archive-am.com » AM » T » TALIN.AM

Total: 569

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Որոշումներ
  հանգամանքների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը Վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Համաձայն Թալինի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված տվյալների 0 759 հա Գ Ն 0 435հա Գ Ն և 0 1հա ՈՉ Գ Ն հողերը հանդիսանում են քաղաքացի Մարատ Մինասի Սարգսյանի սեփականությունը որոնք Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքով հանդիսանում են հարկվող օբյեկտ Հողերի համար վճարման ենթակա հարկը կազմում է 27455 քսանյոթ հազար չորս հարյուր հիսունհինգ ՀՀ դրամ ինչը 2008 2014թթ ընկած ժամանակահատվածում չի վճարվել Քաղաքացի Մարատ Մինասի Սարգսյանի նշված ժամանակահատվածի համար հողի հարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է տույժ 8761 ութ հազար յոթ հարյուր վաթսունմեկ ՀՀ դրամի չափով 2014թ հուլիսի 3 ին Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 30 րդ հոդվածի 1 ին մասի բ ենթակետի հիմքով հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ որին մասնակցելու նպատակով ծանուցվել է հիմք 24 06 2014թ անդորրագիր քաղաքացի Մարատ Մինասի Սարգսյանը Վարչական ակտ ընդունելու հիմանավորումը ՀՀ Սահմանադրության 45 րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանաված կարգով և չափով մուծել հարկեր կատարել պարտադիր այլ վճարումներ Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23 րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմնաված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0 15տոկոսի չափով Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի 1 ին մասի 2 2 րդ կետի համայնքապետը որպես պարտադիր լիազորություն օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է հարկերի գանումը Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1 հոդվածի 1 ին մասի հարկային պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությմբ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1հոդվածի և Վարչարարության

  Original URL path: http://talin.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=8580483a-0d3d-479f-9b10-eeb6427a7846 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Որոշումներ
  և օբյեկտիվ քննության արդյունքում բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը Վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Համաձայն Թալինի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված տվյալների 0 105հա Գ Ն 0 909հա Գ Ն 0 228հա Գ Ն 0 522հա Գ Ն և 0 126հա ՈՉ Գ Ն հողերը հանդիսանում են քաղաքացի Վերգուշ Կարապետի Նիկողոսյանի սեփականությունը որոնք Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքով հանդիսանում են հարկվող օբյեկտ Հողերի համար վճարման ենթակա հարկը կազմում է 49648 քառասունիննը հազար վեց հարյուր քառասունութ ՀՀ դրամ ինչը 2008 2014թթ ընկած ժամանակահատվածում չի վճարվել Քաղաքացի Վերգուշ Կարապետի Նիկողոսյանի նշված ժամանակահատվածի համար հողի հարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է տույժ 14500 տասնչորս հազար հինգ հարյուր ՀՀ դրամի չափով 2014թ հուլիսի 3 ին Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 30 րդ հոդվածի 1 ին մասի բ ենթակետի հիմքով հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ որին մասնակցելու նպատակով ծանուցվել է հիմք 24 06 2014թ անդորրագիր քաղաքացի Վերգուշ Կարապետի Նիկողոսյանը Վարչական ակտ ընդունելու հիմանավորումը ՀՀ Սահմանադրության 45 րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանաված կարգով և չափով մուծել հարկեր կատարել պարտադիր այլ վճարումներ Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23 րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմնաված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0 15տոկոսի չափով Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի 1 ին մասի 2 2 րդ կետի համայնքապետը որպես պարտադիր լիազորություն օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է հարկերի գանումը Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1 հոդվածի 1 ին մասի հարկային պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությմբ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29

  Original URL path: http://talin.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=eb8c7a42-75ed-4119-8413-5ddf4d9bfbf8 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը Վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Համաձայն Թալինի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված տվյալների 0 381հա Գ Ն 0 13հա Գ Ն 0 12հա ՈՉ Գ Ն և 0 114հա ՈՉ Գ Ն հողերը հանդիսանում են քաղաքացի Անահիտ Անդրեասի Խաչատրյանի սեփականությունը որոնք Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքով հանդիսանում են հարկվող օբյեկտ Հողերի համար վճարման ենթակա հարկը կազմում է 33687 երեսուներեք հազար վեց հարյուր ութսունյոթ ՀՀ դրամ ինչը 2008 2014թթ ընկած ժամանակահատվածում չի վճարվել Քաղաքացի Անահիտ Անդրեասի Խաչատրյան նշված ժամանակահատվածի համար հողի հարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է տույժ 9655 իննը հազար վեց հարյուր հիսունհինգ ՀՀ դրամի չափով 2014թ հուլիսի 3 ին Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 30 րդ հոդվածի 1 ին մասի բ ենթակետի հիմքով հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ որին մասնակցելու նպատակով ծանուցվել է հիմք 24 06 2014թ անդորրագիր քաղաքացի Անահիտ Անդրեասի Խաչատրյանը Վարչական ակտ ընդունելու հիմանավորումը ՀՀ Սահմանադրության 45 րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանաված կարգով և չափով մուծել հարկեր կատարել պարտադիր այլ վճարումներ Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23 րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմնաված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0 15տոկոսի չափով Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի 1 ին մասի 2 2 րդ կետի համայնքապետը որպես պարտադիր լիազորություն օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է հարկերի գանումը Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1 հոդվածի 1 ին մասի հարկային պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությմբ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1հոդվածի

  Original URL path: http://talin.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=f5e8bd80-ad3e-4407-b1ff-01f054a83caa (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  և օբյեկտիվ քննության արդյունքում բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը Վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Համաձայն Թալինի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված տվյալների 0 1128հա ՈՉ Գ Ն հողը հանդիսանում է քաղաքացի Սուսաննա Ռոբերտի Եսայանի սեփականությունը որը Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքով հանդիսանում է հարկվող օբյեկտ Հողի համար վճարման ենթակա հարկը կազմում է 13167 տասերեք հազար հարյուր վաթսունյոթ ՀՀ դրամ ինչը 2008 2014թթ ընկած ժամանակահատվածում չի վճարվել Քաղաքացի Սուսաննա Ռոբերտի Եսայանի նշված ժամանակահատվածի համար հողի հարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է տույժ 3870 երեք հազար ութ հարյուր յոթանասուն ՀՀ դրամի չափով 2014թ հուլիսի 3 ին Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 30 րդ հոդվածի 1 ին մասի բ ենթակետի հիմքով հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ որին մասնակցելու նպատակով ծանուցվել է հիմք 24 06 2014թ անդորրագիր քաղաքացի Սուսաննա Ռոբերտի Եսայանը Սուսաննա Ռոբերտի Եսայանը ներկա էր վարչական վարույթին ուստի միջնորդություն ներկայացրեց կազմել հարկի մարման ժամանակացույց Միջնորդությունը բավարարվեց Վարչական ակտ ընդունելու հիմանավորումը ՀՀ Սահմանադրության 45 րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանաված կարգով և չափով մուծել հարկեր կատարել պարտադիր այլ վճարումներ Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23 րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմնաված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0 15տոկոսի չափով Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի 1 ին մասի 2 2 րդ կետի համայնքապետը որպես պարտադիր լիազորություն օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է հարկերի գանումը Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1 հոդվածի 1 ին մասի հարկային պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությմբ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1հոդվածի

  Original URL path: http://talin.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=5f2d2057-a0f7-489d-a515-48885ce3dbed (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  գործի բոլոր հանգամանքները վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը Վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Համաձայն Թալինի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված տվյալների 0 122հա ՈՉ Գ Ն և 0 121հա ՈՉ Գ Ն հողերը հանդիսանում են քաղաքացի Արթուր Հենրիկի Բարսեղյանի սեփականությունը որը Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքով հանդիսանում է հարկվող օբյեկտ Հողի համար վճարման ենթակա հարկը կազմում է 14673 տասնչորս հազար վեց հարյուր յոթանասուներեք ՀՀ դրամ ինչը 2008 2014թթ ընկած ժամանակահատվածում չի վճարվել Քաղաքացի Արթուր Հենրիկի Բարսեղյանի նշված ժամանակահատվածի համար հողի հարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է տույժ 4673 չորս հազար վեց հարյուր յոթանասուներեք ՀՀ դրամի չափով 2014թ հուլիսի 3 ին Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 30 րդ հոդվածի 1 ին մասի բ ենթակետի հիմքով հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ որին մասնակցելու նպատակով ծանուցվել է հիմք 24 06 2014թ անդորրագիր քաղաքացի Արթուր Հենրիկի Բարսեղյանը Արթուր Հենրիկի Բարսեղյանը վարչական վարույթի լսումներին չի ներկայացել սակայն կատարել է մասնակի վճարում այժմ նրա պարտքը կազմում է 4673 չորս հազար վեց հարյուր յոթանասուներեք ՀՀ դրամ Վարչական ակտ ընդունելու հիմանավորումը ՀՀ Սահմանադրության 45 րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանաված կարգով և չափով մուծել հարկեր կատարել պարտադիր այլ վճարումներ Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23 րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմնաված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0 15տոկոսի չափով Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի 1 ին մասի 2 2 րդ կետի համայնքապետը որպես պարտադիր լիազորություն օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է հարկերի գանումը Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1 հոդվածի 1 ին մասի հարկային պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությմբ Տեղական ինքնակառավարման

  Original URL path: http://talin.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=aecb107c-cb84-4786-8453-516ab78973c9 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը Վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ Համաձայն Թալինի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված տվյալների քննարկվող հողը հանդիսանում է քաղաքացի Ռազմիկ Վոլոդյայի Խաչատրյանի սեփականությունը ինչը Հողի հարկի մասին ՀՀ օրենքով հանդիսանում է հարկվող օբյեկտ Հողի համար վճարման ենթակա հարկը կազմում է 19904 տասնիննը հազար իննը հարյուր չորս ՀՀ դրամ ինչը 2008 2014թթ ընկած ժամանակահատվածում չի վճարվել Քաղաքացի Ռազմիկ Վոլոդյայի Խաչատրյանի նշված ժամանակահատվածի համար հողի հարկը օրենքով սահմանված ժամկետում չվճարելու արդյունքում առաջացել է տույժ 5925 հինգ հազար երկու հարյուր քսանհինգ ՀՀ դրամի չափով 2014թ հուլիսի 3 ին Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 30 րդ հոդվածի 1 ին մասի բ ենթակետի հիմքով հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում հրավիրվել են վարչական վարույթի լսումներ որին մասնակցելու նպատակով ծանուցվել է հիմք 24 06 2014թ անդորրագիր քաղաքացի Ռազմիկ Վոլոդյայի Խաչատրյանը Վարչական ակտ ընդունելու հիմանավորումը ՀՀ Սահմանադրության 45 րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանաված կարգով և չափով մուծել հարկեր կատարել պարտադիր այլ վճարումներ Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 23 րդ հոդվածի հարկի վճարումը սահմնաված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0 15տոկոսի չափով Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի 1 ին մասի 2 2 րդ կետի համայնքապետը որպես պարտադիր լիազորություն օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպում է հարկերի գանումը Համաձայն Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1 հոդվածի 1 ին մասի հարկային պարտավորությունների գծով գումարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ և այդ մասին պատշաճ ծանուցում վերջինիս Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրությմբ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 34 րդ հոդվածի Հարկերի մասին ՀՀ օրենքի 29 1հոդվածի և Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 53 րդ 58

  Original URL path: http://talin.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=686ad0c6-c1d4-4bcd-b26f-6836e50559d6 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  ՀՀ օրենքի 32 րդ հոդվածի 16 րդ կետով ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ 1 Թալին համայքի վարչական տարածքում 02 003 063 002 ծածկագրի տակ գտնվող նախկին Մեխանիզատորների 1 բնակելի տուն 13 հասցեի փոխարեն տրամադրել Մեխանիզատորների փող 9 հասցե 2 Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Ս ԱՐԱՄՅԱՆ Ք Թալին 07 հուլիսի 2014թ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ 1 Թալին համայքի վարչական տարածքում 02 003 063 002 ծածկագրի տակ գտնվող

  Original URL path: http://talin.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=c2ab5f94-0461-49ee-a975-b189c9fe868d (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Որոշումներ
  հուլիս 2014թ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 18 ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացւական օրենսգրքի 466 րդ և 623 րդ հոդվածներով հիմք ընդունելով 2006թ ապրիլի 18 ին կնքված Մրցույթով հողամասի վարձակալության պայմանագրի 5 րդ կետը և վարձակալ Արսեն Ավդալյանի 07 07 2014թ դիմումը ուղղված Թալին համայնքի ղեկավարին ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ 1 Լուծել Թալինի քաղաքապետարանի և Թալին քաղաքի բնակիչ Արսեն Ավդալյանի միջև 2006թ ապրիլի 18 ին կնքված Մրցույթով հողամասի վարձակալության

  Original URL path: http://talin.am/Pages/DocFlow/print.aspx?a=v&code=V1&g=624c7897-e599-46b7-b898-5f93446cc0cb (2016-02-17)
  Open archived version from archive •