archive-am.com » AM » J » JOBFINDER.AM

Total: 167

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • JobFinder.am | One-Click Career Portal | Jobs & Vacancies in Armenia, Resumes, Employment Tips - View Job
  Membership Pricing Contact Us Your account is not activated you should activate your account within 735995 days otherwise it will be locked Click here to activate Email Activation Code Click here to resend your activation code View Job Apply directly via email or using JobFinder am Գանձապետական Գործառնությունների բաժնի մանագետ Job Information Email this job to friend Company Byblos Bank Armenia CJSC Location Հայաստան Երևան Employment Type Լրիվ դրույք Open Dates 29 01 16 00 00 To 20 02 16 23 59 Category Բանկային Հաշվապահական Ֆինանսական Salary N A Experience 1 year s Preferred Age Education Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender Job Description Պաշտոն Գանձապետական Գործառնությունների բաժնի մանագետ Պայմանագիրը անժամկետ Job Responsibilities Աջակցել Գանձապետական Գործառնությունների բաժնի ղեկավարին կառավարել արտարժույթի փոխարկման միջբանկային վարկերի եւ Գանձապետական բաժնի այլ գործառնությունները Աջակցել Գանձապետական Գործառնությունների բաժնի ղեկավարին կանխիկով գործառնությունների եւ իրացվելիության կառավարման հարցերում Ապահովել փոխանցումների բնականոն ընթացքը եւ ավելացնել կանխիկացման ապականխիկացման եւ տեղաբաշխման գործարքներից շահույթը Կնքել արտարժույթի փոխարկման գործարքներ միջբանկային շուկայում հաճախորդների արտարժույթի փոխարկման պահանջները ապահովելու նպատակով Իրականացնել հաստատված միջբանկային վարկերի տեղաբաշխումը եւ արժեթղթերի առք ու վաճառքի գործարքները Կատարել արժեթղթերի շուկայի վերլուծություններ եւ արդյունքները ներկայացնել Գանձապետական Գործառնությունների բաժնի ղեկավարին Հետեւել միջբանկային վարկերի եւ արտարժույթի շուկաներին և ապահովել որպեսզի Բանկի գնանշումները թարմացված եւ շուկային համահունչ լինեն Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել ֆինանսական շուկայի եւ դրա խոշոր մասնակիցների հետազոտություն Պահպանել եւ զարգացնել լավ հարաբերություններ այլ բանկերի գործընկերների հետ ինչպես նաեւ հաճախորդների հետ ապահովելով Գանձապետական գործառնությունների առավելագույն շահութաբերություն Հետևել ՀՀ ԿԲ ի կողմից սահմանված նորմատիվներին Կատարել այլ պարտականություններ պահպանելով բանկի ներքին վերահսկողության պահանջները Required Qualifications Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ Ֆինանսական կրթություն Գանձապետական գործառնությունների բաժնի աշխատանքի փորձ Գերազանց հաղորդակցման հմտություն Բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն Անգլերեն լեզվով հաղորդակցման բանավոր և գրավոր տիրապետում ՀՀ ԿԲ ի կողմից տրվող Գանձապետական գործառնությունների մասնագետի որակավորում ACI Dealing կամ CFA level 1 վկայական Application Procedure Մասնակիցները համառոտ կենսագրությունը CV ցանկալի է անգլերեն լեզվով և 1 լուսանկարով կարող են ուղարկել

  Original URL path: http://www.jobfinder.am/ViewJob.aspx?JobPostingID=33149 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • JobFinder.am | One-Click Career Portal | Jobs & Vacancies in Armenia, Resumes, Employment Tips - View Job
  your account within 735995 days otherwise it will be locked Click here to activate Email Activation Code Click here to resend your activation code View Job Apply directly via email or using JobFinder am Treasury Officer Job Information Email this job to friend Company Byblos Bank Armenia CJSC Location Armenia Yerevan Employment Type Full Time Open Dates 29 01 16 00 00 To 20 02 16 23 59 Category Banking Accounting Financial Salary N A Experience 1 year s Preferred Age Education Bachelor Degree BS Preferred Gender Job Description TITLE Treasury Officer Duration Permanent Job Responsibilities Assist Head of Treasury in managing bank s FX MM and Treasury related activities Assist Head of Treasury in cash and liquidity management in order to maintain payment s efficiency and maximize profits from cash non cash transactions and placements Conduct interbank foreign exchange deals to service foreign exchange requests from clients Execute approved money market placements and TB s deals Conduct TB s market analysis and communicate results to the Head of Treasury Follow up on interbank FX and MM to ensure bank s pricing is up to date and in line with market expectations As requested conduct financial research on financial market and its major players Maintain and develop good relationship with peers from other banks as well as customers to achieve maximum profitability from Treasury activities Adhere to Central Bank of Armenia s regulatory framework Perform Dealer s duties while maintaining bank s internal control requirements Required Qualifications High education preferably in Economics or Finance Experience in Dealing Treasury Excellent communication skills Excellent knowledge of banking legislation Fluency in English language including verbal and written communication skills CBA qualification in securities markets ACI Dealing Certificate or CFA level 1 Application Procedure All interested and qualified candidates are encouraged to email their

  Original URL path: http://www.jobfinder.am/ViewJob.aspx?JobPostingID=33148 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • JobFinder.am | One-Click Career Portal | Jobs & Vacancies in Armenia, Resumes, Employment Tips - View Job
  JobFinder am Senior Software Engineer Job Information Email this job to friend Company Margasoft Corp Location Armenia Yerevan Employment Type Full Time Open Dates 29 01 16 00 00 To 29 02 16 23 59 Category Computer Software Salary Competitive Experience 5 year s Preferred Age Education Bachelor Degree BS Preferred Gender Job Description Margasoft is looking for knowledgeable and experienced Senior Software Engineers to join the Development team and design code and debug quality software programs for assigned projects Job Responsibilities Participate in the complete software development lifecycle using agile methodologies such as TDD Full stack design and development of new business requirements using the company adopted technologies Participate in code deployment and maintenance of existing projects Work collaboratively with other engineers on scheduled projects while upholding the department s coding standards Participate in feature planning prepare and approve technical documentation prior to development Provide ad hoc support and technical guidance to other Engineers Scope new work iron out open questions and dependencies with cross functional team members update management with timeline expectations Establish coding strategies and standards for the entire software cycle Required Qualifications B S or M S in Computer Science or equivalent 5 years software development experience Applied understanding of OOP principles Familiarity with agile development methodologies Expert in service oriented scalable secure reliable and high performance web programming Solid experience and ability to write debug and optimize T SQL and SQL Server queries and stored procedures Proficiency in C JavaScript and HTML 5 Deep knowledge of ASP NET MVC Entity Framework 6 Web API 2 0 REST Solid understanding and experience with jQuery Knockout JS Angular JS libraries Ability to design validate test and write clean dependable code without constant supervision Strong problem solving analytical and communication skills Fluency in English Application Procedure To apply

  Original URL path: http://www.jobfinder.am/ViewJob.aspx?JobPostingID=33218 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • JobFinder.am | One-Click Career Portal | Jobs & Vacancies in Armenia, Resumes, Employment Tips - View Job
  successful in your role through a mixture of classroom training and experience in our live training environment The Job Holder plays a vital role in meeting customer needs by offering the right products through the right channels to the right customer segments through the right conversation Is responsible for needs identification fulfillment and implementation of distribution strategy within the RBWM branch network as a front line of HSBC You ll be responsible for providing high quality service to our customers and identifying new sales opportunities You ll enjoy selling and negotiating and will keep Treating Customers Fairly at the heart of everything you do To apply for this role you need to genuinely want constant contact with customers to be able to communicate professionally and to be willing to work flexibly as the role is likely to involve shifts Job Responsibilities Provide a range of services to HSBC customers supporting every life event Effectively question and listen to your customers when reviewing their account to enable you to fully understand both new existing customer s financial circumstances and needs Gain a comprehensive knowledge of the Bank s full range of products services to enable you to connect the customer with other colleagues who can support their entire life journey Help customers to understand how they can flexibly use HSBC services through Internet Banking phone Banking Self service points to meet their varying needs Be proactive in building developing a customer base through the use of Customer Contact Lists referrals walk ins Understand continue to develop your knowledge of operational risk legal regulatory requirements operating procedures practices Process customer instructions and transactions accurately including dealing with cash Treat Customers Fairly at the heart of all that you do Required Qualifications A proven track record of understanding customers needs and delivering excellent

  Original URL path: http://www.jobfinder.am/ViewJob.aspx?JobPostingID=33216 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • JobFinder.am | One-Click Career Portal | Jobs & Vacancies in Armenia, Resumes, Employment Tips - View Job
  Search Courses Membership Pricing Clients Our Clients Our Partners Cooperation with Universities Tips Career Advices Hiring Tips Statistics About Us Customer Feedback Our Mission Business Philosophy News Membership Pricing Contact Us Your account is not activated you should activate your account within 735995 days otherwise it will be locked Click here to activate Email Activation Code Click here to resend your activation code View Job Apply directly via email or using JobFinder am Գլխավոր հաշվապահ Job Information Email this job to friend Company Lia K Group LLC Location Հայաստան Երևան Employment Type Լրիվ դրույք Open Dates 26 01 16 00 00 To 26 02 16 23 59 Category Բանկային Հաշվապահական Ֆինանսական Salary N A Experience 5 year s Preferred Age Education Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender Job Description Հաշվապահական հաշվառման վարում Job Responsibilities Ֆինանսական հաշվետությունների կազմում Հարկային հաշվետվությունների կազմում Վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում Required Qualifications Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական ոլորտում Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ Հայերեն ռուսերեն լեզուների իմացություն անգլերենի իմացությունը ցանկալի է Կազմակերպչական ունակություններ Խնդիրներ լուծելու հմտություններ Վերլուծական հմտություններ 1С ծրագիր ՀԾ և MS OFFICE փաթեթի գերազանց իմացություն Հաղորդակցման ունակություններ Application Procedure Կարող եք դիմել այս աշխատանքին ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն տվյալ էլ հասցեին info lia am Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ

  Original URL path: http://www.jobfinder.am/ViewJob.aspx?JobPostingID=33182 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • JobFinder.am | One-Click Career Portal | Jobs & Vacancies in Armenia, Resumes, Employment Tips - View Job
  Apply directly via email or using JobFinder am Java Developer Job Information Email this job to friend Company SFL LLC Location Armenia Yerevan Employment Type Full Time Open Dates 26 01 16 00 00 To 26 02 16 23 59 Category Computer Software Salary N A Experience 1 year s Preferred Age Education Bachelor Degree BS Preferred Gender Job Description SFL team is seeking talented thinkers who can deliver a rich engaging and facile customer experience In this Java Developer role you will design and develop cutting edge experiences using existing and emerging technology platforms Additional Information We know what you want Competitive salary Sustainability and no worries about future Code quality and professional approach Interesting projects and challenging environment Talented professionals eager to share their knowledge Training and business trip opportunities Flexible vacation and day off policy Health insurance English classes Lunch vouchers Creative and cozy office Freedom and fun Massage and this is not a joke Job Responsibilities Produce and maintain clean high quality code Deliver scalable and reliable applications using J2EE technologies Work as a part of a dynamic team throughout the software development life cycle Be proactive in a small fast paced agile environment Maintain current knowledge of information technology trends with ability to research and evaluate new applicable directions and technologies Required Qualifications Bachelor s or higher degree in Computer Sciences or a related discipline with at least 1 year of work experience in software development 6 months of work experience with Java J2EE Professional work experience in projects as a Java developer in J2EE using any of the following products Spring Apache Wicket Struts Hibernate Elasticsearch ActiveMQ Good understanding of OOP programming principles and design patterns Work experience in development of multi layered client server applications Work experience in Oracle and MySQL or other

  Original URL path: http://www.jobfinder.am/ViewJob.aspx?JobPostingID=33190 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • JobFinder.am | One-Click Career Portal | Jobs & Vacancies in Armenia, Resumes, Employment Tips - View Job
  UI Visual Designer Job Information Email this job to friend Company Agnian LTD Location Armenia Yerevan Employment Type Full Time Open Dates 26 01 16 00 00 To 26 02 16 23 59 Category Graphics Salary Competitive and will depend on experience and skills Experience 3 year s Preferred Age Education Bachelor Degree BS Preferred Gender Job Description Agnian expands and seeks for an inspired creative and energetic designer to support our fast growing client base Candidates should have a creative compelling and integrated portfolio demonstrating a good understanding of design principles This position requires an excellent eye for design coupled with a keen ability to understand user needs behaviors and motivations You should have strong Photoshop Illustrator skills and strong organizational and communication skills Attention to detail team play and ability to meet deadlines are required Job Responsibilities Create beautiful and functional designs based on wireframes and project briefs Design style guides graphical elements icons and images for web and marketing materials Participate in creative strategy meetings to determine project specifications and concepts Maintain knowledge of current web technologies and design trends Mentor other designers staff freelance interns Required Qualifications Bachelors degree in design or related field Minimum 3 years experience in visual and interactive design Demonstrate a passion for great design and the ability to achieve it Expert knowledge of Adobe Creative Suite Experience with HTML and motion graphics is a plus Possess strong conceptual skills sense of web design techniques and principles layout and typography a broad thinker who is able to offer a variety of design solutions Understanding of UX branding marketing and consumer behavior Strong work ethic and determination to delivering excellent client service Adaptable and quick learner Must be able to apply style guides creatively while upholding brand identity Excellent time management skills work

  Original URL path: http://www.jobfinder.am/ViewJob.aspx?JobPostingID=33186 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • JobFinder.am | One-Click Career Portal | Jobs & Vacancies in Armenia, Resumes, Employment Tips - View Job
  Courses Membership Pricing Clients Our Clients Our Partners Cooperation with Universities Tips Career Advices Hiring Tips Statistics About Us Customer Feedback Our Mission Business Philosophy News Membership Pricing Contact Us Your account is not activated you should activate your account within 735995 days otherwise it will be locked Click here to activate Email Activation Code Click here to resend your activation code View Job or using JobFinder am Գանձապահ Job Information Email this job to friend Company EUROFOOTBALL Bookmaker Company Location Հայաստան Երևան Employment Type Լրիվ դրույք Open Dates 25 01 16 00 00 To 25 02 16 23 59 Category Բանկային Հաշվապահական Ֆինանսական Salary Սկսած 150 000 ՀՀ Դրամից Experience 2 year s Preferred Age Education Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender Job Description Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում գանձապահների Աշխատաժամեր 9 30 18 30 Job Responsibilities Դրամարկղային գործառնությունների իրականացում կանխիկ գումարի մուտք ելք Գումարային շարժի ապահովում Դրամարկղային գործառնությունների հետ կապված հաշվեկշռային գործառնությունների ձևակերպում Աշխատանք հաճախորդների հետ Required Qualifications Սեռ իգական Տարիք 22 40 տ Բարձրագույն կրթություն Աշխատանքային փորձը պարտադիր է Օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է Համակարգչային ծրագրերի իմացություն ցանկալի է տիրապետել հաշվապահական ծրագրերի Դրամական միջոցների հետ աշխատելու ունակություն Հաճախորդների հետ շփվելու ունակություն Application Procedure Հեռախոս 060 434444 Դուք կարող եք դիմել

  Original URL path: http://www.jobfinder.am/ViewJob.aspx?JobPostingID=33180 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •