archive-am.com » AM » I » IMDPROC.AM

Total: 452

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ըղձական, ենթադրական և հարկադրական եղանակներ. Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան: դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ
  անցյալի ճանաչում ժխտականի կազմում Բարդություն հեշտ 2 4 Ենթադրական ապառնիի ճանաչում Բարդություն հեշտ 1 5 Հարկադրական եղանակի ճանաչում Բարդություն հեշտ 1 6 Հարկադրականի տարբերակումը անորոշով կառույցից Բարդություն հեշտ 2 7 Ենթադրական եղանակի ժամանակաձևերի հայտնաբերում բառաշարքում Բարդություն միջին 2 8 Հարկադրական եղանակի ժամանակաձևերի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն միջին 2 9 Ըղձական եղանակի բայի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն միջին 2 10 Ենթադրական եղանակի բայի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն միջին 2 11 Ըղձականի

  Original URL path: http://www.imdproc.am/p/hayvoc-lezu/7-dasaran/bay-9248/yghdzakan-entadrakan-harkadrakan-eghanakner-10126 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Անցյալ կատարյալ. Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան: դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ
  լեզու 7 րդ դասարան Բայ Անցյալ կատարյալ Տեսություն 1 Անցյալ կատարյալ տեսություն Առաջադրանքներ 1 Անցյալ կատարյալի ճանաչում Բարդություն հեշտ 1 2 Անցյալ կատարյալի վերջավորությունները Բարդություն հեշտ 1 3 Անցյալ կատարյալի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն հեշտ 1 4 Տարբեր կազմություն ունեցող բայերի անցյալ կատարյալի ճանաչում Բարդություն միջին 2 1 5 Անցյալ կատարյալի կազմում ա խոնարհման պարզ և չ սոսկածանցավոր բայերից Բարդություն միջին 2 6 Պարզ և սոսկածանցավոր բայերի և դրանց պատճառականների

  Original URL path: http://www.imdproc.am/p/hayvoc-lezu/7-dasaran/bay-9248/ancyal-kataryal-10124 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Անկատար, վաղակատար և ապակատար ժամանակաձևեր. Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան: դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ
  եղանակի բաղադրյալ ժամանակաձևերը տեսություն Առաջադրանքներ 1 Անկատար անցյալի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն հեշտ 1 2 Ապակատար և անկատար դերբայներով կազմված ժամանակաձևերի ճանաչում Բարդություն հեշտ 1 3 Վաղակատար ներկայի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն հեշտ 1 4 Երկու ժամանակաձևերի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն միջին 3 5 Անկատարի ժխտականը Բարդություն միջին 2 6 Տեսական գիտելիք ժամանակաձևի սահմանման ճանաչում Բարդություն միջին 2 7 Անկատար դերբայով կազմված ժամանակաձևերի ճանաչում նախադասության մեջ նրա հատկանիշների որոշում Բարդություն

  Original URL path: http://www.imdproc.am/p/hayvoc-lezu/7-dasaran/bay-9248/ankatar-vaghakatar-apakatar-zhamanakadz-er-10122 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Բայի դեմքը, թիվը, ժամանակը. Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան: դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ
  2 Բայի թվի որոշում Բարդություն հեշտ 1 3 Բայի դեմքի որոշում Բարդություն հեշտ 1 4 Բայի դեմքի և թվի որոշում Բարդություն հեշտ 2 5 Բայի դեմքի և թվի որոշում եզակիի վերածում հոգնակիի Բարդություն միջին 2 6 Բայերի դեմքի և ժամանակի որոշում Բարդություն միջին 3 7 Բայի թվի ճանաչում Բարդություն միջին 2 8 Բայերի թվի և դեմքի որոշում Բարդություն միջին 2 9 Բայերի թվի և ժամանակի որոշում Բարդություն միջին 2 10

  Original URL path: http://www.imdproc.am/p/hayvoc-lezu/7-dasaran/bay-9248/bayi-demqy-tivy-zhamanaky-10120 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ժխտական դերբայ, կախյալ դրբայներ. ընդհանուր. Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան: դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ
  դրբայներ ընդհանուր Տեսություն 1 Ժխտական դերբայ Առաջադրանքներ 1 Ժխտական դերբայի զանազանում անկատար հարակատար և ենթակայական դերբայներից Բարդություն հեշտ 1 2 Ժխտական դերբայի վերջավորության որոշում Բարդություն հեշտ 1 3 Ժխտական դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն հեշտ 2 4 Ժխտական դերբայ չունեցող նախադասության ընտրություն նրա մեջ այլ դերբայի ճանաչում Բարդություն միջին 2 5 Վաղակատարից ժխտականի կազմում Բարդություն միջին 2 6 Ժխտական դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ և բայի կազմության որոշում Բարդություն միջին 3

  Original URL path: http://www.imdproc.am/p/hayvoc-lezu/7-dasaran/bay-9248/zhkhtakan-derbay-kakhyal-drbayner-yndhanur-10118 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ապակատար դերբայ. Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան: դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ
  Ապակատար դերբայ Տեսություն 1 Ապակատար դերբայ Առաջադրանքներ 1 Ապակատար դերբայի զանազանում անկատար հարակատար և ենթակայական դերբայներից Բարդություն հեշտ 1 2 Ապակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն հեշտ 2 3 Ապակատար դերբայի ճանաչում բայի կազմություն Բարդություն հեշտ 2 4 Դուրս գրել ապակատար դերբայները Բարդություն միջին 2 5 Վաղակատարից կազմել ապակատարը Բարդություն միջին 2 6 Ապակատար դերբայի ճանաչում սեռի որոշում Բարդություն միջին 2 7 Ապակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ բայի կազմության որոշում

  Original URL path: http://www.imdproc.am/p/hayvoc-lezu/7-dasaran/bay-9248/apakatar-derbay-10116 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Վաղակատար դերբայ. Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան: դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ
  Առաջադրանքներ 1 Ա խոնարհման բայերի վաղակատար դերբայի զանազանում անորոշ համակատար և անկատար դերբայներից Բարդություն հեշտ 1 2 Վաղակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն միջին 2 3 Վաղակատար դերբայի զանազանում խոնարհման որոշում Բարդություն հեշտ 2 4 Անկատարից վաղակատարի կազմում Բարդություն միջին 2 5 Վաղակատար դերբայի հայտնաբերում նախադասության մեջ նրա վերջավորության որոշում Բարդություն միջին 3 6 Ածանցավոր բայերի վաղակատար դերբայի ճանաչում անկատարի կազմում Բարդություն միջին 2 7 Վաղակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ

  Original URL path: http://www.imdproc.am/p/hayvoc-lezu/7-dasaran/bay-9248/vaghakatar-derbay-10114 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Անկատար դերբայ. Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան: դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ
  Անկատար դերբայ Առաջադրանքներ 1 Անկատար դերբայի զանազանում անորոշ համակատար և ենթակայական դերբայներից Բարդություն հեշտ 1 2 Անկատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ Բարդություն հեշտ 2 3 Անկատար դերբայի զանազանում այլ դերբայներից խոնարհման որոշում Բարդություն հեշտ 2 4 Անկատար դերբայի զանազանում այլ դերբայներից բայի կազմության որոշում Բարդություն միջին 2 5 Անկատար դերբայի զանազանում այլ դերբայներից սեռի որոշում Բարդություն միջին 2 6 Անկատար դերբայի դուրսբերում նախադասությունից Բարդություն միջին 5 7 Անկատար դերբայի դուրսբերում

  Original URL path: http://www.imdproc.am/p/hayvoc-lezu/7-dasaran/bay-9248/ankatar-derbay-10112 (2016-02-17)
  Open archived version from archive