archive-am.com » AM » L » LEVGROUP.AM

Total: 571

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  առնչվող վեճեր Գույքը հրապարակային սակարկություններով իրացնելուն առնչվող վեճեր Իրավաբանական փաստի հաստատմանն առնչվող վեճեր Անձին անհայտ բացակայող ճանաչելուն առնչվող վեճեր Քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու մասին գործեր Աշխատանքային իրավունքին առնչվող վեճեր Ամուսնաընտանեկան իրավունքին առնչվող վեճեր Վարչական իրավունքին առնչվող վեճեր Պետական

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=29&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  Court of Cassation Conducting of a case in the Court of Cassation ADVOCATE SERVICES Legal Inspection of Documents Making up of Actions Preparation of Contracts Preparation of Documents for Preparation of Claims Preparation of Documents for Preparation of Appeals Pleading a Client s Case in the Courts of First Instance Pleading a Client s Case in the Court of Appeal Pleading a Client s Application in the Court of Cassation Preparation of Agreements CONSULTING Business Liquidation Business Organizing Company Reorganizing Holding General Meetings of Shareholders Issue Placing and Alienation of Shares by Companies Joint Venture Activities Commercial Activities Managing Share Capital Business Purchase Management of Non Governmental Organizations Post Privatization Procedures Preparation of Business Recovery programs Privatization Law and Procedures Publication of Joint Stock Company s Data Real Estate Operation Starting Joint Ventures Taxation Accounting Civil Litigation Commercial Arbitration Writing Charters for Companies REPRESENTATION a legal b tax c custom Preparation of Documents for Company Liquidation Preparation of Documents for Company Registration Preparation of Documents for Company Reregistration Processing Documents on Privatization of Enterprises Juridical Accompany of Enterprises Registration of Business Bankruptcy Assistance in Collection of Company Debts Assistance in Restoration to Infringed Rights of Enterprises and Organizations Assistance in

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=29&lang=en (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  վեճեր Համագործակցություն Հետադարձ կապ Լեվ Գրուպ փաստաբանական գրասենյակն փաստաբանական ծառայություններ մատուցելիս որոնք վերաբերվում են մեր վստահորդների իրավունքների ոտնահարմանը մինչև դատարան դիմելը փորձում է օրենքով սահմանված կարգով վեճը լուծել արտադատարանական կարգով ի ղեկավարումն օրենքի և ի շահ վստահորդի Անգամ ի նպաստ վստահորդի դատական վճռի առկայության պայմաններում մինչև վճռի հարկադիր կատարումը ևս կատարվում են հաշտության բանակցային գործողություններ Արդյունքում բազմաթիվ վեճեր իրենց հանգուցալուծումը ստանում են արտադատարանական փուլում Ընկերությունը դատական պաշտպանության է դիմում երբ

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=57&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  of the rights of the principals before addressing in court tries in the order established by the law to decide dispute for the benefit of the principal extrajudicially Even at presence of conditions decisions of judicial dispute for the benefit of the principal before compulsory execution of decisions also are carried out discussions for achievement world consent In result the majority of disputes receive the decision in extrajudicial order The

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=57&lang=en (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  առնչվող վեճեր Գույքը հրապարակային սակարկություններով իրացնելուն առնչվող վեճեր Իրավաբանական փաստի հաստատմանն առնչվող վեճեր Անձին անհայտ բացակայող ճանաչելուն առնչվող վեճեր Քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու մասին գործեր Աշխատանքային իրավունքին առնչվող վեճեր Ամուսնաընտանեկան իրավունքին առնչվող վեճեր Վարչական իրավունքին առնչվող վեճեր Պետական լիազոր մարմիններին ու գործունեությանն առնչվող վեճեր Քրեական իրավունքին առընչվող վեճեր Համագործակցություն Հետադարձ կապ Ստորև ներկայացված կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց ցանկը որոնց մատուցել ենք բազմաբնույթ փաստաբանական ծառայություններ և շատերի հետ համագործակցում

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=54&lang=hy (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  Claims concerning property s bargaining Claims concerning confirmation of legal facts Claims concerning recognizing a person missing Քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու մասին գործեր Labor Law Claims Domestic Law claims Administrative Law claims Claims concerning state authority bodies and their activity Criminal Law claims Cooperation Our Contacts The undermentioned list of organizations and phisical persons whose were provided different legal services and with most of them we collaborate at

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=54&lang=en (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  Armenal factory did not get compensation for the injurious work for 2004 2006 years We applied to the main director of the factory in order to get the compensation but our applications were dismissed By the way the dismissal was accompanied by threat to be discharged if we claim a lot So we had to apply for a lawyer s aid and our choice was to turn to the Lev Group law office Since then some not understandable actions had been done after which the claim was brought to the court From the first days of judicial procedure Iravunk newspaper has enlightened all the information which is really happened Of course it is very sad that such claim was brought to the court and what is even worse is that only one or two newspapers have reacted and published information concerning this issue The TV was totally quite about this issue Respectable editorial stuff of the newspaper Iravunk dear Mr Babukhanyan Mr Galajyan Armenuhi Hakobyan and all the editorial stuff we all thank you for your unbiased elucidating the issue of an Armenian the issue of common worker which you considered as yours and informed the public that Armenian had a problem which should be justly solved We have got the just solution Peaceful agreement between us and the director of the factory was signed The new director of the factory have decided to pay our compensations in a little bit shortened manner during three months for what by the help of your newspaper we all want to thank the general director of the factory Sinelnikov his deputy Mr Avetikyan and also the person who had defended our interests and supported us a lot the general director of Lev Group law office Levon Baghdasaryan the director of civil issues Sergey

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3A2012-03-26-18-38-56&catid=50%3Aabout-us&Itemid=24&lang=ru (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • ԼԵՎ Գրուպ Փաստաբանական գրասենյակ - Գլխավոր տնօրեն՝ Լևոն Բաղդասարյան
  property s bargaining Claims concerning confirmation of legal facts Claims concerning recognizing a person missing Քաղաքացուն անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու մասին գործեր Labor Law Claims Domestic Law claims Administrative Law claims Claims concerning state authority bodies and their activity Criminal Law claims Сотрудничество Контакты 231 3833 3 th of December 2010 Friday ARAVOT daily newspaper I thank Lev Group law office especially Levon Baghdasaryan Seyran Grigoryan Vahe Hovhannisyan Karine

  Original URL path: http://www.levgroup.am/index.php?option=com_content&view=article&id=167%3A2012-03-26-18-38-56&catid=50%3Aabout-us&Itemid=24&lang=ru (2016-02-14)
  Open archived version from archive