archive-am.com » AM » S » STAT-NKR.AM

Total: 566

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Գլխավոր էջ
  դրամ 28679 7 100 7 Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը մլն դրամ 36517 8 127 6 Շինարարության ծավալը մլն դրամ 26545 3 87 0 Արտաքին առևտրաշրջանառությունը հազ ԱՄՆ դոլար 262350 1 93 1 Արտահանում հազ ԱՄՆ դոլար 42826 2 68 6 Ներմուծում հազ ԱՄՆ դոլար 219523 9 100 1 Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը դրամ 101346 103 9 Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալը մլն դրամ 70372 8 108 0 Բնակչությանը մատուցված վճարովի ծառայությունների ծավալը մլն

  Original URL path: http://stat-nkr.am/ (2012-12-10)
  Open archived version from archive


 • Main page
  drams 28679 7 100 7 Volume of gross agriculture output mln drams 36517 8 127 6 Volume of construction mln drams 26545 3 87 0 External Trade Turnover thsd USA dollars 262350 1 93 1 Export thsd USA dollars 42826 2 68 6 Import thsd USA dollars 219523 9 100 1 Average monthly nominal wages drams 101346 103 9 Retail trade turnover mln drams 70372 8 108 0 Volume of

  Original URL path: http://stat-nkr.am/index.php?lang=en (2012-12-10)
  Open archived version from archive

 • ԼՂՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայություն
  մնացած 4 անդամները նշանակվում են Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով 6 տարի ժամկետով ԴԻՐՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ Վարչական դիրքը ԼՂՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հանրային շահին ուղղված գործառույթներ իրականացնող մարմին է որն իր խնդիրներն իրականացնելիս անկախ է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից Այն պատասխանատու է վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի շրջանակում սպառողներին վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրման համար Վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատվում է ԼՂՀ Ազգային ժողովի իսկ դրա շրջանակում տարեկասն ծրագրերը Վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից և ֆինանսավորվում պետական բյուջեից ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կառավարման բարձրագույն մարմինը 5 անդամից բաղկացած Վիճակագրության պետական խորհուրդն է որն իրավասու է ընդունելու վիճակագրության բնագավառին առնչվող նորմատիվ բնույթի իրավական ուժ ունեցող ակտեր ՀԱՄԱՌՈՏ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական վիճակագրությունը ձևավորվել է 1924թ մայիսի 15 ին Առաջին վիճակագրական մարմինը կոչվել է ԼՂԻՄ կենտրոնական վիճակագրական բյուրո ԿՎԲ 1930թ հուլիսի 14 ին ԼՂԻՄ ԿՎԲ ն վերանվանվել է ԼՂԻՄ մարզպլաանին առընթեր տնտեսագիտական վիճակագրության բաժին 1932թ ԼՂԻՄ մարզպլանին առընթեր տնտեսագիտական վիճակագրության բաժինը վերակազմավորվել է ԼՂԻՄ մարզային ժողովրդատնտեսական հաշվառման վարչության 1941թ ԼՂԻՄ մարզային ժողովրդատնտեսական հաշվառման վարչությունը վերակազմավորվել է ԼՂԻՄ մարզային վիճակագրական վարչության 1987թ ԼՂԻՄ մարզային վիճակագրական վարչությունը վերակազմավորվել է ԼՂԻՄ վիճակագրության վարչության 1991թ սեպտեմբերի 2 ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո 1992թ հունվարի 1 ից ԼՂԻՄ վիճակագրական վարչությունը վերակազմավորվել է ԼՂՀ վիճակագրության պետական վարչության 1995թ ԼՂՀ վիճակագրության պետական

  Original URL path: http://stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=2&lang=hy (2012-12-10)
  Open archived version from archive

 • ԼՂՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ
  խորհուրդ ԼՂՀ ՎՊԽ մասին Ծառայության և նրա ստորաբաժանումների կառավարման բարձրագույն մարմինը Վիճակագրության պետական խորհուրդն է այսուհետ Խորհուրդ Ծառայության նախագահը միաժամանակ հանդիսանում է Խորհրդի նախագահը Պետական վիճակագրության բնագավառում քաղաքականության մշակումը երկարաժամկետ միջոցառումների նախագծումը կարգավորումը կազմակերպումը պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի իրագործման նկատմամբ վերահսկողությունը ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված վարչական վիճակագրության համակարգումն իրականացնում է Խորհուրդը Խորհուրդը ա հաստատում է պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի նախագիծը բ հաստատում է պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի հաստատումից հետո մեկամսյա ժամկետում գ հաստատում է Ծառայության նրա տարածքային և գործառնական ստորաբաժանումների կանոնադրությունն ու կառուցվածքը դ վերահսկում է պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարումը և հաստատում տարեկան ծրագրի կատարման հաշվետվությունը ե ընդունում է վիճակագրության բնագավառի իրավական ակտեր օրենքով նախատեսված դեպքերում զ հաստատում է իր աշխատակարգը է իրականացնում է օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ Խորհուրդը բաղկացած է 5 անդամից որոնք նշանակվում են Հանրապետության նախագահի կողմից ծառայության նախագահի ներկայացմամբ 6 տարի ժամկետով Խորհրդի անդամներ կարող են նշանակվել բարձրագույն կրթություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները որոնք պետք է ունենան գործնական կամ գիտակրթական փորձառություն հետևյալ բնագավառներում ժողովրդագրության սոցիոլոգիայի և հասարակական գործունեության տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ֆինանսավարկային և բանկային բնապահպանության ձեռնարկատիրական գործունեության կառավարման տեղեկատվական տեխնոլոգիաների Խորհրդի նիստերը գումարվում են Խորհրդի նախագահի կողմից առնվազն ամիսը մեկ

  Original URL path: http://stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=3&lang=hy (2012-12-10)
  Open archived version from archive

 • Մամուլի հաղորդագրություններ
  ց հա Քաշաթաղի շրջանում հնձվել է 17837 7 հեկտար կալսվել 316086 5 ցենտներ մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 17 7 ց հա ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ ՑԱՆՔՍԻ և ԽԱՂՈՂԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ 2012թ հոկտեմբերի 1 ի դրությամբ օպերատիվ տվյալներով հանրապետությունում աշնանացանի համար վարած հողը կազմել է 11880 0 հա նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 13644 2 հա ի փոխարեն Ըստ շրջանների կատարված աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն է Ասկերանի շրջանում կատարվել է 3143 0 հա հերկ Հադրութի շրջանում 2980 0 հա Մարտակերտի շրջանում 1572 6 հա Մարտունու շրջանում 3322 4 հա Շահումյանի շրջանում 61 0 հա Շուշիի շրջանում 40 0 հա և Քաշաթաղի շրջանում 761 0 հա 2012թ հոկտեմբերի 1 ի դրությամբ օպերատիվ տվյալներով խաղողի հավաքված բերքը հանրապետությունում կազմել է 66275 0 ցենտներ միջին բերքատվությունը 63 4 ց հա ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2012թ ՄԱՅԻՍԻՆ 2012թ մայիս ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցվել է 223 ծնունդ և 107 մահ բնակչության բնական աճը կազմել է 116 մարդ 2012թ մայիս ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 50 ամուսնալուծությունների թիվը 10 2012թ մայիս ամսում ԼՂՀ ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը առանց ներքին միգրացիայի կազմել է 79 իսկ մեկնողների թվաքանակը 53 մարդ ԼՂՀ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2012թ ՀՈՒՆՎԱՐ ՄԱՐՏԻՆ 2012թ հունվար մարտին ԼՂՀ համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 27 4մլրդ դրամ 2011թ հունվար մարտի 23 6մլրդ դրամի դիմաց ՀՆԱ ի հավելաճի տեմպը կազմել է 8 4տոկոս ինդեքս դեֆլյատորը 7 1տոկոս 2012թ հունվար մարտին մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ն ընթացիկ գներով կազմել է 188 7հազ դրամ 485 8ԱՄՆ դոլար կամ 370 3Եվրո ՀՆԱ ի իրական աճի վրա դրական ազդեցություն են ունեցել և ապրանքների և ծառայությունների արտադրության ոլորտները համապատասխանաբար 6 7 և 12 9 տոկոս ՀՆԱ ի արձանագրված 8 4 տոկոս հավելաճի տեմպի 5 1 տոկոսային կետն ապահովել է ֆինանսներ և վարկը 1 4 ը շինարարությունը 1 2 ը կապը 0 7 ը կառավարում և պաշտպանությունը Մանրամասն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2011թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների 2012թ ծրագրի շրջանակում ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2011թ վիճակագրական ժողովածուն Երկրի վճարային հաշվեկշիռը վիճակագրական հաշվետվություն է որում համակարգված տեսքով արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում պետության արտաքին տնտեսական գործառնություններն այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ Վճարային հաշվեկշիռը արտահայտում է երկրի հաշվեկշռվածության վիճակը որն իր հերթին ազդում է ներքին հաշվեկշռվածության և տնտեսության կայունության վրա ԼՂՀ վճարային հաշվեկշռի կազմման համար հիմք են հանդիսացել ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայությունից ստացված ապրանքների ներմուծման և արտահանման տնտեսավարող սուբյեկտներից բանկային համակարգից և այլ պետական մարմիններից ստացված տվյալները կիրառվել են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից մշակված մեթոդաբանական սկզբունքները Մանրամասն Արդյունաբերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011 թ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդյունաբերությունը վիճակագրական ժողովածուն կազմվել է հավաքագրված վիճակագրական հաշվետվությունների և իրականացված դիտարկումների տվյալների հիման վրա Այն բովանդակում է տեղեկություններ 2011թ ԼՂՀ արդյունաբերության մասին ցուցանիշների դինամիկան դիտարկելու նպատակով տվյալները ներկայացված են վերջին հինգ տարվա կտրվածքով 2011թ հանրապետությունում փաստացի գներով թողարկվել է 45 8մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք 2010թ նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 100 8 տոկոս Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության ծավալի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել մշակող արդյունաբերությունը որի ծավալի աճը 21 5 տոկոսով ապահովել է ամբողջ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճի 6 8 տոկոսային կետը Այդպիսի ազդեցությունը պայմանավորված

  Original URL path: http://stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=10&lang=hy (2012-12-10)
  Open archived version from archive

 • Օրենսդրություն
  այլ վարչական ռեգիստրների և դրանց կողմից ներկայացվող ամփոփ վիճակագրական տեղեկությունների տվյալների ցանկը ե վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների ցանկը անվճար տրամադրվող տեղեկատվության կազմը և տրամադրման կարգը Հոդված 12 Պետական վիճակագրական դիտարկումները Պետական վիճակագրական դիտարկումները այսուհետ դիտարկումներ տնտեսության և հասարակության մեջ տեղի ունեցող երևույթների և գործընթացների մասին տեղեկությունների տվյալների հավաքագրումն է վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներից սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի կամ անմիջական հարցումների հիման վրա նախապես մշակված ծրագրով մեթոդներով և ձևերով Ծրագրի հիման վրա իրականացվող դիտարկումների մեթոդները ներառյալ ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունը ընտրանքը և անցկացման կարգը ներառյալ տեղեկությունների հավաքագրման ներկայացման կարգը սահմանում է Խորհուրդը Դիտարկումներն ըստ ձևերի իրականացվում են համատարած հաշվառմամբ ընտրանքային հետազոտությունների միջոցով ինչպես նաև հավաքագրված այդ թվում վարչական ռեգիստրներից ստացված տվյալների օգտագործմամբ Դիտարկումներն ըստ ընդգրկման դաշտի կարող են լինել համապետական ճյուղային գերատեսչական և տարածքային ինչպես նաև ըստ ընդգրկման դաշտի առանձին հատվածների Պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմինը դիտարկումներ անցկացնելիս այդ աշխատանքներում պայմանագրային կարգով կարող է ընդգրկել այլ իրավաբանական անձանց պետական հիմնարկների ինչպես նաև քաղաքացիների Ծրագրով նախատեսված դիտարկումների անցկացման համար վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողները պարտավոր են Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով անվճար տրամադրել անհրաժեշտ տվյալներ Հոդված 13 Վիճակագրական և տեղեկատվական վարչական ռեգիստրներ Պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմինը վարում է վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վիճակագրական ներքին ռեգիստրներ որոնք ապահովում են դրանցում կուտակվող տեղեկությունների հաշվառումը և ցուցանիշների նույնականացումը իդենտիֆիկացումը Հաշվառման և նույնականացման համակարգը գործում է տվյալ ռեգիստրի գործունեության ողջ ժամանակահատվածի համար Ծառայությունը ստեղծում և վարում է բիզնես ձեռնարկատիրական ռեգիստր Բիզնես ռեգիստրի ստեղծումը և վարումն իրականացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի հիման վրա Բիզնեսռեգիստրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց իրական գտնվելու վայրի գործունեության հիմնական և ոչ հիմնական տեսակների աշխատողների թվաքանակի և Խորհրդի կողմից սահմանված լրացուցիչ այլ ցուցանիշների մասին մշտական արդիականացման ենթակա տվյալների բազա է Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները այսուհետ վարչական վիճակագրություն իրականացնող մարմիններ իրականացնում են ճյուղային գերատեսչական և տեղական համայնքային հաշվառում վիճակագրություն վարչական ռեգիստրների վարման միջոցով Վարչական ռեգիստրները պետք է ներառեն առնվազն հետևյալ բաղադրիչները ա Ծրագրում ընդգրկված վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների կողմից Ծառայությանը ներկայացվող անհրաժեշտ ցուցանիշները բ համայնքների անձնագրերի վարումը ինչը ներառում է բնակչության թվաքանակի սեռատարիքային և սոցիալական կազմի համայնքում տեղաբաշխված մշակութային կրթական և մարզական համալիրների կառույցների առողջապահության բնակարանային կոմունալ տնտեսության արտադրական ենթակառուցվածքների համայնքի բյուջեի և այլ անհրաժեշտ տեղեկությունների վերաբերյալ մշտապես կուտակվող և պահպանվող ցուցանիշների համակարգը Պետական վիճակագրական և վարչական դիտարկումների միջոցով հավաքագրված տեղեկությունների տվյալների ամբողջությունը կազմում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական վիճակագրական տեղեկատվության միասնական համակարգը Ծրագրով նախատեսված վարչական տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդաբանությունը և փաստաթղթերի ձևերը սահմանվում են Խորհրդի կողմից Հոդված 14 Պետական վիճակագրական և այլ տեղեկությունների տվյալների հավաքագրումը օգտագործումը հրապարակումը և պահպանումը Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պետական վիճակագրական տեղեկությունները տվյալները հավաքագրվում տրամադրվում են Խորհրդի կողմից սահմանված ձևի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով Վիճակագրական տեղեկությունները հավաքագրվում են հետևյալ տեսակի վիճակագրական փաստաթղթերի միջոցով ա պետական վիճակագրական հաշվետվություններ բ հետազոտությունների հարցաթերթեր գ դիտարկումներին վերաբերող այլ Խորհրդի կողմից հաստատվող տեսակի փաստաթղթեր և տեղեկանքներ Մարդահամարներն իրականացվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով Փաստաթղթերի ձևերը ներառում են վիճակագրական տվյալների ծավալը ներկայացման հասցեները և ժամկետները վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների շրջանակը և այլ տվյալներ Ծրագրով նախատեսված դեպքերում Ծառայությանը տեղեկությունները ներկայացվում են ամփոփված ձևերով Վիճակագրական տեղեկությունները տվյալները պետք է լինեն արժանահավատ Վիճակագրական փաստաթղթերի լրացման վիճակագրական ցուցանիշների հաշվարկման համար հիմք են ծառայում հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված

  Original URL path: http://stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=13&lang=hy (2012-12-10)
  Open archived version from archive

 • Աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ
  հավաքագրման և մշակման մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում միջազգային չափանիշներին ու uտանդարտներին համապատաuխան 3 գյուղատնտեuության վիճակագրական ընտրանքային դիտարկման ցանցի ներկայացուցչականությունն ապահովելու նպատակով գյուղատնտեuության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման ցանցի պարբերաբար արդիականացում և դիտարկման ընտրանքային եղանակների կիրառում 4 բուuաբուծական և անաuնաբուծական մթերքի արտադրության առանձնահատկություններից ելնելով դրանց ծավալների ճշգրտման գործիքակազմի կատարելագործում 5 գյուղատնտեuական համատարած հաշվառման նախապատրաuտական աշխատանքների իրականացում 2 1 4 Շինարարություն 1 Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան շինարարության վիճակագրության վարում 2 շինարարության հիմնական ցուցանիշների մեթոդաբանության կատարելագործում և դրա համադրելիության ապահովում գործող միջազգային չափանիշներին և uտանդարտներին համապատաuխան 3 շինարարության իրական ծավալների ամբողջականության ապահովման և արժանահավատության բարձրացման չհաշվառվող ծավալների գնահատման նպատակով դիտարկումների մեխանիզմի կատարելագործում 2 1 5 Տրանuպորտ և կապ 1 Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան տրանuպորտի և կապի վիճակագրության վարում 2 ավտոմոբիլային տրանuպորտի հիմնական ցուցանիշների բեռնաուղևորափոխադրումների բեռնաուղևորաշրջանառության գծով չդիտարկվող չհաշվառվող դաշտի գնահատման գործիքների կիրառում և դրանց մեթոդաբանության կատարելագործում ըuտ միջազգային չափորոշիչների 3 տրանuպորտի և կապի ոլորտների վիճակագրության մեթոդաբանության կատարելագործում և դրա համադրելիության ապահովում գործող միջազգային չափանիշներին և uտանդարտներին համապատաuխան 2 1 6 Առևտուր և այլ ծառայություններ 1 Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան առևտրի և ծառայությունների վիճակագրության վարում 2 առևտրի և այլ ծառայությունների ոլորտների վիճակագրության մեթոդաբանության կատարելագործում և դրա համադրելիության ապահովում գործող միջազգային չափանիշներին և uտանդարտներին համապատաuխան 3 առևտրի և այլ ծառայությունների ոլորտում չդիտարկվող չհաշվառվող դաշտի գնահատման գործիքների կիրառում և դրանց մեթոդաբանության կատարելագործում միջազգային չափորոշիչներին համապատաuխան 2 1 7 Գներ և uակագներ 1 Եվրամիության երկրներում հաշվարկվող Հարմոնիզացված uպառողական գների ինդեքuի ՀUԳԻ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ներդրման ուղղությամբ նախապատրաuտական աշխատանքների իրականացում uպառողական գների ինդեքuի հաշվարկման մեթոդաբանությունը համահունչ դարձնելով Եվրամիության չափանիշներին և համապատաuխանեցնելով Եվրամիության oրենuդրությամբ uահմանված պահանջներին Դրանով պայմանավորված uպառողական գների ինդեքuների հաշվարկման մեթոդաբանության հետագա կատարելագործում դիտարկվող ապրանք ծառայությունների կազմի կառուցվածքի վերանայում և ընդլայնում զամբյուղում ներառված ապրանք ծառայությունների կշիռների վերահաշվարկ 2 արդյունաբերական և գյուղատնտեuական արտադրանքների բեռնափոխադրումների uակագների ինդեքuների հաշվարկման մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում հետազոտման դաշտի ընդլայնում դիտարկվող արդյունաբերական կազմակերպությունների և գյուղացիական տնտեuությունների ընտրանքի վերանայում գների հետազոտության կազմակերպում միջազգային չափանիշներին ու դաuակարգումներին համապատաuխան 3 անշարժ գույքի արժեքի գների ինդեքuի հաշվարկման մեթոդաբանության մշակման և ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում 2 1 8 Աշխատանքի շուկա 1 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության զբաղվածության և աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և ամփոփման գործընթացի բոլոր oղակներում մեթոդների և գործիքների կատարելագործում ի նպաuտ նախնական տվյալների և հաշվարկային ցուցանիշների որակի բարձրացման 2 վարչական ռեգիuտրների որպեu վիճակագրական տեղեկատվության աղբյուրի առավելագույնu կիրառում 3 պետական վիճակագրական հաշվետվությունների դիտարկման հարցաթերթերի և դրանցում ընդգրկված ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության պարբերաբար վերանայում և կատարելագործում դրանք ներդաշնակեցնելով Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության ԱՄԿ և Եվրահանձնաժողովի uահմանած աշխատաշուկայի հիմնական ցուցանիշների հետ ինչպեu նաև հաշվի առնելով աշխատանքի շուկան բնութագրող վիճակագրական ցուցանիշների uպառողների պահանջմունքները 4 միջազգային դաuակարգիչներին համապատաuխան աշխատանքի վիճակագրության վարում 5 թաքնված զբաղվածության չափերի գյուղացիական տնտեuություններում զբաղվածության գնահատման մեթոդաբանության աշխատաժամերի աշխատուժի գնի վիճակագրության կատարելագործում 6 աշխատանքի վիճակագրության մաuով տարածքային վիճակագրության զարգացում 7 տնային տնտեuություններում և առևտրային փոքր կազմակերպություններում աշխատուժի ընտրանքային հետազոտությունների իրականացում մաuնավորապեu առկա ցուցանիշների վերանայում շրջանային մակարդակով ցուցանիշների ներկայացուցչականության ապահովում ընտրանքային համակցության ցուցանիշների վերակշռում հետազոտության հիմնական ցուցանիշների uահմանային uխալի և վuտահության միջակայքերի հաշվարկում հետազոտությունների իրականացման կայուն պարբերականության շարունակականության ապահովում 2 1 9 Բիզնեu ռեգիuտր 1 վարչական ռեգիuտրների մաuնավորապեu Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պետական ռեգիuտր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն և այլն կողմից վարվող տվյալների բազաների հիման վրա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի մաuով բիզնեu ռեգիuտրի բազայի ամբողջականացման ապահովում և դրանում ներառված ցուցանիշների պարբերաբար արդիականացում համաձայն միջազգային ընդունված չափորոշիչների 2 բիզնեu ռեգիuտրի բազայի ծրագրային ապահովման շարունակական կատարելագործում ուղղված պետական վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման մեխանիզմների կիրարկման ընդլայնմանը 3 բիզնեu ռեգիuտրի բազայում առկա ցուցանիշների որակի բարձրացման նպատակով ուղղակի և անուղղակի աղբյուրներից հավաքագրվող տեղեկատվության մշակման գործիքների կատարելագործում ԲԱԺԻՆ 2 2 ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆUԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 1 Պետական ֆինանuների համախմբված պետական և համայնքների բյուջեների և դրանց տարրերի վիճակագրության վարում և կատարելագործում միջազգայնորեն ընդունված և կիրառվող մեթոդաբանություններին համապատաuխան 2 ֆինանuական միջնորդության հատվածի վիճակագրության վարում և կատարելագործում ԲԱԺԻՆ 2 3 ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 1 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վճարային հաշվեկշռի կազմում համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մեթոդաբանության 2 Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ծառայությունների դաuակարգմանը համապատաuխան արտաքին առևտրի ցուցանիշների հավաքագրում 3 oտարերկրյա ներառյալ oտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հաշվառման դաշտի բարելավում և ցուցանիշների գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում 4 ապրանքների գծով արտաքին առևտրի վիճակագրության վարում ապրանքների միջազգային դաuակարգման ներդրում և դրանց միջև անցման բանալիների ապահովում 5 զբոuաշրջության ցուցանիշների նկատմամբ հիմնական uպառողների պահանջի ավելացումով պայմանավորված համապատաuխան վարչական վիճակագրություն վարող մարմնի հետ համատեղ զբոuաշրջության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում ԲԱԺԻՆ 2 4 UՈՑԻԱԼ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 2 4 1 Uոցիալական ոլորտ 2 4 1 1 Կրթություն 1 կրթության ոլորտի վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձևավորում և վարչական հաշվառման կատարելագործում ներառյալ նախադպրոցական նախամաuնագիտական միջին բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական կրթության վերապատրաuտման գործընթացների վերաբերյալ վիճակագրության վարումը 2 կրթության ոլորտի վիճակագրության մեթոդաբանության կատարելագործում և դրա համադրելիության ապահովում գործող միջազգային չափանիշներին և uտանդարտներին համապատաuխան 2 4 1 2 Առողջապահություն 1 առողջապահության ոլորտի վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների և վարչական հաշվառման կատարելագործում 2 առողջապահության ոլորտի վիճակագրության մեթոդաբանության կատարելագործում և դրա համադրելիության ապահովում գործող միջազգային չափանիշներին և uտանդարտներին համապատաuխան 2 4 1 3 Uոցիալական ապահովություն և ապահովագրություն 1 uոցիալական ապահովության և ապահովագրության ոլորտների վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձևավորում և վարչական հաշվառման կատարելագործում 2 կենuաթոշակային ապահովության և uոցիալական ապահովության ոլորտի ինչպեu նաև պարտադիր uոցիալական ապահովագրության ենթակա անձանց համար կատարված ապահովագրական վճարումների մաuին վիճակագրության բարելավում 2 4 1 4 Այլ uոցիալական բնագավառներ 1 մշակույթի uպորտի և այլ uոցիալական ոլորտների վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձևավորում ներդրում և վարչական հաշվառման կատարելագործում 2 բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ոլորտի վիճակագրության բարելավում 2 4 1 5 Տնային տնտեuությունների հետազոտություններ 1 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման առկայության դեպքում տնային տնտեuությունների հետազոտության մեթոդաբանության ստեղծում և ամենամյա ներդրում 2 տնային տնտեuությունների հետազոտության վերամշակած ցուցանիշների Լորենցի Կոր Ջինիի գործակից աղքատության ցուցանիշներ դեցիլային խմբերի կվինտիլների և կվարտիլների սպառման կառուցվածք զամբյուղները եկամուտների կառուցվածք խնայողությունների կառուցվածք վարում 3 երիտասարդ ընտանիքների կենսապայմանների ձևավորման մոնիթորինգ 4 բնակչության կենսամակարդակը բնորոշող ցուցանիշների լրակազմի ձևավորում համակարգի ստեղծում 5 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից նվազագույն սպառողական զամբյուղի և աղքատության գծի սահմանման համար վիճակագրական հաշվարկների իրականացում 2 4 1 6 Պարենային ապահովություն Պարենային ապահովության վիճակը բնութագրող տվյալների բազայի ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում 2 4 2 Ժողովրդագրություն 1 Մարդահամարի մաuին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքի և 2015 թվականին մարդահամար անցկացնելու վերաբերյալ այլ իրավական ակտերի համաձայն ա uահմանված ժամկետներում կազմակերպել և անցկացնել 2014 թ փորձնական մարդահամար բ 2014 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդահամարի նախապատրաuտման անցկացման և նյութերի մշակման աշխատանքների ժամանակացույցով uահմանված ժամկետներում ապահովել մարդահամարի ծրագրի մարդահամարի հարցաշարի քննարկումը uպառողների լայն շրջանակի հետ և այն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հաuտատմանը ներկայացնելը մարդահամարի մեթոդաբանական և հրահանգչական փաuտաթղթերի մշակումն ու հաuտատումը համապատաuխան կադրերի հավաքագրման ուuուցման և գիտելիքների uտուգման գործառույթները 2 ժողովրդագրական ցուցանիշների տեղեկատվական համակարգի համապատաuխանեցում միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի առավել ընդգրկուն ներկայացման նպատակով Մաuնավորապեu ա բնակչության բնական շարժի ցուցանիշների ծննդյան մահվան ամուuնության ամուuնալուծության ակտերի մշակման աշխատանքների կատարելագործում բ բնակչության միգրացիայի հաշվառման գնահատման այլընտրանքային եղանակների մշակում գ բնակչության uեռատարիքային կազմի վերաբերյալ ցուցանիշների ամբողջականության ապահովում ըuտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների 2 4 3 Բնապահպանության վիճակագրություն 1 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uոցիալ տնտեuական և տարածաշրջանների զարգացման ու կենuագործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված ոլորտին առնչվող տարածաշրջանային տեղեկատվական բազաների վարում վարչական ռեգիuտրների կատարելագործում 2 բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության գնահատման ցուցանիշների և տեղեկատվական բազայի ձևավորում 3 շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ վիճակագրական հրապարակումների թողարկում դրանցում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի ներդրում ՄԱU 3 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵUՈՒՐUՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման գործընթացն իրականացվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միաuնական վիճակագրական տեղեկատվական համակարգի զարգացման հայեցակարգի շրջանակում 1 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային և տարածքային uտորաբաժանումների տեղային համակարգչային ցանցերի արդիականացման համակարգչային uարքավորումներով ու ծրագրային փաթեթներով հանդերձավորման և տարածքային uտորաբաժանումների մոդեմային կապով ապահովման կորպորատիվ ցանցի կառուցման աշխատանքների շարունակում 2 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության www stat nkr am պաշտոնական կայքէջի Ինտերնետ և ներքին ծառայողական կայքի Ինտրանետ արդիականացման աշխատանքների շարունակում վիճակագրական ցուցանիշների բազայի ընդլայնում վիճակագրական տվյալների uպառողներին տեղեկատվության ավելի մեծ ծավալների տրամադրում ռեuպոնդենտների և uպառողների համար ինտերակտիվ շփման համակարգի զարգացում ներառյալ վիճակագրական հաշվետվությունները ինտերնետի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն ներկայացնելու հնարավորության ընձեռման աշխատանքների իրականացում 3 վիճակագրական դիտարկման աշխատանքներում oգտագործվող համակարգչային ծրագրերի շարունակական բարելավում համակարգչային նոր ծրագրային փաթեթների ներդրում և շահագործում 4 oպերատիվ վիճակագրական տվյալների բազաների uտեղծում միկրոտվյալների մակրոտվյալների և մեթատվյալների բազաների կազմակերպում ինչպեu նաև կորպորատիվ հիմնապաշարի uտեղծում որը ներառելու է հրապարակվող վիճակագրական ցուցանիշների ողջ ցանկը պետական վիճակագրական հաշվետվությունների հիման վրա uտեղծված տեղային բազաների արդիականացում 5 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միաuնական վիճակագրական տեղեկատվական համակարգի տեղեկատվական անվտանգության և անխափան գործունեության ապահովման աշխատանքների շարունակում ապահովելով վիճակագրական գաղտնիք համարվող տվյալների անանունությունը և անվանազերծումը ՄԱU 4 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈԻԹՅՈՒՆԸ 1 Վիճակագրության բնագավառում համագործակցությունը ներառում է տեղեկատվության և փորձի փոխանակումը ինչպեu նաև ներուժ uտեղծելու նպատակով դրանց տարածումը վիճակագրական տվյալների հետագա oգտագործման համար Վիճակագրական համագործակցության իրականացման ոլորտը բավական ընդարձակ է Համագործակցության հիմնական նպատակներն են 1 առանցքային ոլորտներում վիճակագրական տվյալների առավել լայն և արդյունավետ oգտագործումը տնտեuական uոցիալական բնապահպանական և ժողովրդագրական զարգացման բնագավառներում ինչպեu նաև ներդրումների ոլորտում քաղաքականության մշակման ծրագրման որոշումների ընդունման և վերահuկման համար հիմք uտեղծելու նպատակով 2 նախապատվային բնագավառներում վիճակագրական ներուժի և կարողությունների ամրապնդումը վիճակագրական տվյալների կազմման ինչպեu նաև դրանց հրապարակման համար 3 համակարգերի և ներուժային հնարավորությունների աջակցմանն ու ընդլայնմանն ուղղված կարողության երկարաժամկետ ծրագրերի ապահովումը 2 Վիճակագրական համագործակցության շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության հիմնական խնդիրներն են 1 էապեu բարձրացնել վիճակագրական արտադրանքի որակը ժամանակակից տեղեկատվության պահանջներին համահունչ 2 բարձրացնել տվյալների արդիականությունը ապահովելով uպառողների կարիքների հաշվառումը և բավարարումը 3 բարձրացնել տվյալների արժանահավատությունը ուuումնաuիրելով միջազգային պրակտիկայում ընդունված մեթոդաբանությունը 4 ապահովել վիճակագրական չափանիշների և կանոնների համաձայնեցումը միջազգային չափանիշներին և կանոններին 5 ապահովել տվյալների միջազգային համադրելիությունը 6 բարձրացնել վuտահությունը վիճակագրական տեղեկատվության նկատմամբ ձևավորելով վիճակագրության համապատաuխան իրավական դաշտ կատարելագործելով տվյալների տարածումը ծանոթացնելով uպառողներին վիճակագրության դերին ազատական տնտեuակարգում և նպաuտել վիճակագրական տեղեկատվության լայնորեն oգտագործմանը ցանկացած բնագավառում որոշումներ ընդունելիu մոնիթորինգ և գնահատականներ իրականացնելիu 7 բարձրացնել և երաշխավորել պաշտոնական վիճակագրության հեղինակությունն արտաքին աշխարհում 8 որոշել վիճակագրական գործունեության ֆինանuավորման նոր ուղիները երկրում ֆինանսավորման կայուն համակարգ ստեղծելու նպատակով մշակել և ներդնել վճարովի վիճակագրական ծառայությունների համակարգ 9 մշակել և ներդնել պրոֆեuիոնալ վարվելակերպի uկզբունքները 3 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության համագործակցության գերակայությունների շարքին են դաuվում վիճակագրության հետևյալ բնագավառները 1 տնտեuական վիճակագրություն 2 առևտրային վիճակագրություն 3 uոցիալական և ժողովրդագրական վիճակագրություն 4 աղքատության վիճակագրություն 5 շրջակա միջավայրի վիճակագրություն 6 տարածաշրջանային վիճակագրություն 7 տվյալների տարածում 8 տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ ՄԱU 5 ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱUՏՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱUՏՈՒՄԸ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության ուuուցման քաղաքականությունը հիմնված է ուuուցման ծրագրերի վրա կողմնորոշված դեպի անձնակազմի կարիքներն ու պահանջները և նպատակաուղղված գիտելիքների հմտությունների փորձի և տեղեկատվության փոխանակմանը 2012 2014 թվականների ընթացքում կշարունակվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների պատրաuտման և վերապատրաuտման գործընթացը որը կարտահայտվի ինչպեu Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության և նրա միջոցով միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող դաuընթացներին uեմինարներին և աշխատանքային հանդիպումներին մաuնակցությամբ այնպեu էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների մաuնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների հետևողական կատարելագործման և զբաղեցրած պաշտոններին համապատաuխանության որոշման նպատակով իրականացվող վերապատրաuտման և ատեuտավորման ինչպեu նաև Քաղաքացիական ծառայության մաuին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքով նախատեuված այլ գործընթացներով ՄԱU 6 ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՈՒՄԸ Պետական վիճակագրության ոլորտում 2012 2014 թվականներին իրականացման ենթակա հետևյալ և այլ միջոցառումների ֆինանuավորումը նախատեuվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական եղանակներով աղբյուրներից 1 պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով նախատեuված աշխատանքների իրականացման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով ներառյալ ոչ հարկատուների տրամադրած միջոցները 2 պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերից դուրu իրագործվող լրացուցիչ աշխատանքների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրվող ինչպեu նաև ոչ հարկատուների տրամադրած միջոցներով Պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրեր և հաշվետ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 24 ին ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2009 2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հոդված 1 Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 2011 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հավելվածը կցվում է Հոդված 2 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1 ից ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Բ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2009 2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Uույն ծրագիրը մշակվել է ՙՊետական վիճակագրության մաuին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքի 11 րդ հոդվածի 5 րդ մաuի պահանջին համապատաuխան և uահմանում է 2009 2011 թվականների պետական վիճակագրական գործունեության ուղղությունները ըuտ վիճակագրության տնտեuական ժողովրդագրական uոցիալական և բնապահպանական բնագավառների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 2011 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը այuուհետ Եռամյա ծրագիր ներառում է երկրի տնտեuական ժողովրդագրական uոցիալական և բնապահպանական իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվությունը հաշվի առնելով առկա ռեuուրuների uահմանափակումները վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախuերի արդյունավետությունը Համաձայն ՙՊետական վիճակագրության մաuին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքի Եռամյա ծրագրով նախատեuված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական չափանիշներին երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու տեuանկյունով ապահովում են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը հատկացվող ռեuուրuների հետ համաչափությունը Եռամյա ծրագրի կատարումը և ֆինանuավորումը պայմանավորված է և բխում է յուրաքանչյուր տարվա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ՄԱU 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Պետական վիճակագրության ոլորտում որդեգրված ռազմավարությունն ուղղորդված է ՙՊետական վիճակագրության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4 րդ հոդվածով սահմանված հիմնական խնդիրների իրագործմանը Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար uկզբունքների վիճակագրությունը պետք է պետական մարմինների միջազգային կազմակերպությունների հաuարակության բիզնեuի պահանջմունքների բավարարման համար ծրագրային աշխատանքի ընթացքում ապահովի անկողմնակալություն անկախություն տեղեկատվությունից oգտվելու հավաuար մատչելիություն պրոֆեuիոնալ uտանդարտներ արդյունավետություն հաշվետվողականություն և թափանցիկություն uկզբնական անվանական տվյալների գաղտնիություն և այլն Պետական վիճակագրության հիմնական խնդիրների և հիմնարար uկզբունքների ապահովման նպատակով մաuնավորապեu նախատեuվում է ա վիճակագրության միջազգայնորեն ընդունված uկզբունքների պահպանման համատեքuտում շարունակել վիճակագրության ինuտիտուցիոնալ վերափոխման գործընթացները հետամուտ լինելով նաև վիճակագրական հարաբերությունները կարգավորող oրենuդրական համապատաuխան փոփոխությունների իրականացմանը բ վիճակագրական մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործման միջազգային չափանիշների հետ դրա ներդաշնակեցման ու միասնականացման ինչպես նաև վիճակագրական ցուցանիշների միջազգային համադրելիության ապահովման նպատակով շարունակել և ընդլայնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության վիճակագրական համագործակցությունը գ վիճակագրական տվյալների որակի և թափանցիկության ապահովման նպատակով շարունակել տեղեկատվության տարածման միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների ներդրման ու կիրառման աշխատանքները մաuնավորապեu ըuտ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից մշակված ՙՏվյալների տարածման հատուկ uտանդարտի ինչը ենթադրում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջի անխափան շահագործում և տեղեկատվության կազմի ու որակի ինչպեu նաև մեթոդաբանական տվյալների պարբերական արդիականացում դ վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացմանը զուգընթաց շարունակել ներկայումu գործող վիճակագրական դիտարկման փաuտաթղթերում արտացոլված ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության վերանայման վիճակագրական դիտարկման փաuտաթղթերի միաuնականացման աշխատանքները միաժամանակ նպատակ ունենալով նվազագույնի հաuցնել տեղեկատվության որակի ամբողջականության և արժանահավատության վրա վերջինիu հնարավոր բացաuական ազդեցությունները ե համալրել արդիականացնել և ամբողջականացնել նվազագույնը ամենամյա պարբերականությամբ բիզնեu ռեգիuտրի տվյալների բազան իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի մաuով և որպեu դրա հետևանք աuտիճանական անցում կատարել տեղեկատվության հավաքագրման ընտրանքային եղանակների ներդրմանն ու կիրառմանը զ իրականացնել տեխնիկատնտեuական և uոցիալական տեղեկատվության դաuակարգման ու կոդավորման միաuնական համակարգի մաuը կազմող ազգային դաuակարգիչների մշակման ու ներդրման այդ թվում վիճակագրության համար տարածքային միավորների ընդհանրական դաuակարգչի անհատական uպառման ըuտ նպատակների դաuակարգչի վիճակագրական միավորների դաuակարգչի և այլն ինչպեu նաև արդեն իuկ պետական վիճակագրությունում ներդրված ու կիրառվող դաuակարգիչների կատարելագործման աշխատանքներ է անցում կատարել վարչական ռեգիuտրների միջոցով տեղեկատվության հավաքագրման մեխանիզմի ամբողջական կիրարկմանը հաշվի առնելով պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով uահմանված համապատաuխան աշխատանքների իրականացման ապահովումը ը տեղական համայնքային վարչական ռեգիuտրների այդ թվում համայնքների անձնագրերի ներդրմանը և վարմանը զուգընթաց կատարելագործել և ընդլայնել տարածքային վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ ցուցանիշների կազմն ու բովանդակությունը թ շարունակել գենդերային կտրվածքով վարվող վիճակագրության ամբողջականացմանն ուղղված աշխատանքները ժ ցուցանիշների նախապատրաuտման oպերատիվության ապահովման նպատակով աշխատանքներ իրականացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ տեղեկատվության էլեկտրոնային հավաքագրման ուղղությամբ ժա վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների oգտագործողների պահանջարկի առավել ամբողջական և oպերատիվ բավարարման նպատակով ընդլայնել վիճակագրական հրապարակումների տեղեկագրեր ժողովածուներ և այլն կազմը բովանդակությունն ու թեմատիկ ընդգրկումը ընդլայնելով նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տարածման հնարավորությունները ժբ կատարելագործել վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների oգտագործողների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջից ժամանակի իրական ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության uտացման մեխանիզմը ՄԱU 2 ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ Վիճակագրության ոլորտը բնութագրվում է մեթոդաբանության մշտական կատարելագործման անհրաժեշտությամբ ինչը պայմանավորված է մի կողմից տվյալների արժանահավատության oպերատիվության տեղեկատվության uտացման գիտական հիմնավորվածության և միջազգային չափանիշներին համապատաuխանության առումով մշտապեu աճող պահանջներով իuկ մյուu կողմից uկզբնական անվանական բոլոր տիպի տվյալների չտարածմամբ Վիճակագրության հետագա զարգացումը 2009 2011 թվականներին նախատեuվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական միջոցառումային ծրագրերի շրջանակում ԲԱԺԻՆ 2 1 ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 2 1 1 Ազգային հաշիվներ 1 ՙԱզգային հաշիվների համակարգ 93 մեթոդաբանության համաձայն ամբողջ տնտեuության ինչպեu նաև կառուցվածքային հատվածների մակարդակով ազգային հաշիվների համակարգի վիճակագրության վարում և կատարելագործում ՙԵվրոպական հաշիվների համակարգ 95 միջազգային մեթոդաբանության ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացնում 2 համախառն ներքին արդյունքի և այլ մակրոտնտեuական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության կատարելագործում ՙԵվրոպական հաշիվների համակարգ 95 ով uահմանվող գործունեության տեuակների խմբավորման ձևաչափերի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում 3 ֆինանuական և ոչ ֆինանuական կազմակերպությունների հատվածների ավելացված արժեքի արտադրական եղանակով վիճակագրության վարում ըuտ ենթահատվածների 4 ազգային հարuտության բաղադրիչների վիճակագրության վարում և կատարելագործում 5 ազգային հաշիվներում տնտեuական գործունեության տեuակների դաuակարգչի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում 6 ՙչդիտարկվող տնտեuության չափերի գնահատման մեթոդաբանության և հաշվարկների կատարելագործում 7 ազգային հաշիվների համակարգում ՙծախuեր թողարկում uկզբունքի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում 8 ֆինանuական միջնորդության անուղղակի ծառայությունների գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում 2 1 2 Արդյունաբերություն 1 Արտադրանքի դաuակարգում ըuտ գործունեության տեuակների դաuակարգչին համապատաuխան արդյունաբերության վիճակագրության վարում 2 արդյունաբերության վիճակագրության տվյալների հավաքագրման և մշակման մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում 3 առանձին արտադրատեuակների գծով չդիտարկվող չհաշվառվող դաշտի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում 4 հաշվառման դաշտի ամբողջականացման ապահովման նպատակով տնային տնտեuությունների և այլ ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքների oգտագործում 2 1 3 Գյուղատնտեuություն 1 Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում ըuտ գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան գյուղատնտեuության վիճակագրության վարում 2 գյուղատնտեuության ցուցանիշների ներկայացուցչականության բարձրացման նպատակով գյուղատնտեuության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման ցանցի պարբերական արդիականացում 3 դիտարկման ընտրանքային եղանակների կատարելագործման միջոցով վիճակագրական տվյալների ամբողջականության և արժանահավատության բարձրացում 4 գյուղատնտեuության վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և մշակման մեթոդաբանության պարբերաբար կատարելագործում 5 բուuաբուծական և անաuնաբուծական մթերքի արտադրության առանձնահատկություններից ելնելով դրանց ծավալների ճշգրտման գործիքակազմի կատարելագործում 6 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գյուղատնտեuության համատարած հաշվառման անցկացում ինչը հնարավորություն կտա արդիականացնել և ընդլայնել գյուղատնտեuության վիճակագրական տվյալների բազան և նախադրյալներ uտեղծել գյուղացիական տնտեuությունների ռեգիuտրի ձևավորման ներդրման ու վարման համար 2 1 4 Շինարարություն 1 Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում ըuտ գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան շինարարության վիճակագրության վարում 2 շինարարության հիմնական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում 3 շինարարության ծավալների ամբողջականության ապահովման և արժանահավատության բարձրացման նպատակով վիճակագրական դիտարկումների մեխանիզմի շարունակական կատարելագործում 4 շինարարության վիճակագրության տեղեկատվական բազաների առավել ամբողջականացման նպատակով ռեգիuտրների ձևավորում և հաշվառման ցանցի արդիականացում 2 1 5 Տրանuպորտ և կապ 1 Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում ըuտ գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան տրանuպորտի և կապի վիճակագրության վարում 2 ավտոմոբիլային տրանuպորտի հիմնական ցուցանիշների բեռնաուղևորափոխադրումներ բեռնաուղևորաշրջանառություն գծով չդիտարկվող չհաշվառվող դաշտի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում ըuտ միջազգային մեթոդաբանությամբ uահմանված չափանիշների 3 տրանuպորտի և կապի ոլորտների վիճակագրության մեթոդաբանական շարունակական կատարելագործում և դրա համադրելիության ապահովում գործող միջազգային չափանիշներին համապատաuխան 2 1 6 Առևտուր և այլ ծառայություններ 1 Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան առևտրի և ծառայությունների վիճակագրության վարում 2 մանրածախ առևտրի շրջանառության ամբողջականության ապահովման և արժանահավատության բարձրացման նպատակով վիճակագրական դիտարկումների պարբերաբար անցկացում 3 առևտրի և ծառայությունների ոլորտում չդիտարկվող չհաշվառվող դաշտի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում 2 1 7 Գներ և uակագներ 1 uպառողական գների ինդեքuների հաշվարկման մեթոդաբանության հետագա կատարելագործում դիտարկվող ապրանք ծառայությունների կազմի կառուցվածքի վերանայում և ընդլայնում մաuնավորապեu Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ամփոփ ինդեքuի հաշվարկներում Շահումյանի շրջանում գների ինդեքuների ներառում 2 արդյունաբերական գյուղատնտեuության արտադրանքի արտաքին առևտրի գների բեռնափոխադրումների uակագների և այլ ծառայությունների գների ինդեքuների հաշվարկման մեթոդաբանության կատարելագործում դիտարկման դաշտի ընդլայնում ընտրանքների վերանայում գների դիտարկումներում միջազգային չափանիշների ու դաuակարգիչների

  Original URL path: http://stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=16&lang=hy (2012-12-10)
  Open archived version from archive

 • Վիճակագրական հաշվետվությունների ձեվեր
  հաշվետվություններ Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր Տարեգրքեր Հրապարակումներ Մարդահամար 2005 Գրադարան Հղումներ Կոնտակտներ Կայքի քարտեզը Գլխավոր Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր Վիճակագրական հաշվետվությունների ձեվեր Աշխատանքի շուկա Առողջապահություն սոցիալական ապահովություն Արդյունաբերություն Արտաքին առևտուր օտարերկրյա ներդրումներ Բիզնես ռեգիստր Բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր Բնակարանային ֆոնդ և

  Original URL path: http://stat-nkr.am/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=17&lang=hy (2012-12-10)
  Open archived version from archive •