archive-am.com » AM » F » FOI.AM

Total: 784

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Տեղեկատվության ազատության հանձնակատար - Հոդվածներ - Հրապարակումներ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  որը նշանակում է իրեն մյուս կողմից միայն օրենսդիրին հաշվետու լինելը անկախության ևս մի երաշխիք է Նշենք որ ուսումնասիրված երկրների հիմնական մասում ՏԱ հանձնակատարը հաշվետու է խորհրդարանների առջև օրինակ Սերբիայում Կանադայում Մակեդոնիայում Հունգարիայում Իռլանդիայում Միացյալ թագավորությունում Հարկ է արձանագրել որ օրենսդիր մարմնին ՏԱ հանձնակատարի ներկայացվող հաշվետվությունը չի վերաբերում միայն հանձնակատարի գործառույթների իրականացմանը Հանձնակատարը երկրի խորհրդարանին ներկայացնում է նաև ֆինանսական հաշվետվություն Չնայած օրեսդիր մարմինների առջև հաշվետու լինելու պարտականությանը ՏԱ հանձնակատար ունեցող ուսումնասիրված երկրների մեծ մասում հանձնակատարը համարվում է անկախ գործող մարմին և դա հաստատվում է իրավական ակտով Նշենք նաև որ անգամ այն երկրներում որտեղ ՏԱ հանձնակատարին նշանակում է մի մարմին ապա այդ դեպքում նույնպես նախապատվությունը չի տրվում գործադիր իշխանությանը կամ երկրի ղեկավարին Այդ դեպքերում հիմնականում ՏԱ հանձնակատարին նշանակելու իրավասությունը պատկանում է խորհրդարանին Ֆրանսիայում դատական իշխանությանը ինչը նույնպես այլընտրանք է վարչական լծակներ ունեցող գործադիրին կամ երկրի ղեկավարին Ֆինանսավորումը ՏԱ հանձնակատարի ինստիտուտը պետք է ունենա նաև ֆինանսական անկախություն իր լիազորությունները պատշաճ կատարելու համար Մի քանի երկրների օրինակների հիման վրա ներկայացնենք ՏԱ հանձնակատարի ինստիտուտի ֆինանսավորման միջազգային պրակտիկան Այսպես Իռլանդիայում ՏԱ հանձնակատարի ֆինանսավորման չափը բյուջեն առաջարկում է Ֆինանսների նախարարությունը և հաստատում է Իռլանդիայի խորհրդարանը Երկրի խորհրդարանն է հաստատում նաև Հունգարիայի ՏԱ հանձնակատարի բյուջեն որը ներառված է պետական բյուջեում առանձին տողով Սերբիայի ՏԱ հանձնակատարի բյուջեն նույնպես հաստատում է խորհրդարանը կառավարության ներկայացմամբ Մակեդոնիայի ՏԱ հանձնակատարի բյուջեն նույնպես կազմում է պետական բյուջեի մաս իսկ պետական բյուջեն ներկայացնում է կառավարությունը հաստատում խորհրդարանը Նշենք որ դեռևս պետական բյուջեի նախագծի կազմման ընթացքում Մակեդոնիայի ՏԱ հանձնակատարը կառավարությանը ֆինանսների նախարարությանը առաջարկ է ներկայացնում իր բյուջեի չափի մասին Միացյալ թագավորության ՏԱ հանձնակատարը ֆինանսավորվում է արդարադատության նախարարության կողմից իսկ ֆինանսավորման չափը սահմանում է խորհրդարանը Նշենք որ Միացյալ թագավորության ՏԱ հանձնակատարը ներկայացնում է թե ինչ չափի ֆինանսավորում է իրեն անհրաժեշտ և նրա առաջարկած ֆինանսավորումը կամ կարող է ամբողջությամբ հաստատվել կամ մասնակի Այսպիսով ինչպես նշվեց օրինակներում մեծամասամբ ՏԱ հանձնակատարի ինստիտուտի բյուջեն որպես կանոն ներկայացվում է գործադիր իշխանության մարմնի կողմից և հաստատվում է օրենսդիրի կողմից Այս դեպքում մի կողմից գործում է պետական բյուջեի հաստատման շատ երկրներում ընդունված մոդելը մյուս կողմից ՏԱ հանձնակատարի ֆինանսավորման ձևը նմանվում է ՏԱ հանձնակատարին նշանակելու ձևին գործադիրի ներկայացմանբ օրենսդիրի կողմից Նույն պատճառաբանությամբ ինչ հանձնակատարի նշանակման դեպքում այս մոդելը կարող է ապահովել ՏԱ հանձնակատարի առավել մեծ անկախություն Նշենք նաև որ որպես կանոն ՏԱ հանձնակատարի բյուջեի չափը որոշվում է հիմնված հենց հանձնակատարի ներկայացրած առաջարկության վրա ՏԱ հանձնակատարի որոշումները ՏԱ հանձնակատարի ինստիտուտը քննարկելիս անհրաժեշտ է արձանագրել որ այս ինստիտուտի լիարժեք կայացման համար կարևոր նշանակություն ունեն նրա որոշումների իրավական ուժը Կարևոր է որ ՏԱ հանձնակատարի որոշումները կապված ՏԱ իրավունքի խախտումների այդ թվում տեղեկություն ստանալու հարցումները անօրինական մերժելու հետ չանտեսվեն պետական կառավարման մարմինների կողմից Այս առումով անհրաժեշտ է որպեսզի ՏԱ հանձնակատարի որոշումներն ունենան պարտադիր բնույթ Օրինակ երբ իր որոշմամբ ՏԱ հանձնակատարը հաստատում է ՏԱ իրավունքի խախտումը գտնում է որ տեղեկություն տնօրինողը անհիմն մերժել է տեղեկատվության տրամադրումը այդ որոշման ուժով ՏԱ հանձնակատարի հանձնարարությամբ պետք է տեղեկություն տնօրինողը վերացնի խախտումը տրամադրի նախապես մերժած տեղեկությունները Ներկայացնենք թե եվրոպական մի քանի երկրներում ինչ բնույթ ունեն ՏԱ հանձնակատարի որոշումները Այսպես օրինակ Իռլանդիայի Մակեդոնիայի Սերբիայի Սլովենիայի և Միացյալ թագավորության ՏԱ հանձնակատարների որոշումներն ունեն պարտադիր բնույթ պետական մարմինների համար Բացառություն է Հունգարիայի ՏԱ հանձնակատարը որի որոշումներն ունեն խորհրդատվական բնույթ Սակայն Հունգարիայի ՏԱ հանձնակատարն ունի այլ լիազորություններ որոնք լրացնում են նրա որոշումների խորհրդատվական բնույթը Մասնավորապես հանձնակատարն իրավունք ունի դիմելու պետական մարմնին և և պահանջելու 30 օրյա ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն թե պետական մարմինն ինչ միջոցառումներ է իրականացրել հանձնակատարի խորհրդատվական բնույթի որոշման մեջ նշված խախտումները վերացնելու ուղղությամբ Բացի այդ Հունգարիայի ՏԱ հանձնակատարը կարող է նախաձեռնել կարգապահական վարույթ խախտում թույլ տված պետական մարմնի դեմ իր մտահոգություններով դիմել դատախազին ինչպես նաև խնդրել երկրի խորհրդարանին քննել գործը խախտումը Ինչպես նշվեց վերոնշյալ մնացած երկրներում ՏԱ հանձնակատարի որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման իսկ եթե պետական մարմինը չի կատարում հանձնակատարի որոշումը ապա հանձնակատարը կարող է որոշակի գործողությունների դիմել Օրինակ Միացյալ թագավորության և Մակեդոնիայի ՏԱ հանձնակատարները կարող են դատական գործընթաց նախաձեռնել իրենց որոշումները չկատարած պետական մարմնի դեմ Սերբիայի հանձնակատարը կարող է դիմել Մշակույթի և տեղեկատվության նախարարությանը որն էլ իր հերթին դատական գործ կարող է նախաձեռնել Իռլանդիայի ՏԱ հանձնակատարի որոշումները չկատարելը դիտարկվում է որպես հանձնակատարի գործունեությանը խոչըդոտել և համարվում է իրավախախտում զանցանք հանցանք Իռլանդիայի ՏԱ հանձնակատարը նաև իրավունք ունի դիմելու դատարան Առանձնանում է Սլովենիայի ՏԱ հանձնակատարը ով իրավունք ունի տուգանել այն պետական մարմիններին որոնք չեն կատարել իր որոշումները Այսպիսով ընդհանրացնելով վերոգրյալը և հիմնվելով միջազգային պրակտիկայի վրա կարելի է արձանագրել որ ՏԱ հանձնակատարի որոշումները պետք է ունենան պարտադիր բնույթ ՏԱ իավունքի զարգացման և խթանման ինչպես նաև ՏԱ ոլորտում խախտումները և չարաշահումները բացառելու նպատակով Տարբեր երկրների ՏԱ հանձնակատարները Անդրադառնանք տարբեր երկրների ՏԱ հանձնակատարի ինստիտուտներին Հիմնականում կարելի է առանձնացնել ՏԱ հանձնակատարի ինստիտուտի Ավստրալիայի Կանադայի Գերմանիայի Հնդկաստանի Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության մոդելները իսկ եվրոպական այլ երկրների ՏԱ հանձնակատարների ինստիտուտները ընդհանուր առմամբ նույնական են Կանադայի տեղեկատվության ազատության հանձնակատարն անկախ օմբուցմեն է ստեղծվել է 1983թ ին որը նշանակվում է Կանադայի խորհրդարանի կողմից և հաշվետու է անմիջականորեն խորհրդարանին Կանադայի ՏԱ հանձնակատարը քննում է անձանց դիմում բողոքները ովքեր գտնում են որ խախտվել է Կանադայի ՏԱ մասին օրենքով սահմանված տեղեկատվություն ստանալու իրենց իրավունքը ՏԱ հանձնակատարի աշխատանքն ապահովում է հանձնակատարի գրասենյակը Մասնավորապես Կանադայի ՏԱ հանձնակատարի գրասենյակը իրականացնում է հետազոտություններ և վեճերի քննություններ ՏԱ ոլորտում առկա բողոքները լուծելու համար մշտադիտարկում է իրականացնում թե ինչպես են դաշնային մարմինները կիրառում Կանադայի ՏԱ մասին օրենքը ներկայացնում է ՏԱ հանձնակատարին դատարանում մատուցում է իրավական խորհրդատվություն Հանձնակատարը վերահսկում է ՏԱ ոլորտում Կանադայի ֆեդերալ կառավարության իրականացրած պրակտիկան Նա խրախուսում և օժանդակում է դաշնային մարմիններին ընդունել տեղեկատվության մատչելիության ապահովման այնպիսի մոտեցումներ որոնք համահունչ են Կանադայի ՏԱ մասին օրենքի սկզբունքներին ՏԱ հանձնակատարը արտադատական կարգով լուծում է տեղեկատվության ազատության ոլորտում առաջացած վեճերը դատարանին դիմելով միայն այն դեպքում երբ խախտվում է անձի ՏԱ իրավունքը և ապացուցվում է որ վեճի լուծումն արտադատական կարգով հնարավոր չէ Ավստրալիայի տեղեկատվության ազատության հանձնակատարի գրասենյակն անկախ կառավարական մարմին է որը ստեղծվել է Ավստրալիայի ՏԱ հանձնակատարի մասին իրավական ակտի հիման վրա 2010թ ին մինչ այդ Ավստրալիայում գործել է Գաղտնիության հանձնակատարի ինստիտուտը Ավստրալիայի ՏԱ հանձնակատարի հիմնական գործառույթներն առնչվում են տեղեկատվության ազատության իրավունքին տեղեկատվության գաղտնիությանը ինչպես նաև տեղեկատվական քաղաքականությանը Ավստրալիայի ՏԱ հանձնակատարի գրասենյակն ունի 3 հիմնական գործառույթ Ապահովել պաշտոնական տեղեկատվության հասանելիությունը ներառյալ Ավստրալիայի ՏԱ մասին օրենքով սահմանված անձանց փաստաթղթերի հասանելիության իրավունքը Ապահովել Գաղտնիության մասին Ավստրալիայի օրենքին համապատասխան անհատի անձնական տեղեկությունների պաշտպանությունը Ավստրալիայի կառավարությանը խորհրդատվություն տրամադրել տեղեկատվության ազատության իրավունքի ապահովման քաղաքականության վերաբերյալ Գերմանիայի տեղեկատվության ազատության և անհատական տվյալների պաշտպանության հանձնակատարը

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/articles/item/1143/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive


 • Ինտերնետային հանրային կապեր - Հոդվածներ - Հրապարակումներ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  բերումով շատ էր պետք գալիս ինտերնետային օն լայն կապը հանրության հետ շփվելու համար սակայն այդ ժամանակ Հայաստանում հանրային կապերն ինտերնետում ասվածը դեռ զարգացած չէր ստիպված էիր լինում ինքդ հանրային կապերին ուղղված ինչ որ միջոցառումներ անել փորձի միջոցով մասնագիտանալով ոլորտում պատմում է հայտնի դիզայներ Արա Ասլանյանը Տարբեր տեսակի միջոցառումներ կազմակերպերպելու համար անձամբ ինձ առաջին հերթին պետք է լինում ինտերնետում կապ հաստատել հանրության հետ այսինքն բառացիորեն զբաղվել հանրային կապերով ինտերնետում որոնք շատ հաճախ ուղղակիորեն հարց պատասխան ֆորմատն են միայն ենթադրում Դրանք որպես կանոն լինում են շատ ինտերակտիվ ու անմիջական կիսվում է Արա Ասլանյանը Ի նչ առավելություններ և դրսևորման յուրահատկություններ կարող է ունենալ գործնականում e PR ը Օրինակ Արա Ասլանյանի մոտ արդեն որպես մասնագիտական ավանդույթ կամ գործելաոճ է ձևավորվել ցանկացած նախագծի մասին լսարանին տեղեկացնել ոչ թե այն ժամանակ երբ այն արդեն իսկ պատրաստ է և մնում է միայն անոնսով հայտարարել դրա մասին այլ սկսել հենց սկզբից մտքից Ֆեյսբուքի իմ էջում գրում եմ Ժողովուրդ ես նման միտք ունեմ ի նչ կասեք Այսինքն դու ունես միտք ցանկանում ես անել ծրագիր ու այդ ամենի մասին միանգամայն անմիջականորեն կիսում ես հանրության հետ մտքի ծնվելուց և զարգացումից սկսած պատմում է Արան Արա Ասլանյան Նման սկզբունքով աշխատելն իրականում շատ գործուն մեթոդ է և այն լսարանը որի համար դու պատրաստում ես անել այդ ծրագիրը դառնում է քո ծրագրի մի մասը ստանում է հնարավորություն հետևել ողջ գործընթացին օգնելով և կատարելագործելով ծրագիրը դարձնելով այն հենց իրենց համար ավելի հետաքրքիր ու հոգեհարազատ դրանով իսկ ավելի աշխատող և արդարացված Ըստ Ասլանյանի նման գործելաոճը հանրային կապերի դասական մոտեցում չի բայց ինտերնետը տալիս է հնարավորություն և բազմաթիվ գործիքներ հանրային կապերի բնագավառում ամեն ինչ ավելի ինտերակտիվ ու անմիջական անելու համար և սա իսկապես աշխատում է և բոլորովին չի հակասում կոմերցիայի դասական օրենքներին ուղղակի ուրիշ մոտեցում է Սոցիալական ցանցերն ինտերնետային հանրային կապերի գործիք են ու հարթակ ճի շտ օգտագործեք դրանք Ըստ տեղեկատվական պատերազմների մասնագետ բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանի շատ կազմակերպություններ սոցիալական ցանցերից հատկապես Facebook ը օգտագործում են որպես կայք Որոշ կազմակերպություններ կարծես թե նախատեսել են որ կարող են իրենց անձնական կայքը չունենալով օգտագործել facebook ը որպես ինֆորմացիոն տարածք հանրային կապերի համար Սակայն այդ կազմակերպություններից շատերը ի սկսզբանե սխալ են վարում իրենց ինֆորմացիոն քաղաքականությունը հենց օրինակ facebook սոցիալական ցանցում փաստում է փորձագետը ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ընդունված բայց սխալ մոտեցում է Կազմակերպությունները facebook սոցիալական ցանցում բացում են առանձին account profile ներ որը ոչ միայն սխալ այլ նաև արգելված մոտեցում է ըստ facebook սոցիալական ցանցի օրենքի account կարող է ունենալ միայն մարդ user ը և ոչ թե կազմակերպությունները որոնց համար նախատեսված են facebook յան էջերը page և խմբերը group ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Չընդունված բայց ճիշտ մոտեցում է Ինտերնետային հանրային կապերի մեջ ընդունված պրակտիկա է event management ասվածը Սակայն այս հարցում ևս պետք է գործել ըստ ինտերնետի սահմանած օրենքների շրջանակներում Հայաստանյան իրականությունում կա event management ի և փորձ և որակ Նախկինում ևս եղել էին Երևանում տեղի ունեցող միջոցառումների մասին ինֆորմացիան մի տեղ հավաքագրելու փորձեր բայց սովորաբար նման կայքերը երկար չէին աշխատում մի պարզ պատճառով տարբեր միջոցառումների մասին ամեն օր թարմ ինֆորմացիա մեկ մեկ հավաքելը շատ ժամանակատար է և մեծ մարդկային ռեսուրսներ է պահանջում Սակայն հիմա գործը մի փոքր հեշտացել է սոցիալական ցանցերի մասսայականացման դարում միջոցառումների կազմակերպիչներն ավելի

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/articles/item/1002/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Կուսակցությունները` տեղեկատվություն տնօրինող - Հոդվածներ - Հրապարակումներ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  պետական հիմնարկները բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները ինչպես նաև հանրային նշանակության կազմակերպությաններև և դրանց պաշտոնատար անձինք Կուսակցություններին առանձին օրենքը չի անդրադառնում ուստի պետք է պարզել թե որքանով են կուսակցությունները ընդգրկվում Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքով սահմանված տեղեկատվություն տնօրինողներից որևէ խմբի սահմաններում Այսպես կուսակցությունների սահմանումից հստակ է որ կուսակցությունները պետական կառավարման տեղական ինքնակառավարման մարմիններ կամ պետական հիմնարկներ չեն Այժմ անդրադառնանք կուսակցությունների վերաբերելիությանը բյուջեներից ֆինանսավորվող և հանրային նշանակության կազմակերպություններին Կուսակցությունները հանրային նշանակության կազմակերպություններ Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի 3 րդ հոդվածի 4 րդ մասի համաձայն հանրային նշանակության կազմակերպություններ են ապրանքային շուկայում մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրք ունեցող ինչպես նաև առողջապահության սպորտի կրթության մշակույթի սոցիալական ապահովության տրանսպորտի և կապի կոմունալ ոլորտներում հանրությանը ծառայություններ մատուցող ոչ պետական կազմակերպությունները Կուսակցությունների հասկացությունից բխում է որ կուսակցությունները ապրանքային շուկայում մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրք ունեցող կազմակերպություններ չեն կարող լինել քանի որ որպես այդպիսին կուսակցությունները չեն զբաղվում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ Նաև Կուսակցությունների մասին ՀՀ օրենքի 3 րդ կետով սահմանված է որ կուսակցությունների գործունեության նպատակը հասարակության և պետության քաղաքական կյանքին մասնակցելն է այնինչ Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի 3 րդ հոդվածի 4 րդ մասը քաղաքականության ոլորտի մասին լռում է Բացի այդ եթե անգամ կուսակցությունների նպատակները որոնք արտացոլվում են կուսակցությունների կանոնադրություններում և ծրագրերում լինեն առողջապահական մշակութային կամ սոցիալական բնույթի վերաբերեն միայն կրթության կամ սպորտի ոլորտներին միևնույն է կուսակցությունները չեն համարվի հանրային նշանակության կազմակերպություններ քանի որ նրանք վերոնշյալ ոլորտներում հանրությանը ծառայություններ չեն մատուցում Այսպիսով ելնելով վերոգրյալից կուսակցությունները հանրային նշանակության կազմակերպություններ չեն համարվում և որպես հանրային նշանակության կազմակերպություններ նույնպես չեն մտնում Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի մեջ Կուսակցությունները բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ Կուսակցությունների մասին ՀՀ օրենքի 24 րդ հոդվածի համաձայն կուսակցության դրամական միջոցները ձևավորվում են նաև բյուջետային ֆինանսավորումից Իսկ նույն օրենքի 27 րդ հոդվածը նախատեսում է կուսակցությունների գործունեության պետական ֆինանսավորման կարգը 27 րդ հոդվածի 1 ին մասի համաձայն Կուսակցությունների պետական ֆինանսավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Սակայն ոչ բոլոր կուսակցություններն են ստանում հատկացումներ բյուջեից 27 րդ հոդվածի համաձայն Պետական բյուջեից միջոցներ հատկացվում են այն կուսակցությանը կուսակցությունների դաշինքին որի ընտրական ցուցակն Ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների ժամանակ ստացել է քվեարկությանը մասնակցած բոլոր կուսակցությունների ընտրական ցուցակների օգտին կողմ տրված ձայների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի առնվազն 3 տոկոսը Այսպիսով այն կուսակցությունները որոնք ֆինանսավորում են ստանում բյուջեից Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի տրամաբանությունից ելնելով համարվում են տեղեկատվություն տնօրինող և նրանց վրա տարածվում են ՏԱ մասին ՀՀ օրենքով սահմանված այն բոլոր իրավունքները և պարտականությունները որոնք նախատեսված են տեղեկատվություն տնօրինողների համար Իսկ այն կուսակցությունները որոնք բյուջեից ֆինանսավորում չեն ստանում դուրս են մնում այս օրենքի շրջանակներից Չնայած կուսակցությունները որպես այդպիսիք ներառված չեն Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքում սակայն մի շարք այլ իրավական ակտերով սահմանվում է կուսակցությունների հրապարակային աշխատելու և տեղեկություններ հրապարակելու պարտականությունը Օրինակ ինչպես նշեցինք ՀՀ Սահմանադրությունն ամրագրում է որ Կուսակցություններն ապահովում են իրենց ֆինանսական գործունեության հրապարակայնությունը Կուսակցությունների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն կուսակցությունը պարտավոր է հրապարակել տեղեկություններ իր հիմնադիր համագումարի վերաբերյալ Օրենքի 12 րդ հոդվածի 1 ին կետի համաձայն Հիմնադիր համագումարի կազմակերպիչները հիմնադիր համագումարի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ ամիս առաջ զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակում են կուսակցության հիմնադիր համագումարի անցկացման տեղի և ժամի մասին լրատվություն ինչպես նաև կուսակցության կանոնադրության և ծրագրի նախագծերի հիմնական դրույթները Կուսակցությունների մասին ՀՀ օրենքը կարգավորում է նաև կուսակցությունների

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/articles/item/996/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Հոդվածներ - Հրապարակումներ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  գործերի նախարարությունը մոտ 33 037 300 ՀՀ դրամ Բոլոր 6 նախարարությունները միասին ստացել են 15 078 764 633 6 ՀՀ դրամի չափով դրամաշնորհ 21 05 2015 Պետական միջոցներից ՀԿ ների ֆինանսավորման գործընթացը բարելավվել է 2015թ ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցման միջոցով ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից ստացավ այն ՀԿ ների ցանկը որոնք ֆինանսավորվել են ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կողմից 30 09 2014 Դիտարկումներ Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 2014թ ի սեպտեմբերի 13 14 ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ ի ԻԱԿ կողմից ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ կազմակերպված աշխատանքային քննարկման ընթացքում մասնակից լրագրողներն ու իրավապաշտպանները մի շարք մտահոգություններ և դիտարկումներ ներկայացրին կապված Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի հետ Ներկայացնում ենք այդ դիտարկումներն ամփոփ 16 09 2013 ՊԵԿ ը ավելի քան 46 միլիոն ՀՀ դրամ արժողությամբ պայմանագրեր է կնքել Յուքոմ ՍՊԸ ի հետ ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն 2013թ ի ընթացքում Յուքոմ ՍՊԸ ի հետ կնքել է 30 պայմանագիր ավելի քան 46 միլիոն դրամ արժողությամբ Ամենափոքր գին ունեցող պայմանագիրն ունի 173 000 ՀՀ դրամ արժողություն իսկ ամենամեծը 24 000 000 ՀՀ դրամ արժողություն 12 09 2013 Միայն 4 պետական մարմնի աշխատակիցներ ստացել են ավելի քան 6 5 միլիարդ դրամ պարգեւատրում 2011 եւ 2012 թթ 2011 եւ 2012թ

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/articles/page/1/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Հոդվածներ - Հրապարակումներ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  12 2008 Ծանոթ լինենք Հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարությանը Այստեղ կարող եք կարդալ Հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարության նախագծի 1 ին 2 րդ 3 րդ եւ 4 րդ գլուխները Ծանոթացեք եւ Ձեր առաջարկներն ու դիտարկումներն ուղարկեք մեզ email protected հասցեով 03 12 2008 Հրապարակայնության մուտքը դատախազության համակարգ Անահիտ Քոչարյան Հարցազրույց ՀՀ գլխավոր դատախազի մամլո քարտուղար Սոնա Տրուզյանի հետ Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքը որքանո վ է օգնում դատախազության աշխատանքների թափանցիկությանը Ս Տ Դատախազությունը կարեւորում է հասարակության հետ մշտական կապը տեղեկատվության տրամադրումը ԶԼՄ ներին եւ հանրությանը Պետական գերատեսչությունները պարտավոր են պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել իրենց կատարած աշխատանքների վերաբերյալ խոսել դժվարությունների եւ բացթողումների 02 12 2008 Համայնքները դուրս են վերահսկողությունից ԳՐԻՇԱ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ Առավոտը դեռեւս 5 ամիս առաջ գրավոր դիմել էր մի քանի գյուղապետերի խնդրելով հունվարի 1 ից մինչեւ հարցումը կայացրած օրը իրենց տրամադրել ավագանիների բոլոր որոշումների պատճենները Արմավիրի մարզի Դալարիկի եւ Ապագայի ինչպես նաեւ Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունքի Արագածոտնի մարզի Բյուրականի գյուղապետերն այնքան գաղտնապահ գտնվեցին որ նրանց ստիպված երկրորդ անգամ ենք նամակ ուղարկել նույնիսկ զանգել ենք Բայց անօգուտ նրանք դարձյալ ոտնահարելով 18 11 2008 Դատարանի պահանջով Ոստիկանությունը ստիպված տեղեկատվություն տրամադրեց Նաիրա Բուլղադարյան ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը բավարարեց հասարակական կազմակերպության պահանջը ոստիկանությունից ստանալու ծառայողական քննությանն առնչվող փաստաթղթերի պատճենները Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ եւ ՀՀ ոստիկանության միջեւ տեղեկություններ ստանալու իրավունքի շուրջ գրեթե մեկ տարվա բանավեճն ավարտվեց վերաքննիչ դատարանում Դատարանը որոշեց բավարարել կազմակերպության հայցը Ոստիկանությանը պարտավորեցնելով կատարել 12 11 2008 Հուզված փաստաբանը սկսեց գոռալ Այսօր Վարչական դատարանում քննվում էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնՙ հասարակական կազմակերպության հայցն ընդդեմ Հրազդանի քաղաքապետարանի Հայցվոր կողմը հրաժարվեց իր հայցադիմումի առաջին կետից քանի որ իրենց պահանջած տեղեկատվությունը պատասխանող կողմը տրամադրել էր նախնական դատական քննության ավարտից հետո Սակայն Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնըՙ գտնում է որ Հրազդանի քաղաքապետը խախտել է իրենց տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը եւ պահանջում է քաղաքապետին վարչական տույժի ենթարկել 50 000 դրամ 20 10 2008 Տեղեկատվության ազատությունը արդեն նաեւ գերեզմանատներում Անահիտ Քոչարյան Այսուհետ Երեւանի բոլոր

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/articles/page/12/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Պաշտոնական կայքերին ներկայացվելու են նոր պահանջներ - Հոդվածներ - Հրապարակումներ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  կարող է մի քանի օրվա աշխատանք լինել մյուսում ամիսների որովհետև բոլոր այն կայքերը որոնք պատրաստվել են հին տեխնոլոգիաներով այս ստանդարներին չեն համապատասխանում Բացասական եմ համարում այն որ փաստաթուղթը նաև պետք է կանոնակարգի կայքերի արտաքին տեսքը կառուցվածքը բաժինները որովհետև եթե դա կարելի է անել օրինակ նախարությունների համար որոնք քիչ թե շատ նման կառուցվածք ունեն ապա կան պետական կառույցներ որոնք այլ կառուցվածք ունեն և չեն կարող այդ ստանդարտին ենթարկվել Օրինակ հենց egov am ը որը էլէկտրոնային ծառայությունների պորտալ է ունի բոլորովին այլ կառուցվածք լուծում է բոլորովին այլ խնդիրներ և երբեք չի կարող համապատասխանեցվել այդ ստանդարտին PanARMENIAN Մեդիա ընկերության գործադիր տնօրեն ՏՏ մասնագետ Արմեն Ազարյանն ասում է որ չկա աշխարհում որևէ պետություն որը ընդունել է նմանատիպ օրենսդրական ակտ և համարում է որ այն հիանալիորեն գործում է Այդ պատճառով մենք չպետք է վերցնենք դրսի փորձը և իմպլիմենտացիա անենք ու հարմարեցնենք մեզ քանի որ այս ոլորտում ամեն ինչ շատ արագ է փոփոխվում և պահանջներն ու միջավայրները խիստ տարբեր են Ըստ Արմեն Ազարյանի դաշտը կարգավորող օրենսդրական ակտ միանշանակ պետք է բայց դա պետք վերաբերի օրինակ նրան որ կայքը սերվերը գտնվի Հայաստանում որ լինեն հակավիրուսներ և այլն Իսկ մնացած հարցերը կարագավորելու համար առավել նպատակահարմար է ստեղծել մասնավոր կազմակերպություն որտեղ կլինեն անվտանգության և այլ ոլորտների մասնագետներ որոնք կաշխատեն կայքերի վրա ամեն կայքի համար առանձին ստեղծելով աշխատանքային պլան և կհետևեն քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները Իսկ թե ինչու պետք է այդ կառույցը լինի մասնավոր Արմեն Ազարյանը բացատրում է նրանով որ այս տեսակի մասնագետների համար պետությունը դեռևս բավականաչափ գումարներ չունի Իսկ պետական համապատասխան կառույցի գործառույթը կլինի կապ ապահովել մասնագետների և պետության միջև նշում է Ա Ազարյանը Նախագծի մշակման գործընթացում ներառված են եղել Ինտերնետ հանրություն ՀԿ ի մասնագետները սակայն ՀԿ ի փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանն այժմ է ներկայացնում նախագծի հանդեպ ունեցած իր հիմնական առարկությունները անվտանգության հարցերը պետք է առանձնացնել դիզայնին վերաբերող կետերը թեթևացնել և անպայման անհրաժեշտ է նշել թե պետբյուջեի վրա ինչ ազդեցություն է ունենալու և նշել ֆինանսավորման աղբյուրները Նախագիծը ներառում է ցանցային և անվտանգության այնպիսի հարցեր որոնց համար պետք են համապատասխան մասնագետներ իսկ նման կադրերի ֆինանսավորման հարցը փաստաթղթում նշված չէ Ինչպես նաև փաստաթղթում նշված չէ այն ծախսերի մասին որը պետք են կայքերը վերադիզայնավորելու համար քանի որ կայքերի մեծ մասը չի համապատասխանում տվյալ ստանդարտներին նշում է հկ ի փոխնախագահը Որոշման նախագծում տեղ գտած պաշտոնական կայքերի բովանդակությանն ուղղված պահանջները գրեթե ամբողջությամբ ողջունելի են մեդիա դաշտում գործող հասարակական կազմակերպությունների համար Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի փորձագետ Լիանա Դոյդոյանը խիստ դրական է գնահատում այն որ այս որոշմամբ ՏԱ մասին ՀՀ օրենքում նշված պարտադիր հրապարակման ենթակա պաշտոնական տեղեկատվությունը պետք է հրապարակվի տվյալ գերատեսչության կայքում Պետական կայքերն այսօր աշխարհում կիրառվում են որպես պաշտոնական տեղեկատվության պրոակտիվ տրամադրման ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը Չնայած Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքը հստակ նշում է պաշտոնական տեղեկատվության պարտադիր հրապարակման պահանջները կարգը սակայն այն դեռևս չի կարգավորում էլեկտրոնային պաշտոնական տեղեկատվության տրամադրման մեխանիզմները Այս որոշմամբ կլուծվի խնդիրը քանի որ այսօր գործող պաշտոնական կայքերի մեծ մասը չեն համապատասխանում ՏԱ մասին օրենքի պահանջներին նշում է ԻԱԿ փորձագետը Պաշտոնական կայքերի բովանդակությանը վերաբերող մեկ այլ կարևոր հանգամանք է նշում նաև Հելիքս Կոնսալտիգ ընկերության ղեկավար Արամ Մխիթարյանը Ամենակարևոր բանը որը ես բարձր եմ գնահատում այն է որ նախագծում հստակ նշված է

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/articles/item/978/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Վիրավորանք և զրպարտություն. օրենսդրական կարգավորումը և դատական պրակտիկայի խնդիրները - Հոդվածներ - Հրապարակումներ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  դատողություններից վերջիններս ենթակա չեն ապացուցման 2001 թվականի փետրվարի 27 ին Երուսաղեմն ընդդեմ Ավստրիայի գործով դատարանը որոշեց որ գնահատող դատողությունների հավաստիությունն ապացուցելու պահանջն անհնար է կատարել և որ այն ոտնահարում է կարծիք արտահայտելու ազատությունը Եվրոպական կոնվենցիայի 10 րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքը Սակայն մյուս կողմից գնահատող դատողությունը պետք է համոզիչ և փաստացի հիմքեր ունենա Դատարանը նշել է որ եթե փաստերի հավաստիությունը կարող է ապացուցվել ապա գնահատող դատողությունների ճշմարտացիությունն անապացուցելի է ուստի լրագրողը պետք է ազատվի անապացուցելին ապացուցելու պարտականությունից Ըստ դատարանի զրպարտչական կամ վիրավորական կարծիքի ապացուցման պահանջը խախտում է 10 րդ հոդվածով սահմանված կարծիք արտահայտելու իրավունքը Նշենք որ զրպարտության դեպքում դիտավորությունը պարտադիր պայման չի համարվում Հնարավոր է լրագրողն արատավորող տեղեկությունները տարածել է ոչ թե դիտավորությամբ այլ անփութությամբ Սա նրան պատասխանատվությունից չի ազատում Զրպարտության կարգավորման և կիրառման խնդիրներից է նաև այն որ ապացուցման պարտականությունը դրված է պատասխանող կողմի այսինքն լրատվամիջոցի վրա ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 1 հոդվածի 4 րդ մասի համաձայն Զրպարտության վերաբերյալ գործերով անհրաժեշտ փաստական հանգամանքների առկայության կամ բացակայության ապացուցման պարտականությունը կրում է պատասխանողը Այն փոխանցվում է հայցվորին եթե ապացուցման պարտականությունը պատասխանողից պահանջում է ոչ ողջամիտ գործողություններ կամ ջանքեր մինչդեռ հայցվորը տիրապետում է անհրաժեշտ ապացույցներին ԶԼ մասին օրենքի 8 րդ հոդվածի 1 ին մասի ապացուցման պարտականությունը դրված է պատասխանող կողմի այսինքն լրատվամիջոցի վրա Միջազգային չափանիշները լայնորեն սահմանում են որ ապացուցման բեռը պետք է դրվի ոչ թե լրատվամիջոցի այլ հայցվոր կողմի վրա Եվրոպական դատարանը 1999 թվականի մայիսին Բլադեթ Տրոմզո եւ Սթենսասն ընդդեմ Նորվեգիայի գործով կայացրած որոշամբ լրագրողի առաջ ոչ թե դնում է տարածած տեղեկատվության հավաստիությունն ապացուցելու պարտականություն այլ միայն նշում է որ լրագրողական նյութերը պետք է հիմնականում հավասարակշռված լինեն Վիրավորանքը սահմանվում է ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 1 հոդվածի 2 րդ մասով Վիրավորանքը խոսքի պատկերի ձայնի նշանի կամ այլ միջոցով պատիվը արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը արատավորելու նպատակով կատարված հրապարակային արտահայտությունն է Վիրավորանքի էությունն այն է որ հանցավորը տուժողին տալիս է այնպիսի բացասական գնահատական կպցնում է այնպիսի պիտակ որը նսեմացնում է նրա պատիվն ու արժանապատվությունը Վիրավորանք հասցնողի դիտավորությունն է հասարակության աչքում նսեմացնել տուժողի հեղինակությունը Ընդ որում վիրավորանքը կարող է հասցվել ինչպես խոսքի այնպես էլ պատկերի ձայնի նշանի գործողության կամ որևէ այլ միջոցով Նույն հոդվածի 2 րդ մասում նշվում է որ հրապարակային արտահայտությունը տվյալ իրավիճակում և իր բովանդակությամբ կարող է չհամարվել վիրավորանք եթե այն հիմնված է ստույգ փաստերի վրա բացառությամբ բնական արատների կամ պայմանավորված է գերակա հանրային շահով Այսպիսով եթե հրապարակվածը թեև արատավորում է պատիվն ու արժանապատվությունը սակայն համապատասխանում է իրականությանը ինչպես նաև եթե հրապարակվածը պայմանավորված է հանրային գերակա շահով վիրավորանք հրապարակած անձն ազատվում է պատասխանատվությունից Նշենք որ ի տարբերություն վիրավորանքի նախկին քրեաիրավական կարգավորման ներկայումս վիրավորանքի անպարկեշտ ձևն այլևս պարտադիր պայման չէ Միաժամանակ վիրավորական բառերի հետ կապված Թամերն ընդդեմ Էստոնիայի վճռում Եվրոպական դատարանը հստակեցրել է որ վիրավորական կամ ոչ վիրավորական լինելու հանգամանքը մեկնաբանելիս պետք է նկատի ունենալ որ լրատվությունը նախատեսված չէ լեզվաբանների նեղ խմբի համար այլ ուղղված է լայն հասարակությանը ՀՀ Քաղ օրենսգրիրքը նաև սահմանում է այն դեպքերը երբ արատավորող փաստացի տվյալները հրապարակային ներկայացնելը չի համարվում զրպարտություն Դրանք այն դեպքերն են երբ տվյալները 1 տեղ են գտել մինչդատական կամ դատական վարույթի ընթացքում վարույթի մասնակցի կողմից քննվող գործի հանգամանքների վերաբերյալ կատարված արտահայտությունում կամ ներկայացրած ապացույցներում 2 դա տվյալ

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/articles/item/913/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive

 • Յուրաքանչյուր քաղաքացի լրագրող է - Հոդվածներ - Հրապարակումներ - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
  Քաղաքապետարանն իմ դիմումը մակագրել էր Երևանտրանս ՓԲԸ ին ինձ էլ տեղեկացրել էին որ պետք է այնտեղ վճարում կատարեմ և ստանամ իմ փնտրած տեղեկատվությունը այն է Երևանը սպասարկող երթուղային տաքսիների չվացուցակները որը հնարավորություն կտա պարզել թե հանրությանը սպասարկող տրանսպորտը որքանով է հետևում սահմանված ժամանակացույցին Երեք օր անց այցելեցի Երևանտրանս ՓԲԸ Դիմումս տեղ էր հասել սակայն մնացել էր գրանցամատյանում քանի որ պատասխանատու պաշտոնյան այն չէր էլ վերցրել Իմ ներկայությամբ ոմն Դադասյան ով չներկայացավ թե ինքն ով է կարդած դիմումս ապա ասաց թե իրենք չեն պատասխանելու դիմումին Ինձ էլ խորհուրդ տվեց զանգահարել քաղաքապետարան և նրանցից պահանջել տեղեկատվությունը քանի որ դիմումս այնտեղ եմ մուտքագրել Զանգահարեցի քաղաքապետարան ասացին թե ինձ գրավոր պատասխան են ուղարկել փոստով իսկ երբ պարզեցին որ ես չեմ ստացել ասացին որ մոտենամ Մեկ պատուհան կոչվող բաժնին և այնտեղից ստանամ Տրանսպորտի վարչության պետի ստորագրությամբ գրավոր պատասխանի բովանդակությունը նույնն էր ինչ ինձ հեռախոսով էին ասել Դուք կարող եք դիմել Երևանտրանս ՓԲ ընկերությանը 30 օրյա ժամկետում ստանալու պահանջվող տեղեկատվությունը Զանգահարեցի Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետին որպեսզի նրանից պարզեմ թե նման իրավիճակում ես ումից կարող եմ տեղեկատվություն ստանալ Ներկայացա որպես քաղաքացի Արման Ղարիբյան Վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը հենց սկզբից ոչ բարեհամբույր էր խոսում ինձ հետ Նրա հետ մի քանի րոպե վիճելուց հետո ի վերջո լսեցի պատշաճ տոնով պատասխանը քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը կապ չունի Մեկ պատուհան ում մուտքագրված դիմումների հետ Նյութ գրեցի այս ամբողջ պատմության մասին բայց հրապարակեցի ոչ թե ԶԼՄ ներում այլ Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի իմ անձնական էջում Այն մեծ քննարկումների առիթ դարձավ իսկ մեկ օր անց իմացա որ ինձ հետ ցանկանում է խոսել Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Վերջինս տեղյակ լինելով որ ես լրագրող եմ խնդրին ծանոթանալուց հետո խոստացավ որ կփորձի օգնել Իսկ ընդամենը մեկ օր անց ինձ զանգահարեցին Երեւանտրանս ՓԲԸ ից և հայտնեցին որ իմ փնտրած տեղեկատվությունը պատրաստ է կարող եմ գնալ վերցնել Ի զարմանս ինձ այդ

  Original URL path: http://www.foi.am/hy/articles/item/903/ (2015-11-25)
  Open archived version from archive