղեկությանը եւ կամ դա ստանալու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով հարցմամբ դիմելու տեղեկատվություն տնօրինողին եւ ստանալու այդ տեղեկությունը Այս իրավունքից կարող է օգտվել յուրաքանչյուր ոք առանց խտրականության 2 Տեղեկատվության ազատությունը կանոնն է գաղտնիությունը բացառությունը Գործում է պաշտոնական տեղեկատվության բաց լինելու կանխավարկած Պաշտոնական տեղեկատությունը բաց է քանի դեռ հակառակը չի ապացուցվել Հիմնավորման պարտականությունը տեղեկատվություն տնօրինողինն է 3 Մարդիկ իրավունք ունեն տեղեկություն ստանալ բոլոր պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից պետական հիմնարկներից պետական եւ համայնքային բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպություններից ինչպես նաեւ հանրային նշանակության մասնավոր կազմակերպություններից եւ դրանց պաշտոնատար անձանցից 4 Տեղեկություն ստանալու հարցումը հիմնավորման կարիք չունի Դիմողը պարտավոր չէ հիմնավորել տեղեկություն ստանալու հարցումը թե իրեն ինչու է անհրաժեշտ տվյալ տեղեկությունը կամ ինչպես է պատրաստվում այն օգտագործել 5 Տեղեկություն ստանալու գործընթացը պետք է լինի պարզ հեշտ եւ արագ Մարդիկ կարող են տեղեկություն խնդրել ինչպես գրավոր այնպես էլ բանավոր Տեղեկություն ստանալու հարցմանը չեն կարող ներկայացվել այլ պայմաններ քան սահմանված են օրենքով Տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի հնարավորինս սեղմ ժամկետում եւ ոչ ուշ քան օրենքով սահմանված ժամկետն է Տրամադրված տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական ճշգրիտ եւ ըստ էության 6 Տեղեկատվության տրամադրման մերժումները

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/principles/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Տեղեկություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև - Հարց ու պատասխան - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  Հարց ու պատասխան Տեղեկություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև Օրինակելի ձեւ Մարմնի կազմակերպության անվանումը Տեղեկություններ տրամադրող պաշտոնյայի անուն ազգանունը Դիմողի անուն ազգանուն հայրանունը Բնակության աշխատանքի կամ ուսման վայրի հասցեն Տեղեկություն ստանալու հարցում Հարգելի պրն տկն Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 27 եւ 27 1 հոդվածների եւ Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի 6 րդ հոդվածի խնդրում եմ ինձ տրամադրել տեղեկություններ հնարավորինս հստակ ձեւակերպեք անհրաժեշտ տեղեկությունը մասին Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի 9 րդ հոդվածի

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/information-request-form/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Դոնոր կազմակերպություններ - Մեր գործընկերները - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  տեղեկություն Իրականացված Ուսուցման նյութեր Հարց ու պատասխան 12 հարց ու պատասխան ՏԱ սկզբունքներ Տեղեկություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև Մեր գործընկերները Դոնոր կազմակերպություններ Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ Հետադարձ կապ Աջակցեք մեզ հայերեն english Մեր գործընկերները Դոնոր կազմակերպություններ ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստան http armenia usaid gov ԵԱՀԿ Երեւանի գրասենյակ www osce org ՄԱԿ ի զարգացման ծրագիր Հայաստանում www undp am Համաշխարհային Բանկի Երեւանի գրասենյակ www worldbank org Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակություն www http

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/partners-donors/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ - Մեր գործընկերները - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  Ուսուցման նյութեր Հարց ու պատասխան 12 հարց ու պատասխան ՏԱ սկզբունքներ Տեղեկություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև Մեր գործընկերները Դոնոր կազմակերպություններ Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ Հետադարձ կապ Աջակցեք մեզ հայերեն english Մեր գործընկերները Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ ՏԱ պաշտպանների ցանց www foiadvocates net www freedominfo org Արտիկլ 19 www article19 org Տեղեկատվության ազատության ազգային կոալիցիա www nfoic org Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ www transparency org Տեղեկատվության մատչելիությունը Եվրոպայում http www access info org

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/partners-organizations/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Հետադարձ կապ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  Լուսանկարներ Ֆոտոցուցահանդես ՏԱ մրցանակաբաշխություն ՏԱ համաժողով ՏԱ oրենսդրություն Ռազմավարական դատավարություն Ընդհանուր տեղեկություն Դատական գործեր Հաշվետվություններ Սպիտակ և Սև ցուցակներ Չափորոշիչներ Ըստ տարիների Ծրագրեր Ընթացիկ Իրականացված ծրագրեր ՏԱ ուսուցումներ Ընդհանուր տեղեկություն Իրականացված Ուսուցման նյութեր Հարց ու պատասխան 12 հարց ու պատասխան ՏԱ սկզբունքներ Տեղեկություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև Մեր գործընկերները Դոնոր կազմակերպություններ Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ Հետադարձ կապ Աջակցեք մեզ հայերեն english Հետադարձ կապ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի գրասենյակ Հայաստանի Հանրապետություն Երեւան

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/contacts/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Freedom of Information Center of Armenia.
  28 September as the International Right to Know Day The Freedom of Information Advocates Network հայերեն english The main mission of FOICA is to defend the people s constitutional right to have access to information Freedom of Information Center of Armenia non governmental organization FOICA was founded on July 1st 2001 The mission of FOICA is to contribute to the transparency and openness of the government system and to stimulate civil society s involvement in the governance system Shushan Doydoyan Freedom Defender FOI Annual Award Ceremony Open Government Partnership Armenia Photo Exhibition on the Press Freedom Day May 3 2014 September 28 Right to Know Day Documentary film Success Stories Success stories of the Freedom of Information Center s 10 year s history Court Cases Here we present complete picture of judicial practice in the field of freedom of information all court cases on FOI with related documents Information requests court decisions etc Black List Black list of those officials and institutions which infringed people s right to access to information quarterly composed by the FOI Center The List is also published in the bulletin and Armenian print media Information request This sample of Information request will help you to write your request correctly and due to the RA Law on Freedom of Information It is developed by the FOICA Recent news events updates 18 11 2015 UNESCO Names Sept 28 Access to Information Day The UNESCO General Conference voted Nov 17 to designate Sept 28 as International Day for the Universal Access to Information according to a UNESCO official 19 10 2015 Reforms in the FOI sphere On October 15 2015 the RA Government adopted a new FOI sub legal Act regulating new procedures of information provision 14 10 2015 Shushan Doydoyan appointed Chief of Personal Data Protection Agency

  Original URL path: http://www.foi.am/en/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • ԻԱԿ-ի նախագահը՝ Ազատության պաշտպան մրցանակակիր - Նորություններ և իրադարձություններ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  ընթացքում Հայաստանում գործող միջազգային կառույցները իրենց գնահատանքը հայտնեցին այն անձանց ովքեր հանդես են գալիս Հայաստանում մարդու իրավունքների հաշվետու կառավարման տեղական ինքնակառավարման ոլորտի բարեփոխումների ու ազատ խոսքի խթանման դիրքերից ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ի նախագահ Շուշան Դոյդոյանին հանձնեց Ազատության պաշտպան մրցանակը ԵԱՀԿ ի վաղեմի գործընկեր Շուշան Դոյդոյանը միշտ եղել է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների անկոտրուն պաշտպան Մեր գրասենյակը բարձր է գնահատում տիկին Դոյդոյանի նվիրվածությունը բաց թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանմանը ինչպես նաև նրա ջանքերը ստեղծելու այլընտրանքային մեխանիզմներ ԶԼՄ ների հետ կապված խնդիրների լուծման համար Մենք փորձում ենք այս երկիրը դարձնել այնպիսին որ իմ չորս բալիկները այս երկրում իրենց ազատությունների հատուկ պաշտպանության կարիք չունենան այսօր Համընդհանուր իրավունքներին նվիրված ամենամյա մրցանակաբաշխության արարողության ժամանակ հայտարարեց Ինֆորմացիայի Ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան ստացավ Խիզախ Կին մրցանակը կանանց իրավունքների պաշտպանության խթանման ու Հայաստանում գենդերային հավասարության պաշտպանության աջակցության համար Միջազգային գործընկերները նաև բարձր գնահատեցին լրագրող և Անմեղության հայկական ծրագիր ՀԿ ի նախագահ Զարուհի Մեջլումյանի ջանքերը ով ստացավ Լրատվական գերազանցություն մրցանակը ցմահ դատապարտյալների իրավունքները պաշտպանելու և դրանք լուսաբանելու համար Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի աշխատանքային խմբին տրվեց Կառավարության բարեփոխումների առաջատարի մրցանակը որպես կառավարություն քաղաքացիական հասարակություն համագործակցության լավագույն օրինակ Ախուրյանի համայնքապետ Արծրունի Իգիթյանը ստացավ Տեղական կառավարման բարեփոխումների առաջատարի

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/news/item/1469/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive