archive-am.com » AM » L » LEVGROUP.AM

Total: 571

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  առարկան վերաբերում է 2002թ մինչև 2011թ օգոստոս ամիսը ենթադրյալ սպառած էլեկտրաէներգիային համար չվճարված գումարին Ակնհայտ է որ հայցվորը բաց է թողել ենթադրյալ սպառած էլեկտրաէներգիայի համար չվճարված գումարը բռնագանձելու վերաբերյալ հայց ներկայացնելու ժամկետը քանի որ 2011թ օգոստոս ամսից մինչ հայց ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածը գերազանցում է երեք տարին Վերոգրյալի հիման վրա խնդրել է կիրառել հայցային վաղեմություն և այդ հիմքով մերժել հայցը Պատասխանողի ներկայացուցիչ Ժ Սաֆարյանը դատական նիստի ժամանակ ամբողջովին առարկեց հայցապահանջի դեմ խնդրեց կիրառել հայցային վաղեմություն և այդ հիմքով մերժել հայցը ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ 1 Գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստերը 1 1 Բաժանորդի էպիկրիզից երևում է որ Սարգիս Ղազարյանը 2011թ օգոստոս ամսից մինչ օրս յուրաքանչյուր ամիս վճարել է իր կողմից սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց Փաստորեն հայցի առարկան վերաբերում է 2002թ մինչև 2011թ օգոստոս ամիսը սպառած էլեկտրաէներգիային համար չվճարված գումարին որի մասով պատասխանողը խնդրել է կիրառել հայցային վաղեմություն 1 2 Համաձայն ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ ի կողմից 13 01 2015թ տրված թիվ 141227009121048 վճարման հանձնարարագրի հայցվորը վճարել է 5 050 ՀՀ դրամ որպես պետական տուրքի գումար 2 Կիրառելի իրավունք իրավական հիմքերը Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 331 րդ հոդվածի ՙՀայցային վաղեմություն է համարվում իրավունքը խախտված անձի հայցով իրավունքի պաշտպանության ժամանակահատվածը Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 332 րդ հոդվածի ՙՀայցային վաղեմության ընդհանուր ժամկետը երեք տարի է Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 334 րդ հոդվածի ՙ1 Հայցային վաղեմության ժամկետները և դրանց հաշվարկման կարգը սահմանվում են օրենքով և չեն կարող փոփոխվել կողմերի համաձայնությամբ 2 Հայցային վաղեմության ժամկետները կասեցնելու ու ընդհատելու հիմքերը սահմանվում են սույն օրենսգրքով և այլ օրենքներով Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 335 րդ հոդվածի 2 րդ մասի ՙ2 Դատարանը հայցային վաղեմությունը կիրառում է միայն վիճող կողմի դիմումով որը պետք է տրվի մինչև դատարանի կողմից վճիռ կայացնելը Հայցային վաղեմության ժամկետի լրանալը որի կիրառման մասին դիմել է վիճող կողմը հիմք է դատարանի կողմից հայցը մերժելու մասին վճիռ կայացնելու համար Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 337 րդ հոդվածի ՙ1 Հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքն սկսվում է այն օրվանից երբ անձն իմացել է կամ պետք է իմացած լիներ իր իրավունքի խախտման մասին Այդ կանոնից բացառությունները սահմանվում են սույն օրենսգրքով և այլ օրենքներով 2 Այն պարտավորությունների համար որոնք կատարելու համար որոշված է որոշակի ժամկետ հայցային վաղեմության ընթացքն սկսվում է այդ ժամկետի ավարտմամբ 3 Այն պարտավորությունների համար որոնց կատարման ժամկետը որոշված չէ կամ որոշված է ցպահանջ հայցային վաղեմության ընթացքն սկսվում է այն պահից երբ պարտատիրոջ մոտ առաջանում է պարտավորության կատարում պահանջելու իրավունք իսկ եթե պարտապանին արտոնյալ ժամկետ է տրամադրվել պահանջը կատարելու համար հայցային վաղեմության հաշվարկն սկսվում է այդ ժամկետի ավարտից հետո 4 Հետադարձ պարտավորությունների համար հայցային վաղեմության ընթացքն սկսվում է հիմնական պարտավորությունը կատարելու պահից ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347 րդ 409 րդ և 559 րդ հոդվածները սույն իրավահարաբերությունում կիրառելի չեն 3 Իրավական խնդիրը Հայցվորը խնդրել է պատասխանողից հօգուտ ՙՀայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ ի բռնագանձել 252 254 ՀՀ դրամ որպես պարտքի գումար և 5 050 ՀՀ դրամ որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար Արդյո ք հայցվորն իրավունք ունի պահանջել պատասխանողից հօգուտ ՙՀայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ ի բռնագանձել 252 254 ՀՀ դրամ որպես պարտքի գումար և 5 050 ՀՀ դրամ որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար 4 Վերլուծություն Դատարանը լսելով կողմերին հետազոտելով հայցադիմումը դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը և յուրաքանչյուր

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=522%3A22&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  է գտնվում քաղաքացիական գործն ըստ հայցի ՙԵվրոֆարմ ՍՊ ընկերության ընդդեմ պատասխանողներ ՙՔանաքեռ Զեյթու բժշկական կենտրոն ՓԲ ընկերության և ՙԴավիթ Անհաղթ բժշկական կենտրոն ՓԲ ընկերության գումարի բռնագանձման պահանջի մասին ՙԵվրոֆարմ ՍՊ ընկերությունը իրավաբանական անձի պետական գրանցման համար 286 110 04623 իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական թիվ 03Ա084738 ք Երևան Ամիրյան 18 1ա ՀՎՀՀ 02563667 այսուհետ հայցվոր ի դեմս լիազորված անձ Արմեն Գրիգորյանի և ՙՔանաքեռ Զեյթուն բժշկական կենտրոն ՓԲ ընկերությունը իրավաբանական անձի պետական գրանցման համար 222 120 00271 իրավաբանական նաձի գրանցման վկայական թիվ 03Ա063911 հասցե ք Երևան Հ Ներսիսյան 7 ՀՎՀՀ 01002597 այսուհետ պատասխանող ի դեմս տնօրեն Հ Պետրոսյանի և ՙԴավիթ Անհաղթ բժշկական կենտրոն ՓԲ ընկերությունը իրավաբանական անձի պետական գրանցման համար 222 120 121232 իրվաբանական անձի գրանցման վկայական թիվ 03Ա271232 հասցե ք Երևան Հ Ներսիսյան 7 ՀՎՀՀ 00115044 այսուհետ պատասխանող ի դեմս տնօրեն Ա Սիսոյանի ղեկավարվելով ՀՀ քաղ դատ օր ի 33 րդ հոդվածով կնքեցին սույն հաշտության համաձայնությունը հետևյալ բովանդակությամբ 1 Պատասխանողներից ՙԴավիթ Անհաղթ բժշկական կենտրոն ՓԲ ընկերությունը պարտավորվում է հայցվոր ՙԵվրոֆարմ ՍՊ ընկերությանը վճարել ընդանուր 6 940 853 վեց միլիոն ինը հարյուր քառասուն հազար ութ հարյուր հիսուներեք ՀՀ դրամ որից պարտավորության մայր գումարը 6 192 053 վեց միլիոն մեկ հարյուր իննսուներկու հազար հիսուներեք ՀՀ դրամ փաստաբանական ծառայության վճարը 600 000 վեց հարյուր հազար ՀՀ դրամ 150 000 հարյուր հիսուն հազար ՀՀ դրամ որպես նախօրոք վճարված պետական տուրքի գումար Գումարը ենթակա է վճարման հետևյալ ժամանակացույցով և կարգով ա 500 000 հինգ հարյուր հազար ՀՀ դրամ մինչև 2014թ հոկտեմբերի 15 ը որից 300 000 երեք հարյուր հազար ՀՀ դրամը ՙԵվրոֆարմ ՍՊ ի 001 172501 001 ՙHSBC Բանկ Հայաստան բանկային հաշվեհամարին իսկ 200 000 երկու հարյուր հազար ՀՀ դրամ ՙՄենք իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոն ՍՊԸ ի 253090015160 0010 ՙՊրոԿրեդիտԲանկ ՓԲԸ հաշվեհամարին բ 500 000 հինգ հարյուր հազար ՀՀ դրամ մինչև 2014թ նոյեմբերի 15 ը որից 300 000 երեք հարյուր հազար ՀՀ դրամ ՙԵվրոֆարմ ՍՊ ի

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=438%3A22&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  համար քանի որ համաձայն սույն Պատասխանի 1 ին կետի առարկությունների հիմնավորման Հայցվորը դեռևս պետք է ապացուցի որ փաստացի ծառայություն է մատուցել իսկ վերոնշյալ ՀՀ քաղաքացիակաե օրենսգրքի 345 րդ հոդվածի 1 ին մասի և 347 բդ հոդվածի դրույթների խախտում հենց իր Հայցվորի կողմից է թույլ տրվել 4 7 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 348 րդ հոդվածի 1 ին մասի և 408 րդ հոդվածի խախտում Պատախանոդի կողմից թույլ չի տրվել Հայցվորի կողմից Ծառայությունների փաստացի չմատուցման հիմնավորմամբ և այդ հիմքով Հայցապահանջի նկատմամբ կիրառելի չէ նշված հոդվածների դրույթների խախտում ընդհակառակը թույլ է տրվել Հայցվորի կողմից Սույն գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող Փաստերը 15 03 2013թ Հայցվորի և Պատասխանողի միջև կեքվել է Գովազդային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր Պայմանագիր Պայմանագրի 1 ին գլխի համաձայե Կատարողը պարտավորվում է մատուցել 2 1 կետում եշված գովազդային ծստայություններր իսկ Պավիրատուն պարտավորվում է վճարել այդ ծառայության համար Պայմանագրով սահմանված չափով և կարգով Պայմանագրի 2 1 կետի համաձայե Կատարողը պարտավորվում է իրակաեացևել հետևյալ ծառայությունները ա Կոմսոմոլսկայա պրավդա և Իրավունք թերթերում iravunk com և zaruhi com կայք էջերում տեղադրել ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրված գովազդային նյութեր Պայմանագրի 2 2 կետի համաձայն Ծառայությունները համարվում են մատուցված Կատարողի կողմից սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան գործողությունների կատարման և Ծառայությունների մատուցման ակտի երկկողմանի ստորագրման պահից Պայմանագրի 6 5 կետի համաձայն Յուրաքանչյուր կողմ իրավուեք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանի վաղաժամկետ լուծել սույն Պայմանագիրր այդ մասիե առնվազն մեկ ամիս առաջ գրավոր ծանուցելով մյուս Կողմի Պատվիրատու Պատասխանողը ծանուցել է Կատարող Հայցվորին Պայմանագրի միակողմանի լուծման վերաբերյալ 09 07 2013թ գրությամբ Վկայակոչելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 8 րդ հոդվածի 777 րդ հոդվածի 1 ին և 3 րդ մասերը 781 րդ հոդվածը 701 րդ հողվածի 1 ին մասը 345 րդ հոդվածի 1 ին և 2 րդ մասերը 347 րդ հողվածը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48 րդ հոդված 1 ին և 6 րդ մասեր 51 րդ հողված 1 ին մասը խնդրում է Դաաարանին Մերժել հայցապահանջը ամբողջությամբ Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը 1 15 03 2013թ հայցվոր Ընկերության և պատասխանող էլիտ Սպորտ ՍՊ Ընկերության միջև կնքվել է գովազդային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր 2 Պայմանագրի այլ պայմանների հետ միասին կողմերի կողմից ձեռք է բերվել համաձայնություն որով որոշվել է պայմւսնագրի գոծողության ժամկետը մինչև 31 12 2013թ Իսկ պայմանագրի 4 1 կետով էլ որոշվել է պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների ամսական գինը ըստ որի այն կազմել է յուրաքանչյուր ամսվա համար 500 000ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ 3 Համաձյան պայմանագրի 5 1 կետի Պատվիրատուի կողմից վճարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողը կարող է Պատվիրատուի նկատմամբ կիրառել տույժ չվճարված ծառայության արժեքի 0 10 տոկոսի չափով յուրաքանչյուր ուշացած բանկային օրվա համար Վճարման ենթակա տույժի ընդհանուր գումարը այնուամենայնիվ չպետք է գերազանցի չվճարված ծառայության ընդհանուր արժեքի 10 տոկոսը Բիզնես Զեթ Փիար գովազդային հրատարակչություն ՍՊ Ընկերության բռնագանձել 2 250 000 երկու միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար ՀՀ դրամ գումար Դատարանի իրավական վերլուծությունները Դատարանը ուսումնասիրելով գործի հանգամանքները և ներկայացված ապացույցները յուրաքանչյուր ապացույց գնահատելով գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ գտավ որ հայցը ենթակա է բավարարման մասնակիորեն հետևյալ պատճառաբանությամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10 րդ հոդվածը նախատեսում է քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների ծագման հիմքերը այն է քաղաքացիական իրավունքները և պարտականությունները ծագում են օրենքով ու այլ իրավական ակտերով նախատեսված հիմքերից մասնավորապես օրենքով նախատեսված պայմանագրերից և գործարքներից ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորության ուժով մի անձը պարտապանը պարտավոր է մեկ այլ անձի պարտատիրոջ օգտին կատարել որոշակի գործողություն այն է վճարել դրամ հանձնել գույք կատարել աշխատանք մատուցել ծառայություն և այլն կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություններ կատարելուց իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը Պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից վնաս պատճառելու հետևանքով և սույն օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան իսկ նման պայմանների ու պահանջների բացակայության դեպքում գործարար շրջանառության սովորույթներին կամ սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին համապատասխան ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 352 րդ հոդվածի 1 ի կետը սահմանում է որ եթե պարտավորությունը նախատեսում է կամ հնարավորություն է ընձեռնում որոշել դրա օրը կամ ժամանակահատվածը ապա պարտավորությունը պետք է կատարվի այդ օրը կամ այդ ժամանակահատվածի ցանկացած պահին ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ կետանցով ապրանքների աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ կատարելը իսկ ըստ 409 հոդվածի պարտավորությունը խախտած պարտապանը պարտավոր է հատուցել պարտատիրոջը պատճառած վնասները Վերը նշված իրավանորմերի վերլուծությունից հետևում է որ պարտավորությունները inter alia ի թիվս այլ դեպքերի ծագում են պայմանագրից Ընդ որում պարտավորությունը պետք է կատարվի պատշաճ Այսպես պարտավորության ուժով պարտապանը պարտավոր է պարտատիրոջ օգտին կատարել որոշակի գործողություն այն է վճարել դրամ հանձնել գույք կատարել աշխատանք մատուցել ծառայություն և այլն կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը Հակառակ դեպքում պարտավորությունը խախտողի նկատմամբ առաջանում են որոշակի բացասական հետևանքներ Մասնավորապես եթե այդ պարտավորական հարաբերություններն ունեն դրամային բնույթ և դրա ուժով պարտապանը պարտավոր է վճարել դրամ ապա այդ դրամական միջոցներն ապօրինի պահելու դրանք վերադարձնելուց խուսափելու վճարման այլ կետանցով դրանք օգտագործելու կամ այլ անձի հաշվին անհիմն ստանալու կամ խնայելու համար այդ գումարին վճարվում են նաև տոկոսներ Նուն օրենսգրքի 289 րդ հոդվածի համաձայն գործարքները քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց այն գործողություններն են որոնք ուղղված են քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն փոփոխելուն կամ դրանց դադարելուն Նույն օրենսգրքի 436 րդ հոդվածի համաձայն պայմանագիր է համարվում երկու կամ մի քանի անձանց համաձայնությունը որն ուղղված է քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն փոփոխելուն կամ դադարելուն պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի 18 րդ գլխում նախատեսված երկկողմ և բազմակողմ գործարքների մասին կանոնները և պայմանագրից ծագող պարտականությունների մասին ընդհանուր դրույթները եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն գլխի և պայմանագրերի առանձին տեսակների մասին սույն օրենսգրքի կանոններով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 437 րդ հոդվածի 1 ին մասի համաձայն քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք ազատ են պայմանագիր կնքելիս Պայմանագիր կնքելուն հարկադրել չի թույլատրվում բացառությամբ այն դեպքերի երբ պայմանագիր կնքելու պարտականությունը նախատեսված է սույն օրենսգրքով օրենքով կամ կամովին ստանձնած պարտավորությամբ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 437 րդ հոդվածի 4 րդ մասի համաձայն պայմանագրի պայմանները որոշվում են կողմերի հայեցողությամբ բացի այն դեպքերից երբ համապատասխան պայմանի բովանդակությունը սահմանված է օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 448 րդ հոդվածի համաձայն պայմանագիրը համարվում է կնքված եթե կողմերի միջև պահանջվող ձևով համաձայնություն է ձեռք բերվել պայմանագրի բոլոր էական պայմանների վերաբերյալ Էական են համարվում պայմանագրի առարկայի մասին պայմանները օրենքում կամ այլ իրավական ակտերում որպես էական նշված

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=437%3A22&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  գործի հարուցումը մերժվել և չի իրականացվել քրեական հետապնդում հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ 4 30 11 2012թ հայցվորի կողմից Ընկերությանը ներկայացվել է ապահովագրական հատուցում ստանալու մասին դիմում որի կապակցությամբ Ընկերության կողմից 12 12 2012թ կազմվել է թիվ Գ 4541 12 հաշվետվությունը 5 Ընկերությունը 13 12 2012թ թիվ 4594 որոշմամբ մերժվել է ապահովագրական հատուցում մասին դիմումը 6 Սիլ Ինշուրանս ԱՓԲ ընկերության 21 12 2012թ թիվ 070262 որոշմամբ Ս Հովհաննիսյանի 11 12 2012թ ներկայացված ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության վնասի վերաբերյալ հայցային դիմումը մերժվել է 7 ՀՀ Փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ ի 29 10 2012թ եզրակացությունը Դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը Լսելով կողմերին վերլուծելով և գնահատելով գործի տվյալներն ու դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցները դատարանը գտնում է որ հայցը անհիմն է և ենթակա է մերժման դատաքննությամբ հաստատված հետևյալ փաստական հանգամանքների և դրանց նկատմամբ կիրառելի իրավական ակտերի հիման վրա ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17 րդ հոդվածի համաձայն անձը ում իրավունքը խախտվել է կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնաuների լրիվ հատուցում եթե վնաuների հատուցման ավելի պակաu չափ նախատեuված չէ oրենքով կամ պայմանագրով Վնաuներ են իրավունքը խախտված անձի ծախuերը որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար նրա գույքի կորուuտը կամ վնաuվածքը իրական վնաu ինչպեu նաև չuտացված եկամուտները որոնք այդ անձը կuտանար քաղաքացիական շրջանառության uովորական պայմաններում եթե նրա իրավունքը չխախտվեր բաց թողնված oգուտ Վերոհիշյալ իրավական նորմերից հետևում է որ վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունը պայմանավորված լինելով վնասի առաջացման և վնաս պատճառած անձի գործողությունների պատճառահետևանքային կապով հնարավորություն է տալիս շահագրգիռ անձին պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ հատուցում որոնք նա կարող էր ստանալ քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում եթե նրա իրավունքը չխախտվեր Վնասի հատուցման առումով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 րդ հոդվածի 1 ին մասը հստակ սահմանում է որ քաղաքացու անձին կամ գույքին ինչպես նաև իրավաբանական անձի գույքին պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած անձի կողմից Վնասի հատուցման դեպքերում պատասխանատվության վրա հասնելու համար նյութական իրավունքը սահմանել է իրար փոխկապակցված վերապահումներ այսինքն վնասը պետք է հատուցվի հետևյալ պարտադիր անհրաժեշտ և միաժամանակյա հատկանիշների պայմանների առկայության դեպքում վնասի առկայությունը գործողության անգործության հակաիրավական լինելը վնաս պատճառողի մեղքը վնաս պատճառողի գործողությունների և վրա հասած վնասի ատճառահետևանքային կապը Սույն քաղաքացիական գործի փաստերի համաձայն 2012 թ ի սեպտեմբերի 13 ին ժամը 16 30 ի սահմաններում միմյանց են բախվել Ս Հովհաննիսյանի և Հ Հովսեփյանի վարած մեքենանները որի հետևանքով Ս Հովհաննիսյանը ստացել է մարմնական վնասվածքներ Երևան քաղաքի քննչական վարչության ՃՏՀ քննության բաժնի քննիչ Ա Գասոյանի 13 11 2012թ որոշմամբ քերական գործի հարուցումը մերժվել և չի իրականացվել քրեական հետապնդում հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ Նշված որոշմամբ պատահարի մասնակիցներից որևէ մեկի մեղավորությունը չի արձանագրվել Այսինքն չի հաստատվել կողմերից և ոչ մեկի գործողության հակաիրավական լինելը մեղքի առկայությունը և հետևաբար առկա չէ նաև վնաս պատճառողի գործողությունների և վրա հասած վնասի պատճառահետևանքային կապ Փաստորեն սույն պարագայում վնասի հատուցման ինստիտուտը կիրառել չէ քանի որ հիմնավորված չէ բացակայում է պատասխանող կողմի մեղքը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48 րդ հոդվածի 1 ին մասի համաձայն գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր վկայակոչած փաստերը Նույն հոդվածի 6 րդ կետի համաձայն եթե բոլոր ապացույցների հետազոտումից հետո վիճելի է մնում փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը ապա դրա բացասական հետևանքները կրում է այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող կողմը տվյալ դեպքում հայցվորը Սույն քաղաքացիական գործով հայցվոր կողմը չի ներկայացրել որևէ ապացույց որով կհիմնավորեր պատասխանողի ոչ օրինաչափ գործողությունների հետևանքով առաջացած վնասի առկայությունը և վերջինս մեղքը ՀՀ Սահմանադրության 6 րդ հոդվածի համաձայն միջազգային պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են Եթե վավերացված միջազգային պայմանագրում սահմանվում են այլ նորմեր քան նախատեսված են օրենքներով ապա կիրառվում են այդ նորմերը ՀՀ դատական օրենսգրքի 15 րդ հոդվածի 4 րդ մասի համաձայն որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները այդ թվում օրենքի մեկնաբանությունները պարտադիր են դատարանի համար նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության ժամանակ բացառությամբ այն դեպքի երբ վերջինս ծանրակշիռ փաստերի մատնանշմամբ հիմնավորում է որ դրանք կիրառելի չեն տվյալ փաստական հանգամանքների նկատմամբ Վերոգրյալ իրավանորմի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել որ Կոնվենցիայի մասնակից պետությունների ներպետական իրավունքի աղբյուր է հանդիսանում Եվրոպական դատարանի կողմից հետևողական և շարունակաբար ձևավորվող իրավական դիրքորոշումների ընդհանրացված համակցությունը Դատարանի նախադեպային իրավունքը արտացոլված Դատարանի Կոնվենցիայի և դրան կից արձանագրությունների ենթադրյալ խախտմանը վերաբերող կոնկրետ վճիռներում հետևաբար Եվրոպական դատարանի և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի հիմնավորումները այդ թվում օրենքի մեկնաբանությունները պարտադիր են ընդհանուր իրավասության դատարանի համար նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության ժամանակ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռներով օրինակ Հարությունյան ընդդեմ Հայաստանի թիվ 36549 03 Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի թիվ 26986 03 Մայզիթն ընդդեմ Ռուսաստանի թիվ 63378 00 գանգատներով վճիռները տրվել է հատուցման ենթակա վնասի հատուցման պահանջին ներկայացվող որոշակի չափանիշներ Մասնավորապես վնասի հատուցման պահանջը պետք է լինի իրական անհրաժեշտ և ողջամիտ Իրական նշանակում է որ պահանջ ներկայացրած անձը պետք է փաստաթղթային ողջամիտ ապացույցներ ներկայացնի առ այն որ վնասն իրականում գոյություն ունի Անհրաժեշտ նշանակում է որ պահանջ ներկայացրած անձը պետք է ապացուցի որ այդ հատուցումն իրոք անհրաժեշտ է իր խախտված իրավունքները վերականգնելու համար և որ ամենակարևորն է պետք է ցույց տա իր կրած վնասների ու իրավունքների խախտման միջև պատճառահետևանքային կապը Ողջամիտ նշանակում է որ վնասի փոխհատուցման չափը պետք է համարժեք լինի հենց այդ վնասներին ինչը բնականաբար ևս հնարավոր է ապացուցել միայն հստակ փաստաթղթային եղանակով բացառելով ենթադրությունները և շահարկումները Ընդ որում պարտադիր է այս բոլոր երեք չափանիշների միաժամանակյա առկայությունը Վերոգրյալից հետևում է որ նշված նորմը կիրառելի է եթե հիմնավորվում է հայցվորի հնարավոր վնասների առկայությունը Վնասի հատուցման համար անհրաժեշտ բաղադրիչների միաժամանակյա առկայության նախապայմանի վերաբերյալ նման դիրքորոշում է հայտնել նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր 13 02 2009թ թիվ ՀՅՔ 3 0016 02 08 քաղաքացիական գործով կայացված որոշմամբ Սույն դեպքում բացակայում անհրաժեշտ պայմանը որպիսի պայմաններում վնասի հատուցման անհրաժեշտ բաղադրիչների միաժամանկյա առկայության մասին չի կարող խոսք գնալ Ավտոտրանսպորտային միջոցներից բխող պատասխանատվության ապահովագրության պարտադիր ապահովագրության մասին ՀՀ օրենք 31 րդ հոդվածի 1 ին կետի 2 րդ մասի համաձայն Բյուրոն ընդունում է կանոններ որոշումներ և կարգադրություններ ԱՊՊԱ ոլորտում իր անդամ ապահովագրական ընկերությունների գործունեության համար պատշաճ պայմաններ մասնագիտական կանոնների կիրառումը տուժած անձանց ապահովադիրների շահերի պաշտպանությունն ապահովելու և ԱՊՊԱ համակարգի զարգացմանն աջակցելու նպատակով Նույն օրենքի 3 րդ հոդվածի 1 ին կետի 9 11 և 15 րդ մասերը սահմանում են որ օգտագործվող հասկացությունները ունեն հետևյալ իմաստը Վնաս պատճառած անձ կամ վնաս պատճառող անձ որի գործողությունների անգործության հետևանքով պատճառվել է վնասը Ապահովագրական պատահար սույն օրենքով նախատեսված դեպք կամ իրադարձություն որի դեպքում ապահովագրական ընկերությունը կամ Բյուրոն պարտավորվում է տուժողին կամ օրենքով և կամ ԱՊՊԱ պայմանգրով նախատեսված դեպքերում այլ անձանց վճարել ապահովագրական հատուցում Ապահովագրական հատուցում ապահովագրական պատահարի դեպքում ապահովագրական ընկերության կողմից տուժողին կամ օրենքով և կամ ԱՊՊԱ պայմանագրով նախատեսված դեպքերում այլ անձանց վճարման ենթակա գումար Հայաստանի ապահովագրողենրի բյուրո ԻԱՄ խորհրդի 13 09 2010թ թիվ 10 Լ որոշմամբ հաստատված ԱՊՊԱ RL 1 001 պայմանների 3 րդ գլխի 3 1 կետի համաձայն ապահովագրական պատահար է համարվում Ապահոավդրի և կամ Վկայագրում նշված ավտոտրանսպորտային միջոցը միջոցները օրինական հիմքերով տիրապետող այլ անձի անձնաց կողմից սույն պայմանագրի գործողությանն ժամկետի ընթացքում ՀՀ տարածքում տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցի միոջոցների օգտագործման հետևանքով տոժող անձին անձնաց վնասների պատճառումը Համաձայն Հայաստանի ապահովագրողենրի բյուրո ԻԱՄ խորհրդի 17 12 2010թ թիվ 36 Լ որոշմամբ հաստատված RL 017 կանոնների 2 րդ բաժնի 3 րդ գլխի 14 1 կետը սահմանում է որ պատահարում տուժողի մեղքի առկայության այն դեպքերում երբ բացակայում է վնաս պատճառողի մեղքը ինչպես նաև պատահարի առաջացման մեջ որևէ հայտնի անձի մեղքի բացակայության դեպքում տուժողի գույքին պատճառված փաստացի վնասը ինչպես նաև պատահարում ներգարվված ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը կամ օրինական հիմքով տիրապետող այլ անձին պատճառված անձնական վնասը ենթակա չեն հատուցման Դատարանն անդրադառնալով ներկայացված 29 10 2012թ փորձագիտական եզրակացությունը արձանագրում է որ փորձաքննությունը և դրա արդյունքում կազմված եզրակացությունն իրենից ներկայացնում է հատուկ մասնագիտական գիտելիքների արտահայտման արդյունք այսինքն այն մասնագիտական կարծիք է որը դատարանի քննությանը ենթակա վեճերի առկայության պայմաններում կարող է ներկայացվել որպես ապացույց և դատարանի կողմից գնահատվել այլ ապացույցների հետ համակցության մեջ այսինքն փորձագիտական եզրակացությունը հատուկ մասնագիտական գիտելիքների դրսևորման արդյունք է որը չի կրում պարտադիր բնույթ և որևէ անձի համար չի առաջացնում իրավունքներ կամ չի հանդիսանում Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 2 րդ հոդվածի 1 ին 2 րդ 3 րդ և 6 րդ մասերով սահմանված նորմատիվ ակտ կամ Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 53 րդ հոդվածով սահմանված վարչական ակտ Նշված եզրակացությամբ ոչ թե հիմնավորվում է պատասխանող կողմի մեղքի առկայությունը այլ ընդամենը վարորդների կողմից վթարը կանխելու հնարավորությունը Այսպիսով դատարանը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրնսգրքի 53 րդ հոդվածի կարգով գնահատելով նշված ապացույցը այլ այլ ապացույցների մասնավորապես Երևան քաղաքի քննչկան վարչության ՃՏՀ քննության բաժնի քննիչ Ա Գասոյանի 13 11 2012թ որոշման հետ համակցության մեջ փաստում է որ նշված եզրակացությամբ հայցվոր կողմի պահանջը հիմնավորող և սույն վեճ համար էական նշանակություն ունեցող պատասխանողի մոտ մեղքի առկայության հանգամանքը չի հիմնավորվում այնինչ քննիչի համապատասխան որոշմամբ հաստատված է հակառակը մասնավորապես կողմերի մեղքի առկայության մասով անբավարար ապացույցները Հայաստանի ապահովագրողենրի բյուրո ԻԱՄ խորհրդի 17 12 2010թ թիվ 36 Լ որոշմամբ հաստատված RL 017 կանոնների 2 րդ բաժնի 3 րդ գլխի 4 րդ կետի համաձայն ապահովագրական ընկերությունը ստանդարտ հատուցման գործընթացի դեպքում չի պահանջում ԱՊՊԱ պայմաններով նախատեսված ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու լիազոր մարմնի կողմից կազմված արձանագրությունը եթե դրա փոխարեն ներկայացվել են ճանապարհային երթևեկութան անվտանգության համար պատասխանատու լիազոր մարմնի կողմից կազմված ճանապարհատրանսպորատային պատահարի մասնակիցների համաձայնությունը վարույթ իրականացնելու պահանջից հրաժարվելու մասին ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորատային պատահարի սխեման անապարհատրանսպորատային պատահարի մասնակիցների բացատրությունները պատահարի վերաբերյալ և ճանապարհատրանսպորատային պատահարի բոլոր մասնակիցների ու պատահարին մասնակցած բոլոր ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվությունն ապահովագրած բոլոր ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչների կողմից պատահարի վայրում համատեղ ստորագրած մեղավրության վերաբերյալ համաձայնության ակտը Այսինքն սույն նորմի իմաստով փորձագիտական եզրակցությունը չէ որ որոշում է կողմի մեղավորությունը Խնդրո առարկա պարագայում կողմերի մեղավորությունը որոշող ակտ է Երևան քաղաքի քննչկան վարչության ՃՏՀ քննության բաժնի քննիչ Ա Գասոյանի 13 11 2012թ որոշումը կազմված քրեական գործի հարուցումը մերժելու և քերական հետապնդում չիիրականացնելու մասին ինչով սակայն պատահարի մասնակիցներից որևէ մեկի մեղավորությունը չի հստակեցվել դեռ ավելին նշվել է որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ձեռք չեն բերվել բավարար ապացույցներ այն մասին թե վթարին մասնակից ավտոմեքենարի վարարոդներից որ մեկի ՃԵԿ ի պահանջներին հակասող գործողություններով է պայմանավորված եղել ավտոտրանսպորտային պատահարը Բացի այդ հատկանշական է որ նշված Որոշումը չի բողոքարկվել Այսպիսով դատարանը նշված հիմքերի առկայությունը բավարար է դիտում հայցը մերժելու համար Դատարանը չի անդրադառնում փաստաբան Լ Գրիգորյանի 19 07 2013թ դիմումին հիմք ընդունելով հայցվոր Հ Հովսեփյանը 23 07 2013թ և 12 08 2013թ դիմումները ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 101 րդ հոդվածի 4 րդ կետի համաձայն հայցը մերժելու մասին վճիռ կայացնելու դեպքում հայցի ապահովման միջոցները պահպանվում են մինչև վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը Դատարանը հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ ներկայացված հայցապահանջը մերժվում է գտնում է որ սույն քաղաքացիական գործով կիրառված արգելանքները պետք է վերացնել վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Դատական ծախսերը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 68 րդ հոդվածի համաձայն դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և փորձագետին վկային կանչելու ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում զննելու փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից Ըստ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73 րդ հոդվածի 1 ին կետի դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համապատասխան Նշված հոդվածների վերլուծությունից հետևում է որ յուրաքանչյուր դատական ծախս բաշխվում է կողմերի միջև ըստ բավարարված հայցապահանջների չափի Դատարանը գտնում է որ իրավաբանական ծառայությունների մատուցման համար վճարված 250 000 ՀՀ դրամը փոխհատուցելու պահանջը պետք է ևս մերժել հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ հիմնական պահանջը մերժվում է Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքի 9 րդ հոդվածի 1 ին կետի ա ենթակետի համաձայն առաջին ատյանի դատարաններին տրվող գույքային պահանջով հայցադիմումների համար պետական տուրքը գանձվում է հայցագնի երկու տոկոuի չափով բայց ոչ պակաu բազային տուրքի 150 տոկոuից Տվյալ պարագայում դատարանը նկատի ունենալով այն հանգամանքը որ հայցադիմումը վարույթ ընդունելիս պետական վաճարման հարցը տարաժամկետել էր իսկ այժմ ներկայացված պահանջը մերժվում է գտնում է որ հայցվորից հօգուտ պետական բյուջեի պետք է բռնագանձել հայցագնի 1 127 100 ՀՀ դրամի և 13 12 2012թ ից մինչև 20 12 2013թ 1 127 100 ՀՀ դրամի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիաան օրենսգրքի 411 րդ հոդվածով հաշվարկվելիք տոկոսների 2 տոկոսը Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130 132 րդ 140 րդ 140 1 րդ հոդվածներով դատարանը Վ Ճ Ռ Ե Ց Հրայր Անդրանիկի Հովսեփյանի հայցն ընդդեմ ընդդեմ Նաիրի Ինշուրանս ԱՓԲ ընկերության Սերյոժա Անուշավանի Հովհաննիսյանի վնասի փոխհատուցման պահանջի վերաբերյալ մերժել Պատասխանող Հրայր Անդրանիկի Հովսեփյանից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 22 542 քսաներկու հազար հինգ հարյուր քառասուներկու ՀՀ դրամ և բռնագանձվող տոկոսների երկու տոկոսի չափով գումար որպես պետական տուրք Հայցի ապահովման միջոցները պահպանել մինչև վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը իսկ օրինական ուժ ստանալու հետո թիվ ԵԿԴ0257 02 13 քաղաքացիական գործով կիրառված արգելանքները վերացնել Սույն վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս հետո և կարող է բողոքարկվել միայն վերաքննության կարգով Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով պարտապանի հաշվին ԴԱՏԱՎՈՐ Ս ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը այսուհետ նաև Վերաքննիչ դատարան հետևյալ կազմով 07 03 2014թ ք Երևան նախագահությամբ Ա ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ մասնակցությամբ դատավորներ Լ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ Գ ՄԱՏԻՆՅԱՆԻ դռնբաց դատական նիստում քննելով Հրայր Հովսեփյանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքը Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2013 թվականի դեկտեմբերի 20 ի թիվ ԵԿԴ 0257 02 13 վճռի դեմ ըստ հայցի Հրայր Հովսեփյանի ընդդեմ Նաիրի Ինշուրանս ԱՓԲԸ ի Սերյոժա Հովհաննիսյանի վնասի փոխհատուցման պահանջի մասին 1 Գործի դատավարական նախապատմությունը Հրայր Հովսեփյանը հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ Նաիրի Ինշուրանս ԱՓԲԸ ի Այսուհետ նաև Ընկերություն Սերյոժա Հովհաննիսյանի պահանջելով Ընկերությունից և Սերյոժա Հովհաննիսյանից համապարտության կարգով հօգուտ հայցվորի բռնագանձել 1 127 100 ՀՀ դրամ 13 12 2012թ մինչ գումարի ամբողջական վերադարձման պահը 1 127 100 ՀՀ դրամին հաշվարկել օրենքով սահմանված տոկոսները և այդ գումարը ևս բռնագանձել պատասխանողներից ինչպես նաև իրավաբանական ծառայությունների մատուցման գումարը 250 000 ՀՀ դրամ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը այսուհետ նաև Դատարան հայցը մերժել է Դատարանի վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք է բերել Հրայր Հովսեփյանը Վերաքննիչ դատարանը 2014 թվականի փետրվարի 05 ին որոշում է կայացրել պետական տուրքի մնացյալ մասի վճարման ժամկետը հետաձգելու և վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին Վերաքննիչ բողոքի պատասխաններ են ներկայացրել Նաիրի Ինշուրանս ԱՓԲԸ ն և Սերյոժա Հովհաննիսյանը 2 Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը հիմնավորումները և պահանջը Բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում ներքոհիշյալ հիմնավորումներով Դատարանը սխալ է մեկնաբանել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 րդ հոդվածը Բողոքաբերի պնդմամբ ինքը դատարան է ներկայացրել ՀՀ փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ ի 29 10 2012 թվականի թիվ 29891208 փորձագիտական եզրակացությունը որով հաստատված է որ ՎԱԶ 2106 մակնիշի 62 ՕԼ 246 պետհամարանիշի վարորդը թույլ է տվել ՃԵԿ ի անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի 23 րդ հոդվածի 3 րդ կետի պահանջներին հակասող գործողություններ դրանով իսկ պայմանավորել տվյալ ընդհարման առաջացումը ինքն իրեն զրկելով այն կանխելու տեխնիկական հնարավորությունից Դատարանը լիարժեք չուսումնասիրելով ներկայացված փորձագիտական եզրակացությունը անտեսելով որ քննիչը շրջանցել է փորձագիտական եզրակացությունը հայցը մերժել է Դատարանը դատական ակտի հիմքում դնելով քննիչի որոշումը գտել է որ այն բավարար է հայցը մերժելու համար այն դեպքում երբ դատաքննության ժամանակ հիմնավորվել է որ քննիչը որոշումը կայացրել է անհիմն Դատարանը վճռում պարտավոր էր հիմնավորել թե ինչու է վճռի հիմքում դնում քննիչի չհիմնավորված որոշումը քանի որ քննիչի որոշման մեջ չկան այլ ապացույցներ որոնց հիման վրա մերժվել է քրեական գործի հարուցումը Ըստ բողոքաբերի կրած վնասների ու իրավունքնրի խախտման միջև պատճառահետևանքային կապը դատարանում հիմնավորվել է փորձագիտական եզրակացությունով որ եթե ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդ Ս Հովհաննիսյանը թույլ չտար ՃԵԿ ի կանոնների խախտում տվյալ ավտովթարը տեղի չէր ունենա և Օպել մակնիշի ավտոմեքենային չէր պատճառվի 1 127 000 ՀՀ դրամ նյութական վնաս Դատարանի կողմից վճռում մատնանշված վնասի հատուցման համար պարտադիր և անհրաժեշտ չորս պայմաններն էլ հայցվորի կողմից ներկայացվել է դատարանին Վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը պահանջել է բեկանել Դատարանի վճիռը և փոփոխել այն հայցն ամբողջությամբ բավարարել կամ բեկանել այն և գործն ուղարկել համապատասխան ստորադաս դատարան նոր քննության 2 1 Սերյոժա Հովհասննիսյանի կողմից բերված պատասխանի իրավական հիմքերն ու հիմնավորումները Ըստ պատասխանող կողմի հայցվորը ներկայացնելով վնասի փոխհատուցման պահանջ չի ներկայացրել որևէ ապացույց որով կհիմնավորվի պատասխանող Սերյոժա Հովհաննիսյանի ոչ օրինաչափ գործողությունների հետևանքով առաջացած վնասի առկայությունը և նրա մեղքը ՀՀ ոստիկանության ՔԳՎ ՃՏՀ քննության բաժնի կողմից նախապատրաստված նյութերով 13 11 2012 թվականին քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշմամբ պատահարի մասնակիցներից որևէ մեկի մեղավորությունը չի արձանագրվել Այսինքն չի հաստատվել կողմերից և ոչ մեկի գործողության հակաիրավական լինելը մեղքի առկայությունը և հետևաբար առկա չէ նաև վնաս պատճառողի գործողությունների և վրա հասած վնասի պատճառահետևանքային կապը Փաստորեն տվյալ ղեպքում վնասի հատուցման ինստիտուտը կիրառելի չէ քանի որ հիմնավորված չէ բացակայում է պատասխանող կողմի մեղքը Երևան քաղաքի քննչկան վարչության ՃՏՀ քննության բաժնի քննիչ Ա Գասոյանի 13 11 2012 թվականի քրեական գործի հարուցումը մերժելու և քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշմամբ պատահարի մասնակիցներից որևէ մեկի մեղավորությունը չի հստակեցվել դեռ ավելին նշվել է որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ձեռք չեն բերվել բավարար ապացույցներ այն մասին թե վթարին մասնակից ավտոմեքենարի վարորդներից որ մեկի ՃԵԿ ի պահանջներին հակասող գործողություններով է պայմանավորված եղել ավտոտրանսպորտային պատահարը Պատասխանող կողմը վկայակոչելով Վճռաբեկ դատարանի 13 02 2009թ ի թիվ ՀՔԴ3 0016 02 08 որոշմամբ արտահայտած իրավական դիրքորոշումը նշել է որ Դատարանի վճիռը օրինական է հիմնավորված և պատճառաբանված Վերոգրյալի հիման վրա պահանջել է վերաքննիչ բողոքը մերժել 2 2 Նաիրի Ինշուրանս ԱՓԲԸ ի կողմից բերված պատասխանի իրավական հիմքերն ու հիմնավորումները Բողոք բերողը անհիմն կերպով անդրադարձ է կատարվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 րդ հոդվածին որի վերաբերյալ վերջինս չի պատճառաբանել չի հիմնավորել և չի նշել այն հանգամանքները թե դատարանը որ փաստն է սխալ գնահատել որը հանգեցրել է հիշյալ հոդվածի սխալ մեկնաբանման որն էլ իր հերթին ազդել է գործի ելքի վրա Հայցվորի կողմից գործի ողջ քննության ընթացքում չի վիճարկվել ապահովագրական հատուցումը մերժելու վերաբերյալ պատասխանող ընկերության կողմից ներկայացված և դատարանում պարզաբանված փաստերը Վերջինս բարձրացրել է իրավունքի հարց սակայն մինչ այս պահը որևէ կերպ չի հիմնավորել այն փաստերը կամ փաստական հանգամանքները որոնց հիման վրա ծագել է պատասխանող Ընկերությունից հատուցում ստանալու իրավունքը կամ այն փաստերը որոնց հիման վրա պատասխանող ընկերությունը կրել է պատասխանատվություն իր հանդեպ Բերված վերաքննիչ բողոքի պարզ ուսումնասիրության և վերոգրյալի հիման վրա բողոք բերողն անտեսել է նաև ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրեսգրքի 219 րդ հոդվածի պահանջները և դատարանին չի ներկայացրել այն հանգամանքը թե ստորադաս դատարանի կողմից որ ապացուցը չի ուսումնասիրվել Նշել է որ բոլոր ապացուցները օբեկտիվ կերպով դատարանի կողմից ուսումնասիրվել են իրենց համադրության մեջ որոնք ամբողջապես արտացոլվել են նաև կայացված վճռում Ընկերությունը իր 13 12 2012 թվականին կայացրած ապահովագրական հատուցումը մերժելու մասին թիվ 4594 որոշումը կայացրել է առաջնորդվելով Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո ԻԱՄ խորհրդի 13 09 2010 թվականի թիվ 10 Լ որոշմամբ հաստատված ԱՊՊԱ 11Լ 1 001 պայմանների 3 րդ գլխի 3 1 կետի դրույթներով Էական է համարում նաև այն հանգամանքը որ դատաավտոտեխնիկական փորձաքննությունը նշանակվել է ՃՏՀ քննության բաժնի քննիչ Ա Գասոյանի 04 10 2012 թվականի որոշմամբ դեռ այն ժամանակ երբ պատահարի մասով վերջինիս կողմից նախապատրաստվել են թիվ 7 2 644 նյութերը որից հետո արդեն 13 11 2012 թվականին կազմվել է սույն գործի վերաբերյալ վերջնական ակտ այն է ավտովարորդներ Հրայր Անդրանիկի Հովսեփյանի և Սերյոժա Անուշավանի Հովհաննիսյանի նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը մերժելու և քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշումը Բացի այդ անհասկանալի է թե բողոք բերող հայցվորն ինչու նախկինում չի վիճարկել Ա Գասոյանի որոշումը Միաժամանակ անտրամաբանական է և բողոք բերողի կողմից չպարզաբանված նաև այն հանգամանքը թե որ իրավանորմի հիման վրա է վերջինս սույն քաղաքացիական գործի շրջանակներում վիճարկում քննիչ Ա Գասոյանի

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=355%3A22&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  նաև 8 րդ կետով ինչը որ պատշաճ չի կատարել Այն որ պայմանագիրը վաղաժամկետ կարող է լուծվել եթե վարձակալը երկու ամիս անընդմեջ չի վճարում վարձակալական գումարը ամրագրված է սույն պայմանագրի 12 րդ կետի 1 ին ենթակետով Համաձայն հայցվոր կազմակերպության կողմից 19 01 2011թ ի ներկայացված տեղեկանքի պատասխանող կազմակերպությունը սկսած 2011թ ի հոկտեմբեր ամսից պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները վարձավճարի և կոմունալ վճարների մասով չի կատարել Համաձայն ՀՀ քաղ օր ի 347 հոդվածի պահանջի պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան Համաձայն ՀՀ քաղ օր ի 622 հոդվածի 3 րդ կետի պահանջով վարձատուի պահանջով վարձակալության պայմանագիրը կարող է դատարանով վաղաժամկետ լուծվել եթե վարձակալը պայմանագրով սահմանված վճարման ժամկետը լրանալուց հետո երկու անգամից ավել չի մուծել վարձավճարը Խնդրել է 1 Վաղաժամկետ լուծել պատասխանողի հետ կնքած 05 08 2009թ ի տարածքի վարձակալության պայմանագիրը 2 Բռնագանձել պատասխանողից 680 000 դրամ 170 000x4 ինչպես նաև կոմունալ վճարները 46 300 դրամի չափով ընդհանուր 726 300 դրամ գումար որպես չվճարված վարձավճարի և կոմունալ վարձերի գումար վարձավճարի բռնագանձումը ամսական 170 000 դրամը տարածելով նաև հետագա ամիսների վրա մինչև պատասխանողի կողմից տարածքն ազատելու օրը 3 ՀՀ քաղ օր ի 411 հոդվածի հիմքով բռնագանձել բանկային տոկոս 726 300 դրամի վրա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքով հաշվարկման սկիզբ հաշվելով 2012թ ի հունվարի 10 ից Այնուհետև հայցվորի ներկայացուցիչը ներկայացնելով միջնորդություն հայցապահանջի նվազեցման վերաբերյալ հայտնել է որ նվազեցնում է դատարան ներկայացված հայցապահանջի 2 րդ կետում նշված պահանջի չափը պահանջից հանելով հետևյալ մասը վարձավճարի բռնագանձումը ամսական 170 000 դրամը տարածելով նաև հետագա ամիսների վրա մինչև պատասխանողի կողմից տարածքն ազատելու օրը Պատասխանողի դիրքորոշումը Պատասխանող Գալերի Ռոմբար ՍՊ ընկերությունը պատշաճ կարգով ծանուցված լինելով դատական նիստի վայրի և ժամանակի մասին դատական նիստի չի ներկայացել Դատարանը որոշեց ղեկավարվելով ՀՀ քաղ դատ օր ի 118 հոդ գործը քննել պատասխանողների բացակայությամբ Դատաքննությամբ հաստատված փաստերն են Համաձայն կողմերի միջև կնքված գրավոր պայմանագրի հայցվորը Հայաստանի նկարիչների միավորում Հ Կ ն 05 08 2009թ ին իրեն պատկանող ք Երևան Աբովյան փողոցի թիվ 16 շենքի գլխավոր մուտքի դիմաց ընդհանուր 51 3 քմ մակերեսով տարածքը վարձակալության է հանձնել Գալերի Ռոմբար ՍՊ ընկերությանը Պայմանագրով վարձակալության ժամկետ է սահմանվել մինչև 2013թ ի օգոստոսի 10 ը Որպես պայմանագրային վճար սահմանվել է ամսական 170 000 դրամ ինչպես նաև առանձին կոմունալ վճարումներ որը պետք է կատարվեր յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև տվյալ ամսվա 10 ը Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունը պատասխանողը թերի է կատարել պարտք մնալով հայցվոր կազմակերպությանը առ 19 01 2012թ ի դրությամբ 2011թ ի հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր 2012թ ի հունվար ամիսների վարձավճարի գումարը ընդհանուր 680 000 դրամ 170 000x4 ինչպես նաև կոմունալ վճարները 46 300 դրամի չափով ընդհանուր 726 300 դրամ Դատարանի պատճառաբանություններն ու հետևությունները Ուսումնասիրելով հայցադիմումը հետազոտելով ներկայացված գրավոր ապացույցները և դրանցից յուրաքանչյուրը գնահատելով գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ դատարանը գտավ որ հայցը ենթակա է բավարարման հետևյալ պատճառաբանությամբ Դատարանի իրավական վերլուծությունը Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345 հոդվածի պարտավորության ուժով մի անձը պարտապանը պարտավոր է մեկ այլ անձի պարտատիրոջ oգտին կատարել որոշակի գործողություն այն է վճարել դրամ հանձնել գույք կատարել աշխատանք մատուցել ծառայություն և այլն կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց իuկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3A22&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  16 10 2007թ հարուցվել է կատարողական վարույթ որը 03 08 2009թ վերսկսվել է ԵՔԴ 0282 02 վճռով տրված կատարողական թերթի հիման վրա Նշել է որ առ այսօր ԵՔԴ 0282 02 վճիռն ամբողջությամբ չի կատարվել և պարտապան Դվին Կոնցեռն ՓԲ ընկերության պարտքը հայցվոր ընկերության հանդեպ կազմում է 4 845 006 դրամ Պատճառաբանելով որ առկա է պարտապանի անվիճելի վճարային պարտավորության 60 օրյա և ավելի ժամկետով կետանց դատարանին խնդրել է Դվին Կոնցեռն ՓԲ ընկերությունը ճանաչել սնանկ Մինչն գործի քննությունը կողմերն եկել են հաշտության կնքվել է հաշտության համաձայնություն պարզաբանվել են դրա դատավարական հետևանքները Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 1 ին հոդվածի 1 ին մասի համաձայն սնանկության գործերի վարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքով և սույն օրենքով սահմանված կարգով իսկ ըստ նույն օրենքի 18 հոդվածի 1 ին մասի կողմերը մինչև դատավորի վճիռ կայացնելու համար խորհրդակցական սենյակ հեռանալը կարող են կնքել հաշտության համաձայնություն Դատարանը գտնում է որ կողմերի միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը պետք է հաստատել և գործի վարույթը կարճել քանի որ ըստ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 33 հոդվածի կողմերը դատավարության ցանկացած փուլում կարող են գործն ավարտել հաշտության համաձայնությամբ իսկ ըստ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 109 հոդվածի 7 րդ կետի դատարանը կարճում է գործի վարույթը եթե հաստատել է կնքված հաշտության համաձայնությունը Հաշվի առնելով որ ըստ ՀՀ քաղ դատ օր ի 73 հոդվածի 1 ին մասի դատական ծախսերը կողմերի միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջի չափին համամասնորեն դատարանը գտնում է որ չվճարված պետական տուրքի գումարը պետք է գանձել պատասխանողից հօգուտ պետբյուջե Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ դատ օր ի 109 110 130 133 և 140 հոդվածներով դատարանը Վ Ճ Ռ Ե Ց Հաստատել կողմերի միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ք Երևան 09 հուլիս 2013թ Մենք ներքոստորագրողներս մի կողմից Դավիթ առևտրի տունե ՓԲ Ընկերությունը ՀՎՀՀ 00000834 պետ ռեգիստրի վկայական 01 Ա 004207 հասցե ՀՀ ք Երևան Հր Քոչար 4 ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ժ Անտոնյանի ով գործում է Ընկերության կանոնադրության համաձայն այսուհետ տեքստում կանվանվի Կողմ 1ե և մյուս կողմից Դվին կոնցեռնե ՓԲ Ընկերությունը ՀՎՀՀ 02201078 պետ ռեգիստրի վկայական 01 Ա 012174 հասցե ՀՀ ք Երևան Արշակունյաց 67 ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ Սարգսյանի ով գործում է Ընկերության կանոնադրության համաձայն այսուհետ տեքստում կանվանվի Կողմ 2ե կնքեցինք սույն հաշտության համաձայնագիրը հետևյալի մասին 1 Սույն հաշտության համաձայնագրով կողմերս եկանք համաձայնության որ ՀՀ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում նախագահությամբ Ա Կուբանյան քննվող թիվ ԵՇԴ 0044 04 12 սնանկության գործով ըստ Կողմ 1ե ի դիմումի ընդդեմ Կողմ 2ե ի հարկադրված սնանկության պահանջի մասին Կողմ 2ե ը անվերապահորեն ընդունում է Կողմ 1ե ի կողմից դատարան ներկայացված դիմումի պահանջը հարկադրված սնանկության մասին և հայտարարում է որ այն իր համար վիճելի և առարկելի չէ իսկ Կողմ 1ե ը անվերապահորեն ընդունում է որ թիվ ԵՇԴ 0044 04 12 սնանկության գործով հարկադրված սնանկության մասին դիմումով պահանջը չի ներկայացվում սույն հաշտության համաձայնագրի 2 րդ կետով սահմանված ժամկետում Կողմ 2ե ի կողմից իր պարտավորությունների կատարման դեպքում 2 Սույն հաշտության համաձայնագրի 1 ին կետում նշված համաձայնության հիման վրա Կողմ 2ե ը ընդունում է որ Կողմ 1ե ին պարտք է 4 845 006 0 ՀՀ դրամ գումար որն էլ Կողմ 2ե ը պարտավորվում է վճարել Կողմ 1ե

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=331%3A22&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  միջազգային դաշնագրի 14 րդ հոդվածի 1 ին կետի բոլոր անձինք հավասար են դատարանների առջև ինչպես նաև յուրաքանչյուր ոք երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները կամ նրան ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք Համաձայն ՙՄարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 13 րդ հոդվածի յուրաքանչյուր ոք ում կոնվենցիայով ամրագրված իրավունքներն ու ազատությունները խախտվում են ունի պետական մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունք նույնիսկ եթե խախտումը կատարել են ի պաշտոնե գործող անձինք Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2 րդ հոդվածի շահագրգիռ անձն իրավունք ունի օրենսգրքով սահմանված կարգով դիմել դատարան ՀՀ Սահմանադրությամբ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կամ պայմանագրով նախատեսված իր իրավունքների ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության համար ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգքի 53 րդ հոդվածի վերլուծությունից հետևում է որ դատարանն ըստ էության կայացնում է դատական ակտ միայն այն դեպքում երբ ուսումնասիրվում են գործի հանգամանքները և ներկայացված ապացույցները երբ յուրաքանչյուր ապացույց գնահատվում է գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ Վերոհիշյալ միջազգային սահմանադրական և ներպետական օրենսդրական իրավական նորմերի վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարել եզրահանգում այն մասին որ անձի դատական պաշտպանության իրավունքն ունի ներպետական սահմանադրությամբ և օրենքով ինչպես նաև միջազգային նորմերով հստակ ընդգծված պաշտպանություն Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 47 րդ հոդվածի գործով ապացույցներ են նույն օրենսգրքով և այլ օրենքներով նախատեսված կարգով ձեռք բերված տեղեկությունները որոնց հիման վրա դատարանը պարզում է գործին մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները հիմնավորող ինչպես նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը Այդ տեղեկությունները հաստատվում են 1 գրավոր և իրեղեն ապացույցներով 2 փորձագետների եզրակացություններով 3 վկաների ցուցմունքներով 4 գործին մասնակցող անձանց ցուցմունքներով Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 877 րդ հոդվածի փոխառության պայմանագրով մեկ կողմը փոխատուն մյուս կողմի փոխառուի սեփականությանն է հանձնում դրամ կամ տեսակային հատկանիշով որոշվող այլ գույք իսկ փոխառուն պարտավորվում է փոխատուին վերադարձնել միևնույն գումարի դրամ փոխառության գումարը կամ փոխատուից ստացված գույքին հավասար քանակի և նույն տեսակի ու որակի գույք Նույն օրենսգրքի 878 րդ հոդվածի համաձայն փոխառության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր Նույն օրենսգրքի 880 րդ հոդվածի համաձայն փոխատուն պարտավոր է փոխառության պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով փոխատուին վերադարձնել ստացված փոխառության գումարը Սույն քաղաքացիական գործով ձեռք բերված ապացույցների համաձայն Տաիսա Վարդանյանը 20 02 2009 թվականին Անահիտ Ավագյանին տվել է պարտավորագիր համաձայն որի Տաիսա Վարդանյանն Անահիտ Ավագյանից 20 02 2009 թվականին պարտքով վերցրել է 9000 ԱՄՆ դոլար և պարտավորվել է 2009 թվականի ապրիլ ամսին վերադարձնել վերցված գումարը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորության ուժով մի անձը պարտապանը պարտավոր է մեկ այլ անձի պարտատիրոջ օգտին կատարել որոշակի գործողություն այն է վճարել դրամ հանձնել գույք կատարել աշխատանք մատուցել ծառայություն և այլն կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը Պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից վնաս պատճառելու հետևանքով և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից Նույն օրենսգրքի 347 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան իսկ նման պայմանների ու պահանջների բացակայության դեպքում գործարար շրջանառության սովորույթներին կամ սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին համապատասխան Նույն օրենսգրքի 408 րդ հոդվածի

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=310%3A22&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  2008թ հունվար ամսվա դրությամբ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Երևան քաղաքի Լենինականի Հասրաթյան փողոցի 10 րդ շենքի 189 8քմ մակերեսով բնակելի տարածքի Արցախ սրճարանի շուկայական գինը 21 12 2007թ դրությամբ կից ներկայացվող Տիգրիս ՍՊԸ ի Շուկայական արժեքի գնահատման հաշվետվության համաձայն կազմել է 19 000 000 ՀՀ դրամ Պատասխանող կազմակերպությունը դիտահորի խցանման հետևանքով իրեն պատճառված վնասը հատուցելու իր բանավոր և գրավոր պահանջներին չի պատասխանում փաստորեն հրաժարվելով հատուցել իր նախնական հաշվումներով կազմող 17 000 000 ՀՀ դրամ վնասը իսկ վնասի ստույգ չափը ճշտելու համար անհրաժեշտ է նշանակել փորձաքննություն Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 17 րդ հոդվածի Անձը ում իրավունքը խախտվել է կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ հատուցում եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով Վնասներ են իրավունքը խախտված անձի ծախսերը որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար նրա գույքի կորուստը կամ վնասվածքը իրական վնաս ինչպես նաև չստացված եկամուտները որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում եթե նրա իրավունքը չխախտվեր բաց թողնված օգուտ 1058 րդ հոդվածի 1 Քաղաքացու անձին կամ գույքին ինչպես նաև իրավաբանական անձի գույքին պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած անձի կողմից Վնասի հատուցման պարտականությունն օրենքով կարող է դրվել վնաս չպատճառած անձի վրա 1075 րդ հոդվածի Դատարանը բավարարելով վնասի հատուցման պահանջը գործի հանգամանքներին համապատասխան պարտավորեցնում է վնասը պատճառելու համար պատասխանատու անձին վնասը հատուցել բնեղենով տրամադրել նույն տեսակի և որակի գույք վերանորոգել վնասված գույքը և այլն կամ հատուցել պատճառված վնասները 17 հոդվածի 2 րդ և 3 րդ կետեր Հայցվորը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17 րդ 1058 րդ 1075 րդ հոդվածների վկայակոչմամբ դատարանից խնդրել էր պատասխանող Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ իրեն բռնագանձել 17 000 000 ՀՀ դրամ ինչպես նաև նախապես վճարված 340 000 ՀՀ դրամ պետական տուրքի գումարը բռնագանձումը տարածելով պատասխանող ընկերության դրամական միջոցների և գույքի վրա Հայցվորի ներկայացուցիչը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 32 հոդվածի կարգով ներկայացված դիմումով հայտնելով որ հիմք ընդունելով ՀՀ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ ի 17 05 2012թ թիվ 11 2958 եզրակացությունը ավելացնում է հայցային պահանջների չափը և հայցապահանջը ձևակերպում հետևյալ կերպ որպես վնասի հատուցում խնդրում է Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ իրեն բռնագանձել 24 630 200 ՀՀ դրամ նախապես վճարված 340 000 ՀՀ դրամ պետական տուրքի գումարը ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները սկսած հայցադիմումը դատարան մուտք լինելու օրվանից մինչև վճռի կայացման օրը շարունակելով տոկոսների հաշարկը մինչև պարտավորության լրիվ մարումը Պատասխանողի դիրքորոշումը Հայցադիմումի պատասխանով հայտնվել է որ 2008թվ հունվար ամսին Հասրաթյան 10 շենքի Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից շահագործվող դիտահորի խցանման մասին հայցվորի հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը 2008թվ հունվար ամիսն դիտահորի խցանման վերաբերյալ ընկերությունը որևէ ահազանգ չի ստացել 14 01 2008թ ժամը 16 51 րոպե 1 85 ծառայությունում ահազանգ է գրանցվել շենքի կոյուղու սառցակալման վերաբերյալ իսկ 15 01 2008թ ժամը 14 04 ին գրագծի սառցակալման վերաբերյալ Այն փաստը որ հայցվորը դիմել է համատիրությանը կոյուղագծի վթարի վերացման համար ինքնին վկայում է որ խցանումը տեղի է ունեցել ոչ թե ընկերության կողմից շահագործվող ցանցում այլ շենքի ներքին ցանցերում որի սպասարկման պարտականությունը կրում են շենքի կառավարման մարմինները ինչի մասին քաջատեղյակ է եղել հայցվորը նախորդ գործի դատաքննությունից Իսկ համատիրության կողմից ձեռնարկված քայլերն էլ վթարը վերացնելու վերաբերյալ մեկ անգամ ևս ապացուցում են սառցակալումը շենքի ներքին ցանցում լինելու հանգամանքը Բացի դրանից ինչպես մատնանշում է հայցվորը Լենինգրադյան 48 1 համատիրության նախագահի 04 02 2008թ թիվ 127 գրության մեջ նշված է Մենք ստացել ենք հեռախոսազանգ Լենինականի 10 շենքի կոյուղագծի վթարի մասին Սա խոսում է այն մասին որ վթարը սառցակալումը տեղի է ունեցել շենքի ներքին ցանցում թեև գրության հաջորդ պարբերությունում համատիրության նախագահը փորձել է վթարը կապել դիտահորի խցանման հետ և նշում է Դիտահորը խցանված լինելու պատճառով կոյուղաջրերը լցվել են շենքի 4 րդ մուտքի 1 ին հարկի բնակելի տարածքները այնտեղից էլ Արցախ սրճարանի տարածքը ՀՀ կառավարության 28 հուլիսի 2003թվ թիվ 886 Ն որոշմամբ հաստատված բնակարաններում ջրամատակարարման ներքին ցանցերի վթարների և անսարքությունների վերացման կարգի 4 կետի համաձայն ժամանելով վթարի վայր բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմինը պարտավոր էր իրականացնել համապատասխան ուսումնասիրություն և կազմել արձանագրություն նշելով վթարի բնույթը պատճառը այն վերացնելու համար անհրաժեշտ ծախսերն ու ժամկետը Արձանագրությունը պետք է ստորագրվի բնակարանի սեփականատիրոջ կողմից Մինչդեռ ահազանգը ստացած և փութաջանորեն վթարի վայր ժամանած և իրենց աշխատանքը չհամարվող վթարի վերացման աշխատանքներն իրականացրած համատիրությունը ակտ չի կազմել այլ վթարից շուրջ 3 5 ամիս անց համատիրությունը իր 28 04 2008թվ թիվ 129 գրությամբ հայցվորին հույժ գաղտնի մի բացահայտում է արել Լենինականի 10 շենքի դիտահորերը չեն պատկանում համատիրությանը այն սպասարկվում է Ջրմուղ Կոյուղի ՓԲԸ ի Արևմուտք մասնաճյուղի կողմից Իսկ 4 րդ մուտքի բնակիչներն էլ որոնց բնակելի տարածքները դիտահորի խցանման պատճառով ողողվել են կեղտաջրերով և պետք է որ վնասներ կրած լինելին առ այսօր ոչ մի վնասի հատուցման պահանջ չեն ներկայացրել ընկերությանը Ամբողջ վերը ասվածից հետևում է որ համատիրության կողմից տրված գրությունները որոնցով հայցվորը փորձում է հիմնավորել դիտահորի խցանման փաստը շինծու են և դրանցով չեն կարող ապացուցել դիտահորի խցանման փաստը Չի համապատասխանում իրականությանը հայցվորի այն հայտարարությունը որ իբրև իր 17 01 2008թվ դիմումին ի պատասխան Երևան Ջուր ընկերության Արևմուտք մասնաճյուղի տնօրեն Ա Նիազյանը 29 01 2008թվ թիվ 48 01 ԱՆ գրությամբ պատասխանել է որ 4 րդ մուտքի հաճախակի խցանվող դիտահորի փոխարեն առաջարկում է կոյուղու միացման 2 հանգույց Հայցվորի կողմից մատնանշված գրության մեջ 4 րդ մուտքի հաճախակի խցանվող դիտահորի փոխարեն արտահայտություն չկա Դա հայցվորի երևակայության արդյունքն է Դիտահորի խցանման ապացույց չէ նաև ընկերության կողմից հայցվորին նրա 17 01 2008թ թիվ Գ 151 դիմումի հիման վրա գրված տեխնիկայան պայմանը որովհետև ըստ 22 հունվարի 2004 թվ ՀՀ կառավարության թիվ 130 Ն որոշման հաստատված ջրամատակարարման պարտավոր է իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանցից համապատասխան դիմում ստանալու դեպքում 15 օրյա ժամկետում մշակել և դիմողին տրամադրել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցին միանալու տեխնիկական պայմանը կամ մերժել դիմումը Տվյալ դեպքում ընկերությունը նպատակահարմար է գտել բավարարելու սեփականատիրոջ դիմումը նկատի ունենալով որ սեփականատերը չի ունեցել տեխնիկական պայման ջրահեռացման համակարգին ռեստորանի սանհանգույցը միացվել է ինքնակամ դեռևս նախկին ջրամատակարար կազմակերպության օրոք հավանաբար 90 92 թվականներին միացման նիշը գտնվում է դիտահորի հատակի նիշից ցածր և նույնիսկ դիտահորի չխցանվելու դեպքում կեղտաջրերը կլցվեն ռեստորանի տարածքը որից խուսափելու համար հայցվորի կողմից սանհանգույցից դեպի դիտահոր գնացող կոյուղատար խողովակի վրա տեղադրվել է փական Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 28 03 2008թվ վճռի հիման վրա 2006թվ օգոստոս ամսին շենքի կոյուղու ներքին ցանցի և ապօրինի միացված ջրագծի վթարի հետևանքով պատճառված վնասը 2 200 000 դրամի չափով բռնագանձվել է հայցվորի օգտին Միաժամանակ վճռով ընկերությանը դատարանը պարտավորեցրել է ստորագրել 2006թ օգոստոսի 6 ին տեղի ունեցած վթարների վերաբերյալ ակտը որը որևէ առնչություն չունի 2008թվ հունվարի 13 ին տեղի ունեցած վթարի հետ Ուստի այդ ակտի հիշատակումը հայցադիմումում չի կարող ապացույց ծառայել 2008թվ հունվարի 13 ին տեղի ունեցած վթարի վերաբերյալ Ընկերությունը երբեք չի ընդունել և չի ընդունի դիտահորի խցանման փաստը Ինչպես 2006թվ օգոստոսի 6 ին այնպես էլ 2008թվ հունվարի 13 ին խցանումը տեղի է ունեցել շենքի կոյուղու ներքին ցանցում որի մասին կարող են վկայել խցանումը վերացրած Երևան ջուր ընկերության վթարը վերացնող բրիգադիր Սպարտակ Մելիքյանը և բանվորներ Աշոտ Հովհաննիսյանը Հարություն Գևորգյանը Սենեքերիմ Բոզօղլանյանը Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին ՀՀ օրենքի 6 րդ հոդվածի համաձայն բազմաբնակարան շենքի սանիտարատեխնիկական և այլ սարքավորումներն ու տարածքները որոնք օրենքով նախատեսված կարգով չեն հանդիսանում այլ անձանց սեփականությունը բազմաբնակարան շենքի բնակիչների ընդհանուր բաժնային սեփականությունն են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 164 հոդվածի համաձայն սեփականատերը կրում է իրեն պատկանող գույքի պահպանման հոգսը եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով Ջրամատակարարման և ջրահեռացման կանոնների 1 ին կետի համաձայն բաժանորդների կամ բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը համարվում են ներքին ցանց Քանի որ դրանք չեն շահագործվում ջրամատակարար կազմակերպության կողմից Երևան ջուր ընկերությունը վարձակալական հիմունքներով շահագործում է միայն պետական սեփականություն հանդիսացող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը ուստի դրանցում տեղի ունեցած վթարների հետևանքով պատճառված վնասների համար ընկերությունը պատասխանատվություն կրել չի կարող Գտնում է որ հայցն անհիմն է և խնդրել է այն մերժել Ի լրումն հայցադիմումի պատասխանի հայտնվել է նաև որ հայցի իրավական հիմքում հայցվորը դրել է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 հոդվածը այդ հոդվածի վերլուծությունը ցույց է տալիս որ վնասի վերականգնման ինստիտուտի կիրառումը ուղղակիորեն կախման մեջ է չորս կարևորագույն տարրերի միաժամանակյա առկայությունից անիրավաչափ գործողություն վնասի առկայություն ուղղակի պատճառահետևանքային կապի առկայութնուն անիրավաչափ գործողության և պատճառված վնասի միջև վնաս պատճառած անձի մեղավորություն Նույն հոդվածի 2 րդ կետի վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել որ վնաս պատճառելու հետևանքով պարտավորության ծագման համար վնասի դրա պատճառ հանդիսացած գործողության դրանց միջև պատճառահետևանքային կապի ինչպես նաև կոնկրետ անձի կողմից գործողությունը կատարած լինելու փաստի ապացուցման բեռը կրում է տուժող կողմը իսկ հակառակորդ կողմը պարտավորէ ապացուցել միայն իր մեղքի բացակայությունը պատճառված վնասի հիմք հանդիսացած գործողություններում Սույն գործով հայցվորը դատարանին է ներկայացրել դիտահորի խցանման փաստը ապացուցող երկու տեսասկավառակներ որոնցից ամենևին էլ չի հետևում որ Արցախ սրճարանի տարածքի կեղտաջրերով հեղեղումը կախված է այդ խցանման հետ Հայցվորը պետք է ապացուցի որ դիտահորի խցանումների և տարածքին պատճառված վնասի միջև առկա է պատճառական կապ իսկ այդ հանգամանքը կարող է ապացուցվել միայն փորձագիտական եզրակացությամբ Ինչ վերաբերվում է Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2008թվ մարտի 28 ի թիվ 0355 02 քաղաքացիական գործով վճռին և ՀՀ քաղաքացիական վերաքննիչ դատարանի 2008թվ հուլիսի 11 ի որոշմանը որոնցով հայցվորը փորձում է հիմնավորել պատճառական կապի առկայությունը դիտահորի խցանման և պատճառված վնասի միջև ապա դատարանի ուշադրությունն է հրավիրվում այն հանգամանքի վրա որ դատարանն այդ վճռով ընդունված է համարել այն հանգամանքը որ փորձագետը 18 12 2007թ թիվ 07 0941 եզրակացությամբ հանգել է այն հետևության որ հայցվոր Սաթիկ Գրիգորյանին սեփականության իրավունքով պատկանող ք Երևան Աջափնյակ համայնքի Հասրաթյան փողոցի 10 րդ շենքի նկուղային հարկում գտնվող տարածքին հասցված վնասվածքները արդյունք են խմելու ջրի մայր ջրագծին անօրինական միացված խողովակաշարից և թիվ 10 հասցեում գտնվող շենքի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող կոյուղագծից արտահոսած ջրերի ազդեցության տես վճիռ էջ 3 2 րդ պարբերություն Հենց այդ պատճառով էլ դատարանը գտել է որ հայցը պետք է բավարարել մասնակի քանի որ ներքին ցանցի վթարների հետևանքով առաջացած վնասների համար ՙԵրևան Ջուրը պատասխանատվություն չի կարող կրել այն չի սպասարկվում նրանց կողմից Նույնպիսի եզրակացության է հանգել նաև ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը 2008թվականի հուլիսի 11 ի որոշմամբ որի 3 րդ կետի վերաքննիչ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը 2 րդ ենթակետում վերանքնիչ դատարանը ընդունել է նույն փաստը իսկ 4 րդ կետի վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը ամբողջ բովանդակությամբ վերաքննիչ դատարանն ամրագրել է որ հայցվորի գույքին վնասները հասցվել են խմելու ջրի մայր ջրագծին անօրինական միացված խողովակաշարի և թիվ 10 հասցեում գտնվող շենքի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող կոյուղագծի նկուղային հարկում գտնվող հատվածի վթարման արդյունքում Այսպիսով ՀՀ քաղաքացիական վերաքննիչ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշմամբ ապացուցվում է որ վնասը չի պատճառվել դիտահորի խցանման պատճառով Հետևաբար հայցվորի ներկայացրած ապացույցները դիտահորի խցանման վերաբերյալ որևէ հիմք չեն տալիս ենթադրելու որ վնասը պատճառվել է դիտահորի խցանման պատճառով Բացի վերը նշվածից նաև ընդունելի չեն դատարանի 13 02 2009թվ որոշմամբ հիման վրա նշանակված ապրանքագիտական փորձաքննության արդյունքները որոնց համաձայն պատճառված վնասը կազմել է 14 449 835 դրամ Հայցվորը որևէ ապացույց չի ներկայացրել դատարանին այն մասին որ 2006թ վթարի հետևանքով պատճառված վնասները որոնք 2007թվ օգոստոսի 13 թիվ 07 0339 և 2007թվ դեկտեմբերի 18 ի 07 0941 փորձագիտական եզրակացությունների համաձայն կազմել են 3 182 000 1 262 000 4444000 դրամ վերականգնվել են մինչև դիտահորի 13 01 2008թվ նոր խցանումը Մինչդեռ 2007թվ դեկտեմբերի 18 ի 07 0941 փորձագիտական եզրակացությանը կից թիվ 1 լուսանկարի համադրմամբ 2009թվականի հուլիսի 30 ի եզրակացության թիվ 2 լուսանկարին միանգամայն ակնհայտ է դառնում որ ոչ մի վերանորոգման աշխատանք հայցվորի կողմից մինչև 2008թվականի հունվարի 13 ի խցանումը և նաև դրանից հետո մինչև լուսանկարման օրը տարածքում չի իրականացվել ՈՒստի նման պայմաններում անհասկանալի է թե ինչպես են փորձագետներւը որոշել որ 09 0326 եզրակացությամբ որոշված 14 449 839 դրամ վնասը հասցվել է ոչ թե նախկին վթարների այլ հատկապես 13 01 2008թ դիտահորի խցանման հետևանքով Հայտնի է որ խոնավության հետևանքով շենքերին շինություններին պատճառված վնասները ժամանակին չվերականգնելու դեպքում կարող են առաջացնել նոր հետևանքներ Օրինակ երեսպատման սալիկները կարող են պոկվել պատից հատակից փորձաքննութան ժամանակ որին մանսակցել է անձամբ ոչ մի նման երևույթ չի արձանագրվել Բացի սրճարանի մուտքի հատվածից որին ի դեպ վնասը պատճառվել է ոչ թե կոյուղատարի վթարի հետևանքով այլ ապօրինի ջրամիացման պատերից կամ հատակից ոչ մի երեսպատման սալիկ պոկված չէր միայն վնասված էր առաստաղի և պատերի գաջածածկույթը տեղ տեղ որոնք այնքան հին վնասվածքներ էին որոնց վաղեմությունը որոշել նույնիսկ չկարողացան փորձագետները իսկ խոհանոց կոչվող հատվածում նույն մուգ ու կեղտոտ պատերն ու առաստաղներն էին ինչը և վկայում էր որ որևէ շինարարական աշխատանք վերջին տասնամյակում չի կատարվել հետևաբար անհասկանալի է թե ինչու ընկերությունը որը վճարվել է նախկին պատճառված վնասի համար այժմ պետք է կրկին անգամ վճարի նույն վնասի համար այն էլ թանկ գնով նախկինում եզրակացությունների հետ համեմատած վերականգնման աշխատանքների և նյութերի գները ներկայացված են ավելի թանկ գներով Նման պայմաններում հայցն անհիմն է քանի որ հայցվորի կողմից որևէ ապացույց չի ներկայացված դիտահորի խցանման և պատճառված վնասի միջև ուղղակի պատճառական կապի ինչպես նաև տարածքի վերականգնման վերաբերյալ որոնք սույն գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ են Պատասխանողի ներկայացուցիչ Լ Բաղդասարյանը հայցադիմումի պատասխանով հայտնել է նաև որ հաշվի առնելով որ սույն գործի հետ կապված առկա է 25 05 2010թ թիվ 091208 փորձագետի եզրակացությունը ինչպես նաև հայցվոր կողմը դատարանին է ներկայացրել լրացուցիչ ապացույց վարձակալության պայմանագիր անդորրագրեր համաձայնագիր անհրաժեշտություն է ծագել նորովի ներկայացնել հայցադիմումի պատասխան գտնում է որ հայցադիմումն իրավազուրկ է անհիմն խեղաթյուրված են գործի փաստական հանգամանքները և ենթակա է մերժման հետևյալ հիմնավորմամբ Հայցի իրավական հիմքում դրված է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 հոդվածի 1 ին կետը համաձայն որի քաղաքացու իրավաբանական անձի գույքին պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառված անձի կողմից Օրենսդիրը սույն հոդվածի 2 րդ մասով նախատեսում է նաև որ վնաս պատճառած անձն ազատվում է այն հատուցելուց եթե ապացուցում է որ վնասն իր մեղքով չի պատճառվել Գործում առկա է փորձագետի եզրակացությունը որտեղ ուղղակի նշված է էջ 1 Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց որ Հասրաթյան 10 հասցեում գտնվող Արցախ սրճարան ջրի ներհոսք տեղի է ունեցել Արցախ սրճարանի սանհանգույցով անցնող Հասրաթյան 10 շենքի վերջին մուտքի կոյուղատարի վրա առկա վնասվածքից որից և առաջացել է հիմնական ողողումը Երևան ջուր ՓԲ ընկերության ներկայացուցչի այն գրավոր հարցին թե եթե սրճարանի տարածքով անցնող կոյուղատար խողովակները վնասված չլինեին նմանօրինակ ջրի ներհոսք սրճարանում կլիներ թե ոչ փորձագետը տալով լրացուցիչ հիմնավորումներ էջ 12 տվել է հետևյալ պատասխանը բացառվում է Փաստորեն համաձայն փորձագետի եզրակացության ջրի հոսքի հիմնական պատճառը եղել է Արցախ սրճարանի սանհանգույցով անցնող Հասրաթյան 10 շենքի վերջին մուտքի կոյուղատարի վրա առկա վնասվածքից որի հետ Երևան ջուր ՓԲ ընկերությունը կապ չունի այն ընկերության կողմից չի շահագործվում համարվում է տվյալ շենքի ներքին ցանց որի սպասարկման պարտականությունը կրում են շենքի կառավարման մարմինները և բնակիչները Ավելին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի դեմս իր լիազոր մարմնի Վեոլիա Օ Քոմփանի Ժեներալ դեզ Օ ընկերությունը Երևան ջուր ՓԲ ընկերությունը 16 10 2007թ կնքել են համաձայնագիր համաձայն որի վարձակալը պարտավորվածություն չի կրում ինքնակամ ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի տմ մարմինների և նախկին ջրամատակարար կազմակերպության պաշտոնատար անձանց կողմից տրամադրված թույլտվությունների հիման վրա մինչև վարձակալության պայմանագրի մեկնարկային օրը կառուցված շենքերին ու շինություններին ինչպես նաև այլ ապօրինի գործողութունների հետևանքով ջրային համակարգերի հնարավոր վթարների դեպքում սպառնացող վտանգների ծանր հետևանքների և այլ պատճառված վնասների համար Այսինքն եթե մի պահ մոռանան փորձագետի եզրակացությունը և ընդունեն անգամ որ Երևան ջուր ընկերության մեղքով է ջրի հոսք տեղի ունեցել ապա սույն պայմանագրի 1 ին կետի հիմքով ազատվում է Երևան ջուր ընկերությանը վնասը հատուցելուց քանի որ բացակայում են Արցախ սրճարանի սանհանգույցի տեխպայմանները թույլտվությունները համենայն դեպս հայցվորն այն չի ներկայացրել Ավելին հայցվոր կողմը դատարանին է ներկայացրել խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը 01 06 2006թ թվագրմամբ որն անգամ վերջինիս կողմից ստորագրված չէ Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 441 հոդվածի պահանջի պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքելու պահից նման պայմաններում այն հակասում է գործող նորմատիվային ակտին և չի կարող գնահատվել որպես պայմանագիր Ավելին սույն պայմանագրի 8 րդ գլխում ֆիքսված է ժամկետ 1 տարի ժամկետով որը լրացել է 2007թվականի հոկտեմբերին Վերոշարադրյալի հիմքով գտնում է որ հայցն անհիմն է և խնդրում է այն մերժել II Պատճառաբական մաս Գործի փաստեր Հայցվոր Սաթիկ Գրիգորյանը հանդիսանում է Լենինականի Հասրաթյան փողոցի 10 հասցեում գտնվող 189 8 քմ մակերեսով բնակելի տարածքի Արցախ սրճարանի սեփականատերը հիմք 11 11 2003թ թիվ 1780357 անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական 2008թվականի հունվարի 13 ին Հասրաթյան փողոցի 10 րդ շենքի բնակիչները հայցվորին ահազանգել են որ դիտահորը և կոյուղաջրերը լցվում են շենքի բնակելի տարածքները այնտեղից էլ հայցվորի սեփականությունը հանդիսացող Արցախ սրճարանի տարածքը Մինչ այդ բնակիչներն ահազանգել են ՀՀ Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 48 1 համատիրությանը և Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության վթարային ծառայությանը Հայցվոր Սաթիկ Սամվելի Գրիգորյանը 26 12 2008թ հայց է հարուցել Երևանի քաղաքացիական դատարան ընդդեմ Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության վնասի հատուցման պահանջի մասին Երևանի քաղաքացիական դատարանի 13 02 2009թ որոշմամբ գործով նշանակվել է ապրանքագիտական փորձաքննություն որի կատարումը հանձնարարվել է ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փորձաքննությունների ազգային բյուրո պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը և առկա է ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փորձաքննությունների ազգային բյուրո պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 31 07 2009թ կազմված թիվ 09 0326 եզրակացությունը 09 12 2009թ որոշմամբ գործով նշանակվել է շինարարատեխնիկական փորձաքննություն որի կատարումը հանձնարարվել է ԱՎԱԳՅԱՆ ՌԻԵԼԹԻ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնագետներին և առկա է ԱՎԱԳՅԱՆ ՌԻԵԼԹԻ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության փորձագետի թիվ 091208 եզրակացությունը Դատարանի 30 09 2011թ որոշմամբ գործով նշանակվել է շինարարատեխնիկական և դատապարանքագիտական լրացուցիչ փորձաքննություն որի կատարումը հանձնարարվել է ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ ի փորձագետներին և առկա է ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ ի փորձագետների 2012թվականի մայիսի 17 ի թիվ 11 2958 եզրակացությունը Վերլուծություն Քննելով հայցը գնահատելով ապացույցները դատարանը գտնում է որ հայցը ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 18 րդ հոդվածի յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների դատական ինչպես նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքները և ազատություններն օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանելու իրավունք 42 հոդվածը ամրագրում է ՙՍահմանադրությամբ ամրագրված մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները չեն բացառում օրենքներով և միջազգային պայմանագրերով սահմանված այլ իրավունքներ և ազատություններ Յուրաքանչյուր ոք ազատ է կատարելու այն ինչ արգելված չէ օրենքով և չի խախտում այլոց իրավունքները և ազատությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությունը հավասար հնարավորություններ է ընձեռում դատավարության կողմերին սեփական իրավունքները պաշտպանելու համար Հայցի պաշտպանության դատավարական միջոցների տնօրինման ձևերը սահմանվում են դատական վեճի տնօրինման սկզբունքի հիման վրա որի ուժով կողմերը որոշում են վեճի հետագա ընթացքն ու լուծման ճանապարհները հայցի իրավունքի պաշտպանության միջոցների տնօրինման միջոցով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2 րդ հոդվածը սահմանում է դատարան դիմելու իրավունքը այն է շահագրգիռ անձն իրավունք ունի uույն oրենuգրքով uահմանված կարգով դիմել դատարան Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրությամբ oրենքներով և այլ իրավական ակտերով uահմանված կամ պայմանագրով նախատեuված իր իրավունքների ազատությունների և oրինական շահերի պաշտպանության համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 14 հոդվածի 2 րդ մասի համաձայն քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվում է մինչև իրավունքի խախտումը եղած դրությունը վերականգնելով իսկ նույն հոդվածի 10 րդ կետը սահմանում է որ քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է նաև վնասներ հատուցելով Նույն օրենսգրքի 13 րդ հոդվածի 1 ին կետի համաձայն քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության oրենuգրքով uահմանված գործերի ենթակայությանը համապատաuխան իրականացնում է դատարանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 53 հոդվածի վերլուծությունից հետևում է որ դատարանը գործի քննության ընթացքում կայացնում է ըստ էության դատական ակտ միայն այն դեպքերում երբ վերջինիս կողմից ուսումնասիրվում են գործի հանգամանքները և ներկայացված ապացույցները երբ յուրաքանչյուր ապացույց գնահատվում է գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ Տվյալ դեպքում հայցվորը հղում կատարելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 17 1058 1075 հոդվածներին դիմել է դատարան պատասխանողից որպես պատճառած վնասի հատուցում 24 630 200 ՀՀ դրամ վճարելու պահանջով և դատարանը պետք է պարզի թե խախտվել է արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված հայցվորի նման իրավունքը թե ոչ բխում է արդյոք հայցվորի նման պահանջը ներպետական իրավական մասնավորապես քաղաքացիաիրավական նորմերից և դատաքննությամբ վերջինս ապացուցել է արդյոք նշված իրավունքի ու դրա խախտման հետևանքով պատճառված վնասի առկայությունը թե ոչ և միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի բավարարել հայցապահանջը և պարտավորեցնել պատասխանողին հատուցել պատառված վնասը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 345 հոդվածի համաձայն պարտավորության ուժով մի անձը պարտապանը պարտավոր է մեկ այլ անձի պարտատիրոջ օգտին կատարել որոշակի գործողություն այն է վճարել դրամ հանձնել գույք կատարել աշխատանք մատուցել ծառայություն և այլն կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություններ կատարելուց իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը Պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից վնաս պատճառելու հետևանքով և սույն օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից Փաստորեն հայցվորի պահանջի հիմքում ընկած է հենց վնաս պատճառելու հետևանքով առաջացած պարտավորությունների կատարումը կոնկրետ դեպքում հայցվորի իրավունքի խախտման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 17 հոդվածը սահմանում է որ անձը ում իրավունքը խախտվել է կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ հատուցում եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով իսկ նույն հոդվածի 2 րդ մասի համաձայն վնասներ են իրավունքը խախտված անձի ծախսերը որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար նրա գույքի կորուստը կամ վնասվածքը իրական վնաս ինչպես նաև չստացված եկամուտները որոնք այդ անձը կuտանար քաղաքացիական շրջանառության uովորական պայմաններում եթե նրա իրավունքը չխախտվեր բաց թողնված oգուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 հոդվածի 1 ին մասի համաձայն 1 Քաղաքացու անձին կամ գույքին ինչպեu նաև իրավաբանական անձի գույքին պատճառված վնաuը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած անձի կողմից 2 Վնաu պատճառած անձն ազատվում է այն հատուցելուց եթե ապացուցում է որ վնաuն իր մեղքով չի պատճառվել Տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 17 հոդվածի 2 րդ մասի վերլուծությունից ելնելով սույն գործով դատարանը կարևոր է համարում պարզել առկա է արդյոք հայցվորի որևէ իրավունքի խախտում թե ոչ և ո րն է այդ խախտված իրավունքը խախտվե լ է արդյոք կոնկրետ պատասխանողի կողմից հայցվորի իրավունքը թե ոչ իրավունքի խախտման արդյունքում հայցվորը կրե լ է արդյոք վնաս և եթե այո ապա գումարային առումով ինչքա ն է կազմում Իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 րդ հոդվածի 1 ին մասի կիրառման համար անհրաժեշտ է նույն հոդվածի ընդհանուր բովանդակությունից հետևող 4 նշված նախապայմանների միաժամանակյա առկայությունը դրանք են հակաիրավական արարքը վնասի առկայությունը պատճառահետևանքային կապը հակաիրավական արարքի և պատճառված վնասի միջև վնաս պատճառած անձի մեղքը Դատարանը գործի քննությամբ պարզեց որ հայցվոր Սաթիկ Գրիգորյանը հանդիսանում է Լենինականի Հասրաթյան փողոցի 10 հասցեում գտնվող 189 8 քմ մակերեսով բնակելի տարածքի Արցախ սրճարանի սեփականատերը 2008թվականի հունվարի 13 ին Հասրաթյան փողոցի 10 րդ շենքի բնակիչները հայցվորին ահազանգել են որ դիտահորը և կոյուղաջրերը լցվում են շենքի բնակելի տարածքները այնտեղից էլ հայցվորի սեփականությունը հանդիսացող Արցախ սրճարանի տարածքը Մինչ այդ բնակիչներն ահազանգել են ՀՀ Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 48 1 համատիրությանը և Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության վթարային ծառայությանը Հայցվոր Սաթիկ Սամվելի Գրիգորյանը 26 12 2008թ հայց է հարուցել Երևանի քաղաքացիական դատարան ընդդեմ Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության վնասի հատուցման պահանջի մասին Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության oրենuգրքի 47 հոդվածի գործով ապացույցներ են uույն oրենuգրքով և այլ oրենքներով նախատեuված կարգով ձեռք բերված տեղեկությունները որոնց հիման վրա դատարանը պարզում է գործին մաuնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները հիմնավորող ինչպեu նաև վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը Այդ տեղեկությունները հաuտատվում են նաև գրավոր և իրեղեն ապացույցներով փորձագետների եզրակացություններով 60 հոդվածի գործի քննության ժամանակ ծագող հատուկ գիտելիքներ պահանջող հարցերի պարզաբանման նպատակով դատարանը կարող է կողմի կողմերի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ փորձաքննություն նշանակել 62 հոդվածի փորձագետի եզրակացությունը հետազոտվում է դատական նիuտում և գնահատվում մյուu ապացույցների հետ Դատարանը գործի օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննության անհրաժեշտությունից ելնելով 30 09 2011թ որոշմամբ նշանակել է շինարարատեխնիկական և դատապարանքագիտական լրացուցիչ փորձաքննություն որի կատարումը հանձնարարվել է ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ ի փորձագետներին փորձագետներին առաջադրելով հետևյալ հարցերը 1 Հնարավո ր է արդյոք կոյուղաջրերի ներթափանցումը սրճարանի տարածք սրճարանի սանհանգույցի կոյուղատարից 2 Ի նչ տեխնիկական վիճակում են գտնվում սրճարանի տարածքից դեպի դիտահոր գնացող շենքի ներքին ցանցի կոյուղատար խողովակները 3 Ո րն է սրճարանը կեղտաջրերով ողողվելու պատճառը 4 Արցախ սրճարանի սանհանգույցն ունի թույլտվություն թե ոչ համապատասխանու մ է արդյոք գործող նորմատիվային ակտերի պահանջներին թե ոչ 5 Հաշվի առնելով որ նախորդ փորձագիտական եզրակացությամբ փորձագետը որոշել է էջ 11 որ Հասրաթյան 10 հասցեում գտնվող Արցախ սրճարան ջրի ներհոսք տեղի է ունեցել Արցախ սրճարանի սանհանգույցով անցնող Հասրաթյան 10 շենքի վերջին մուտքի կոյուղատարի վրա առկա վնասվածքից որից և առաջացել է հիմնական ողողումը հնարավո ր էր կոյուղաջրի նմանօրինակ ներհոսք սրճարանի տարածք եթե կոյուղատար խողովակները վնասված չլինեին 6 Այսօրվա դրությամբ անշարժ գույքի հետ կապված որքա ն վնաս է պատճառվել հայցվոր Սաթիկ Գրիգորյանին 2008թվականի հունվարի 10 ից Երևանի Հասրաթյան փողոցի 10 րդ շենքի 4 րդ մուտքի դիտահորի խցանման պատճառով կեղտաջրերը Երևանի Հասրաթյան Լենինականի փողոցի 10 րդ շենքի 189 8քմ մակերեսով Արցախ սրճարանի տարածք լցվելու հետևանքով հիմք ընդունելով ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Ա Վանյանի 03 11 2009թ թիվ 04 1326 20 գրությունը համաձայն որի Արցախ սրճարանի տարածքի սանիտարահիգիենիկ պայմաններն անբավարար են սրճաանի բոլոր սենքերի այդ թվում սանհանգույցի պատերը և առաստաղը խոնավությունից ծեփոնաթափվել են առկա են ներծծված ջրերի չորացած հետքեր իսկ հատակը ծածկված է թափված ծեփերով և հողով սանհանգույցի պատերին և հատակին կան ֆեկալ աղտոտության հետքեր սրճարանը հիմնական վերանորոգման կարիք ունի և նշված սանիտարահիգիենիկ և սանիտարատեխնիկական թերությունների պայմաններում սրճարանը չի կարող գործել որպես հանրային սննդի կազմակերպություն ինչպես նաև հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Ախտահանման կենտրոն ՓԲԸ ի տնօրեն Մ Պողոսյանի 29 09 2009թ թիվ 54 02 15 գրությունը և կատարման թերթիկ հաշիվ ապրանքագիրը համաձայն որոնց Արցախ սրճարանի տարածքում ախտահանման աշխատանքների կատարումը պարտադիր է որոնց արժեքը կազմում է 576 000 ՀՀ դրամ 7 Այսօրվա դրությամբ շարժական գույքի հետ կապված որքա ն վնաս է պատճառվել հայցվոր Սաթիկ Գրիգորյանին նշված օրվանից դիտահորի խցանման պատճառով կեղտաջրերը սրճարանի տարածք լցվելու հետևանքով սառնարաններ գազօջախ միկրոալիքային վառարաններ կահույք կահ կարասի վարագույներ և այլն 8 Ըստ ԳՈՍՏ ի որքա ն է շենքի կեղտաջրերի հեռացման թուջե խողովակների պիտանելիության ժամկետը 9 Սրճարանի թուջե խողովակի վնասվելը որտեղից նույնպես կեղտաջրերը լցվել են սրճարանի տարածք պատճառական կապի մեջ չի գտնվում արդյոք ցածր ջերմաստիճանի հետ հիմք ընդունելով ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն ՊՈԱԿ ի տնօրեն Լ Վարդանյանի 14 01 2011թ թիվ 06 10 գրությունը համաձայն որի 2008թվականի հունվարի 10 ից մինչև 20 ն ընկած ժամանակահատվածում Երևանի Աջափնյակ համայնքում օդի ջերմաստիճանը տատանվել է 12 8 ից մինչև 15 5 աստիճան ցուրտ իսկ գիշերը 16 ից 19 աստիճան ցուրտ Համաձայն ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ ի փորձագետների 2012թվականի մայիսի 17 ի թիվ 11 2958 եզրակացության հետևություններ բաժնի շինարարատեխնիկական մասում դատարանի որոշման 1 2 3 4 5 8 9 հարցերի վերաբերյալ արձանագրված է որ 1 Զննությամբ պարզվել է որ կոյուղաջրերի ներթափանցում սրճարանի տարածք հնարավոր է եթե սրճարանի սանհանգույցի կոյուղու խողովակի վրա տեղադրված փականը լինի բաց վիճակում և այդ կոյուղագծի արտաքին դիտահորում առկա լինի վթարային խցանման իրավիճակ սակայն տեղազննության ընթացքում փականը փակ է եղել և ըստ հայցվորի ամուսնու բանավոր հայտարարության վերը նշված փականը սրաճանում տեղի ունեցած առաջին վթարից հետո հոկտեմբեր 2005թ անընդհատ գտնվել է փակ վիճակում 2 Փորձագետների կողմից Արցախ սրճարանի տարածքում ակնադիտական զննման և չափագրման աշխատանքներն իրականացվել են 2011թվականի նոյեմբերի 4 ին Այցելության օրը սրճարանի տարածքից դեպի դիտահոր գնացող շենքի ներքին ցանցի կոյուղատար թուջե խողովակները փոխարինված էին պլաստմասե խողովակներով իսկ տարածքում առկա էին նախկինում օգտագործված թուջե կոյուղատար խողովակի տարբեր չափերի կտորներ սակայն նախկինում կատարված փորձաքննությունների ընթացքում մատնանշված հատոր 3 րդ գ թ 18 լուսանկար 20 և 21 թուջե խողովակների վնասված հատվածներն առկա չէին ուստի սույն փորձաքննության շրջանակներում հնարավոր չէ պարզել ինչ տեխնիկական վիճակում են գտնվել սրճարանի տարածքից դեպի դիտահոր գնացող շենքի ներքին ցանցի կոյուղատար խողովակները 3 Քանի որ իրենց այցելության օրը սրճարանի տարածքից դեպի դիտահոր գնացող շենքի ներքին ցանցի կոյուղատար թուջե խողովակներն ապամոնտաժված էին ելակետային տվյալների անբավարարության պատճառով խողովակների ֆիզիկական վիճակի բնութագրման համար հղում է կատարվում ԱՎԱԳՅԱՆ ՌԻԵԼԹԻ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից տրված եզրակացության մեջ արտացոլված տվյալների վրա Փորձագիտական եզրակացությունում առկա թիվ 11 20 և 21 լուսանկարներում պարզ երևում է որ այդ խողովակն ունեցել է թվով երկու վնասվածքներ որոնցից մեկը բացված է եղել գայլիկոնով և փայտով խցանված է եղել տարածքի սեփականատիրոջ ամուսու հայտարարության համաձայն իր կողմից որտեղից արտահոսք տեղի չի ունեցել իսկ մյուս վնասված հատվածից մինչև դիտահոր խցանման դեպքում կոյուղաջրերը կարտահոսեին Արցախ սրճարանի տարածք Դիտահորի խցանումն արտացոլված է ԱՎԱԳՅԱՆ ՌԻԵԼԹԻ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից տրված եզրակացության լուսանկարներում 5 Եթե շենքերի ներքին ցանցի կոյուղատար խողովակները վնասված չլինեին ապա խողովակից կոյուղաջրի ներհոսք դեպի սրճարանի տարածք հնարավոր չէ Սրճարանի տարածք կոյուղաջրերի նմանօրինակ ներհոսք հնարավոր է շենքի կոյուղու ներքին ցանցի խողովակների վնասվածության առկայության պայմաններում հիշյալ վնասվածքներից մինչև դիտահորն ընկած հատվածում ու դիտահորի խցանման դեպքում կամ արտահոսք տեղի կունանար հիշյալ վնասվածքներից մինչև դիտահորն ընկած հատվածում խցանման դեպքում խցանված հատվածից ավելի բարձր նիշի վրա գտնվող մասնավորապես առաջին հարկի հոսակից տրապ Տեղազննության ժամանակ դիտահորը խցանված չէր իսկ ըստ նախկինում տրված եզրակացության լուսանկարների դիտահորում ջրի հորիզոնը բարձրացած էր դիտահորի խցանումների հաճախականության վերաբերյալ առկա է նաև տեղեկանք տրված Երևան ջուր ընկերության կողմից հատոր 3 գ թ 121 8 ԳՕՍՏ ով խողովակների պիտանիության կոնկրետ ժամկետ չի սահմանվում սակայն ելնելով շահագործման պրակտիկայից համարվում է որ նորմալ շահագործման պայմաններում թուջե խողովակները ծառայում են 35 40 տարի 9 Ինչպես նշվել է տեղազննության օրը Արցախ սրճարանի տարածքով անցնող շենքերի ներքին ցանցի կոյուղատար թուջե խողովակներն արդեն ապամոտնաժված էին տարածքում գտնվող նախկինում օգտագործված թուջե խողովակների վրա վնասվածքներ առկա չէին ըստ նախկին փորձաքննության նյութերում առկա լուսանկարներում երևացող անցքերից մեկը տարածքի սեփականատեր Ս Գրիգորյանի ամուսնու Ա Վարդանյանի բանավոր հայտարարության համաձայն ինքն է բացել գայլիկոնով որը խցանված է եղել փայտով և այդտեղից կեղտաջրերի արտահոսք չէր կարող լինել իսկ մյուս վնասվածքն առաջացել է ցածր ջերմաստիճանի պատճառով թե ոչ հարցի պարզաբանումը դուրս է շինարար փորձագետի իրավասությունից Ապրանքագիտական մասի դատարանի որոշման 6 և 7 կետեր Երևան քաղաքի Լենինականի Հասրաթյան փողոցի 10 րդ շենքի նկուղային հարկում գտնվող Սաթիկ Գրիգորյանին պատկանող 189 8 քմ մակերեսով Արցախ սրճարան կեղտաջրերի ներհոսքի հետևանքով վնասված տարածքի վերականգնման համար անհրաժեշտ շինվերանորոգման աշխատանքների էլմալուխների մոտնաժման վնասված սարք սարքավորումների սառնարաններ էլսալիկներ վնասված կահույքի վերականգնման և ախտահանման համար անհրաժեշտ շուկայական արժեքը գործող շուկայական միջինացված գներով զննության օրվա 2011թվ նոյեմբեր ամսվա դրությամբ կարող է կազմել 24 630 200 ՀՀ դրամ ԱՎԱԳՅԱՆ ՌԻԵԼԹԻ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 25 05 2010թ թիվ 091208 փորձագետի եզրակացությամբ արձանագրվել է որ էջ 11 Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց որ Հասրաթյան 10 հասցեում գտնվող Արցախ սրճարան ջրի ներհոսք տեղի է ունեցել Արցախ սրճարանի սանհանգույցով անցնող Հասրաթյան 10 շենքի վերջին մուտքի կոյուղատարի վրա առկա վնասվածքից որից և առաջացել է հիմնական ողողումը Բացի այդ նույն եզրակացությամբ Երևան ջուր ՓԲ ընկերության ներկայացուցչի այն գրավոր հարցին թե եթե սրճարանի տարածքով անցնող կոյուղատար խողովակները վնասված չլինեին նմանօրինակ ջրի ներհոսք սրճարանում կլիներ թե ոչ փորձագետը տալով լրացուցիչ հիմնավորումներ էջ 12 տվել է հետևյալ պատասխանը բացառվում է Այսպիսով դատարանը փաստում է որ ջրի հոսքի հիմնական պատճառը եղել է Արցախ սրճարանի սանհանգույցով անցնող Հասրաթյան 10 շենքի վերջին մուտքի կոյուղատարի վրա առկա վնասվածքը որի հետ Երևան ջուր ՓԲ ընկերությունը կապ չունի այն ընկերության կողմից չի շահագործվում համարվում է տվյալ շենքի ներքին ցանց որի սպասարկման պարտականությունը կրում են շենքի կառավարման մարմինները և բնակիչները Բացի այդ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի դեմս իր լիազոր մարմնի Վեոլիա Օ Քոմփանի Ժեներալ դեզ Օ ընկերությունը Երևան ջուր ՓԲ ընկերությունը 16 10 2007թ կնքել են համաձայնագիր համաձայն որի վարձակալը պարտավորվածություն չի կրում ինքնակամ ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի տմ մարմինների և նախկին ջրամատակարար կազմակերպության պաշտոնատար անձանց կողմից տրամադրված թույլտվությունների հիման վրա մինչև վարձակալության պայմանագրի մեկնարկային օրը կառուցված շենքերին ու շինություններին ինչպես նաև այլ ապօրինի գործողութունների հետևանքով ջրային համակարգերի հնարավոր վթարների դեպքում սպառնացող վտանգների ծանր հետևանքների և այլ պատճառված վնասների համար Տվյալ դեպքում բացակայում են Արցախ սրճարանի սանհանգույցի տեխպայմանները թույլտվությունները և դրանք հայցվորը դատարանին չի ներկայացրել Վերը շարադրվածից հետևում է որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 րդ հոդվածի 1 ին մասի կիրառման համար անհրաժեշտ նախապայման հանդիսացող հակաիրավական արարքը տվյալ դեպքում բացակայում է որից էլ հետևում է նաև որ պատասխանողի կողմից հայցվորի իրավունքը չի խախտվել Հակաիրավական արարքի բացակայության պայմաններում խոսք լինել չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1058 րդ հոդվածի 1 ին մասի կիրառման համար անհրաժեշտ մյուս նախապայման հանդիսացող հակաիրավական արարքի և պատճառված վնասի միջև պատճառահետևանքային կապի առկայության մասին այն պարզ պատճառով որ եթե չկա հակաիրավական արարք ապա չի կարող պատճառահետևանքային կապ լինել գոյություն չունեցող երևույթի և վնասի միջև Ինչ վերաբերվում է վնաս պատճառած անձի մեղքի առկայությանը ապա այս նախապայմանը նույնպես բացակայում է որի մասին շարադրվել է վերևում Բացի այդ հայցվոր կողմը դատարանին է ներկայացրել խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը 01 06 2006թ թվագրմամբ որը վերջինիս կողմից ստորագրված չէ Մինչդեռ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 296 և 441 հոդվածների գրավոր գործարքը պետք է կնքվի փաստաթուղթ կազմելու միջոցով որն արտահայտում է գործարքի բովանդակությունը և ստորագրված է գործարք կնքող անձի կամ անձանց կամ նրանց կողմից պատշաճ ձևով լիազորված անձանց կողմից և պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքելու պահից ուստի նման պայմաններում այն հակասում է գործող նորմատիվային ակտին և չի կարող գնահատվել որպես պայմանագիր Ավելին սույն պայմանագրի 8 րդ գլխում ֆիքսված է ժամկետ 1 տարի ժամկետով որը լրացել է 2007թվականի հոկտեմբերին Վերը շարադրվածի պայմաններում դատարանը իմաստազուրկ է համարում և չի անդրադառնում որպես վնասի առկայություն փորձաքննությունների ապրանքագիտական մասում նշված հետևությունների վերլուծությանը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42 րդ հոդվածի համաձայն ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ որոնք սահմանված չեն օրենքով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42 1 րդ հոդվածի համաձայն սույն դրույթը տարածվում է նաև իրավաբանական անձանց վրա Իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 68 րդ հոդվածի 2 րդ մասի համաձայն Ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ որոնք սահմանված չեն օրենքով ինչպես նաև օրենքով ուղղակի նախատեսված դեպքերում օրենսդրական այլ ակտերով Պարտականությունների կատարման կարգը պայմանները և ծավալը որոշվում են օրենքով իսկ օրենքով ուղղակի նախատեսված դեպքերում օրենսդրական այլ ակտերով Անձինք կարող են ենթարկվել պատասխանատվության միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում կարգով և չափով Վերը շարադրված փաստական և իրավական հանգամանքների վերլուծությամբ և գնահատմամբ դատարանը գտնում է որ հայցն անհիմն է և ենթակա է մերժման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48 հոդվածի 1 Գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր վկայակոչած փաստերը 2 Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող ապացուցման ենթակա փաստերը որոշում է դատարանը գործին մասնակցող անձանց պահանջների և առարկությունների հիման վրա 6 Եթե բոլոր ապացույցների հետազոտումից հետո վիճելի է մնում փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը ապա դրա բացասական հետևանքները կրում է այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող կողմը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 68 հոդվածի համաձայն դատական ծախuերը կազմված են պետական տուրքից և փորձագետին վկային կանչելու ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում զննելու փաuտաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից 73 հոդվածի դատական ծախuերը գործին մաuնակցող անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամաuնորեն Հայցվորից որպես պետական տուրք հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ենթակա է բռնագանձման ավելացված հայցապահանջին համապատասխան չվճարված 152 604 ՀՀ դրամ պետական տուրքի գումարը իսկ կողմերից որպես փորձաքննության անցակացման ծախս հօգուտ ՀՀ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պետք է բռնագանձել 58 800 ՀՀ դրամ Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130 131 հոդվածներով դատարանը Վ Ճ Ռ Ե Ց 1 Սաթիկ Սամվելի Գրիգորյանի հայցն ընդդեմ Երևան Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին մերժել 2 Միաժամանակ հայցվոր Սաթիկ Գրիգորյանից որպես պետական տուրք հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի բռնագանձել 152 604 ՀՀ դրամ 3 Կողմերից որպես փորձաքննության անցկացման ծախս հօգուտ ՀՀ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո պետական ոչ առևտրային կազմակերպության բռնագանձել 58 800 ՀՀ դրամ 4 Սույն վճիռը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան հրապարակման պահից մեկ ամսյա ժամկետում և այն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս հետո 5 Սույն վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո այն կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով պարտապանի հաշվին ԴԱՏԱՎՈՐ ԷԴԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՔԴ 1274 02 08 վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռ Նախագահող դատավոր Էդ Ավետիսյան Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը այսուհետ նաև Վերաքննիչ դատարան հետևյալ կազմով 25 04 2013թ ք Երևան նախագահությամբ դատավոր Ա ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ մասնակցությամբ դատավորներ Լ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ Գ ՄԱՏԻՆՅԱՆԻ դռնբաց դատական նիստում քննելով Սաթիկ Գրիգորյանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքը Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 10 01 2013թ ի թիվ ԵՔԴ 1274 02 08 վճռի դեմ ըստ հայցի Սաթիկ Գրիգորյանի ընդդեմ Երևան Ջուր ՓԲԸ ի պատճառված վնասի հատուցման մասին Պ Ա Ր Զ Ե Ց 1 Գործի դատավարական նախապատմությունը Սաթիկ Գրիգորյանը հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ Երևան Ջուր ՓԲԸ ի պահանջելով պատասխանողից հօգուտ իրեն բռնագանձել 24 630 200 ՀՀ դրամ և նախապես վճարված 340 000 ՀՀ դրամ պետական տուրքի գումարը ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները սկսած հայցադիմումը դատարան մուտք լինելու օրվանից մինչև վճռի կայացման օրը շարունակելով տոկոսների հաշվարկը մինչև պարտավորության լրիվ մարումը Երևան Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը այսուհետ նաև Դատարան վճռով հայցը մերժել է Դատարանի վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք է բերել Սաթիկ Գրիգորյանը ներկայացուցիչ Արարատ Վարդանյան Վերաքննիչ դատարանը որոշում է կայացրել պետական տուրքի վճարման ժամկետը հետաձգելու և վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին Վերաքննիչ բողոքի պատասխան է ներկայացրել Երևան Ջուր ՓԲԸ ն 2 Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը հիմնավորումները և պահանջը Բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում ներքոհիշյալ հիմնավորումներով Դատարանը չի կիրառել ՀՀ քաղաքացիական օրեսգրքի 1058 րդ հոդվածը Հայցվորի գույքին վնաս պատճառել է պատասխանողը իր կողմից սպասարկվող դիտահորի ոչ պատշաճ սպասարկման և ինժեներատեխնիկական սխալի հետևանքով որոնք հիմնավորվում են փորձագիտական եզրակացություններով Դատարանն անտեսել է այն հանգամանքը որ վնասը պատճառվել է դիտահորի խցանման հետևանքով որ այն հաճախակի կրկնվում է որը չի ժխտում նաև պատասխանողը այն որպես ապացույց հիմնավորված է նաև դատարանի 28 03 2009թ թիվ 0355 02 2008 քաղգործով Դատարանն ամբողջովին չի կիրառել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 47 րդ հոդվածը որպես ապացույց փորձագիտական եզրակացությունները ամբողջովին չի հետազոտվել վնասի և պատճառհետևանքային կապերի մասով կատարվել է միակողմանի և մակերեսային հղում Դատարանը չի կիրառել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օենսգրքի 53 րդ հոդվածը Դատարանի և փորձաքննության կողմից հաստատված էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները և փաստերը դատարանը բազմակողմանի չի քննարկել և իրավական գնահատական չի տվել որոնք էական նշանակություն կունենային օբյեկտիվ վճռի կայացման համար Դատարանը բողոքարկվող վճռում չի նշել թե ինչու հայցվորի ներկայացրած փորձագիտական եզրակացություններն ամբողջովին չի քննարկել որպես ապացույց կամ ներկայացված ապացույցը քննարկել է մասնակի Դատարանր չի կիրառել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օենսգրքի 51 րդ հոդվածը Դատարանը և պատասխանողը հիմնվում և հղում են կատարում Վեոլիա Օ Քոմփանի Ժեներալ դեզ Օ ընկերության և Պատասխանողի միջև 16 10 2007թ կնքած համաձայնագրի վրա որը որևէ կապ չունի դիտահորի խցանման և դրա հետևանքով պատճառած վնասի միջև այն չի հաստատում կամ էլ չի ժխտում կողմերի միջև պատճառած վնասի հետևանքով առաջացած վնասի հատուցման պահանջը դատարանը չի նշել թե որքանով է այդ համաձայնագիրը վերաբերելի և թույլատրելի դիտահորի խցանումը և պատճառված

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3A22&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive