archive-am.com » AM » Y » YSU.AM

Total: 875

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
  co author and editor Yerevan Lusakn 2011 Լուսինե Արտաշեսի Համբարձումյան Twenty steps to Twenty Scores 2010 Textbook A new publication with corrections and appendix co author Yerevan Lusakn 2010 Լուսինե Արտաշեսի Համբարձումյան A Course in Modern English 2010 Textbook A new publication with corrections co author a textbook for university students Yerevan Lusakn 2010 Լուսինե Արտաշեսի Համբարձումյան Twenty steps to Twenty Scores 2009 Textbook A collection of 20 tests for

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/2CpZ8PaNuFj2PW2rgMzAmklLMi/person/1090 (2012-11-19)
  Open archived version from archive


 • Անգլիական բանասիրության ամբիոն
  ծավալի խմբագրական և գրախոսական աշխատանք Ամբիոնում բարի ավանդույթ է դարձել ամբիոնի անդամների ակտիվ մասնակցությունը գիտաժողովների նաև դրանց գումարումը ինչպես հանրապետական այնպես էլ միջազգային որը լավ հնարավորություն է ոչ միայն կատարված աշխատանքն ամփոփելու այլև ամբիոնի միջազգային կապերն ընդլայնելու առումով 2006 2007 ուստարում ամբիոնիում բացվել է Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն բաժինը որը նպատակադրված է պատրաստելու միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտի մասնագետներ Նրանք հնարավորություն կունենան աշխատելու տարբեր հանրապետական և միջազգային կազմակերպություններում գովազդային գործակալություններում բանկային և տուրիզմի ոլորտներում Անգլիական բանասիրության ամբիոնը արդյունավետ համագործակցություն է իրականացնում նաև Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի հետ որի կազմում կարևորվում է անգլիական բանասիրության ամբիոնի անդամակցությունը Ամբիոնն իր գործուն մասնակցությունն է բերում Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության և գիտության զարգացման գործին մասնավորապես օտար լեզուների անգլերեն ոլորտում Մեծ է նաև ամբիոնի մասնակցությունը ասոցիացիայի ակադեմիական պարբերականի Armenian Folia Anglistika միջազգային հանդեսի և News Letter տեղեկատվական լրագրի հրատարակման գործում Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ամբիոնի մասնագետները նաև ուսանողները հնարավորություն են ունեցել լսելու արտասահմանյան տարբեր երկրներից հրավիրված մասնագետների դասախոսություններ մասնակցելու նրանց կողմից անցկացվող սեմինարների ու քննարկումների Ուսուցման եռաստիճան համակարգի անցնելու կապակցությամբ ամբիոնը վերամշակել և ստեղծել է նոր ուսումնական ծրագրեր որոնք նպատակաուղղված են համակողմանի մասնագիտական կրթություն ապահովելու բակալավրիատի և մագիստրատուրայի փուլերում համապատասխանաբար Այժմ արդեն ինչպես բակալավրական այնպես էլ մագիստրոսական ուսուցման ծրագրերն ամբիոնում իրականացվում են կրեդիտային համակարգի պահանջներին համապատասխան Անգլիական բանասիրության ամբիոնում մասնագիտացած շատ շրջանավարտներ այսօր բազմաբեղուն գործունեություն են իրականացնում հանրապետության տարբեր ձեռնարկություններում նախարարություններում հանրակրթական և բարձրագույն դպրոցներում արտերկրի տարբեր համալսարաններում և այլուր ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ Սեդա Քերոբի Գասպարյան Ամբիոնի վարիչ Ելենա Սարիբեկի Մխիթարյան Պրոֆեսոր Սվետլանա Նահապետի Վարդանյան Դոցենտ Գայանե Հարությունի Մուրադյան Դոցենտ Քրիստինե Մուրադի Հարությունյան Դոցենտ Գայանե Սուրենի Գիրունյան Դոցենտ Նաիրա Հմայակի Գասպարյան Դոցենտ Արմինե Իլյայի Մաթևոսյան Դոցենտ Աննա Տարիելի Կնյազյան Դոցենտ Շուշանիկ Հարությունի Պարոնյան Դոցենտ Աստղիկ Էդվարդի Չուբարյան Դոցենտ Նարինե Լևոնի Հարությունյան Դոցենտ Ռուզաննա Սպարտակի Առաքելյան Դոցենտ Ալվարդ Հակոբի Ջիվանյան Դոցենտ Անահիտ Հայրապետի Գալստյան Դոցենտ Մերի Աղվանի Եփրեմյան Ասիստենտ Սվետլանա Մամիկոնի Գալստյան Ասիստենտ Զարուհի Հենրիկի Անտոնյան Ասիստենտ Նաիրա Հարությունի Մարտիրոսյան Ասիստենտ

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/t3jGYfVVeXJVvNVLTgoQELqPV2 (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
  պատրաստելով այլ նաև դասագրքեր ուսումնական ձեռնարկներ և հոդվածների ժողովածուներ հրատարակելով Թարգմանչաց դպրոցի մի շարք սաներ պաշտպանեցին ատենախոսություններ 1 դոկտորական և 10 թեկնածուական Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի նպատակն է պատրաստել որակյալ թարգմանիչներ հանրապետության տարբեր ոլորտներում աշխատելու համար Այսօր թարգմանչական բաժնի շատ շրջանավարտներ թարգմանական գործունեություն են իրականացնում մասնագիտական տարբեր բնագավառներում աշխատելով պետական տարբեր կառույցներում միջազգային կազմակերպություններում առևտրային ձեռնարկություններում և այլն Իր ստեղծման օրից ի վեր ամբիոնը բազմաբնույթ բեղմնավոր գործունեություն է ծավալում շարունակելով դեռևս 70 ական թթ հիմնադրված ԵՊՀ թարգմանչական դպրոցի ավանդույթները կազմվում և հրատարակվում են դասագրքեր մենագրություններ բառարաններ ինչպես նաև բազմաթիվ գիտական հոդվածներ նվիրված գրավոր և բանավոր թարգմանության տեսական և գործնական հարցերին Քննության է առնվել Թարգմանչական գործ մասնագիտության ուսումնական պլանը համալրվելով մի շարք արդիական ուղղվածություն ունեցող տեսական և գործնական մասնագիտական դասընթացներով Ամբիոնում լեզվի իմացության հիմքի վրա պատրաստվում են թարգմանիչներ երեք լեզուներով անգլերեն ֆրանսերեն և գերմաներեն Ուսուցումը տարվում է հետևյալ գործնական ուղղություններով գեղարվեստական թարգմանություն մասնագիտական թարգմանություն և բանավոր թարգմանություն հաջորդական և համաժամանակյա ուղղություններով Դասընթացները տեղի են ունենում տեխնիկապես հագեցած լսարաններում համակարգիչներ հեռուստացույցներ DVD ներ ձայնագիչներ համացանցից օգտվելու հնարավորություն Անգլիական բաժնի բակալավրիատի շրջանավարտները հնարավորություն ունեն իրենց ուսումը շարունակել մագիստրատուրայում Նախատեսված է մագիստրոսական ծրագիր ներմուծել նաև ֆրանսիական և գերմանական բաժինների համար Ուսանողներն իրենց թարգմանչական պրակտիկան անցկացնում են մայրաքաղաքի տարբեր կազմակերպություններում որտեղ շատ է կարևորվում թարգմանչի աշխատանքը Ամբիոնի գիտական աշխատանքը զարգանում է հետևյալ հիմնական ուղղություններով ա թարգմանության պատմության և տեսության հիմնախնդիրներ թարգմանությունը որպես առանձին գիտակարգ և որպես բանասիրական և գրականագիտական քննության առարկա բ գեղարվեստական թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր գ մասնագիտական տեքստերի թարգմանության առանձնահատկությունները դ բանավոր թարգմանության առանձնահատկությունները ե թարգմանության դասավանդման մեթոդները զ թարգմանության ոճագիտական բառագիտական և քերականական խնդիրները զուգադրական ոճագիտություն զուգադրական բառագիտություն զուգադրական քերականություն է շեքսպիրագիտություն և բայրոնագիտություն ը տարբեր արտասահմանյան հեղինակների հայերեն թարգմանված գեղարվեստական գործերի ուսումնասիրություն վեր հանելով տարբեր թարգմանական հարցեր բնագրի և թարգմանության համեմատության և զուգադրման միջոցով Ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքի շրջանակներում ղեկավարվում են ասպիրանտների և հայցորդների թեկնածուական ատենախոսություններ այդ թվում օտարերկրյա

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/E6BjgqAH5p04zpVW1wUJEOzgb4 (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
  և թարգմանական Ամբիոնում իրականացվում են մի շարք հետազոտական աշխատանքներ որոնք ներառում են գիտական հետաքրքրությունների լայն շրջանակ և առնչվում են ռոմանական բանասիրության տարբեր հիմնահարցերի իմաստաբանություն դարձվածաբանություն գործաբանություն թարգմանաբանություն և այլն Ամբիոնի դասախոսները հրատարակել են մի շարք ուսումնական ձեռնարկներ դասագրքեր բառարաններ և ուսումնաօժանդակ նյութեր Ամբիոնի աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցում են նաև Իսպանիայից Իտալիայից և Բրազիլիայից հրավիրված մասնագետներ որոնք իրականացնում են գիտամանկավարժական լուրջ աշխատանք Սերվանտեսի ինստիտուտի և Իսպանիայից ժամանած դասախոսների հետ համագործակցությամբ ամբիոնում կազմակերպվում են Իսպաներենը որպես օտար լեզու դիպլոմի որակավորման միջազգային քննություններ իսկ Սիենայի համալսարանի հետ համագործակցությամբ իտալերեն լեզվի որակավորման քննություն ըստ լեզուների իմացության եվրոպական չափանիշների Ամբիոնի գործունեության կարևոր օղակներից է թարգմանության տեսական և գործնական խնդիրների քննությունը ինչպես նաև իսպաներենից հայերեն և հայերենից իսպաներեն կատարած մի շարք թարգմանությունները Վ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ 2010 թ կայացել է ուսանողական առաջին թարգմանաբանական գիտաժողովը և հրապարակվել ուսանողական թարգմանությունների Ծաղիկ թարգմանչաց մատենաշարի առաջին ժողովածուն Ամբիոնը հրատարակում է նաև գիտական աշխատանքների ամենամյա ժողովածու Ռոմանական բանասիրության արդի խնդիրներ որն ընդգրկում է արդի լեզվաբանության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի վերաբերյալ գիտական բազմաբնույթ հոդվածներ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ Հասմիկ Գրիգորի Բաղդասարյան Ամբիոնի վարիչ Հռիփսիմե Լևոնի Օհանյան Ասիստենտ Արա Յուրիկի Խաչատրյան Ասիստենտ Լիլիթ Նորիկի Սարոյան Ասիստենտ Տիգրան Բորիսի Միքայելյան Ասիստենտ Զարուհի Վիգենի Ոսկանյան Դասախոս Նվարդ Նորայրի Սարգսյան Դասախոս Ասյա Եղիշեի Խաչատրյան Դասախոս Մագդա Սարգսի Իսրայելյան Դասախոս Մարկուհի

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/qoXmgOwtWx22Oap4IaRaDTi2cP (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Գերմանական բանասիրության ամբիոն
  ճանաչում գտած լեզուների ուսուցման առաջավոր մեթոդներ իսկ տեսական գիտելիքները մատուցվում են ժամանակակից լեզվաբանական գիտության նվաճումների հաշվառումով Առանձին ուշադրության է արժանանում Գերմաներենը որպես 2 րդ մասնագիտական օտար լեզու ուսուցումը ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետում որտեղ կիրառվում է դասավանդման յուրահատուկ մեթոդաբանություն Բնագիտական և հումանիտար ֆակուլտետներում գերմաներեն լեզվի ուսուցումը կազմակերպվում է այն նպատակադրմամբ որ համապատասխան որակավորում ստացող ուսանողները կարողանան ազատ հաղորդակցվել և օգտվել գերմաներեն լեզվով գրականությունից Թ ե բակալավրատում և թ ե մագիստրատուրայում բարձր առաջադիմությամբ ուսանողները հնարավորություն են ստանում կատարելագործել իրենց լեզվական գիտելիքները Գերմանիայի և Ավստրիայի առաջավոր համալսարաններում իսկ մագիստրատուրայի առանձին ուսանողներ այնտեղ անցկացնելու իրենց նախադիպլոմային պրակտիկան Ամբիոնի դասախոսների ուժերով հրատարակվել և հրատարակվում են տարբեր բնույթի դասագրքեր բառարաններ և ուսումնաօժանդակ նյութեր Ամեն տարի Գերմանիայից և Ավստրիայից հրավիրվում են բարձրակարգ մասնագետներ որոնք իրականացնում են ինչպես մանկավարժական այնպես էլ գիտական աշխատանք Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են տարբեր միջազգային և տեղական նշանակության գիտաժողովների ու սեմինարների և ունեն նկատելի ձեռքբերումներ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ Յուրի Միշայի Գաբրիելյան Ամբիոնի վարիչ Սուսաննա Ռազմիկի Առաքելյան Դոցենտ Լևոն Առաքելի Սարգսյան Ասիստենտ Նելլի Սարգսի Խանոյան Դասախոս Նաիրա Արշակի Կոպալյան Դասախոս Գեղանուշ Վարդանի Վարդանյան Դասախոս Երանուհի Հովհաննեսի Գևորգյան Դասախոս Էլեոնորա Լևոնի Եղիազարյան Դասախոս Գոհար Համլետի Դանիելյան Դասախոս Նաիրա Լևոնի Դիվանյան Դասախոս Իրինա Հարությունի Պետրոսյան Դասախոս Գայանե Վլադիմիրի Մնացականյան Դասախոս Ռաիսա Վարդանի Օգանովա Դասախոս Գայանե Պետրոսի Մելտոնյան Դասախոս

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/taEeqZkjAU2YsxNhABaMAnZt9D (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
  1970 Ս Սողոմոնյանը 1970 1978 թթ Պետք է հիշատակել Հ Մամիկոնյանի Արտասահմանյան գրականության պատմություն Վերածնության շրջան դասագիրքը Ս Սողոմոնյանի Եվրոպական գրականության ուրվագծեր Եվրոպական ռեալիզմի պատմությունից ուսումնասիրությունները 1956 թ գրականության տեսության առարկաները անջատվում են արտասահմանյան գրականության ամբիոնից և տրվում այլ ամբիոնների 1982 թ արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնները համախմբվում են մեկ միասնական ամբիոնի մեջ որը ղեկավարում էր ակադ Էդ Ջրբաշյանը իսկ 1986 թ հունվարից մինչև 2007 թ մայիսը բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հ Էդոյանը 2007 թ արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնը բաժանվում է երկու առանձին ամբիոնների գրականության տեսության վարիչ բ գ դ պրոֆ Ժ Քալանթարյան և արտասահմանյան գրականության որի աշխատանքները շարունակում է ղեկավարել Հ Էդոյանը 2007 թ սեպտեմբերին նա վերընտրվում է արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ 2009 թ ին ամբիոնի վարիչ է ընտրվում բ գ թ դոցենտ Արա Առաքելյանը Միացյալ ամբիոնն ուներ բավական ուժեղ դասախոսական կազմ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆ Ա Հարությունյան դոկտոր Կ Մատինյան դոցենտներ Ն Սանթրոսյան որը եվրոպական գրականություններին զուգահեռ դասավանդում էր նաև լատիներեն Վ Նավասարդյան Ա Բեքմեզյան Ա Ջրբաշյան Ս Հարությունյան Յու Խաչատրյան բ գ թ ասիստենտներ Ա Սեդրակյան և Ն Գոնչար Խանջյան ասիստենտ Ա Մարտիրոսյան 2007 թ համալսարանից ազատվում են պրոֆ Ա Հարությունյանը դոց Ն Սանթրոսյանը Ամբիոնը քայլեր է ձեռնարկել ուսումնական և օժանդակ գրականությունների հրատարակության ուղղությամբ Տպագրվել է Գրականագիտության ներածության քրեստոմատիա կազմողներ Ա Բեքմեզյան Վ Նավասարդյան թարգմանվել և հրատարակվել են Ս Արտամոնովի 17 18 րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմությունը 20 րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմությունը կոլեկտիվ աշխատանքը Ուսանողի գրադարան մատենաշարով հայերեն հրատարակվել են Համաշխարհային գրականության մի շարք նշանավոր գրական հուշարձաններ Գյոթե Բանաստեղծություն և ճշմարտություն Հին արևելքի պոեզիա Գերմանական նորավեպ Ֆրանսիական կլասիցիզմ Ֆրանսիական պոեզիա Ամերիկյան պատմվածքներ Ժամանակակից արտասահմանյան դրամատուրգիա ի երկու հատորները և այլն Ամբիոնի գիտական կարևոր հրատարակություններից են պրոֆ Հ Էդոյանի Եղիշե Չարենցի պոետիկան պրոֆ Ա Հարությունյանի Ետպատերազմյան ամերիկյան պոեզիան դոկտոր Կ Մատինյանի Ավստրիական դրամատուրգիան 20 րդ դարի երկրորդ կեսին դոց Ա Սեդրակյանի Էզ Փաունդի էսթետիկական

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/Eh90SLT9hobYILze1EV7PkjnzP (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Ագլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոն
  Ապրեսյանի ղեկավարությանը կազմակերպվա ծությանն ու նվիրվածությանը նորացող կրթական գործընթացին Ամբիոնն իր առջև նպատակ է դրել հետևողականորեն արդիականացնել անգլերենի դասավանդման մեթոդները անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար ESP English for Special Purposes զարգացնել կիրառական լեզվաբանությունը ելնելով ժամանակի պահանջներից Ամբիոնի կարևոր ձեռքբերումներից է FLSP օտար լեզուն հատուկ նպատակների համար միջազգային գիտական ամսագրի հիմնադրումը գլխավոր խմբագիր Մ Ապրեսյան որտեղ հրատարակվող հոդվածները լուսաբանում են անգլերեն լեզվով մասնագիտության ուսուցման միջազգային փորձն ու ձեռքբերումները դասավանդման մեթոդիկան ըստ սովորողների փոփոխվող կարիքների ու պահանջների Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնն արտերկրի համալսարանների մասնագետների մասնակցությամբ Կլակամասի համալսարան ԱՄՆ մշակել է անգլերենի ուսուցման հիմնադրույթներն ըստ նոր եռաստիճան կրթական համակարգի առնձնահատկությունների Ոչ լեզվական ֆակուլտետներում մագիստրոսական ուսուցումն անհրաժեշտ մակարդակով իրականացնելու համար ամբիոնը մշակել է անգլերենի դասավանդման արդիական ծրագիր Ամբիոնը համագործակցում է արտերկրի համալսարանների հետ ԱՄՆ Մեծ Բրիտանիա նպատակադրվելով ուսումնասիրել և օգտագործել նրանց փորձն ու գիտամեթոդական ռեսուրսները Հրավիրված մասնագետները հանդես են գալիս դասախոսություններով անցկացնում սեմինարներ որոնք ուղեկցվում են բուռն քննարկումներով Այս ամենի արդյունքում հնարավոր է դառնում նորացնել ուսումնական պրոցեսը մշակել անգլերենի դասավանդման նոր միջազգային չափանիշներին համապատասխան մեթոդներ պահպանելով դասավանդման ավանդույթները Ամբիոնի դասախոսները հեղինակ են մի շարք դասագրքերի ուսումնական ձեռնարկների և տեխնիկական բառարանների որոնք նախատեսված են բնագիտական ու ճշգրիտ նաև հումանիտար ոլորտների համար Ամբիոնի կրթական քաղաքականությունը բխում է միջազգային և շուկայական հարաբերությունների զարգացման ներկա պայմաններում մասնագիտական տարբեր բնագավառների կողմից սովորողներին առաջադրվող պահանջներից Այսօր անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնը Մ Ապրեսյանի ջանքերի շնորհիվ դարձել է միջազգային թեստավորման կենտրոն որը հաջողությամբ է անցկացնում TOEFL ի անգլերենի որպես օտար լեզվի թեստ և ITEP անգլերենի իմացության միջազգային թեստ դասընթացներ և քննություններ անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային վկայագրի տրամադրմամբ Այսօր ամբիոնը նաև կազմակերպում է մասնագիտական անգլերենի Professional English ուսուցումը ԵՊՀ ի վարչական և տարբեր մասնագիտություններ ներկայացնող պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար Ամբիոնի նպատակն է տարբեր բնագավառներում մասնագիտացող ապագա գիտնականներին տալ մասնագիտական անգլերենի հուսալի գիտելիքներ ու հմտություններ որոնք կօգնեն նրանց ներկայացնելու ՀՀ գիտական պոտենցիալը միջազգային ասպարեզում ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ Մարգարիտա Ապրեսյան Ամբիոնի վարիչ Գևորգ Ռուդիկի Բարսեղյան Դոցենտ Ադրիանա

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/xWNKhbyivPzdhiV5s2wnWEXOdm (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
  յուրաքանչյուր ուսանողի գիտելիքների մակարդակը և օգնում է համեմատաբար թույլ ուսանողներին հաղթահարել դժվարությունները և լիարժեք ընդգրկվել ուսումնական գործընթացի մեջ Դրան նպաստում է ամբիոնի դասախոսների կողմից շուրջ 10 տարի կիրառվող համակարգչային Edusoft English Discoveries ծրագիրը որն առավել արդյունավետ է դարձնում ուսուցման ուսումնառության գործընթացը Ծրագիրն ընդգրկում է 12 մակարդակներ սկսնակից մինչև բարձր basic executive ներառյալ գործարար անգլերենը Business English Ամբիոնը մշակելով Edusoft English Discoveries համակարգչային ծրագրի հիման վրա մեթոդական և ուսումնական նյութեր աշխատում է համակարգչային ծրագրի միջոցով անգլերենի ուսուցման հարցերի տեսական հիմնավորման ուղղությամբ Ամբիոնում գիտական աշխատանքներ են կատարվում իմաստաբանության և բառարանագրության գործաբանության և տեքստի լեզվաբանության ինչպես նաև լեզուների զուգադրական ուսումնասիրության և թարգմանության տեսության ոլորտներում Լեզվի իմաստաբանական կարգերի ուսումնասիրության ոլորտում դիտարկվում են բառիմաստի և համատեքստի փոխազդեցության խնդիրներն ու առանձնահատկությունները վերլուծվում է երկխոսությունը կառուցվածքային իմաստային և գործաբանական տեսանկյուններից Ուսումնասիրվում է լեզվի և մշակույթի փոխհարաբերությունը բառի իմաստային կառուցվածքի վերլուծության միջոցով որի նպատակն է վեր հանել անգլերենի և հայերենի անգլերենի և այլ օտար լեզուների անհամարժեք բառապաշարները Գիտական աշխատանքների ոլորտում ուշադրության է արժանի այն փաստը որ ամբիոնում պարբերաբար իրականացվում են տարբեր գիտահետազոտական թեմաների ուսումնասիրություն այդ թվում պետական ֆինանսավորմամբ Ամբիոնի դասախոսները ամբիոնի վարիչ Ե Երզնկյանի ղեկավարությամբ կատարել են հետևյալ ուսումնասիրությունները Հայերենից լեզվական տրանսֆերի փոխանցման առանձնահատկությունները անգլերեն լեզվի լսարանում 2005 2007 թթ Երկխոսությունը միջմշակութային համատեքստում 2008 2010 թթ Վերոհիշյալ աշխատանքների արդյունքները ամփոփված են ամբիոնի դասախոսների կողմից հեղինակած մի շարք մենագրություններում ինչպես նաև պարբերաբար ներկայացվում են թե տեղական և թե միջազգային նշանակության տարբեր հրապարակումներում Ամբիոնը հրատարակում է գիտական աշխատանքների ժողովածու Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում Գիտական աշխատությունների միջբուհական այս տարեգիրքն ընդգրկում է լեզվաբանության տարբեր խնդիրներին ինչպես նաև օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկային և արտասահմանյան գրականությանը վերաբերող հոդվածներ Ամբիոնը շարունակում է աշխատել թեստային համակարգի հիմնադրույթների մշակման և կատարելագործման խնդիրների ուղղությամբ նպատակ ունենալով մշակել լեզվի տիրապետման տարբեր մակարդակների պահանջներ Ամբիոնի դասախոսները մեծ աշխատանք են տանում ուսանողների դաստիարակության ուղղությամբ Ամբիոնին կից գործում է English Club ակումբը որը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին հանդես գալ իրենց հուզող հարցերով

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/J99T1vcV5809isE4QU9lTHcAgh (2012-11-19)
  Open archived version from archive •