archive-am.com » AM » H » HEALTHPIU.AM

Total: 109

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Health Care Project Implementation Unit
  2000 2012թթ ընթացքում ՀՀ բոլոր մարզերում վերանորոգված և նորակառույց ամբուլատորիաների առողջության կենտրոնների և ընտանեկան բժշկության գրասենյակների ընդհանուր թիվը կազմում է 147 ընդ որում 68 ը վերանորոգվել են իսկ 79 ը կառուցվել ներառյալ Սյունիքի մարզում ընտանեկան բժշկության գրասենյակները Բոլոր գյուղական ամբուլատորիաները հագեցվել են բժշկական սարքավորումների ստանդարտ հավաքածուներով բժշկական կահույքով և ՏՏ սարքավորումներով Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ընտանեկան բժիշկների և բուժքույրերի մասնագիտացումները ավարտվել են 2012թ մարտին 2000 2012թթ ընթացքում ընդհանուր թվով 1655 ընտանեկան բժիշկներ և 1770 ընտանեկան բուժքույրեր են մասնագիտացել Հիվանդանոցային համակարգի օպտիմալացման բաղադրիչ Այս բաղադրիչի նպատակն է նպաստել Երևանում և ՀՀ մարզերում ընտրված հիվանդանոցային միավորումների օպտիմալացմանը և արդիականացմանը որի արդյունքում ՀՀ բոլոր մարզերում կգործեն ժամանակակից բժշկական կենտրոններ Ներկայում վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է մարզային հիվանդանոցային համակարգերի արդիականացում և օպտիմալացում հիմնվելով ՀՀ կառավարության 2006թ ի նոյեմբերի 2 ի թիվ 1911 Ն որոշման վրա Բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի նպատակն է մարզային բժշկական կենտրոնների հզորությունները համապատասխանացնել ժամանակակից չափանիշներին և պահանջներին հաշվի առնելով համաշխարհային առաջատար փորձը ինչպես նաև միավորել անարդյունավետ կրկնվող բժշկական ծառայությունները վարչական և օժանդակ հզորությունները որի արդյունքում ՀՀ մարզային հիվանդանոցային ցանցն ի վիճակի կլինի տեղի բնակչությանը տրամադրել որակյալ մատչելի և արդի պահանջներին համապատասխանող բժշկական օգնություն Ծրագրի միջոցներով իրականացվում են արդիականացվող մարզային բժշկական կենտրոնների վերանորոգման կառուցման շինարարական աշխատանքներ հատկացվում են ժամանակակից բժշկական սարքավորումներ ախտորոշիչ լաբորատոր բաժանմունքների ինչպես նաև վիրասրահների ծնարանների և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների հագեցման նպատակով Մատակարարվում է նաև կահույք և բժշկական պարագաներ Ծրագրի շրջանակներում տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերվում հիվանդանոցների ղեկավարման գործառույթների զարգացմանը հատկացվում են համակարգչային սարքավորումներ կառավարման համակարգերի համար և իրականացվում ղեկավար աշխատակազմի վերապատրաստում Ծրագրում ընդգրկված հիվանդանոցները ստանում են տեխնիկական աջակցություն կառավարման գործընթացների իրականացման համար օր որակի ապահովման ներքին համակարգերի մշակում և ներմուծում Բաղադրիչի շրջանականերում իրականացվող ծրագիրը մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև բնապահպանական հարցերին Իրականացվում է արդիականացվող բժշկական կենտրոնների վերանորոգման և կառուցման շինարարական աշխատանքերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մշակվում է բնապահպանական կառավարման պլան յուրաքանչյուր բժշկական կենտրոնի համար Ինստիտուցիոնալ զարգացման բաղադրիչ Ինստիտուցիոնալ

  Original URL path: http://www.healthpiu.am/ (2012-12-12)
  Open archived version from archive


 • Health Care Project Implementation Unit
  թիմի հետ քննարկվում են Ծրագրի իրականացման ընթացքը և կառավարությանն է ներկայացնում հանդիպումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն Կառավարման խորհրդի կանոնավոր հանդիպումները կայանում են յուրաքանչյուր ամիս իսկ արտահերթ հանդիպումներ կազմակերպվում են Կառավարման խորհրդի նախագահի ԱԾԻԳ ՊՀ տնօրենի կամ էլ խորհրդի անդամների 1 3 ի պահանջով Կառավարման խորհրդի ցանկացած որոշում համարվում է վավեր ներկաների ձայների պարզ մեծամասնությամբ Համապատասխան համակարգող հանձնաժողովներ են ստեղծվել Ծրագրի յուրաքանչյուր բաղադրիչի կամ ենթաբաղադրիչի իրականացման գործընթացի մոնիթորինգի և հսկողության համար ԱԾԻԳ ը հիմնադրվել է 1999 թվականի ՀՀ առողջապահության նախարարի հոկտեմբերի թիվ 764 որոշման համաձայն իսկ պետական հիմնարկ կարգավիճակ է ստացել համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի թիվ 765 որոշման Ծրագրերի իրականացման գրասենյակն ունի հիմնական մասնագետների խմբից բաղկացած աշխատակազմ հետևյալ կազմով ԱԾԻԳ տնօրեն գնումների մասնագետ ֆինանսական ղեկավար հաշվապահ գործավար թարգմանիչ շինարար ինժեներ միջավայրի կառավարման մասնագետ համայնքների ներգրավման մասնագետ գրասենյակի գործերի կառավարիչ ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետ իրավաբան Մարզային հիվանդանոցային հաստատությունների օպտիմալացում և արդիականացում բաղադրիչի համակարգող Ընտանեկան բժշկության զարգացում բաղադրիչի համակարգող Ինստիտուցիոնալ Զարգացում բաղադրիչի համակարգող և վարորդներ Մնացած խորհրդատուները վարձվում են որևէ բաղադրիչի շրջանակներում որոշակի կարճատև հանձնարարականներ կատարելու նպատակով ԱԾԻԳ ՊՀ տնօրենը պատասխանատու է Ծրագրի ընդհանուր կառավարման և համակարգման համար ներառյալ Ծրագրի բաղադրիչների իրականացման վերահսկողությունը ԱԾԻԳ բաղադրիչների համակարգողները սերտորեն համագործակցում են ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան վարչությունների և Ծրագրի այլ շահառուների հետ Երևանի քաղաքապետարան ՀՀ մարզպետարանների առողջապահական և սոցիալական ապահովության վարչություններ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ Երևանի պետական բժշկական համալսարան հիվանդանոցների և այլ բժշկական հաստատությունների տնօրեններ և այլն և համակարգում տվյալ բաղադրիչին առնչվող գործառույթների իրականացումը Ծրագրի համակարգողները մշակում են Ծրագրի իրականացման ծրագրեր ապահովում են ծրագրի իրականացման պարբերական մոնիթորինգ մշակում են Ծրագրի առաջընթացի մասին հաշվետվություններ ինչպես նաև մշակում յուրաքանչյուր բաղադրիչում ընդգրկվող խորհրդատուների հանձնարարականներ ԱԾԻԳ բաղադրիչների համակարգողները աջակցություն են ստանում գրասենյակի մասնագիտական անձնակազմի և խորհրդատուների կողմից համակարգողի օգնականներ բժշկական սարքավորումների ինժեներ և այլն Իրավաբանն ի լրումն ԱԾԻԳ ՊՀ ին ընդհանուր իրավաբանական խորհրդատվական աջակցության ցուցաբերմանը աջակցում է նաև ՀՀ առողջապահության նախարարությանը հիվանդանոցների ընտանեկան բժշկության անկախ պրակտիկաներին և այլ հարցերին

  Original URL path: http://www.healthpiu.am/about/about_arm.html (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • Health Care Project Implementation Unit
  մարդկային ռեսուրսների արդիականացում մարզային օպտիմալացման պլանի համաձայն Միաձուլած հիվանդանոցների վերանորոգում և ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցում Տրամադրում վերապատրաստման եւ տեխնիկական օժանդակության ներկայացնել Հիվանդանոցի որակի ապահովման եւ բժշկական թափոնների կառավարման համակարգերի ներդրման նպատակով վերապատրաստում և տեխնիկական աջակցություն Այս բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն մի շարք միջազգային մրցույթներ 8 կենտրոնական մարզային հիվանդանոցների վերանորոգման համար շինարարական աշխատանքների և բժշկական ու ախտորոշիչ թափոնների կառավարման սարքավորումների և պարագաների մատակարարման նպատակով Բաղադրիչ Գ Ինստիտուցիոնալ զարգացում Կարողությունների ստեղծում առողջապահության ազգային քաղաքականության եւ ռազմավարության մշակման պարբերական մոնիտորինգի միջոցով առողջապահության ոլորտի գործունեության գնահատման առողջապահության արդյունքների ծառայությունների օգտագործման ու հիվանդանոցային մակարդակով մասնավոր առողջապահական ծախսերի գնահատման առողջապահության ոլորտում մարդկային ռեսուրսների զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով Կարգավորման վերահսկողության եւ կառավարման գործառույթների ամրապնդում առկա առողջապահությանը առնչվող օրենսդրության վերանայման միջոցով եւ դրա ներդրումը որպես արդյունք Պետական առողջապահական գործակալության պետական ծախսերի կառավարման կատարելագործում իր կարողությունները ստեղծելու նպատակով այդ թվում ա պետականորեն ֆինանսավորվող ծառայությունների համար որակի վերահսկման համակարգի մշակում բ մատուցվող ծառայությունների ինքնարժեքի հաշվարկման համար մեթոդաբանության մշակում եւ գ կառուցվածքի և ֆունկցիոնալության բարելավման նպատակով տեխնիկական աջակցություն Ամրապնդում ազգային ոչ հաղորդակցվելի հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման ռազմավարության նախագծման եւ իրականացման հզորացում վերապատրաստումների փորձարկման եւ գնահատման ծրագրերի արդյունքների միջոցով Բժշկական կրթական համակարգի բարելավում ա բարձրագույն բժշկական կրթական համակարգի վերանայման բ մասնագիտական կրթության չափորոշիչների քննարկման և տրամադրման գ գիտելիքների գնահատման համակարգի մշակման դ շարունակական բժշկական կրթական ծրագրի վերանայման եւ ե Պետական բժշկական համալսարանի եւ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կարիքների գնահատման միջոցով Այս բաղադրիչի շրջանակներում նախատեցված է իրականացնել Ապրանքների միջազգային մրցակցություն մուլյաժների մատակարարման նպատակով խորհրդատուի ընտրություն ոչ հաղորդակցվելի հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման նպատակով և ՈԳՀԸ եղանակով տեխնիկական օժանդակություն նորմատիվային փաստաթղթերի մշակման և մասնագիտական կրթական չափորոշիչների վերանայման նպատակով Բաղադրիչ Դ Ծրագրի կառավարում Ստացողի ԱՆ և ԾԻԳ ի կառավարման կառողությունների հզորացում Ծրագրի իրականացման վերահսկաման և մոնիտորինգի նպատակով 3 Վարկային միջոցներով ֆինանսավորվող Գնման պայմանագրերը կիրականացվեն համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցներում նշված ընթացակարգի ՎԶՄԲ փոխառություններով եւ ՄԶԸ վարկերով իրականացված Գնումներ հրապարակվել է Համաշխարհային բանկի կողմից 2004 թվականի մայիսին եւ վերանայվել 2006

  Original URL path: http://www.healthpiu.am/about/gpn_arm.html (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • Health Care Project Implementation Unit
  Հիվանդանոցային Ցանցի Արդիականացում Ինստիտուցիոնալ Զարգացում Թռչնագրիպին նախապատրաստվածության ծրագիր Մոնիտորինգ և Գնահատում Մրցույթ Ապրանք ԸԲԶ Շինարարական աշխատանքներ Շինարարական աշխատանքներ Խորհրդատվություն Կրթում Գնահատող հանձնաժողովի նիստեր Պետական գնումների հայտարարություններ Զեկույցներ և պաշտոնական փաստաթղթեր Բարի գալուստ Առողջապահական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակի կայք Էջը պատրաստման ընթացքում

  Original URL path: http://www.healthpiu.am/about/team_arm.html (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • Health Care Project Implementation Unit
  Թռչնագրիպին նախապատրաստվածության ծրագիր Մոնիտորինգ և Գնահատում Մրցույթ Ապրանք ԸԲԶ Շինարարական աշխատանքներ Շինարարական աշխատանքներ Խորհրդատվություն Կրթում Գնահատող հանձնաժողովի նիստեր Պետական գնումների հայտարարություններ Զեկույցներ և պաշտոնական փաստաթղթեր Բարի գալուստ Առողջապահական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակի կայք ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տվյալ պահին հայտարարություն չկա Արխիվ Ձեր ընտրությունը

  Original URL path: http://www.healthpiu.am/about/work_arm.html (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • Health Care Project Implementation Unit
  Հիվանդանոցային Ցանցի Արդիականացում Ինստիտուցիոնալ Զարգացում Թռչնագրիպին նախապատրաստվածության ծրագիր Մոնիտորինգ և Գնահատում Մրցույթ Ապրանք ԸԲԶ Շինարարական աշխատանքներ Շինարարական աշխատանքներ Խորհրդատվություն Կրթում Գնահատող հանձնաժողովի նիստեր Պետական գնումների հայտարարություններ Զեկույցներ և պաշտոնական փաստաթղթեր Բարի գալուստ Առողջապահական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակի կայք Նկարներ Thank you

  Original URL path: http://www.healthpiu.am/about/Gallery_arm.html (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • Health Care Project Implementation Unit
  Ծրագրի Բաղադրիչներ Ընտանեկան Բժշկության Զարգացում Հիվանդանոցային Ցանցի Արդիականացում Ինստիտուցիոնալ Զարգացում Թռչնագրիպին նախապատրաստվածության ծրագիր Մոնիտորինգ և Գնահատում Մրցույթ Ապրանք ԸԲԶ Շինարարական աշխատանքներ Շինարարական աշխատանքներ Խորհրդատվություն Կրթում Գնահատող հանձնաժողովի նիստեր Պետական գնումների հայտարարություններ Զեկույցներ և պաշտոնական փաստաթղթեր Բարի գալուստ Առողջապահական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակի կայք Կապը մեր հետ Շիրվանզադե 17 ք Երևան ՀՀ Հեռ 374 10 297536 297537 297538 Ֆաքս 374 10 297539 healthpiu gmail com Thank you for visiting the official Health

  Original URL path: http://www.healthpiu.am/about/contact_arm.html (2012-12-12)
  Open archived version from archive

 • Health Care Project Implementation Unit
  Ընտանեկան բժիշկների գործնական ուղեցույցների մշակման զ կրթական հաստատություններին տրանսպորտային միջոցների տրամադրման գործընթացին Top Ընտանեկան բժիշկների և բուժքույրերի մասնագիտացում Առաջին վարկային ծրագրի շրջանակներում ԱԱԻ ԵՊԲՀ և ՀԲՔ ում հիմնված ԸԲ ամբիոններում 76 համայնքներից մասնագիտացել են շուրջ 220 բժիշկ և 178 բուժքույր Համաձայն ՀՀ ԱՆ 2003թ թիվ 613 հրամանի ԱՆ հաստատել է ԸԲ միօրինակացված ուսումնական ծրագիրը որով նախատեսվում է 4 ամսյա ակադեմիական կրթություն և 8 ամսյա գործնական կլինիկական կրթություն Միօրինակացված ուսումնական ծրագիրը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին և տեղական պահանջներին Կրթական գործընթացը կազմակերպվում է 33 մոդուլների հիման վրա որոնք խմբավորված են 4 հիմնական բլոկերում և ընդմիջվում են գործնական դասընթացներով մասնագիտացվողների սեփական աշխատավայրերում և մարզերում գործնական կրթության համար ընտրված բուժհիմնարկներում Բուժքույրերի 6 ամսյա մասնագիտացումը կազմակերպվում է 5 հիմնական բլոկերում բաշխված մոդուլների հիման վրա Մասնագիտացման գործընթացում ընդգրկված բժիշկները մեկ ամսով վերադառնում են իրենց աշխատավայրերը և ինչպես նախատեսված է մասնագիտացման ծրագրում այցելում են նախապես ընտրված ընտանեկան բժիշկ դասավանդողներին գործնական հմտությունները բարելավելու նպատակով Այս մեկ ամսվա գործնական դասընթացների ընթացքում ընտանեկան բժշկության ամբիոնների հիմնական աշխատակազմը պարբերաբար այցելում է կրթման համար նախատեսված վերոհիշյալ բժշկական հաստատությունները և կատարում է տեղում անցկացվող դասընթացների դիտարկումներ Ծրագրի երկու փուլերը 2005 2012թթ կֆինանսավորեն 1650 ընտանեկան բժիշկների և 1650 ընտանեկան բուժքույրերի մասնագիտացման 12 ամսյա և 6 ամսյա կրթական ծրագրերի գործընթացը բժիշկներին և բուժքույրերին տրամադրվող կրթաթոշակները իսկ ՀՀ կառավարությունը հանրակացարանի ծախսերը և ԸԲ կլինիկական օրդինատուրան Ակադեմիական կրթական դասընթացներն անց են կացվում ԱԱԻ ում ԵՊԲՀ ում և ԲՀՔ ում իսկ գործնական կլինիկական դասընթացները Երևանի Շիրակի Լոռու և Սյունիքի մարզերի ԸԲ կենտրոններում և մարզերի ընտանեկան բժշկության գրասենյակներում Մասնագիտացվողների կազմը ընտրվում է քաղաքային պոլիկլինիկաներում գյուղական ամբուլատորիաներում և բժշկական կենտրոններում ներկայում աշխատող տեղամասային թերապևտներից մանկաբույժերից և բուժքույրերից Top Առողջության Առաջնային Պահպանման ծառայություններ մատուցողների ենթակառուցվածքների բարելավում Այս ենթաբաղադրիչի շրջանակում իրականացվելիք աշխատանքները կբարելավեն ԱԱՊ ծառայություններ մատուցողների աշխատանքային ենթակառուցվածքները որոնք կարևոր են ինչպես ընտանեկան բժիշկների այնպես էլ սպասարկվող բնակչության համար Գնահատման համաձայն ի հավելումն վերոնշյալ 81 ամբուլատորիաների և առողջության կենտրոնների որոնք վերանորոգվել են

  Original URL path: http://www.healthpiu.am/FM/FM_arm.html (2012-12-12)
  Open archived version from archive •