archive-am.com » AM » M » MVM.AM

Total: 165

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MVM Consulting Company Armenia - Legal Consulting Armenia, Consulting Armenia, Accounting Armenia, Legal Services Armenia, Consulting Services Armenia
  компаний в Армении Основным принципом работы нашей Компании является максимальное обеспечение интересов Клиента Главные достоинства нашей Кампании Именно это получит каждый Клиент при сотрудничестве с нами Мы готовы быть надежным и добросовестным партнером в бизнесе каждого нашего Клиента с момента регистрации предприятия и на каждом этапе его развития Мы предоставим Вам надежное юридическое урегулирование значительной части правовых вопросов Мы этичны и корректны в своей деятельности Мы выполняем свои обещания Мы уважаем права Клиентов мы помним о своих обязательствах перед ними Вместе с тем мы не скрываем от Клиентов истинного состояния их дел Когда другие отказываются от ведения сложного или тупикового дела мы настойчиво идем вперед продолжая искать альтернативные пути решения Наши специалисты будучи в высшей степени компетентными не устают тщательно изучать изменения в законах Применяя весь арсенал мы гарантируем добросовестный подход к работе Мы оформляем наши обязательства о не разглашении тайны Клиента юридически на основе договора Мы уважаем право Клиентов на конфиденциальность и тщательно бережем информацию предоставленную нашими Клиентами Мы регулярно информируем Клиентов о положении дел Мы готовы в любое время предоставить Клиентам документы относящиеся к делу и объяснить их содержание и значение Нашим Клиентам не грозит столкновение с неприятными сюрпризами Мы всегда подчеркиваем что долгосрочное сотрудничество и доброе имя

  Original URL path: http://www.mvm.am/?p=about-us&l=rus (2012-12-28)
  Open archived version from archive


 • MVM Consulting Company Armenia - Legal Consulting Armenia, Consulting Armenia, Accounting Armenia, Legal Services Armenia, Consulting Services Armenia
  հնարավոր միջոցներով պրոֆեսիոնալ փորձի բարձր մակարդակով լուծելու ընթացքում Ընդ որում մենք անընդմեջ կատարելագործում ենք մեր ընդունակությունները գիտելիքները և պրոֆեսիոնալ կոմպետենտությունը մեր կողմից մատուցվող ծառայությունների բնագավառում Մենք կարծում ենք որ միայն մշտական անհատական և պրոֆեսիոնալ աճը կարող է որակյալ ծառայություներ մատուցելու երաշխիք հանդիսանալ Ազնվություն և անկողմնակալություն Հաճախորդի խնդիրները լուծելիս մենք պարզ ասում ենք նրա գործի կամ խնդրի լուծման հեռանկարների ինչպես նաև հնարավոր գործողությունների և լուծումների հետևանքների և ռիսկերի մասին Մեր աշխատանքում մենք բացառում ենք կանխակարծությունը նախապաշարվածությունը շահերի բախումը կամ այլ գործոնների ազդեցությունը մեր անկողմնակալության վրա Այն իրավիճակի մասին որը կարող է բացասական անրադառնալ մեր անկողմնակալության վրա մենք պարտավոր ենք տեղյակ պահել մեր Հաճախորդին Պատասխանատվություն Մենք հասկանում և ընդունում ենք պատասխանատվության ողջ զգացումը մեր Հաճախորդների առջև և թանկ ենք գնահատում մեր բարի համբավը Մենք բազմակողմանիորեն խորապես և մանրամասն ուսումնասիրում ենք մեր առջև դրված խնդիրները Մենք բացառում ենք ձևական մոտեցումը խնդիրների լուծման հարցում և անում մեզանից կախված հնարավոր ամեն ինչ վերջնական արդյունքով Հաճախորդին գոհացնելու համար Գաղտնիության ապահովում Մենք անում ենք ամեն ինչ որպեսզի մեր Հաճախորդի Ընկերության մասին տեղեկատվությունը լինի դա բանավոր էլեկտրոնային կամ գրավոր դուրս չգա մեր գրասենյակի սահմաններից Գաղտնիությունն ապահովելու համար մեր Ընկերությունում մշակվել են մի շարք տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ Այն տեղեկատվությունը որը գաղտնիություն է պարունակում հասանելի է միայն այն աշխատակցին

  Original URL path: http://www.mvm.am/?p=principles&l=arm (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • MVM Consulting Company Armenia - Legal Consulting Armenia, Consulting Armenia, Accounting Armenia, Legal Services Armenia, Consulting Services Armenia
  конкретной направленности наших услуг И пусть мы упустим десятки клиентов но именно такой подход позволяет нам отдавать все свое время и все наши знания Клиентам которые доверили нам решение сложной задачи Компетентность и профессионализм В своей деятельности мы применяем профессиональные умения и навыки полученные в процессе многолетнего опыта и стабильного использования накопленных в профессиональном опыте способов и средств выполнения задач на высоком уровне При этом мы постоянно совершенствуем свои способности знания и профессиональную компетентность в сфере оказываемых нами услуг Мы считаем что только постоянный личностный и профессиональный рост может служить гарантией качественного предоставления услуг Честность и объективность Занимаясь решением проблемы Клиента мы прямо говорим о перспективах разрешения его дела или вопроса а также о последствиях и рисках возможных действий и решений В своей работе мы исключаем предвзятость мнения или предубежденность конфликт интересов или влияние иных факторов на нашу объективность О любой ситуации способной отрицательно повлиять на нашу беспристрастность мы должны сообщить Клиенту Ответственность Мы понимаем и принимаем всю полноту ответственности которую несем перед Клиентами и дорожим своей репутацией Мы всесторонне глубоко и досконально изучаем вопрос поставленный перед нами Мы исключаем формальный подход при решении задач и делаем все зависящее от нас для удовлетворения Клиента конечным результатом Конфиденциальность Мы делаем все чтобы материалы в письменном или электронном виде а также устная информация о компании Клиента не вышла за пределы нашего офиса кроме как с согласия Клиента и в целях оказания ему услуг Для соблюдения конфиденциальности в нашей компании проведены необходимые технические и организационные мероприятия Информация требующая конфиденциальности известна только тем сотрудникам которые принимают участие в реализации проекта С каждым из них заключается соответствующее соглашение о неразглашении служебной информации Мы обязуемся проинформировать Вас о нашем существующем Клиенте область интересов которого частично или полностью совпадает с областью Ваших интересов При наличии конфликта интересов вопрос решается индивидуально но в любом случае с учетом мнения

  Original URL path: http://www.mvm.am/?p=principles&l=rus (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • MVM Consulting Company Armenia - Legal Consulting Armenia, Consulting Armenia, Accounting Armenia, Legal Services Armenia, Consulting Services Armenia
  Գործընկերներ Հղումներ Աշխատատեղեր Հետադարձ կապ Իրավաբանական ծառայություններ Գործունեության գրագետ իրավաբանական ձևակերպումը դա բիզնեսում հաջողության գրավականն է և խնդիրներից պաշտպանվելու հուսալի միջոց ԷՄ ՎԻ ԷՄ Քոնսալթինգ Քամպնի ՓԲ Ընկերությունն առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ որոնք մատուցվում են գիտակ և փորձառու մասնագետների կողմից Աջակցություն բաժնետերերի փայատերերի մասնակիցների խախտված իրավունքների վերականգնման գործում Աջակցություն իրավաբանական անձանց խախտված իրավունքների վերականգնման գործում Աջակցություն իրավաբանական անձանց պարտքերի գանձման գործում Աջակցություն ներդրողների խախտված իրավունքների վերականգնման գործում Գործերի վարում

  Original URL path: http://www.mvm.am/?p=legal-services&l=arm (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • MVM Consulting Company Armenia - Legal Consulting Armenia, Consulting Armenia, Accounting Armenia, Legal Services Armenia, Consulting Services Armenia
  в бизнесе и надежный способ защиты от проблем Юридическая компания МВМ Консалтинг Кампани предлагает полный перечень услуг высококлассных юристов поддержку и содействие в судебных разбирательствах на всех уровнях и в любой правовой отрасли консультации экспертов по всем вопросам связанным с решением юридических проблем любой сложности Содействие акционерам пайщикам участникам в восстановлении нарушенных прав Содействие в восстановлении нарушенных прав юридических лиц Содействие по взыскании долгов юридических лиц Содействие в восстановлении нарушенных

  Original URL path: http://www.mvm.am/?p=legal-services&l=rus (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • MVM Consulting Company Armenia - Legal Consulting Armenia, Consulting Armenia, Accounting Armenia, Legal Services Armenia, Consulting Services Armenia
  Նորություններ Գործընկերներ Հղումներ Աշխատատեղեր Հետադարձ կապ Բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցում Դա բիզնեսը վարելու ընթացքում առաջացած իրավական հարցերի վերաբերյալ իրավաբանական աջակցությունն է որը թույլ է տալիս խուսափել չմտածված որոշումներ կայացնելուց նվազեցնել ֆինանսական և առևտրային ռիսկերը կանխարգելել իրավական բախումների զարգացումը և լուծել արդեն գոյություն ունեցող խնդիրները Բաժանորդային սպասարկումը իրականացվում է ֆիքսված վճարի դիմաց և կարող է ներառել հետևյալ համալիր աշխատանքները Քաղաքացիական կորպորատիվ հարկային տնտեսական իրավունքի և գործող օրենսդրության այլ ճյուղերի ինչպես նաև Հաճախորդի տնտեսական գործունեության վերաբերյալ բանավոր և գրավոր խորհրդատվության մատուցում Հաճախորդի տնտեսական քաղաղաքացիա իրավական աշխատանքային պայմանագրերի և այլ կարգավորող ակտերի կազմում և իրավական աուդիտ Իրավական եզրակացությունների կազմում Հաճախորդի հետ բանակցություններին մասնակցություն Հաճախորդի առանձնահատուկ գործունեությանը համապատասխան պայմանագրերի մշակում Հաճախորդի գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերի կազմում և վեճերի նախադատական կարգավորում Հաճախորդի պահանջով նորմատիվ իրավական բազայի մոնիթորինգ Վիճահարույց իրադրության դատավարական հեռանարի իրավական գնահատական Բաժանորդային իրավական ուղեկցումը ընտրում են հետևյալ հիմնական պատճառներով Ընկերությունը չունի շատ իրավաբանական հարցեր ուստի հաստիքային իրավաբան պահելու անհրաժեշտություն չկա սակայն պարբերաբար ծագում են պրոբլեմային իրավիճակներ որոնք պահանջում են իրավական լուծումներ Տնտեսական գործունեության ընթացքում ընկերությում ծագում են իրավագիտության բնագավառի տարբեր խնդիրներ որոնց որակյալ լուծումը չի կարող երաշխավորել մեկ հաստիքային իրավաբանը Իրավաբանական բաժնի հիմանական աշխատանքը կենտրոնացած է բիզնեսի առաջատար ուղղությունների վրա իսկ ընթացիկ իրավաբանական հարցերը երկար ժամանակ մատնվում են անուշադրության Մեր Հաճախորդների համար մենք առաջարկում ենք

  Original URL path: http://www.mvm.am/?p=user-support&l=arm (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • MVM Consulting Company Armenia - Legal Consulting Armenia, Consulting Armenia, Accounting Armenia, Legal Services Armenia, Consulting Services Armenia
  Партнеры Ссылки Вакансии Контакты Абонентское сопровождение бизнеса Абонентское сопровождение бизнеса это юридическая поддержка по правовым вопросам возникающим в процессе ведения бизнеса позволяющая избежать принятия необдуманных решений снизить финансовые и коммерческие риски предупредить развитие правовых конфликтов и разрешить уже существующие проблемы Абонентское обслуживание осуществляется за фиксированную оплату и может включать в себя следующий комплекс работ Устное и письменное консультирование по вопросам применения гражданского корпоративного налогового хозяйственного права и иным отраслям действующего законодательства и хозяйственной деятельности Клиента Правовой аудит и составление хозяйственных гражданско правовых и трудовых договоров Клиента а также иных распорядительных актов Подготовка правовых заключений Участие в переговорах с контрагентами Клиента Разработка договоров в соответствии со спецификой деятельности Клиента Составление претензионных документов и досудебное урегулирование споров Мониторинг нормативно правовой базы по запросам Клиента Правовая оценка судебно претензионной перспективы конфликтных ситуаций Абонентское юридическое сопровождение выбирают по нескольким основным причинам Юридических вопросов у фирмы немного в связи с чем содержать штатного юриста нет необходимости между тем проблемные ситуации периодически возникают и требуют решения В процессе хозяйственной деятельности у компании возникают задачи в различных сферах юриспруденции которые не могут гарантировать их качественного решения одним штатным юристом Основная работа юридического отдела компании сосредоточена на ведущих направлениях бизнеса а текущие юридические вопросы длительное время остаются без

  Original URL path: http://www.mvm.am/?p=user-support&l=rus (2012-12-28)
  Open archived version from archive

 • MVM Consulting Company Armenia - Legal Consulting Armenia, Consulting Armenia, Accounting Armenia, Legal Services Armenia, Consulting Services Armenia
  կարևոր հարցի շուրջ Առաջինը հարկային մարմինների կողմից կայացրած որոշումների օրինականության ստուգման մասին և երկրորդը հարկային ծանրաբեռնվածության փոքրացման օրինական միջոցների մասին Հարկային մարմինների աշխատակիցների ակտիվությունը հարկային հավաքագրումների պլանը կատարելու գործում հաստատված հարկատուների գործողությունների անօրինականության ապացույցներով այսօր զգալիորեն տարբերվում է հարկային մարմինների երեկվա ոչ պրոֆեսիոնալիզմից ինչպես նաև ակտը և որոշումը կազմելու ֆորմալ մոտցումից Ընդ որում վարչական դատարանների վիճակագրական տվյալները փաստում են այն որ ընկերությունների հարկային մարմինների որոշումները բողոքարկելու վերաբերյալ պահանջները բավարարվում են

  Original URL path: http://www.mvm.am/?p=tax-disputes&l=arm (2012-12-28)
  Open archived version from archive