archive-am.com » AM » S » STAT-NKR.AM

Total: 660

Choose link from "Titles and links view":

Or switch to "Titles, links and description words view".
 • Գլխավոր էջ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: (2012-11-16)


 • Главная страница --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?lang=ru (2012-11-16)


 • Main page --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?lang=en (2012-11-16)


 • ԼՂՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայություն --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=2&lang=hy (2012-11-16)


 • ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=3&lang=hy (2012-11-16)


 • Մամուլի հաղորդագրություններ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=10&lang=hy (2012-11-16)


 • Օրենսդրություն --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=13&lang=hy (2012-11-16)


 • Աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=16&lang=hy (2012-11-16)


 • Վիճակագրական հաշվետվությունների ձեվեր --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=17&lang=hy (2012-11-16)


 • Տարեգրքեր --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=18&lang=hy (2012-11-16)


 • Հրապարակումներ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=22&lang=hy (2012-11-16)


 • Գրադարան --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=43&lang=hy (2012-11-16)


 • Հղումներ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=36&lang=hy (2012-11-16)


 • Կոնտակտներ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=28&lang=hy (2012-11-16)


 • Կայքի քարտեզը --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_xmap&sitemap=1&Itemid=56&lang=hy (2012-11-16)


 • Հիմնական վիճակագրական տվյալներ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=article&id=6%3A2010-11-30-12-05-46&lang=hy (2012-11-16)


 • Վիճակագրական հրապարակումների ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2011 --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=article&id=182%3A-2011&catid=38%3A2011-01-13-10-57-52&Itemid=22&lang=hy (2012-11-16)


 • ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=article&id=266%3A2012-11-05-12-19-18&catid=37%3A2011-01-11-10-56-37&Itemid=10&lang=hy (2012-11-16)


 • ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2012թ. --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=article&id=265%3A------2012-&catid=37%3A2011-01-11-10-56-37&Itemid=10&lang=hy (2012-11-16)


 • թիվ 8, 10 օգոստոսի 2012թ --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=article&id=264%3A-8-10--2012-&catid=7%3A2010-11-24-10-17-57&Itemid=9&lang=hy (2012-11-16)


 • թիվ 7, 25 հուլիսի 2012թ. --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=article&id=263%3A-7-25--2012&catid=7%3A2010-11-24-10-17-57&Itemid=9&lang=hy (2012-11-16)


 • թիվ 6, 25 հունիսի 2012թ. --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=article&id=262%3A-6-25--2012&catid=7%3A2010-11-24-10-17-57&Itemid=9&lang=hy (2012-11-16)


 • Национальная Статистическая Служба НКР --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=2&lang=ru (2012-11-16)


 • Государственный совет по статистике НКР --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=3&lang=ru (2012-11-16)


 • Пресс-релизы --- (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=10&lang=ru (2012-11-16)
 •