archive-am.com » AM » Y » YAU.AM

Total: 55

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - Ֆակուլտետներ - Տնտեսաիրավագիտական ֆակուլտետ
  Éáõ Ñ Ù ñ Üñ áñÍáõÝ áõÃÛáõÝÝ áõÕÕí Í Çñ í Ý Ï Ý ÝáñÙ ñÇ Çñ áñÍÙ ÝÁ Ñ ë ñ Ï Ï Ý ÏÛ ÝùÇ ï ñ ñ áÉáñïÝ ñáõÙ Çñ í Ï Ý Ï ñ ñÇ Ñ ëï ïÙ ÝÁ áõÝ óí Íù ÛÇÝ ÑáÕ ÛÇÝ í ñÇ ÉáõÍÙ ÝÁ ÑáÕ ÛÇÝ Ñ ñ ñáõÃÛáõÝÝ ñÇ Çñ í Ï Ý Ï ñ íáñÙ ÝÁ Çñ í Ý Ï Ý Ï ëïñÇ ëï ÕÍÙ ÝÁ Ýß ñÅ áõÛùÇ áñÍ ñùÝ ñÇ Çñ í Ý Ï Ý å ÑáíÙ ÝÁ Իրավունքի մասնագետը կարող է աշխատել áÉáñ å ï Ï Ý Çñ í Ï Ý Ù ñÙÇÝÝ ñáõÙ ï Õ Ï Ý ÇÝùÝ Ï é í ñÙ Ý Ù ñÙÇÝÝ ñáõÙ ï ñ Íù ÛÇÝ Ï ëïñ ÛÇÝ ñ ë ÝÛ ÏÝ ñáõÙ ÝÏ ñáõÙ ÑÇÙÝ ñÏáõÃÛáõÝÝ ñáõÙ Ñ ñÏ ÛÇÝ ï ëãáõÃÛáõÝáõÙ Ï Ù Ï ñåáõÃÛáõÝÝ ñáõÙ Ó éÝ ñÏáõÃÛáõÝÝ ñáõÙ áñÍ Ï ÉáõÃÛáõÝÝ ñáõÙ ýÇñÙ Ý ñáõÙ Ֆակուլտետը Ñ Ù å ï ëË Ý Ù ëÝ ïÝ ñ Ý Ë ա å ïñ ëïáõÙ Ñ Ýñ ÛÇÝ ýÇÝ ÝëÝ ñÇ ÛáõÕ ïÝï ë Ï Ý Ñ Ù Ï ñ ñÇ ñÅ ÃÕà ñÇ ßáõÏ ÛÇ Ý ñ ñáõÙ ÛÇÝ ÑÇÙÝ ñ ÙÝ ñÇ Ñ ñÏ ÛÇÝ å Ñáí ñ Ï Ý Ù ñÙÇÝÝ ñÇ ýÇÝ Ýë Ï Ý áõ ÇïÇ áÉáñïÝ ñÇ Ñ Ù ñ üÇÝ ÝëÝ ñ ÝÏ ñ áÉáñïÇ Ù ëÝ ïÁ ÏáõÝ Ý ËáñÁ ï ë Ï Ý áñÍÝ Ï Ý å ïñ ëïí ÍáõÃÛáõÝ Ñ çáÕ Ï áñÍáõÝ áõÃÛáõÝ Í í É Éáõ Ñ Ù ñ ýÇÝ Ýë Ï Ý áÉáñ áÉáñïÝ ñáõÙ åÉ Ý íáñáõÙ Ñ ßí éáõÙ ÛáõÕ ïÝï ë Ï Ý և ñá ñ ÛáõÝ ñ Ï Ý Ó éÝ ñÏáõÃÛáõÝÝ ñÇ ïÝï ë Ï Ý ýÇÝ Ýë Ï Ý áñÍáõÝ

  Original URL path: http://yau.am/am/sub_section/101/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive


 • ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - Ֆակուլտետներ - Հացի,հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա ֆակուլտետ
  Ռեկտորատ Դիմորդ Գործընկերներ Կապ Ուսումնական մաս Ամբիոններ Ֆակուլտետներ Մասնագիտություններ Քոլեջ Ավագ դպրոց Գիտխորհուրդ Ուսխորհուրդ Շրջանավարտների միություն Կարիերայի կենտրոն Գրադարան Ֆակուլտետներ Հացի հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա ֆակուլտետ Բեռնել Հացի հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա մասնագիտությունը վերաբերում է գիտության այն բնագավառին որը ներառում է մարդկային գործունեության եղանակների միջոցների և մեթոդների ամբողջություն ը ուղղված մթերքի վերամշակման գործընթացների կազմակերպմանը և կիրառմանը հումքի և ստացված հացամթերքի նպատակաուղղված օգտագործմանը նոր տեխնոլոգիական գործընթացների և սարքավորումների ստեղծմանը

  Original URL path: http://yau.am/am/sub_section/102/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - Ֆակուլտետներ - Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն ֆակուլտետ
  պրոռեկտորի պաշտոնը ղեկավարելով նաև ԲՈՒՀ ի աշխատակազմը Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն ֆակուլտետը նախատեսում է բարձրորակ անասնաբույժների պատրաստում որոնք էական ներդրում կունենան հասարակության մեջ զանազան հարաբերությունների ու պրոցեսների արդյունքում ի հայտ եկած մարդկանց առողջապահական հարցերի կարգավորման գործում հարցեր որոնք կապված են կենդանիների բուժման բուծման վերամշակման կենդանական ծագման հումքի և արտադրանքի օգտագործման հետ Դրա հետ կապված անասնաբույժները պետք է վերահսկողություն սահմանեն պետությունը կենդանիների վտանգավոր հիվանդությունների տարածումից և փոխանցումից պաշտպանելու համար Այս ֆակուլտետում մասնագիտացած

  Original URL path: http://yau.am/am/sub_section/103/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - Ֆակուլտետներ - Դիզայն / հագուստի, ինտերիեր-էքստերիեր,համակարգչային դիզայն / ֆակուլտետ
  թիվ 42 դպրոց ում 2004 թ ին ընդ ու նվել է Երեւանի Մ Մաշտոց ի անվան համալսարանի դիզայն ի ֆակուլտետ 2008 թ ին ԲՈՒՀ ն ավարտել է գերազանցությամբ ընդունվել է նույն համալսարանի մագիստրատուրա և նույնպես ավարտել գերազանցությամբ 2007 թ ից աշխատում է Երեւանի գ յուղատնտեսական համալսարան ում որպես մեթոդիստ Դիզայն ֆակուլտետի մեջ մտնում են հետևյալ առարկաները Հագուստի մոդելավորում ինտերիեր էքստերիեր համակարգչային դիզայն գրաֆիկ դիզայն Մասնագիտական առարկաներն են Հագուստի մոդելավորում առարկան

  Original URL path: http://yau.am/am/sub_section/115/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - Գիտխորհուրդ - ԵԳՀ գիտխորհուրդ
  համալսարանական հանձնաժողովներ մրցութային եւ այլն որոնց կարգավիճակը կառուցվածքը իրավա u ությունը աշխատանքի կարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերով և ԵԳՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգով Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան Գիտական խորհրդի նիստեր 2007թվականի քննարկումների արձանագրություն 1 Նոր մարտահրավերներից բխող ԵԳՀ նորացված առաքելության հարստացում և ռազմավարական ծրագրերի մշակում և իրականացում 2 ԵԳՀ կարգապահական կանոնագրքի քննարկում և հարստացում 3 Արտադրական պրակտիկայի անցկացման պրակտիկայի վայրերում ուսանողների հաճախումների ստուգման արդյունքների քննարկում 4 Առկա և հեռակա ուսուցման

  Original URL path: http://yau.am/am/sub_section/89/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - Ուսխորհուրդ - Ուսանողական խորհուրդ
  անգամ Պ ատասխանատու է ուսանողական խորհրդի կազմակերպման և կարգ ու կանոնի համար Փոխնախագահ Իրավունք ունի հրավիրել խորհուրդ ժողով կազմակերպել միջոցառումներ հանգիստ Խորհրդարանի հետ քննարկել տույժի կամ խրախուսման միջոցառումներ կարգ ու կանոնի մշակման և կիրառման եղանակներ Նա պարտավոր է ամեն ամիս ներկայացնել հաշվետվություն կատարած աշխատանքի վերաբերյալ Ն ախագահի բացակայության ժամանակ կատարում է նրա պարտականությունները Նախագահի օգնական 2 հոգի Իրավունք ունեն մասնակցնելու համալսարանի բոլոր հարցերի քննարկումներին միջոցառումների կազմակերպմանը և ներկայացնել նախագահի կողմից

  Original URL path: http://yau.am/am/sub_section/72/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - Ուսխորհուրդ - Ուսանողական խորհրդի նախագահ
  կազմակերպությունում որը զբաղվում էր հաշմանդամ երեխաների հասարակական կյանքում ինտերգրմամբ ինչպես նաև միգրացիոն և զարգացման խնդիրներով Եվ ես որոշեցի կոորդինացնել աշխատանքային և ուսումնական հաստատությունների աշխատանքները քանի որ նրանց նպատակները շատ դեպքերում համընկնում էին ԲՈՒՀ ի ուսանողության հետ մեկ տեղ կատարել ենք բազում բարեգործական աշխատանքներ Դ րանցից է 2007 թ ի դ եկտեմբերի 26 ին կազմակերպված տոնական միջոցառումը 120 հաշմանդամ երեխաների համար 2008 թ ին ընտրվելով ուսանողական խորհրդի նախագահ սկսեցի աշխատանքն էլ

  Original URL path: http://yau.am/am/sub_section/73/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive

 • ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ - Ուսխորհուրդ - ԵԳՀ-Ն ԵՎՐՈՊԱՅԻՆ ՏՎԵՑ ՉԵՄՊԻՈՆ
  ՉԵՄՊԻՈՆ Բեռնել ԵԳՀ Քիք Բոքսինգի Ազգային ֆեդերացիա համագործակցության պայմանագիր ստորագրելուց հետո ԲՈՒՀ ում տվյալ սպորտաձևի նկատմամբ հետա քրքրությունը կտրուկ աճեց Արդյունքն էլ երկար սպասեցնել չտվեց 2008 թվականին Քիք Բոքսինգի աշխարհի բացարձակ չեմպիոն հռչակվեց ԵԳՀ ական Արման Սեդրակյանը Չեմպիոնին պատշաճ ընդունելություն կազմակերպելու համար ԲՈՒՀ ի ուսանողական խորհրդի նախաձեռնու թյամբ համալսարանում կազմակերպվեց մեծարման երեկո որին ներկա գտնվեցին սպորտով հետաքրքր վող բազմաթիվ ուսանողներ դասախոսներ Երեկոյի ընթացքում շնորհավորական խոսքով հանդես եկավ համալսարանի ռեկտոր Լ

  Original URL path: http://yau.am/am/sub_section/80/ (2012-12-22)
  Open archived version from archive