archive-am.com » AM » L » LEVGROUP.AM

Total: 571

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  դրամ որից 3 800 000 դրամ պարտավորության գումար և 2 000 000 դրամ գումար նվազեցման տուգանքի գումար Իսկ 04 11 2008թ մուտք եղած դիմումով փոփոխել է վերը նշված դիմումի պահանջը և հայցել պատասխանող Կարեն Մանուկյանից բռնագանձել 6 004 000 դրամ որից 3 800 000 դրամ չվճարված պարտավորության գումար յուրաքանչյուր կետանցի օրվա համար վճարման ենթակա տուգանք 0 2 տոկոս 7 600 դրամ տուգանքը հաշվարկվում է 27 06 2006թ ից մինչև 27 12 2006թ ը 6 ամիս 180 օր ընդհանուր գումար 1 368 000 տուգանքի գումար 3 800 000 դրամ պարտավորության գումարին հաշվարկվող ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տարեկան 12 տոկոսի բռնագանձման գումար բանկային տոկոսը հաշվարկվում է 27 12 2006թ ից մինչև 27 10 2008թ ը 836 000 դրամ տոկոսի գումար ինչպես նաև չվճարված պարտավորության գումարին 3 800 000 դրամին ևս բռնագանձել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի պահանջի համաձայն բանկային տոկոսներ 2008թ հոկտեմբերի 28 ից մինչև նշված գումարի վճարելու օրը համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տոկոսի չափով Պատասխանողը չի ներկայացրել պատասխան չի ներկայացել ոչ նախնական նիստերին ոչ էլ դատաքննությանը Հայցվորի դիրքորոշումը Հայցվորը հայտնել է որ Կարեն Մանուկյանը 27 01 2006թ կնքված փոխառության գումարի ստացականի համաձայն իրենից ստացել է 3 800 000 դրամ գումար ամսական 1 5 տոկոսով 27 06 2006թ վերադարձման պայմանով Փոխառության գումարի ստացման փաստը հաստատվում է 27 01 2006թ Կարեն Մանուկյանի կողմից փոխառության գումարի ստացականի ստորագրմամբ ինչպես նաև նույն թվականին այդ գումարը վերջինիս հանձնելու մասին Կարեն Մանուկյանի կողմից տրված գումարի ստացականով Վերջինիս կողմից գումարն անհիմն կերպով ետ չվերադարձնելու պատճառով իրեն պատճառվել է նյութական վնաս բացի այդ համաձայն փոխառության գումարի ստացականի 8 րդ կետի պարտքի յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար պատասխանողը պարտավորվել է վճարել տուգանք 0 2 տոկոս գումարի չափով Խնդրել է պատասխանող Կարեն Մանուկյանից բռնագանձել 6 004 000 դրամ որից 3 800 000 դրամ չվճարված պարտավորության գումար յուրաքանչյուր կետանցի օրվա համար վճարման ենթակա տուգանք 0 2 տոկոս 7 600 դրամ ընդհանուր գումար 1 368 000 տուգանքի գումար 3 800 000 դրամ պարտավորության գումարին հաշվարկվող ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տարեկան 12 տոկոսի բռնագանձման գումար 836 000 դրամ տոկոսի գումար ինչպես նաև չվճարված պարտավորության գումարին 3 800 000 դրամին ևս բռնագանձել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի պահանջի համաձայն բանկային տոկոսներ 2008թ հոկտեմբերի 28 ից մինչև նշված գումարի վճարելու օրը համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տոկոսի չափով Գործի փաստերը Վարդան Օհանյանը 27 01 2006 թվականին կազմած ստացականի համաձայն Կարեն Մանուկյանին տվել է 3 800 000 ՀՀ դրամ ամսական 1 5 տոկոս տոկոսադրույքով որը Կարեն Մանուկյանը պարտավորվել է վերադարձնել 27 06 2006 թվականին Չվճարված պարտավորության դիմաց յուրաքանչյուր կետանցի օրվա համար սահմանվել է տուգանք 0 2 տոկոսի չափով Փոխառության պայմանագրով ստացված գումարը պատասխանող Կարեն Մանուկյանը չի վերադարձրել հայցվոր Վարդան Օհանյանին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը 22 10 2008թ դրությամբ կազմել է 12 տոկոս Վերլուծություն Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 878 հոդվածի փոխառության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր Ի հավաստումն փոխառության պայմանագրի և դրա պայմանների կարող է ներկայացվել փոխառուի տված ստացականը կամ փոխատուի կողմից փոխառուին որոշակի դրամական գումար կամ որոշակի քանակի գույք տալը հաստատող այլ փաստաթուղթ Նույն օրենսգրքի 877 հոդվածի համաձայն փոխառության պայմանագրով մեկ կողմը փոխատուն մյուս կողմի փոխառուի սեփականությանն է հանձնում

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Agumar16&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  փոխառության պայմանագիր որով վերջինիս տվել է 4 330 000 ՀՀ դրամ գումար ամսական 1 1 տոկոսադրույքով մինչև 14 10 2007թ վերադարձնելու պայմանով Սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո պատասխանողը չի կատարել իր պարտավորությունները ինչը ստիպել է հայցվորին դիմել դատարան և պահանջել բռնագանձել 6 350 000 ՀՀ դրամ որից 4 330 000 ՀՀ դրամ պայմանագրային գումար 2 020 000 ՀՀ դրամ տույժ Որպես հայցապահանջը հիմնավորող ապացույց հայցվորը դատարանին ներկայացրել է Մկրտիչ Մարգարյանի հետ 14 08 2007թ կնքված փոխառության պայմանագիրը Դատաքննության ընթացքում հայցվորի ներկայացուցիչ Վահե Հովհաննիսյանը պնդեց հայցապահանջը և խնդրեց պատասխանողից բռնագանձել 6 350 000 ՀՀ դրամ 3 Պատասխանողի իրավական դիրքորոշումը Պատասխանող Մկրտիչ Մարգարյանը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 95 րդ հոդվածով սահմանված երկշաբաթյա ժամկետում դատարան հայցադիմումի պատասխան չի ուղարկել Պատշաճ ծանուցված լինելով 12 06 2008թ նախնական նիստին չի ներկայացել չի ներկայացել նաև 26 06 2008թ նշանակված դատաքննությանը 4 Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը 14 08 2007թ Վարդան Օհանյանի Փոխատու և Մկրտիչ Մարգարյանի Փոխառու միջև կնքվել է փոխառության պայմանագիր որով Վարդան Օհանյանը Մկրտիչ Մարգարյանին ամսական 1 1 տոկոսադրույքով հանձնել է 4 330 000 ՀՀ դրամ մինչև 14 10 2007թ վերադարձնելու պայմանով իսկ Մկրտիչ Մարգարյանը պարտավորվել է պայմանագրով սահմանված ժամկետում մինչև 14 10 2007թ վերադարձնել գումարը Պայմանագրով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո Մկրտիչ Մարգարյանը վճարումներ չի կատարել 14 08 2007թ պայմանագրի 6 րդ կետով նախատեսվել է տույժ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար 10000 ՀՀ դրամ որը Փոխառուն Փոխատուին է վճարում պայմանագրի 2 րդ կետում նշված պայմանագրային գումարը չվերադարձնելու դեպքում 5 Դատարանի իրավական վերլուծությունները Լսելով հայցվորի ներկայացուցչի ցուցմունքները հետազոտելով գործում եղած գրավոր ապացույցները դատարանը գտավ որ հայցը հիմնավոր է հետևյալ պատճառաբանությամբ Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 880 հոդվածի Փոխառուն պարտավոր է փոխառության պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Փոխատուին վերադարձնել ստացված փոխառության գումարը Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347 հոդվածի պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան Ի խախտումն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 880

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3Agumar15&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  20 800 000 դրամ գումար ամսական 1 2 տոկոսադրույքով մինչև 15 04 2007թ վերադարձնելու պայմանով Փոխառության գումարը ստանալու փաստը հաստատվում է նշված պայմանագրի կնքմամբ և նույն օրը պատասխանողի կողմից տրված ստացականով Պատասխանողը մինչ օրս չի վճարել փոխառության պայմանագրով նախատեսված գումարը որի հետևանքով իրեն անհիմն կերպով պատճառվել է նյութական վնաս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգըրքի 880 հոդվածի 1 ին կետի համաձայն փոխառուն պարտավոր է փոխառության պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով փոխատուին վերադարձնել ստացված փոխառության գումարը Նույն օրենսգրքի 347 հոդվածի համաձայն պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան Նույն օրենսգրքի 408 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ կետանցով ապրանքների աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ կատարելը Դատարանից խնդրեց պատասխանողից հօգուտ հայցվորի բռնագանձել 20 800 000 դրամ որպես չվերադարձված փոխառության գումար 3 Պատասխանողի իրավական դիրքորոշումը Պատասխանող Զավեն Բեյբությանը համաձայն Երևանի Էրեբունի թաղային համայնքի ղեկավարի գրության իր վերջին հայտնի բնակության վայրում չի բնակվում դատարանը ստացել է համայնքի ղեկավարի կողմից վերջինիս ծանուցման փաստը հավաստող մակագրությամբ հաղորդագրություն Դատարանի որոշմամբ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 94 հոդվածի համաձայն գործը քննվեց պատասխանողի բացակայությամբ 4 Գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը և դրանք հաստատող ապացույցները Գործում գտնվող 15 01 2007թ փոխառության պայմանագրի համաձայն հայցվորը պատասխանողին տրամադրել է 20 800 000 դրամ գումար ամսական 1 2 տոկոսադրույքով մինչև 15 04 2007թ վերադարձնելու պայմանով Պատասխանողը հենց պայմանագրում ստացականով հավաստել է նշված գումարը ստանալու փաստը իսկ գումարը հայցվորին վերադարձնելու վերաբերյալ ապացույցներ չկան 5 Դատարանի իրավական վերլուծությունները Լսելով հայցվորի ներկայացուցչին և ուսումնասիրելով գործի նյութերը դատարանը գտնում է որ հայցը հիմնավոր է բխում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347 րդ 408 րդ 880 րդ հոդվածների պահանջներից և ենթակա է բավարարման հետևյալ պատճառներով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408 րդ հոդվածի համաձայն

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Agumar14&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  դատաքննության արդյունքում կայացվի վճիռ հայցադիմումը մերժելու մասին ապա նման վճիռ կայացման դեպքում Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության շահերը համընկնում են 3 Գործի դատավարական նախապատմությունը Ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձինք Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը նրանց ներկայացուցիչները պատշաճ ձևով տեղեկացված լինելով գործի քննության 2008 թվականի հունիսի 4 ի դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին դատական նիստին չեն ներկայացել Դատարանը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 118 հոդվածի 1 ին և 2 րդ մասերով գործը քննել է ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձանց բացակայությամբ 4 Գործի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը 1 Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության և առևտրի նախարարի 1998 թվականի հունիսի 10 ի թիվ 277 հրամանի 1 ին կետի համաձայն Չինական վարկերով պարտատեր ձեռնարկություններում եղած մնացորդ արտադրանքի և կտորեղենի գնահատման և ընդունման համար կազմվել է հանձնաժողով իսկ հրամանի 5 րդ կետի համաձայն Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի նախագահ պարոն Ռ Սարգսյանին արագացնել մնացորդ ապրանքների Թուրքմենստան առաքումը 2 Հիմք ընդունելով Չինական վարկի հետ կապված մնացորդ ապրանքները Թուրքմենստան առաքելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության և առևտրի նախարարի 1998 թվականի հունիսի 10 ի թիվ 277 հրամանը հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագիր այսուհետև թիվ 8093 Q պայմանագիր Թիվ 8093 Q պայմանագրի 1 կետի համաձայն պատասխանողը վաճառել է իսկ հայցվորը գնել է ապրանքներ որոնց քանակները և տեսականին բերված են պայմանագրի անբաժան մաս հանդիսացող հավելվածներում իսկ պայմանագրի 2 կետի համաձայն ապրանքների գները բերված են ԱՄՆ դոլարով պայմանագրի հավելվածներում Թիվ 8093 Q պայմանագրի 5 1 կետի համաձայն գնորդը վճարումները կատարում է ապրանքները ստանալուց հետո 180 օրվա ընթացքում Վճարման օրը ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով իսկ պայմանագրի 5 2 կետի համաձայն պայմանագրով նախատեսված հավելվածների ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում կողմերի պարտքը հաշվարկվում է ԱՄՆ դոլարով հավելվածների ստորագրման օրվա ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով և վճարումները կատարվում են դրամով ՀՀ կենտրոնական բանկի վճարման օրվա կուրսով Թիվ 8093 Q պայմանագրի անբաժան մաս հանդիսացող հավելվածի համաձայն պատասխանողը վաճառել է իսկ հայցվորը գնել է 3 800 հատ բրեզենտե կոստյում 58 064 զույգ բրեզենտե ձեռնոցներ 2 000 հատ տղամարդու տաք բաճկոն 4 6 կգ էմալապատ հաղորդալար 0 99 հատ կոճեր որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 164 290 հարյուր վաթսունչորս հազար երկու հարյուր իննսուն ԱՄՆ դոլար 3 Հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 1999 թվականի սեպտեմբերի 20 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր որի 1 1 կետի համաձայն թիվ 8093 Q պայմանագրի 5 1 ենթակետը շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ Պայմանագրի շրջանակներում գործունեության արդյունքում առաջացել է 184 489 3 ԱՄՆ դոլարի համարժեք դրամ պարտք Առևտրի տուն Դավիթ ՓԲԸ ի հանդեպ Գնորդը վճարումները կատարում է մինչև 2000թ ապրիլի 1 ը վճարման օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով 4 Հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2002 թվականի հուլիսի 1 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր որի 1 կետի համաձայն կողմերը որոշել են պայմանագրում և համաձայնագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները Գնորդը վճարումները կատարում է և պարտքը մարում է ամբողջությամբ միչև 31 12 2003թ վճարման օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով 1 1 Պայմանագրի 5 1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ Պայմանագրի շրջանակներում գործունեության արդյունքում առ 01 07 2002թ ի դրությամբ Դվին կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքը Դավիթ Առևտրի տուն ՓԲԸ ին կազմում է 160 000 մեկ հարյուր վաթսուն հազար ԱՄՆ դոլար համարժեք դրամ 1 2 Գնորդը վճարումները կատարում է մինչև 2003թ դեկտեմբերի 31 ը վճարման օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով համաձայն հավելված թիվ 1 01 07 2002թ ի Դավիթ Առևտրի տուն ՓԲԸ ի հանդեպ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքի մարման 2002թ ի ժամանակացույցի իսկ 2003թ ի համար պարտքի մարման ժամանակացույցը կազմել 2002թ ի դեկտեմբերի 25 30 5 Հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2003 թվականի սեպտեմբերի 1 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր որի 1 1 կետի համաձայն թիվ 8093 Q պայմանագրի 5 1 ենթակետը շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ Պայմանագրի շրջանակներում գործունեության արդյունքում առ 01 09 2003թ ի դրությամբ Դվին կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքը Դավիթ Առևտրի տուն ՓԲԸ ին կազմում է 143 422 մեկ հարյուր քառասուներեք հազար չորս հարյուր քսաներկու ԱՄՆ դոլար ապրանքների հանձնման օրվա ՀՀ կենտրոնական բանկի ԱՄՆ դոլար դրամ հաշվարկային կուրսով որը կազմում է 72 157 000 յոթանասուներկու միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար դրամ 6 Հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2005 թվականի հուլիսի 26 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր որի 1 1 կետի համաձայն թիվ 8093 Q պայմանագրի 5 1 ենթակետը շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ Պայմանագրի շրջանակներում գործունեության արդյունքում առ 26 07 2005թ ի դրությամբ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքը Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ին կազմում է 55 157 000 հիսունհինգ միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար դրամ 7 Հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր որի 1 1 կետի համաձայն թիվ 8093 Q պայմանագրի 5 1 ենթակետը շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ Պայմանագրի շրջանակներում գործունեության արդյունքում առ 15 03 2006թ ի դրությամբ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքը Առևտրի տուն Դավիթ ՓԲԸ ին կազմում է 53 157 000 հիսուներեք միլիոն հարյուր հիսույնյոթ հազար դրամ Իսկ համաձայնագրի 1 2 կետի համաձայն գնորդը վճարումները կատարում է մինչև 2008թ ի հունվարի 1 ը համաձայն հավելված թիվ 1 15 03 2006թ ի Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ի հանդեպ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքի մարման ժամանակացույցի Նշված ժամանակացույցի 2 կետի համաձայն Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ն պարտավորվել է 53 157 000 դրամ պարտքը Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ին վճարել հետևյալ կտրվածքներով 2006թ ի ապրիլին 2 0 մլն դրամ մայիսին 2 0 մլն դրամ հունիսին 2 0 մլն դրամ հուլիսին 2 0 մլն դրամ օգոստոսին 2 0 մլն դրամ սեպտեմբերին 2 0 մլն դրամ հոկտեմբերին 2 0 մլն դրամ նոյեմբերին 2 0 մլն դրամ դեկտեմբերին 2 0 մլն դրամ 2007թ ի հունվար ամսին 3 0 մլն դրամ փետրվարին 3 0 մլն դրամ մարտին 3 0 մլն դրամ ապրիլին 3 0 մլն դրամ մայիսին 3 0 մլն դրամ հունիսին 3 0 մլն դրամ հուլիսին 3 0 մլն դրամ օգոստոսին 3 0 մլն դրամ սեպտեմբերին 3 0 մլն դրամ հոկտեմբերին 3 0 մլն դրամ նոյեմբերին 3 0 մլն դրամ դեկտեմբերին 2 157 մլն դրամ 8 Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության պարտավորությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության նկատմամբ արտահայտված է ԱՄՆ դոլարով և կազմում է 262 370 2 ԱՄՆ դոլար 9 Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված թիվ 8093 Q պայմանագիրը կնքելու պահին 1998 թվականի հունիսի 16 ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսը կազմել է 503 62 դրամ իսկ թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքված համաձայնագրից հետո ԱՄՆ դոլարի կտրուկ արժեզրկումի հետևանքով ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսը կտրուկ նվազել է 10 Հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունը 2007 թվականի դեկտեմբերի 4 ի թիվ 04 03K գրությամբ պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությանը ներկայացրել է թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 2006 թվականի մարտի 15 ի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու առաջարկ և խնդրել գրությունը ստանալու պահից երեք օրյա ժամկետում տալ գրավոր պատասխան սակայն այդ առաջարկին պատասխանողն իր պատասխանը չի ներկայացրել 5 Դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը Գնահատելով գործի դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցները դատարանը գտնում է որ ներկայացված հայցապահանջը հիմնավոր է բխում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 466 467 468 հոդվածների պահանջներից և ենթակա է բավարարման հետևյալ պաճառաբանությամբ Դատարանը ապացուցված է համարում հետևյալ փաստերը 1 հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագիր հիմք ընդունելով Չինական վարկի հետ կապված մնացորդ ապրանքները Թուրքմենստան առաքելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության և առևտրի նախարարի 1998 թվականի հունիսի 10 ի թիվ 277 հրամանը 2 պայմանագրի համաձայն ապրանքների գները հավելվածներում բերված են եղել ԱՄՆ դոլարով 3 պայմանագրի 5 1 կետի համաձայն գնորդը վճարումները պետք է կատարեր ապրանքները ստանալուց հետո 180 օրվա ընթացքում վճարման օրը ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով 4 պայմանագրի 5 2 կետի համաձայն պայմանագրով նախատեսված հավելվածների ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում կողմերի պարտքը հաշվարկվում է ԱՄՆ դոլարով հավելվածների ստորագրման օրվա ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով և վճարումները կատարվում են դրամով ՀՀ կենտրոնական բանկի վճարման օրվա կուրսով 5 հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 1999 թվականի սեպտեմբերի 20 ին 2002 թվականի հուլիսի 1 ին կնքվել են թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրեր որով կողմերը պայմանագրի 5 1 կետում կատարել են փոփոխություններ սահմանելով վճարումներ կատարելու նոր կարգ ֆիքսել են հայցվոր կողմի պարտքի չափը ԱՄՆ դոլարով պատասխանողի հանդեպ և սահմանել վճարումներ կատարելու նոր ժամկետներ ընդ որում վճարումները պետք է կատարվեին վճարման օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով իսկ 2003 թվականի սեպտեմբերի 1 ին կնքված թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրով կողմերը պայմանագրի 5 1 կետում կրկին կատարել են փոփոխություններ սահմանելով վճարումներ կատարելու նոր կարգ ֆիքսել են պատասխանողի հանդեպ հայցվոր կողմի պարտք չափը և ԱՄՆ դոլարով և ՀՀ դրամով ու սահմանել վճարուներ կատարելու նոր ժամկետներ 6 հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2005 թվականի հուլիսի 26 ին 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքվել են թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրեր որով կողմերը պայմանագրի 5 1 կետում կատարել են փոփոխություններ սահմանելով վճարումներ կատարելու նոր կարգ ֆիքսել են հայցվոր կողմի պարտքի չափը ՀՀ դրամով պատասխանողի հանդեպ և սահմանել վճարումներ կատարելու նոր ժամկետներ համաձայն ժամանակացույցերի 7 Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված թիվ 8093 Q պայմանագիրը կնքելու պահին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսը կազմել է 503 62 դրամ իսկ թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքված համաձայնագրից հետո ՀՀ դրամԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսը կտրուկ նվազել է որի հետևանքով տեղի է ունեցել հանգամանքների էական փոփոխություն 8 թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 2006 թվականի մարտի 15 ի համաձայնագրի փոփոխման մասին հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության 2007 թվականի դեկտեմբերի 4 ի առաջարկին պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությունն իր պատասխանը չի ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 468 հոդվածի 2 րդ մասի համաձայն կողմը կարող է պայմանագրի փոփոխման մասին պահանջը դատարան ներկայացնել միայն պայմանագրի փոփոխման առաջարկի վերաբերյալ մյուս կողմի մերժումը ստանալուց կամ այդ առաջարկում նշված ժամկետում պատասխանը չստանալուց հետո իսկ դրա բացակայության դեպքում երեսունօրյա ժամկետում Դատարանը գտնում է որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 468 հոդվածի համաձայն հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունը կարող է պայմանագրի փոփոխման մասին պահանջը ներկայացնել դատարան քանի որ պայմանագրի փոփոխման առաջարկի վերաբերյալ պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության պատասխանն առաջարկում նշված ժամկետում չի ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 467 հոդվածի 1 ին մասի համաձայն հանգամանքների որոնցից ելել էին կողմերը պայմանագիրը կնքելիս էական փոփոխությունը հիմք է պայմանագրի փոփոխման համար եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով կամ չի բխում դրա էությունից Հանգամանքների փոփոխությունն էական է համարվում եթե դրանք այնքան են փոփոխվել որ եթե կողմերը կարողանային դա ողջամտորեն կանխատեսել նրանց միջև կկնքվեր էականորեն տարբեր պայմաններով պայմանագիր կամ ընդհանրապես պայմանագիր չէր կնքվի Նույն հոդվածի 2 րդ մասի համաձայն եթե կողմերը համաձայնության չեն հասել պայմանագիրն էականորեն փոփոխված հանգամանքներին համապատասխանեցնելու հարցում պայմանագիրը կարող է սույն հոդվածի 4 րդ կետով նախատեսված հիմքերով շահագրգիռ կողմի պահանջով փոփոխվել դատարանով հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայությամբ 1 պայմանագիր կնքելու պահին կողմերը ելել են այն բանից որ հանգամանքների նման փոփոխություն տեղի չի ունենա 2 հանգամանքների փոփոխությունն առաջացել է այնպիսի պաճառներով որոնք շահագրգիռ կողմը չի կարող հաղթահարել դրանք ծագելուց հետո պայմանագրի բնույթով և շրջանառության պայմաններով նրանցից պահանջվող հոգատարությամբ և շրջահայացությամբ 3 պայմանագրի կատարումն առանց դրա պայմանների փոփոխման այնքան կխախտեր կողմերի պայմանագրին համապատասխանող գույքային շահերի հարաբերակցությունը և շահագըրգիռ կողմին այնպիսի վնաս կպաճառեր որը նրան զգալի չափով կզրկեր այն բանից որին իրավունք ուներ հավակնել պայմանագիրը կնքելիս 4 գործարար շրջանառության սովորույթներից կամ պայմանագրի էությունից չի բխում որ հանգամանքների փոփոխության ռիսկը կրում է շահագրգիռ կողմը Նույն հոդվածի 4 րդ մասի համաձայն հանգամանքների էական փոփոխության կապակցությամբ դատարանի վճռով պայմանագրի փոփոխում թույլատրվում է բացառիկ դեպքերում եթե կողմերին պատճառում է այնպիսի վնաս որը զգալիորեն գերազանցում է դատարանի կողմից փոփոխված պայմանագրով պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ծախսերը Դատարանը գտնում է որ հայցվորի պահանջը բխում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 467 հոդվածի պահանջներից հետևյալ պաճառաբանությամբ Հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքված համաձայնագրից հետո ՀՀ դրամԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսը կտրուկ նվազել է որի հետևանքով տեղի է ունեցել հանգամանքների էական փոփոխություն քանի որ նշված համաձայնագրով կողմերը պայմանագրի 5 1 կետում կատարել են փոփոխություններ սահմանելով վճարումներ կատարելու նոր կարգ ֆիքսել են պատասխանողի հանդեպ հայցվոր կողմի պարտքի չափը ՀՀ դրամով նախկինում եղած ԱՄՆ դոլարի փոխարեն և եթե կողմերը կարողանային ողջամտորեն կանխատեսել ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսի կտրուկ նվազումը ապա նրանց միջև կկնքվեր էականորեն տարբեր պայմաններով պայմանագիր Վերը նշված հանգամանքի էական փոփոխությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 467 հոդվածի 1 ին մասի համաձայն հիմք է պայմանագրի փոփոխման համար քանի որ ինչպես 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքված թիվ 8093 Q պայմանագրով այնպես էլ դրանից հետո 1999 թվականի սեպտեմբերի 20 ին 2002 թվականի սեպտեմբերի 20 ին 2002 թվականի հուլիսի 1 ին 2005 թվականի հուլիսի 26 ին 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքված համաձայնագրերով այլ բան նախատեսված չէ Հայցվոր Դվին Կոնցեռն և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությունները համաձայնության չեն եկել պայմանագիրն էականորեն փոփոխված հանգամանքներին համապատասխանեցնելու պարտքի գումարը կրկին ԱՄՆ դոլարով ֆիքսելու հարցում և դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 467 հոդվածի 4 րդ մասի համաձայն համարվում է բացառիկ դեպք քանի որ նման պայմաններում հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատճառվում է այնպիսի վնաս որը զգալիորեն գերազանցում է դատարանի կողմից փոփոխվելիք պայմանագրով պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ծախսերը նկատի ունենալով որ հայցվորի կողմից պատասխանողին վճարվելիք գումարի չափը զգալիորեն գերազանցում է նախկինում պայմանագրով սահմանված ԱՄՆ դոլարով վճարվելիք գումարի չափը իսկ Չինական վարկով պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության պարտավորությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության նկատմամբ արտահայտված է ԱՄՆ դոլարով Փաստորեն նման իրավիճակում առկա են հետևյալ պայմանները թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 2006 թվականի մարտի 15 ի համաձայնագիրը կնքելու պահին կողմերը ելել են այն բանից որ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսի կտրուկ նվազում այսինքն հանգամանքների նման փոփոխություն տեղի չի ունենա հանգամանքների փոփոխությունն առաջացել է այնպիսի պատճառներով որոնք շահագրգիռ կողմը չի կարող հաղթահարել դրանք ծագելուց հետո պայմանագրի բնույթով և շրջանառության պայմաններով նրանից պահանջվող հոգատարությամբ և շրջահայացությամբ քանի որ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսի կտրուկ նվազումը տեղի է ունեցել ոչ իր մեղքով այլ Հայաստանի Հանրապետության դրամի արժեքավորման հետևանք է 2006 թվականի մարտի 15 ի համաձայնագրի կատարումն առանց դրա պայմանների փոփոխման այնքան կխախտի հայցվոր Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության պայմանագրին համապատասխանող գույքային շահերի հարաբերակցությունը և վերջինիս այնպիսի վնաս կպատճառի որը նրան զգալի չափով կզրկի այն բանից որին իրավունք ուներ հավակնել համաձայնագիրը կնքելիս քանի որ հայցվորի կողմից պատասխանողին վճարվելիք գումարի չափը զգալիորեն գերազանցում է նախկինում պայմանագրով սահմանված ԱՄՆ դոլարով վճարվելիք գումարի չափը և վերջապես հայցվոր ու պատասխանող կողմերի գործարար շրջանառության սովորույթներից ինչպես նաև նրանց միջև 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքված թիվ 8093 Q պայմանագրի էությունից չի բխում որ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսի կտրուկ նվազման ռիսկը կրում է հայցվոր կողմը նկատի ունենալով որ պայմանագրի 5 2 կետի համաձայն պայմանագրով նախատեսված հավելվածների ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում կողմերի պարտքը հաշվարկվում է ԱՄՆ դոլարով հավելվածների ստորագրման օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամ ԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով և վճարումները կատարվում են դրամով ՀՀ կետրոնական բանկի վճարման օրվա կուրսով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 466 հոդվածի 2 րդ մասի համաձայն պայմանագիրը կողմերից մեկի պահանջով կարող է փոփոխվել դատարանի վճռով միայն մյուս կողմի թույլ տված պայմանագրի էական խախտման կամ օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված այլ դեպքերում Դատարանը գտնում է որ թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 2006թվականի մարտի 15 ի համաձայնագիրը հայցվոր Դվին Կոնցոեռն փակ բաժնետիրական ընկերության պահանջով կարող է փոփոխվել դատարանի վճռով քանի որ նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 467 հոդվածով և առկա են նույն հոդվածի 2 րդ մասով սահմանված հիմքերը և պայմանները Ինչ վերաբերում է պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված առարկության փաստարկներին ապա դատարանը գտնում է որ դրանք չեն կարող հիմք հանդիսանալ հայցապահանջը մերժելու համար հետևյալ պատճառաբանությամբ Այն փաստը որ հայցվոր Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունը ոչ պատշաճ է կատարել 1998 թվականի օգոստոսի 16 ին կնքված 8093 Q պայմանագրով ստանձնած ապրանքների արժեքի վճարման պարտավորությունը և որ հետագայում հայցվորի խնդրանքով է կնքվել պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիրը վերջինիս կողմից չի վիճարկվում և կապ չունի 2006 թվականի մարտի 15 ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու հայցապահանջի հետ Այն որ կողմերի միջև 1998 թվականի օգոստոսի 16 ին կնքված 8093 Q պայմանագրի 5 2 կետով սահմանված պարտավորությունները չկատարելու դեպքում պարտքը պետք է հաշվարկվեր հավելվածները ստորագրելու պահի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դրամԱՄՆ դոլար հաշվարկային կուրսով իսկ վճարումները պետք է կատարվեին դրամով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վճարման օրվա կուրսով դատարանի կողմից հաստատված փաստը սակայն պայմանագրի նույն կետի համաձայն կողմերի պարտքը այնուամենայնիվ պետք է հաշվարկվի ԱՄՆ դոլարով Անհիմն է պատճառաբանող կողմի այն պատճառաբանությունը որ եթե հայցվորը ցանկանում է վճարել պարտքն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով ուստի որպես հիմք պետք է դիտել այդ ժամանակաշրջանում գործող ԱՄՆ դոլար դրամ փոխարժեքը 503 62 դրամ քանի որ պայամանգրի 5 2 կետով հստակ սահմանվել է որ կողմերի պարտքը պետք է հաշվարկվի ԱՄՆ դոլարով և վճարումները պետք է կատարվեն դրամով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վճարման օրվա կուրսով Անհիմն են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 467 հոդվածի 2 րդ մասի հետ կապված պատճառաբանությունները քանի որ դրանք հերքվել են դատարանի կողմից վերը նշված եզրահանգմամբ Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130 132 136 և 1494 հոդվածներով դատարանը Վ Ճ Ռ Ե Ց Հայցը բավարարել Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքված թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրում և դրան կից ժամանակացույցում կատարել հետևյալ փոփոխությունը համաձայնագրի 1 1 կետի նախադասությունից հանել 53 157 000 հիսուներեք միլիոն մեկ հարյուր հիսունյոթ հազար դրամ թվերը և բառերը փոխարենը գրել 107 287 0 հարյուր յոթ հազար երկու հարյուր ութսունյոթ ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ Համաձայնագրի 1 1 կետում ավելացնել հետևյալ նախադասությունը Վճարումները իրականացվում են վճարման պահին գործող ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ԱՄՆ դոլար ՀՀ դրամ հաշվարկային կուրսով Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության հանդեպ Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության ունեցած պարտքի մարման 2006 թվականի մարտի 15 ի ժամանակացույցի 1 ին

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Agumar11&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  հունիսի 16 ի 8093 Q համաձայնագրով նրան կից ժամանակացույցով փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտով Այն որ պատասխանող ընկերությունն իր ստանձնած պարտավորությունները կատարել է սակայն կատարել է թերի ապացուցվում է վերջինի կողմից կատարված վճարումներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 347 հոդվածի համաձայն օրենսդիրը պարտադիր պայման է դիտում որ պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան իսկ նման պայմանների ու պահանջների բացակայության դեպքում գործարար շրջանառության սովորույթներին կամ սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին համապատասխան Նույն օրենսգըրքի 408 հոդվածի պահանջի համաձայն պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ կատարելը Դատարանին խնդրել է պատասխանող ընկերությունից բռնագանձել 17 000 000 դրամ Հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությունը ի դեմս ընկերության ներկայացուցիչ Լ Բաղդասարյանի 2007 թվականի հոկտեմբերի 31 ին հայցային պահանջների չափն ավելացնելու մասին դիմում է ներկայացրել դատարանին հայտնելով որ ավելացնում է հայցապահնջի չափը 9 031 400 դրամի չափով և խնդրել է որպես վնասների հատուցում պատասխանողից բռնագանձել 9 031 400 դրամ Հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությունը ի դեմս ընկերության տնօրեն Ռ Օհանյանի 2008 թվականի ապրիլի 14 ին հայցային պահանջների չափը փոփոխելու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել դատարանին հայտնելով որ ավելացնում է հայցային պահանջի չափը և խնդրում է բռնագանձել պատասխանող ընկերությունից 1998 թվականի հունիսի 16 ի 8093 Q պայմանագրով պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս համարվող 2006 թվականի մարտի 15 ի համաձայնագրով և ժամանակացույցով նախատեսված սակայն չվճարված 8 157 000 դրամ գումար ու ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի պահանջով պատասխանող ընկերությունից բռնագանձել նաև բանկային տոկոսներ սկսած 2008 թվականի հունվար ամսից 3 Հայցադիմումի պատասխանի շարադրանքը Պատասխանող Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունը ի դեմս ընկերության ներկայացուցիչ Ա Աբրահամյանի դատարանին ներկայացրել է հայցադիմումի վերաբերյալ գրավոր պատասխան առարկություն համաձայն որի առարկում են Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության գումարի բռնագանձման պահանջի և վնասի հատուցման պահանջի դեմ Գտնում է որ հայցադիմումը մասամբ ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ Հայցվորի կողմից ներկայացված պահանջն այն մասին որ 2008 թվականի հունվար ամսից պետք է հաշվարկվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի համաձայն բանկային տոկոսներ անհիմն է քանի որ հայցվորի և պատասխանողի միջև 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքված թիվ 8093 Q պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող 2006 թվականի մարտի 15 ի 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքված թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիրը վիճարկվել է դատական ատյաններում Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը միայն 2008 թվականի հոկտեմբերի 30 ին է կայացրել որոշում այդ վեճի կապակցությամբ ինչը սույն գործով պատասխանողի կողմից բողոքարկվել է վճռաբեկության կարգով Սակայն եթե նույնիսկ մի պահ ընդունեն որ սույն գործով պատասխանողի վճռաբեկ բողոքը չբավարարվի ապա տվյալ դեպքում ևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի հիմքով հաշվարկը պետք է կատարվի ոչ թե 2008 թվականի հունվար ամսից այլ 2008 թվականի նոյեմբեր ամսից Հայցվորի պահանջը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 17 հոդվածի 1 ին մասի հիման վրա ևս անհիմն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 17 հոդվածի 1 ին մասի համաձայն անձը ում իրավունքը խախտվել է կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասի լրիվ հատուցում եթե հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով Նույն հոդվածի 2 րդ մասի համաձայն վնասներ են իրավունքը խախտված անձի ծախսերը որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 68 հոդվածի համաձայն դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և փորձագետին վկային կանչելու ապացույցները դրանց գտնելու վայրում զննելու փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա գումարներից Սույն գործով հայցվորի կրած վնասներ կարող է հանդիսանալ այն որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար որպես փաստաբան խելամիտ վարձատրության ձևով Այդ իսկ պատճառով հայցվորի պահաջը 9 031 400 դրամի չափով որպես վնասի հատուցում չունի որևէ պատճառաբանված հիմնավորում Ինչ վերաբերում է հիմնական հայցապահանջին գումարի բռնագանձման հայցին ապա այն որ առկա է վճռաբեկ բողոք սույն քաղաքացիական գործով կողմեր հանդիսացող Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության և Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև ըստ հայցի Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության ընդդեմ Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության կապված 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքված թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրում և համաձայնագրին կից կազմված 2006 թվականի մարտի 15 ի ժամանակացույցում փոփոխություններ կատարելու հետ գտնում են որ մինչև տվյալ հարցի վերջնական լուծումը հնարավոր չի սույն վեճի լուծումը Ելնելով վերոգրյալից դատարանին խնդրել է Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության հայցապահնջը վնասի փոխհատուցման և բանկային տոկոսի մասով մերժել 4 Գործի քննության նշանակություն ունեցող փաստերը 1 Հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագիր այսուհետև թիվ 8093 Q պայմանագիր որի անբաժան մաս հանդիսացող հավելվածի համաձայն հայցվորը վճարել է իսկ պատասխանողը գնել է 3 800 հատ բրեզենտե կոստյում 58 064 զույգ բրեզենտե ձեռնոցներ 2 000 հատ տղամարդու տաք բաճկոն 4 6 կգ էմալապատ հողորդալար 0 99 հատ կոճեր որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 164 290 հարյուր վաթսունչորս հազար երկու հարյուր իննսուն ԱՄՆ դոլար 2 Հետագայում 1999 թվականի սեպտեմբերի 20 ին 2002 թվականի հուլիսի 1 ին 2003 թվականի սեպտեմբերի 1 ին 2005 թվականի հուլիսի 26 ին հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքվել են թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրեր որոնցով սահմանվել են պարտքի չափը և այն վճարելու կարգն ու ժամկետները 3 Հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքվել է 1998 թվականի հունիսի 16 ի թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրերը որի 1 1 կետի համաձայն թիվ 8093 Q պայմանագրի 5 1 ենթակետը շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ Պայմանագրի շրջանակներում գործունեության արդյունքում առ 15 03 2006թ ի դրությամբ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքը Առևտրի Տուն Դավիթ ՓԲԸ ին կազմում է 53 157 000 հիսուներեք միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար դրամ Իսկ համաձայնագրի 1 2 կետի համաձայն գնորդը վճարումները կատարում է մինչև 2008թ ի հունվարի 1 ը համաձայն հավելված թիվ 1 15 03 2006թ ի Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ի հանդեպ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքի մարման ժամանակացույցի Նշված ժամանակացույցի 2 կետի համաձայն Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ն պարտավորվել է 53 157 000 դրամ պարտքը Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ին վճարել հետևյալ կտրվածքներով 2006թ ի ապրիլին 2 0 մլն դրամ մայիսին 2 0 մլն դրամ հունիսին 2 0 մլն դրամ հուլիսին 2 0 մլն դրամ օգոստոսին 2 0 մլն դրամ սեպտեմբերին 2 0 մլն դրամ հոկտիմբերին 2 0 մլն դրամ նոյեմբերին 2 0 մլն դրամ դեկտեմբերին 2 0 մլն դրամ 2007թ ի հունվար ամսին 3 0 մլն դրամ փետրվարին 3 0 մլն դրամ մարտին 3 0 մլն դրամ ապրիլին 3 0 մլն դրամ մայիսին 3 0 մլն դրամ հունիսին 3 0 մլն դրամ հուլիսին 3 0 մլն դրամ օգոստոսին 3 0 մլն դրամ սեպտեմբերին 3 0 մլն դրամ հոկտեմբերին 3 0 մլն դրամ նոյեմբերին 3 0 մլն դրամ դեկտեմբերին 2 157 մլն դրամ 4 Հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դվին կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքված փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտի համաձայն 2006 թվականի մարտի 15 ի դրությամբ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի պարտքը Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ին կազմում է 53 157 000 հիսուներեք միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար դրամ 5 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքված 1998 թվականի հունիսի 16 ի թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրով և հավելված թիվ 1 2006 թվականի մարտի 15 ի Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ի հանդեպ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի ունեցած պարտքի մարման ժամանակացույցով ստանձնած իր պարտավորությունները պատասխանող Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունը կատարել է ոչ պատշաճ և 2008 թվականի հունվարի 1 ի դրությամբ նրա պարտքը Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությանը կազմում է 25 157 000 քսանհինգ միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար դրամ գումար որը մինչև օրս չի վճարել 6 Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 2008 թվականի հոկտեմբերի 30 ի ԵՔԴ 0043 02 08 քաղաքացիական գործով որոշման համաձայն Երևանի քաղաքացիական դատարանի 19 06 2008 թվականի վճիռը մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է մերժվել է Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի պահանջն իր և Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ի միջև կնքված 1998 թվականի հունիսի 16 ի թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտել հրապարակման պահից 7 Հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության և Լեվ Գրուպ իրավա տնտեսական միավորում փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2006 թվականի մայիսի 17 ին կնքվել է ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր որի համաձայն Լեվ Գրուպ իրավա տնտեսական միավորում փակ բաժնետիրական ընկերությունը պարտավորվել է Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության հանձնարարությամբ կապված Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության իրավունքները Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ոտնահարման հետ և 53 157 000 դրամ պարտքի գումարը ի նպաստ Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության գանձելու նպատակով պաշտպանել վերջինիս շահերը պետական և ոչ պետական ատյաններում ընդհուպ դատական ատյաններում Պայմանագրի գինը կազմել է 8 859 500 դրամ և ԱԱՀ 1 771 900 դրամ ընդամենը 10 631 400 դրամ Սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո տասն օրվա ընթացքում Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությունը Լեվ Գրուպ իրավա տնտեսական միավորում փակ բաժնետիրական ընկերությանը վճարել է 1 600 000 դրամ կանխավճար իսկ մնացած 9 031 400 դրամը վճարել է 28 08 2006թ թիվ 72 19 09 2006թ թիվ 20 09 10 2006թ թիվ 20 28 11 2006թ թիվ 20 և 08 12 2006թ թիվ 20 վճարման հանձնարարականներով 5 Դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը Գնահատելով գործի դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցները դատարանը գտնում է որ ներկայացված հայցապահանջը հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման սակայն մասնակիորեն հետևյալ պատճառաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 347 հոդվածի համաձայն պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան մինչդեռ 2006 թվականի մարտի 15 ին կնքված 1998 թվականի հունիսի 16 ի թիվ 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագրով և հավելված թիվ 1 2006 թվականի մարտի 15 ի Դավիթ Առևտրի Տուն ՓԲԸ ի հանդեպ Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի ունեցած պարտքի մարման ժամանակացույցի համաձայն պատասխանող Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունը 53 157 000 հիսուներեք միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար դրամ գումարը Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությունը վճարելու մասին իր պարտավորությունը կատարել է մասնակի և 2008 թվականի հունավարի 1 ի դրությամբ Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունը չի վճարել Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությանը 25 157 000 քսանհինգ միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար դրամ գումար Հետևաբար դատարանը գտնում է որ պատասխանող Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության պետք է բռնագանձել 25 157 000 քսանհինգ միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամ Միաժամանակ դատարանը գտնում է որ 25 157 000 քսանհինգ միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարի համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսներ վճարելու վերաբերյալ հայցվորի պահանջը բխում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի 1 ին մասի պահանջներից համաձայն որի դրամական միջոցներն ապօրին պահելու դրանք վերադարձնելուց խուսափելու վճարման այլ կետանցով դրանք օգտագործելու կամ այլ անձի հաշվին անհիմն ստանալու կամ խնայելու դեպքերում այդ գումարին վճարվում են տոկոսներ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության դադարման օրը ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքներով ուստի այդ պահանջը նույնպես ենթակա է բավարարման Ինչ վերաբերում է պատասխանող կողմի այն պատճառաբանությանը որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի հիմքով տոկոսների հաշվարկը պետք է կատարվի ոչ թե 2008 թվականի հունվար ամսից այլ 2008 թվականի նոյեմբեր ամսից ապա դատարանը գտնում է որ այն անհիմն է քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի 1 ին մասի համաձայն տոկոսները վճարվում են կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության դադարման օրը ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների իսկ տվյալ պարագայում պարտավորության կետանցի օրը 2008 թվականի հունվարի 1 ն է և 2006 թվականի մարտի 15 ի 1998 թվականի հունիսի 16 ի 8093 Q պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիրը դատական կարգով վիճարկվելու հանգամանքը որևիցե ձևով չի կարող փոխել պարտավորության կետանցի օրը Դատարանը գտնում է որ որպես վնասի հատուցում 9 031 400 դրամ գումարի բռնագանձման հայցվորի պահանջը պետք է բավարարել մասնակիորեն հետևյալ պատճառաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 17 հոդվածի 1 ին և 2 րդ մասերի համաձայն անձը ում իրավունքը խախտվել է կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասի լրիվ հատուցում Վնասներ են իրավունքը խախտված անձի ծախսերը որ նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար նրա գույքի կորուստը կամ վնասվածքը իրական վնաս ինչպես նաև չստացված եկամուտները որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում եթե նրա իրավունքը չխախտվեր բաց թողնված օգուտ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի համաձայն դիմումատուին տրամադրվում է իր ծախսերի և ծախքերի փոխհատուցում միայն այն դեպքերում երբ ցույց է տրվում որ դրանք իրականում կատարվել են եղել են անհրաժեշտ և իրենց ծավալով ողջամիտ են Չնայած այն հանգամանքին որ հայցվոր կողմը ներկայացրել է իր և Լեվ Գրուպ իրավատնտեսական միավորում փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2006 թվականի մայիսի 17 ին կնքված ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիրը և դրան համապատասխան իրականում կատարվել է վճարումները սակայն դատարանը գտնում է որ հայցվորի կողմից իր իրավունքը վերականգնելու համար կատարված այդ ծախսը 10 631 400 դրամի չափով իր ծավալով ողջամիտ և անհրաժեշտ չէր քանի որ հայցվոր կողմը դատարանին չի ներկայացրել ապացույցներ այն մասին որ Լեվ Գրուպ իրավա տնտեսական միավորում փակ բաժնետիրական ընկերությունը 10 631 400 դրամի դիմաց կոնկրետ ինչ ծավալի գործողություններ և ծառայություններ է մատուցել հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությանը Հետևաբար դատարանը գտնում է որ ծառայությունների վճարովի մատուցման 2006 թվականի մայիսի 17 ի պայմանագրի առկայությունը և դրան համապատասխան վճարումներ կատարելու հանգամանքը դեռևս բավարար հիմք չէ վնասի փոխհատուցման պահանջն ամբողջ ծավալով բավարելու համար Դատարանը կատարելով իր հաշվարկը և գործելով արդարացիության ողջամտության սկզբունքներին համապատասխան գտնում է որ վնասի փոխհատուցման ողջամիտ չափը պետք է կազմի 2 515 700 երկու միլիոն հինգ հարյոր տասնհինգ հազար յոթ հարյուր դրամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73 հոդվածի 1 ին մասի համաձայն դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համապատասխան Նկատի ունենալով այն հանգամանքը որ հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերությունը նախապես վճարել է 19 800 տասնինը հազար ութ հարյուր դրամ պետական տուրքի գումար իսկ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանի 2007 թվականի հոկտեմբերի 11 ի որոշմամբ Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության միջնորդությունը պետական տուրքի չվճարված մասի վճարումը տարաժամկետելու վերաբերյալ բավարարվել է ուստի դատարանը գտնում է որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 73 հոդվածի 1 ին մասի համաձայն պատասխանող Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության պետք է բռնագանձել 19 800 տասնինը հազար ութ հարյուր Հայաստանի Հանրապետության դրամ որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար իսկ Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետւթյան օրենքի 9 հոդվածի համաձայն պատասխանող Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի պետք է բռնագանձել 533 654 հինգ հարյուր երեսուներեք հազար վեց հարյուր հիսունչորս դրամ որպես չվճարված պետական տուրքի գումար Վերոգրյալների հիման վրա և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130 132 134 և 1494 հոդվածներով դատարանը Վ Ճ Ռ Ե Ց Հայցը բավարարել մասնակիորեն Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության բռնագանձել 27 672 700 քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր յոթանասուներկու հազար յոթ հարյուր Հայաստանի Հանրապետության դրամ որից 25 157 000 քսանհինգ միլիոն հարյուր հիսունյոթ հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամ որպես հիմնական պարտք իսկ 2 515 700 երկու միլիոն հինգ հարյուր տասնհինգ հազար յոթ հարյուր Հայաստանի Հանրապետության դրամը որպես վնասի հատուցում 25 157 000 քսանհինգ միլիոն հարյուր հիսունհյոթ հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարի համար 2008 թվականի հունվարի 1 ից սկսած մինչև պարտավորության դադարման օրը Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության բռնագանձել տոկոսագումար ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքներին համապատասխան Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության բռնագանձել 19 800 տասնինը հազար ութ հարյուր Հայաստանի Հանրապետության դրամ որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի բռնագանձել 533 654 հինգ հարյուր երեսուներեք հազար վեց հարյուր հիսունչորս դրամ որպես չվճարված պետական տուրքի գումար Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով պարտապան հաշվին Վճիռը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան այն հրապարակվելուց մեկ ամսյա ժամկետում ԴԱՏԱՎՈՐ Խ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Երևանի քաղաքացիական դատարանի վճիռ քաղաքացիական գործ թիվ ԵՔԴ 0282 02 08 նախագահող դատավոր Խ Բաղդասարյան Քաղաքացիական գործ ԵՔԴ 0282 02 08 2009թ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը այսուհետ վերաքննիչ դատարան հետևյալ կազմով 17 04 2009թ ք Երևան նախագահությամբ դատավոր Տ ՍԱՀԱԿՅԱՆ քարտուղարությամբ Դ ԱՂԱՆՅԱՆ դատավոր Կ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Տ ՆԱԶԱՐՅԱՆ մասնակցությամբ հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն ՓԲԸ ներկայացուցիչ Լ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Լեվ Գրուպ իրավաբանական գրասենյակ Երևան քաղաքում դռնբաց դատական նիստում քննելով Դվին կոնցեռն ՓԲ ընկերության գործադիր տնօրեն Ռ Սարգսյանի և Դավիթ առևտրի տուն ՓԲ ընկերության տնօրեն Ռ Օհանյանի վերաքննիչ բողոքները Երևանի քաղաքացիական դատարանի 20 01 2009 թվականի թիվ ԵՔԴ 0282 02 08 վճռի դեմ ըստ հայցի Դավիթ առևտրի տուն ՓԲ ընկերության ընդդեմ Դվին կոնցեռն ՓԲ ընկերության գումար բռնագանձելու պահանջի մասին Պ Ա Ր Զ Ե Ց 1 Գործի դատավարական նախապատմությունը Դիմելով դատարան հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն ՓԲ ընկերության լիազորված անձ Լևոն Բաղդասարյանը խնդրել է պատասխանող ընկերությունից բռնագանձել 17 000 000 դրամ Այնուհետև ավելացնելով հայցային պահանջի չափը խնդրել է որպես վնասների հատուցում պատասխանողից բռնագանձել նաև 9 031 400 դրամ ընդհանուրը բռնագանձել 26 031 400 դրամ ՀՀ տնտեսական դատարանը նախագահությամբ դատավոր Ռ Սարգսյանի 16 11 2007թ թիվ Տ 2843 վճռով հայցը բավարարել է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 01 02 2008թ որոշմամբ Դվին կոնցեռն ՓԲ ընկերության վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է և բեկանվել ՀՀ տնտեսական դատարանի 16 11 2007թ վճիռը և գործն ուղարկվել Երևանի քաղաքացիական դատարան նոր քննության Դավիթ առևտրի տուն ՓԲ ընկերության լիազորված անձ Լևոն Բաղդասարյանը միջնորդել է ավելացնել հայցային պահանջի չափը և պատասխանող ընկերությունից բռնագանձել 16 06 1998թ թիվ 8093 Q պայմանագրով պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս համարվող 15 03 2006թ համաձայնագրով և ժամանակացույցով նախատեսված սակայն չվճարված 8 157 000 դրամ գումար ինչպես նաև պատասխանող ընկերությունից բռնագանձել բանկային տոկոսներ սկսած 2008թ հունվարի ամսից Երևանի քաղաքացիական դատարանը որոշել է միջնորդությունը բավարարել Երևանի քաղաքացիական դատարանի 20 01 2009թ թիվ ԵՔԴ 0282 02 08 վճռով հայցը բավարարվել է մասնակի Քաղաքացիական գործով հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն ՓԲ ընկերության տնօրեն Ռ Օհանյանը 20 02 2009թ պատասխանող Դվին կոնցեռն ՓԲ ընկերության գործադիր տնօրեն Ռ Սարգսյանը 18 02 2009թ վերոհիշյալ վճռի դեմ ներկայացրել են վերաքննիչ բողոքներ Վերաքննիչ դատարանը 04 03 2009թ որոշմամբ Դվին Կոնցեռն ՓԲ ընկերության գործադիր տնօրեն Ռ Սարգսյանի վերաքննիչ բողոքը վերադարձրել է Պատասխանող Դվին կոնցեռն ՓԲ ընկերության գործադիր տնօրեն Ռ Սարգսյանը վերացնելով վերաքննիչ բողոքում առկա թերությունները 17 03 2009թ բողոքը կրկին ներկայացրել է դատարան Վերաքննիչ բողոքների պատասխաններ չեն ներկայացվել 2 Ստորադաս դատարանի կողմից հաստատված և վերաքննիչ բողոքի քննության համար էա կան նշանակություն ունեցող փաստեր 1 Հայցվոր Դավիթ առևտրի տուն փակ բաժնետիրական ընկերության և պատասխանող Դվին Կոնցեռն փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 1998 թվականի հունիսի 16 ին կնքվել է թիվ 8093 Q պայմանագիր այսուհետև թիվ 8093 Q պայմանագիր որի անբաժան մաս հանդիսացող հավելվածի համաձայն հայցվորը վաճառել է իսկ պատասխանողը գնել է 3 800 հատ բրեզենտե կոստյում

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Agumar10&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  կեսը ուստի պահանջն անհիմն է և խնդրեց այն մերժել Լսելով կողմերի բացատրությունները ուսումնասիրելով և գնահատելով գործում եղած բոլոր ապացույցները դատարանը գտավ որ հայցը ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ Հայցվոր Արմենակ Եփրեմյանը դիմել է դատարան անհիմն հարստացման գումարները վերադարձնելու պահանջով իր հայցադիմումի հիմքում դնելով այն հանգամանքը որ պատասխանող Նարինե Մանվելյանը Երևան քաղաքի Վարդանանց 22 հասցեում գտնվող առևտրային տարածքը վարձակալության տալով իրեն պետք է վերադարձնի 2006թ օգոստոսի 15 ից մինչև 01 07 2007թ ընկած ժամանակահատվածի համար անհիմն խնայած վարձավճարի գումար և տոկոսներ նույն ժամանակահատվածի համար Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1092 հոդվածի անձը ով առանց օրենքով այլ իրավական ակտերով կամ գործարքով սահմանված հիմքերի ուրիշ անձի տուժողի հաշվին ձեռք է բերել գույք կամ խնայել է այն ձեռք բերողը պարտավոր է տուժողին վերադարձնել անհիմն ձեռք բերած կամ խնայած գույքը անհիմն հարստացումը Դատարանը գտնում է որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1092 հոդվածի դրույթները քննվող վեճին վերաբերելի չեն Այն հանգամանքները որ Ա Վ Բուրսա ՍՊԸ ի կողմից Երևան քաղաքի Վարդանանց 22 հասցեում գտնվող առևտրային տարածքի վարձը գնահատվել է 770 000 դրամ և այն որ հայցվոր Արմենակ Եփրեմյանն այդ տարածքից որևէ եկամուտ չի ստանում ամենևին չի նշանակում որ այս դեպքում առկա է պատասխանողի կողմից անհիմն հարստացման փաստ Դատարանը դտնում է որ որոշակի ապացույցների առկայության դեպքում հայցվորը կարող էր պահանջել բաց թողնված օգուտ չստացված եկամուտները որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում եթե նրա իրավունքը չխախտվեր Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 130 132 հոդվածներով դատարանը Վ Ճ Ռ Ե Ց Հայցը մերժել Հայցվորից բռնագանձել 77850 դրամ որպես պակաս վճարված պետական տուրքի գումար Վճիռը կարող է բողոքարկվել վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան 15 օրվա ընթացքում ԴԱՏԱՎՈՐ Ս ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Գործ 07 3993 2007 Վ Ճ Ի Ռ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը հետևյալ կազմով 30 11 2007թ ք Երևան նախագահությամբ դատավոր Վ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ քարտուղարությամբ Գ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ դատավոր Դ Խաչատրյան Գ ՄԱՏԻՆՅԱՆ Հայցվոր Ա ԵՓՐԵՄՅԱՆԻ ներկայացուցիչ Ա ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ Պատասխանողի ներկայացուցիչ Վ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ Լեվ Գրուպ իրավաբանական գրասենյակ 2007թ նոյեմբերի 30 ին ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում դռնբաց դատական նիստում հայցվորի ներկայացուցիչ Ա Շահբազյանի վերաքննիչ բողոքի հիման վրա վերստին քննելով քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Արմենակ Եփրեմյանի ընդդեմ Նարինե Մանվելյանի անհիմն հարստացման գումարները վերադարձնելու պահանջի մասին Պ Ա Ր Զ Ե Ց Հայցվորը դիմելով դատարան հայտնել է որ Երևան քաղաքի Վարդանանց 22 հասցեում գտնվող առևտրային տարածքը կողմերի համատեղ սեփականությունն է 14 07 2006թ գրավոր նախազգուշացրել է պատասխանողին իր սեփականությունն ապօրինի օգտագործման դադարեցման վերաբերյալ սակայն վերջինս անօրինական կարգով շարունակում է օգտագործել տարածքի իր բաժնեմասը և ստանալ եկամուտներ Համաձայն Ա Վ Բուրսա ՍՊԸ ի տված գնահատման հաշվետվության մեկ ամսվա համար նշված տարածքի վարձակալության վճարը կազմում է 770 000 դրամ հետևաբար հայցվորի բաժնեմասի հատվածի վճարը կկազմի 385 000 դրամ գումար որը պատասխանողը որպես անհիմն խնայել է Հայտնի է նաև որ պատասխանողը պարտավոր է իրեն վճարել 2006թ օգոստոսի 15 ից մինչև 31 ն իր սեփականությունը հանդիսացած առևտրային տարածքի ապօրինի օգտագործման հետևանքով անհիմն խնայած վարձավճարները ամսեկան 385 000 դրամ գումարի չափով որը կկազմի 192 500 դրամ իսկ տոկոսները 2 406 դրամ Խնդրել է պատասխանողից բռնագանձել 192 500 դրամ որպես 2006թ օգոստոսի 15 ից մինչև 31 ն ընկած ժամանակահատվածի համար անհիմն խնայած վարձավճարի գումար և 2 406 դրամ ՀՀ

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Agumar13&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  պահանջների բացա կայության դեպքում գործարար շրջանառության սովորույթներին կամ սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին համապատասխան Նույն օրենսգրքի 352 հոդվածի 1 ին մասը նախատեսում է որ եթե պարտավորությունը նախատեսում է կամ հնարավորություն է ընձեռում որոշել դրա օրը կամ ժամանակահատվածը ապա պարտավորությունը պետք է կատարվի այդ օրը կամ այդ ժամանա կահատվածի ցանկացած պահին Տվյալ պարագայում պարտավորագրով նախատեսված է որ պարտավորությունը պետք է կատարվի պարտավորագրի տրման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում այսինքն մինչև 01 06 2007թ Այսպիսով դատարանը փաստում է այն հանգամանքը որ պատաս խանող Դանիել Պողոսյանի կողմից չեն կատարվել պարտավորագրով նախատեսված իր պարտա վորությունները Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408 հոդվածի պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ կետանցով ապրանքների աշխատանքների և ծա ռայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայ մանների խախտմամբ կատարելը Նույն օրենսգրքի 17 հոդվածը նախատեսում է որ անձը ում ի րավունքը խախտվել է կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ հատուցում եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածի 1 ին մասի ուրիշի դրամական մի ջոցները ապօրինի պահելու դրանք վերադարձնելուց խուսափելու վճարման այլ կետանցով դրանք օգտագործելու կամ այլ անձի հաշվին անհիմն ստանալու կամ խնայելու դեպքում այդ գումարին վճարվում են տոկոսներ Տոկոսները հաշվարկվում են կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության դադարման օրը ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների Համաձայն նույն հոդվածի 4 րդ մասի ուրիշի միջոցներից օգտվելու համար տոկոսները գանձվում են միչև այդ միջոցների գումարը պարտատիրոջը վճարելու օրը եթե տոկոսների հաշվեգրման ավելի կարճ ժամկետ սահմանված չէ պայմանագրով Հետևաբար պատասխանող Դանիել Պողոսյանից ենթակա են բռնագանձման նաև վերջինիս կողմից չվճարած 3000 ԱՄՆ դոլարի վրա հաշվարկված 411 հոդվածով սահմանված տո կոսները 01 06 2007թ մինչև պարտավորության կատարման օրը Պատասխանող Դ Պողոսյանի կողմից որևէ ապացույց առ այն որ ինքը կատարել է վճարում ներ դատարանին չներկայացվեցին Վերջինիս կողմից դատարան չներկայացվեցին նաև հակընդ դեմ հայցը հիմնավորող որևէ ապացույց մասնավորապես ապացույց առ այն իր ինքն Էդվին Հայ րապետյանից գնել է անպատշաճ որակի ապրանք որ վիդեո պրոեկտորն ունի անսարքություն որ վաճառված ապրանքը ներկայումս չի ծառայում իր նպատակին և հնարավոր չէ այն գործածել ըստ նշանակության որ վաճառողն իմացել է անսարքության մասին և որ այդ անսարքությունը չի ա ռաջացել կամ չէր կարող առաջանալ պատասխանողի կողմից ապրանքը շահագործելիս մինչդեռ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 48 հոդվածի գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր պահանջների և առարկությունների հիմքում ընկած հանգամանքները Հետևաբար հակընդդեմ հայցվորի պահանջը 01 12 2006թ իր կողմից գնված անպատշաճ որակի վաճառված SONY մակնիշի VPL CX 70 մոդելի վիդեո պրոեկտորը հետ վերադարձնելու մասին են թակա է մերժման ապացույցների անբավարարության պատճառով Ուստի վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քաղ օր ի 130 132 հոդվածներով դատա րանը Վ Ճ Ռ Ե Ց Էդվին Ռաֆիի Հայրապետյանի հայցն ընդդեմ Դանիել Գագիկի Պողոսյանի գումարի բռնա գանձման պահանջի մասին բավարարել Պատասխանող Դանիել Գագիկի Պողոսյանից հօգուտ հայցվոր Էդվին Ռաֆիի Հայրապետ յանի բռնագանձել 3000 երեք հազար ԱՄՆ դոլարին բռնագանձման օրը ՀՀ Կենտրոնական բան կի կողմից արտարժույթի նկատմամբ սահմանված փոխարժեքին համարժեք դրամ ինչպես նաև 3000 ԱՄՆ դոլարին վճարվող տոկոսները 01 06 2007թ մինչև պարտավորության կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածի համար ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների Դանիել Գագիկի Պողոսյանի հակընդդեմ հայցն ընդդեմ Էդվին Ռաֆիի Հայրապետյանի գնված ապրանքը ետ վերադարձնելու պահանջի մասին մերժել Պատասխանող Դանիել Գագիկի Պողոսյանից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել բռնագանձվող գումարի 2 երկու տոկոսի չափով ՀՀ դրամ որպես պետական տուրքի գումար Դատական ծախսերի հարցը համարել լուծված Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կա տարման ծառայության միջոցով պարտապանի հաշվին Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարան հրապա րակման օրվանից 15 օրյա ժամկետում ԴԱՏԱՎՈՐ Ա ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Գործ 4330 2007 Վ Ճ Ի Ռ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը հետևյալ կազմով 25 01 2008թ ք Երևան նախագահությամբ դատավոր Ն ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ քարտուղարությամբ Լ ՇԱՀԻՆՅԱՆ դատավորներ Վ ԹՈՐՈՍՅԱՆ Ս ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ Հայցվորի ներկայացուցիչ Վ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ Լեվ Գրուպ իրավաբանական գրասենյակ վերաքննիչ բողոք բերող Դ ՊՈՂՈՍՅԱՆ Երևան քաղաքում դռնաբաց դատական նիստում Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի դատ Ա Մխիթարյանի 29 08 2007թ թիվ 2 2790 վճռի դեմ պատասխանող Դանիել Պողոսյանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքի հիման վրա քննեց քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Էդվին Հայրապետյանի ընդդեմ Դանիել Պողոսյանի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին և ըստ հակընդդեմ հայցի Դանիել Պողոսյանի ընդդեմ Էդվին Հայրապետյանի գնված ապրանքը վերադարձնելու պահանջի մասին Առաջին ատյանի դատարանը հայցը բավարարել է իսկ հակընդդեմ հայցը մերժել Դիմելով դատարան հայցվոր Էդվին Հարապետյանը հայտնել է որ համաձայն 01 12 2006թ ի րենց միջև ձեռք բերված համաձայնության Դանիել Պողոսյանը գնել է իրեն պատկանող SONY մակնիշի VPL CX 70 մոդելի վիդեո պրոեկտոր 3000 ԱՄՆ դոլարով պայմանով որ այդ գումարը 3000 ԱՄՆ դոլարը Դանիել Պողոսյանը կվճարի վեց ամսվա ընթացքում ամենամսյա մարման ե ղանակով որն իր կողմից միչև օրս չի կատարվել Նշված համաձայնության փաստը հաստատվում է 01 12 2006թ Դանիել Պողոսյանի կողմից ստանձնած պարտավորագրով Հայցվորը վկայակոչելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347 352 408 հոդվածները 17 հոդ վածի առաջին կետը և ղեկավարելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17 347 352 408 ՀՀ քաղա քացիական դատավարության օրեսգրքի 87 88 հոդվածների պահանջներով խնդրել է Դանիել Պո ղոսյանից բռնագանձել 3000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ Միաժամանակ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 րդ հոդվածի պահանջով խնդրել է պատասխանողից բռնագան ձել նշված պարտքի գումարին վճարման ենթակա տոկոսներ 2006թ դեկտեմբեր ամսից մինչև նշված գումարի վճարելու օրը համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տոկո սադրույքի Ինչ վերաբերում է պատասխանողի կողմից ներկայացված հայցին ապա այն անհիմն է և ենթակա է մերժման Դանիել Պողոսյանի այն պնդումը որ վաճառված ապրանքն ունի թերութ յուն և Էդվին Հայրապետյանն իրեն չի տեղեկացրել նշված թերության մասին և օգտագործումից չանցած մեկ ամիս այն դադարել է իր նպատակին ծառայելուն անհիմն է քանի որ վեճի առարկա SONY մակնիշի VPL CX 70 մոդելի վիդեո պրոեկտորն իր կողմից վաճառելիս և Դ Պողոսյանի կող մից գնելիս եղել է սարքին վիճակում հակառակ դեպքում պարզապես անհիմն կլիներ անսարք գույ քի համար վաճառքի պայմանագիր կնքել և վաճառվող գույքի համար 3000 ԱՄՆ դոլար վճարել Դանիել Պողոսյանի նման պնդումն անհիմն է քանի որ անհավատալի կլիներ որ վաճառվող ապ րանքը որի արժեքը կազմում է 3000 ԱՄՆ դոլար Դանիել Պողոսյանը գներ առանց փորձարկման և ապրանքի որակի պատշաճ լինելու մասին հավաստիացման որից էլ բխում է որ ՀՀ քաղաքա ցիական օրենսգրքի 490 րդ հոդվածի 2 րդ կետի պահանջը այն է եթե ապրանքի որակի ստուգման կարգը սահմանված չէ սույն հոդվածի 1 ին կետի համապատասխան ապա ապրանքի որակի ստու գումը կատարվում

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Agumar12&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  000 դրամ 2006թ հունիսին 2 000 000 դրամ 2006թ հուլիսին 2 000 000 դրամ Դատաքննությամբ պարզվեց որ վերը նշված ժամանակացույցին համապատասխան պատասխանողը չի վճարել 2006թ ապրիլ ամսվա 2 000 000 դրամը 2006թ մայիս ամսվա 2 000 000 դրամը 2006թ հունիս ամսվա 2 000 000 դրամը որի արդյունքում պարտքը կազմել է 6 000 000 դրամ ՀՀ քաղ օր ի 347 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ պարտավորության պայմաններին օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան իսկ նույն օրենսգրքի 408 րդ հոդվածի համաձայն պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ կետանցով ապրանքների աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ կատարելը Տվյալ դեպքում 6 000 000 դրամ հիմանկան գումարը բռնագանձելու հայցվորի պահանջը հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման քանզի այն բխում է վերը նշված օրենքի ու Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի և Դավիթ առևտրի տուն ՓԲԸ ի միջև 15 03 2006թ կնքված համաձայնագրի ու նրա անբաժանելի մաս կազմող ժամանակացույցի պահանջներից Հիմնավոր է նաև 1 600 000 դրամ վնասը բռնագանձելու հայցվորի պահանջը հետևյալ պատճառաբանությամբ Դավիթ առևտրի տուն ՓԲԸ ի և Լեվ Գրուպ իրավա տնտեսական միավորում ՓԲԸ ի միջև 17 05 2006թ կնքվել է ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր որի համաձայն Պարտվիրատու Դավիթ առևտրի տուն ՓԲԸ ի հանձնարարությամբ Կատարողը Լեվ Գրուպ իրավա տնտեսական միավորում ՓԲԸ ն պարտավորվում է կապված Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ի կողմից պատվիրատուի իրավունքները ոտնահարելու և 53 157 000 դրամ պարտքի գումարը ի նպաստ պատվիրատուի գանձելու նպատակով պաշտպանել վերջինիս շահերը պետական և ոչ պետական ատյաններում ընդհուպ դատական ատյաններում և կատարել հետևյալ ծառայությունները խորհրդատվություն հայցադիմումի և դրա հետ կապված փաստաթղթերի նախապատրաստում և ձևակերպում հայցի հիմնավորում պաշտպանում ինչպես նաև գործի վարում ՀՀ տնտեսական և ՀՀ վճռաբեկ դատարաններում գործի վարում վերաքննության ժամանակ և այլն Պայմանագրի 3 2 կետի համաձայն պայմանագիրը կնքելուց հետո տասն օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարում է 1 600 000 դրամ կանխավճար ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17 րդ հոդվածի համաձայն անձը ում իրավունքը խախտվել է կարող է պահանջել իրեն պատճառված վնասների լրիվ հատուցում Վնասներն են իրավունքը խախտված անձի ծախսերը որը նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար նրա գույքի կորուստը կամ վնասվածքը իրական վնաս ինչպես նաև չստացված եկամուտները որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում եթե նրա իրավունքը չխախտվեր Դատաքննությամբ պարզվեց որ Դավիթ առևտրի տուն ՓԲԸ ն համաձայն Դավիթ առևտրի տուն ՓԲԸ ի և Լեվ Գրուպ իրավա տնտեսական միավորում ՓԲԸ ի միջև 17 05 2006թ կնքված ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի ծառայության դիմաց կատարողին վճարել է պայմանագրի 3 2 կետով սահմանված 1 600 000 դրամը որպիսի հանգամանքը հաստատվում է 26 05 2006թ թիվ 43 վճարման հանձնարարականով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345 հոդվածի 2 րդ կետի համաձայն պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից վնաս պատճառելու հետևանքով և օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից Տվյալ դեպքում ակնհայտ է որ Դավիթ առևտրի տուն ՓԲԸ ն իր խախտված իրավունքը վերականգնելու համար կատարել է 1 600 000 դրամի ծախս հետևաբար Դվին Կոնցեռն ՓԲԸ ն պարտավոր է լրիվ հատուցել Դավիթ առևտրի տուն ՓԲԸ ին պատճառված վնասը ուստի նման պայմաններում 1 600 000 դրամ վնասը բռնագանձելու հայցվորի պահանջը նույնպես հիմնավոր է և ենթակա բավարարման քանզի այն բխում է վերը նշված օրենքի պահանջներից Այսպիսով վերը նշված փաստարկներով դատարանը հաստատված է

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Agumar9&catid=41%3Agumari-brnagandzum&Itemid=116&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive