archive-am.com » AM » Y » YSU.AM

Total: 875

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Պատմության ֆակուլտետ
  XX դարի սկզբներին 2012 Հոդված Բանբեր Երևանի համալսարանի Երևան 2012թ էջ 45 56 Ռ Ա Նահապետյան Вопрос местонахождения городов Артемида Сагавана и Бабила согласно Географии Птолемея 2011 Հոդված Материалы по археологии Белорусии вып 20 Минск 2011 с 419 422 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Մեծ Հայքի թագավորության հյուսիսային սահմաններն ըստ հայ վրացական և հունա հռոմեական մատենագիրների Ք ա 190 Ք հ 428 թթ պատմա աշխարհագրական հետազոտություն 2011 Հոդված Հասկ հայագիտ հանդես Բեյրութ 2011 հտ ԼԱ էջ 33 47 Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Значение эпистолярного жанра для характеристики определенного исторического периода на примере одного письма 2010 Статья Альманах современной науки и образования Тамбов 2010 ч 1 с 75 76 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան О местонахождении Castellum Volandum согласно Корнелию Тациту историко лингвистическое и географическое исследование 2010 Статья Вестник СПбУ серия 2 История 2010 N 2 с 154 159 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան К вопросу о катойкизации в древнеармянском государстве 2010 Статья Мнемон под ред проф Э Д Фролова СПб 2010 вып 9 с 133 146 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Историческая память и языческие божества в творчестве Мовсеса Хоренаци 2010 Статья История и историческая память Саратов 2010 вып 2 с 206 213 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Քաղաքակրթական հոմեոստասիսը Մեծ

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/qPIYZhqtYrDopI1sBwgftwXwrh/section/publications (2012-11-19)
  Open archived version from archive


 • Պատմության ֆակուլտետ
  ինստիտուտ Աշխատանքային փորձ 1979 1982 թթ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի օգնական 1982 1985 թթ ԵՊՀ պատմ ֆակ ՍՄԿԿ պատմության ամբիոնի դասախոս 1986 1987 թթ Արտասահմանյան քաղաքացիների ֆակուլտետի ավագ դասախոս 1987 1994 թթ Հումանիտար առարկաների ամբիոնի վարիչ դոցենտ 1994 թ ից մինչև այժմ Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ 2000 թ ից մինչև այժմ Պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 2005 թ ից Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր 2009 թ ի փետրվարից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան Կարդացվող դասընթացներ Հայոց պատմություն հայոց պատմության հիմնահարցեր հայ դիվանագիտության պատմություն հին և միջին դարեր Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Հայոց պատմության նորագույն ժամանակաշրջանը հատկապես երրորդ հանրապետության պատմությունը հայ դիվանագիտության պատմության հարցեր Լեզուներ Ռուսերեն անգլերեն Մասնագիտական անդամակցություն ՀԿ մասնագիտական խորհուրդ գիտական հանդեսի խմբագրություն ֆոնդեր և այլն Խնուս հիմնադրամի հոգաբարձունների խորհրդի նախագահ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտին կից հայոց պատմության գծով գիտական խորհրդի անդամ Հայկական բանակ գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ Նոր Դար գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ Պարգեւներ Լեռնային Ղարաբաղի ազատության համար մեդալ ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 4 Հենրիկ Աբրահամյան Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945 2011 թթ 2012 Հոդված Բանբեր Երևանի համալսարանի Երևան 2012թ էջ 73 76 Է Մինասյան Վ Վիրաբյան Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերությունների համակարգում XVIII XIX դդ 2005 Դասագիրք Երևան 2005 թ Էդիկ Մինասյան Սոցիալ տնտեսական վերափոխումները Հայաստանում 1991 2003 թթ 2003 Մենագրություն Երևան

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/qPIYZhqtYrDopI1sBwgftwXwrh/person/180 (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Պատմության ֆակուլտետ
  դրսևորումները XIX դարի վերջերին XX դարի սկզբներին 2012 Հոդված Բանբեր Երևանի համալսարանի Երևան 2012թ էջ 45 56 Ռ Ա Նահապետյան ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ Հայոց պատմության ամբիոն Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն Համաշխարհային պատմության ամբիոն Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն Հայ արվեստի պատմության և

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/qPIYZhqtYrDopI1sBwgftwXwrh/person/335 (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Պատմության ֆակուլտետ
  2009 Հոդված Հանդես ամսօրեյա Վիեննա Եր 2009 N 1 12 էջ 69 84 Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Гекатей Милетский как основоположник науки исторической географии 2009 Статья Мавродинские чтения 2008 СПбУ 2009 с 402 406 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Развитие профессионального мышления студентов историков на основе решения профессиональных задач 2009 Статья Сб мат V всероссийской научно практич конф ч 3 Новосибирск 2009 с 16 19 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Феодализация древнеармянского государства в аспекте границ полномочий царей династии Аршакидов и феодал нахараров 2008 Статья Вестник СПбУ серия 2 История 2008 N 1 с 134 138 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Из истории Ереванского государственного университета 2008 Статья Научная мысль Кавказа Ростов на Дону 2008 N 2 с 68 73 А Арутюнян В С Петросян Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Երվանդունիների թագավորությունն ըստ հույն մատենագիրների Հեկատեոս Հերոդոտոս Քսենոփոն 2008 Հոդված Հանդես ամսօրեայ Վիեննա Եր 2008 N 1 12 էջ 41 78 Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Реформы Арташеса I и модернизация древнеармянского общества 2007 Статья Русский язык в Армении Ер 2007 N 3 с 46 52 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Образ древнего Египта в зеркале философского диалога Разговор разочарованного со своей душой 2007 Статья X Виноградовские чтения М 2007 с 140 142 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Реформы Арташеса I и эллинизация древнеармянского государства 2007 Статья Научная мысль Кавказа Ростов на Дону 2007 N 4 с 46 55 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Билингвизм в эпоху эллинизма 2006 Статья Русский язык в Армении Ер 2005 N 4 с 7 13 Арутюнян Акоп Հակոբ Ժորայի Հարությունյան Արշակունյաց Հայաստանի սահմաններն ըստ Փավստոս Բուզանդի Հայոց պատմության 2005 Հոդված Հանդես ամսօրեայ Վիեննա Եր 2006 N 1 12 էջ 229 250 Հակոբ Ժորայի Հարությունյան О языковой ситуации в древней Индии и Китае 2004 Статья Русский язык в Армении Ер 2004 N 1 2 с 20 25 Арутюнян Акоп Հակոբ

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/qPIYZhqtYrDopI1sBwgftwXwrh/person/328 (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Հայոց պատմության ամբիոն
  Բ Հ Հարությունյանը 2001 թ ամբիոնը կոչվում է Հայոց պատմության ամբիոն Իր գոյության շուրջ 90 տարիների ընթացքում ամբիոնում աշխատել են այնպիսի ճանաչված հայագետներ ինչպիսիք են եղել Հ Մանանդյանը Լեոն Հ Զորյանը Խ Սամվելյանը Թ Ավդալբեգյանը Ս Պողոսյանը Ա Աբրահամյանը Հ Ժամկոչյանը Մ Ներսիսյանը Վ Պարսամյանը Լ Խուրշուդյանը Շ Հարությունյանը Ստ Մելիք Բախշյանը Գ Ղարիբջանյանը Կ Խուդավերդյանը և ուրիշներ Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից լույս են ընծայվել ավելի քան 700 մենագրություններ նաև այլ ուսումնասիրություններ գիտական հոդվածներ Ամբիոնն իրավամբ հանդիսանում է հանրապետության հայագիտական կարևոր կենտրոններից մեկը Ամբիոնի աշխատակիցները գիտահետազոտական աշխատանքներ են ծավալել հայոց պատմության հին ու միջին դարերի և նոր ու նորագույն ժամանակաշրջանների հիմնահարցերի ուսումնասիրության ուղղությամբ Նշանակալից տեղ են հատկացվել հնագույն պետական կազմավորումների պատմությանը աղբյուրագիտությանն ու պատմագրությանը Մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվել մասնավորապես հայկական հարցի հայոց ազատամարտի հայոց ցեղասպանության ազգային գաղափարախոսության և Արցախյան հիմնահարցի ուսումնասիրության բնագավառում 1950 ական թթ վերջերին ամբիոնը ձեռնամուխ է եղել 12 պրակից բաղկացած Հայ ժողովրդի պատմություն բուհական ձեռնարկի ստեղծմանը որից լույս են տեսել միայն առաջին վեցը 7 րդը և 10 րդը Դրանց հիման վրա 1963 1970 թթ լույս է տեսել Հայ ժողովրդի պատմություն քառահատոր բուհական դասագիրքը Վերջինս վերամշակվելուց ու բարելավվելուց հետո հրատարակվեց 1975 1980 թթ երկու հատորով 2000 թ ին լույս է տեսել Հայ ժողովրդի պատմություն հիմնահարցեր ուսումնական ձեռնարկը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար խմբ ակադ Հր Ռ Սիմոնյանի Ներկայումս պատրաստվում է սույն դասագրքի երկրորդ վերամշակված հրատարակությունը Աշխատանքներ են տարվում պատմության ֆակուլտետների համար երկհատորանոց բուհական դասագրքի ստեղծման ուղղությամբ Ամբիոնում մեծ ուշադրություն է դարձվում Հայ ժողովրդի պատմություն ծրագրի պատրաստմանը 1954 1959 1962 1967 1979թթ 2000 թ լույս տեսավ նոր ծրագիրը Հայոց պատմություն խորագրով խմբագրությամբ ակադեմիկոսներ Լ Խուրշուդյանի և Հր Ռ Սիմոնյանի Հայոց պատմության առարկան դասավանդվում է ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետներում Պատմության ֆակուլտետում մասնավորապես մագիստրատուրայի բաժնում դասավանդվում են մասնագիտական մի շարք դասընթացներ և անցկացվում սեմինարներ նվիրված Հայոց պատմության առավել կարևոր հիմնախնդիրներին Ամբիոնի անդամները մշտապես մասնակցում են համալսարանական հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովներին Հայոց պատմության

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/XPWUPiKRLcJTo3mUE8akdAuYmv (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
  միութենական և հանրապետական նշանակություն ունեցող իրադարձությունների առթիվ բազմիցս կազմակերպել է գիտական կոնֆերանսներ որոնց մասնակցել են նշանավոր գիտնականներ մասնագետներ Կոնֆերանսների նյութերը հաճախ հրատարակվել են տարբեր ժողովածուներում 1970 1978 թթ ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնը ղեկավարել է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆ Փայլակ Ենգոյանը որը հավատարիմ մնալով ամբիոնի ավանդույթներին շարունակել և զարգացրել է դրանք կարևորություն տալով թե ուսումնական և թե գիտահետազոտական աշխատանքներին նոր կադրերի պատրաստման գործին Այդ տարիները նաև սերնդափոխության ժամանակաշրջան էին և քանի որ կուսակցության պատմության ամբիոնը համալսարանական էր ուստի նոր կադրերի պատրաստումը միշտ էլ առաջնային նշանակություն է ունեցել Այդ տարիների ասպիրանտներից առանձնանում են Էդիկ Մինասյանը Էդիկ Լ Զոհրաբյանը որոնք այժմ էլ սիրով և պատասխանատվությամբ աշխատում են պատմության ֆակուլտետում 1977 1982 թթ ԽՄԿԿ ամբիոնը գլխավորել է ակադեմիկոս պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆ Ծատուր Աղայանը Նա ճանաչված գիտնական էր բազմաթիվ մենագրությունների և հոդվածների հեղինակ Ծ Աղայանի գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում էին գտնվում Անդրկովկասի սոցիալ տնտեսական պատմության հայ ռուսական հարաբերությունների հիմնահարցերը Նա ոչ պակաս չափով ուշադրություն է դարձրել նաև հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի լուսաբանմանը հատկապես արևմտահայության թուրքական տիրապետության դեմ մղվող պայքարի պատմությանը Այդ տեսակետից հատկապես առանձնանում է Անդրանիկին նվիրված ստվարածավալ աշխատությունը որում ներկայացված են հայ ժողովրդի նշանավոր զավակի և նրա ժամանակաշրջանի ազգային ազատագրական պայքարի պատմության շատ հետաքրքիր էջեր Նոր ձևավորված Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնը որում աշխատել և այսօր էլ աշխատում են երկար տարիների դասախոսական գիտական աշխատանքի փորձ ունեցող բազմաթիվ ճանաչված դասախոսներ պրոֆեսորներ Սերգեյ Ամիրյանը Հենրիկ Աբրահամյանը պատմական գիտությունների դոկտոր Միքայել Մուրադյանը դոցենտներ Արամ Հայթյանը Ալբերտ Մկրտչյանը Վալերի Ծատինյանը Արտավազդ Դարբինյանը Անդրանիկ Վարդանյանը Էդուարդ Լ Զոհրաբյանը դասախոս Սուսաննա Սերոբյանը և շատ ուրիշներ անառարկելիորեն որոշակի վաստակ և ներդրում ունի բուհական կյանքի զարգացման ուսումնական գործի կազմակերպման և մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում Ամբիոնում աշխատել են անվանի գիտնականներ ճանաչված դասախոսներ հեղինակություններ որոնք որոշակի ներդրում ունեն հանրապետության բուհական կյանքի գիտական մտքի զարգացման երկրի կյանքի բազմաթիվ ոլորտներում համապատասխան կադրերի պատրաստման ուսանող երիտասարդության դաստիարակության գործում Եվ անկախ նրանից թե ամբիոնի դասախոսները երբ և ինչպիսի պայմաններում ժամանակներում են աշխատել նրանք հավատարիմ են մնացել իրենց որդեգրած սկզբունքներին ծառայել հայրենիքին պատրաստել իրենց գործը սիրող մասնագետներ արժանավոր քաղաքացիներ Այս իրողությունն ապացուցելու համար բավական է հիշատակել մի շարք դասախոսների որոնք միշտ էլ բարձր են պահել համալսարանի պատիվը անունը և անմնացորդ ծառայել են երիտասարդ սերնդին մասնագիտական կրթություն տալու ու նրան հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու գործին Հենց միայն այն փաստը որ ամբիոնի շատ դասախոսներ կարողացան վերջին մեկ երկու տասնամյակի ընթացքում մշակել այսօրվա պահանջներին համապատասխան նոր դասընթացներ կարդալ նաև նույնքան կարևոր գիտահետազոտական մեթոդական բնույթի աշխատանք կատարել պաշտպանել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններ հրատարակել մեթոդական ձեռնարկներ տարբեր դասընթացների ծրագրեր և այլն խոսում է այն մասին որ ամբիոնը կարողացել և այժմ էլ կարողանում է իր ներդրումն ունենալ ուսումնամեթոդական և գիտական աշխատանքների բնագավառներում 1998 2000 թվականներին ամբիոնը ղեկավարում էր պատմության ֆակուլտետի դեկան պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆ Բաբկեն Հարությունյանը Դրանք տարիներ էին երբ անհրաժեշտ էր մշակել նոր դասընթացներ մանավանդ որ Երևանի պետական համալսարանը Հանրապետությունում առաջիններից մեկն անցում էր կատարում ուսուցման նախկին երկաստիճան համակարգից դեպի եռաստիճան համակարգ Հենց այդ տարիներին էլ պրոֆ Բաբկեն Հարությունյանի և ամբիոնի դասախոսների ջանքերով մշակվեցին բազմաթիվ նոր կուրսեր որոնք հաջողությամբ սկսեցին դասավանդվել թե պատմության և թե համալսարանի այլ ֆակուլտետներում 2000 թվականից սկսած մինչև 2007 թվականը ամբիոնի աշխատանքները ղեկավարել է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆ Հենրիկ Աբրահամյանը

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/uqA7upWK05uqek24LsrtRmZ5hp (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Համաշխարհային պատմության ամբիոն
  տեսություն և պատմություն Անցած տասներեք տարիների ընթացքում Համաշխարհային պատմության ամբիոնի մագիստրատուրայի բովով անցել է շուրջ վաթսուն ուսանող Նրանցից 9 ը պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն պատմության ամենատարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ Երեքը գիտական աստիճան է ստացել եվրապական համալսարաններում Լոնդոն Վարշավա Բուդապեշտ Այժմ ամբիոնի նախկին հինգ մագիստրանտ մասնագիտանոււմ է Պեկինի Աթենքի Վարշավայի և Կրակովի համալսարաններում Բացի պլանային դասընթացներից մագիստրանտների և բակալավրների համար կազմակերպվել են դասախոսություններ արտասահմանյան գիտնականների մասնակցությամբ Քեմբրիջի համալսարանի Queen s College ի դեկան պրոֆ Թ Բրաուն Հարվարդի համալսարանի հայագիտության անբիոնի վարիչ պրոֆ Ջ Ռասսել Միչիգանի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆ Ժ Լիպարիտյան Վենետիկի Կա Ֆոսկարի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ Պ Լ Զեքիյան Բեռլինի համալսարանի պրոֆ Թ Հոֆֆման Լեչեի Իտալիա համալսարանի պրոֆ Ջուստո Տրաինա և այլք Ամբիոնին կից գործում է Ընկերային ինքնությունը համաշխարհային պատմության հոլովույթում գիտատեսական սեմինարը որին մասնակցում են հանրապետության լավագույն մասնագետները Հ Բայադյանը Տ Սիմյանը Ռ Քոչարյանը Դ Պետրոսյանը Հ Աղաջանյանը և այլք 1960 թվականից մինչև օրս ամբիոնն ունեցել է արտադրությունից կտրված ուսուցմամբ 17 և չկտրված ուսուցմամբ 7 ասպիրանտ նաև 36 հայցորդ Նրանցից թեկնածուական ատենախոսություն պաշտպանել է 17 ը Իսկ 6 ը ներկայումս ամբիոնի դասախոսներ են Բացի ամբիոնի նիստերից պարբերաբար տեղի են ունեցել նաև ուսումնամեթոդական խորհրդակցություններ ուր քննության են առնվել զանազան ուսումնամեթոդական բնույթի հարցեր Տարիներ ի վեր ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքն ընթացել է մի քանի հիմնական ուղղություններով Մինչարդյունաբերական արդյունաբերական և հետարդյունաբերական քաղաքակրթությունների հիմնահարցեր Հայաստանը Արևելք Արևմուտք քաղաքակրթական առնչությունների ծիրում Համաշխարհայնացումը հայոց պատմության համատեքստում Պատմագիտական միտք և հանրութային կյանք և այլն 1994 2002 թվականներին ամբիոնում կատարվել է պետական պայմանագրային թեմա Հայկական քրիստոնեական հասարակությունը և հայ եկեղեցին ծագումնաբանությունը հաստատումը և զարգացումը պատմաքննական և սոցիալ մշակութային վերլուծություն որում ընդգրկված են եղել պրոֆ Ա Ստեփանյանը և Վ Դիլոյանը Թեման նվիրված է հայ քրիստոնեական եկեղեցու ծագումնաբանությանը և հայկական հասարակության մեջ նրա խաղացած դերին Հիմնախնդիրներ որոնք առաջնակարգ նշանակություն ունեն հայոց պատմության գիտական անաչառ ուսումնասիրության գործում Արդյունքները հրատարակվել են հեղինակների մի շարք հոդվածներում 2008 2010 թվականներին ամբիոնն աշխատել է պետական պայմանագրային նոր գիտաթեմայի վրա Համաշխարհայնացման գործընթացները հայոց պատմության հոլովույթում հելլենիզմ քրիստոնեություն խաչակրաց արշավանքներ մասնակցությամբ պրոֆ Ա Ստեփանյանի դոց Գ Հարությունյանի Հ Պիկիչյանի և գործավար Լ Մկրտչյանի Արդի պատմագիտության նվաճումների դիտանկյունից լուսաբանվել են գիտաթեմայի քաղաքակրթական արգորիթմերը որոնց ծիրում համաբերվել են տարբեր դարաշրջանների արժեքային համալիրները սկսած առտնին իրողություններից մինչև աշխարհատեսություն քաղաքական մշակույթ և քարոզչություն Ստացված արդյունքներն ամփոփվել են Պատմության հարցեր ժողովածուի մեջ Տաթև գիտակրթական համալիր Եր 2009 Բալթիմորի համալսարանի դրամաշնորհի շրջանակներում պրոֆ Ա Ստեփանյանը 1999 2001 թվականներին մասնակցել է National Identity Alternatives in Multicultural Societies գիտաթեմային Dimensions of National Identity Preliminary observations Դրանց արդյունքները մասամբ ամփոփվել են նրա խմբագրությամբ 2002 թվականին լույս տեսած Ինքնության հարցեր կոլեկտիվ աշխատության մեջ Ժնևի համալսարանի հետ Եվրամիության Research Program in Social Studiesե ծրագրի սահմաններում պրոֆ Ա Ստեփանյանը մասնակցել է David the Invincibleե թեմայի կատարմանը 2001 2004 թվականներ Նրա մասնաթեման էր Neo Platonic Approach to the Armenian Historiography Ծրագրի գիտական արդյունքների ամփոփմամբ Brill հրատարակությունը Leiden լուս է ընծայել կոլեկտիվ մենագրություն L œuvre de David l Invencible ed V Calzolari J Barnes v 1 Philosophia antica 164 Leiden Boston Brill 2009 Ավելի քան 60 տարիների ընթացքում ամբիոնի անդամները հրատարակել են բազմաթիվ մենագրություններ և հոդվածներ Գիտական զեկուցումներով հանդես են եկել հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովներում Երևան Մոսկվա Ս Պետերբուրգ Փարիզ

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/NNBzOQOJtMUlcMlI0aUua8RzEx (2012-11-19)
  Open archived version from archive

 • Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
  դարբնոց հանդիսացան հնագետների հետագա մի քանի սերունդների համար 1975 թ ին ամբիոնը վերանվանվում է հնագիտության և ազգագրության ամբիոն որը մինչև 1982թ ղեկավարում է հնագետ պրոֆ Թ Խաչատրյանը Այս տարիներին ամբիոնում աշխատանքի անցան Ա Պետրոսյանը և Ռ Նահապետյանը իսկ համատեղության կարգով Վ Հարությունյանը Հ Կարագյոզյանը Գ Տիրացյանը և ուրիշներ Այս շրջանում ամբիոնի վարիչ Թ Խաչատրյանի կողմից հետազոտություններ կատարվեցին Հառիճում Դրանց արդյունքները ամփոփվեցին նրա Շիրակի հին մշակույթը մենագրությունում Հառիճը դարձավ դաշտային ուսումնական բազա հնագետների մի քանի սերունդների համար Այդ տարիներին ծավալուն պեղումներ կատարվեցին Ի Ղարիբյանի ղեկավարությամբ Լոռե միջնադարյան ամրոցում 1966 1982 թթ Թանահատի վանքային համալիրում 1970 1982 թթ Բջնի ամրոցում 1977 1980 թթ Թանահատի պեղումներով ճշգրտվեց Գլաձորի միջնադարյան համալսարանի տեղադրության խնդիրը որը հիմք հանդիսացավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ ի կողմից մեծ շուքով տոնելու Գլաձորի համալսարանի 700 ամյա հոբելյանը Պեղումների հիմնական արդյունքները Ի Ղարիբյանը ամփոփեց Գլաձոր Եր 1983 արժեքավոր մենագրության էջերում 1983 թ ին ամբիոնը գլխավորեց պրոֆ Ս Եսայանը Նշված ժամանակաշրջանում ամբիոնի աշխատակիցների ջանքերով հետազոտվեցին մի շարք հանգուցային հուշարձաններ Օշականը Այգեվանը Արագածը սկսվեցին Արամուսի հետազոտությունները Օշականի պեղումների արդյունքները ամփոփվեցին առանձին մենագրության մեջ Ս Եսայանի և Ա Քալանթարյանի համահեղինակությամբ Բացի այդ նշված տարիներին հրապարակվեցին Ս Եսայանի գրչին պատկանող մի շարք աշխատություններ Կարմիր Բլուր Հին Հայաստանի սպառազինությունը Ձին և կառամարտիկը Հին Հայաստանում Հին Հայաստանի գոտիները և այլն Այս տարիներին ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվեցին մի շարք կարևոր աշխատություններ Արարատյան դաշտավայրի բիայնական հուշարձանների խեցեղենը Հ Ավետիսյան Աղստևի միջին հոսանքի նյութական մշակույթը զարգացած միջնադարում Հ Եսայան Այսքանով հանդերձ զգացվում էր հնագիտության հայերեն դասագրքի ստեղծման անհրաժեշտությունը Ի Ղարիբյանի կողմից ռուսերենից թարգմանվեցին ԽՍՀՄ հնագիտություն և Նախնադարյան հասարակության պատմություն դասագրքերը 1992 թ ին լույս տեսավ Ս Եսայանի Հայաստանի հնագիտություն դասագրքի առաջին հատորը որն առ այսօր համարվում է հնագիտության հիմնական ուսումնական ձեռնարկը Պրոֆ Ս Եսայանի ղեկավարությամբ թեկնածուական ատենախոսություն են պաշտպանել շուրջ մեկ տասնյակ գիտաշխատողներ 1989 թ ին ստեղծվեց ազգագրության ամբիոն որի ղեկավարությունը ստանձնեց դոց Յու Մկրտումյանը 1994 2000 թթ ամբիոնը ղեկավարում էր Հր Խառատյանը մինչև 2004 թ ը կրկին Յուրի Մկրտումյանը 2004 թ ին հնագիտության և ազգագրության ամբիոնները նորից վերամիավորվեցին մեկ ամբիոնի կազմում 2001 թ ին հնագիտության ամբիոնի վարիչի պարտականությունները ստանձնեց պրոֆ Ի Ղարիբյանը Այս ժամանակաշրջանում ամբիոնում դասախոսական աշխատանքի անցավ Հ Հակոբյանը Համատեղության կարգով ամբիոնի աշխատանքներին ներգրավվեցին բազմաթիվ մասնագետներ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտից և այլ գիտական հիմնարկներից Մ Հասրաթյանը Ա Քալանթարյանը Պ Ավետիսյանը Գ Կարախանյանը Ռ Բադալյանը Ա Զոհրաբյանը Բ Գասպարյանը Ա Բոբոխյանը և ուրիշներ 2002 թ ամբիոնի աշխատակիցների հատկապես պրոֆ Ի Ղարիբյանի և դոց Յու Մկրտումյանի ջանքերով ֆակուլտետում բացվեց մշակութաբանության բաժինը ինչին նախորդել է տևական աշխատանք կազմվում էին ուսումնական պլանները ճշտվում էր դասավանդվող առարկաների ցանկը Բաժնի կյանքում կարևոր դեր խաղաց 2005 թ ին պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպված արշավախումբը ղեկ Ի Ղարիբյան Հ Սիմոնյան որի աշխատանքների ընթացքում կենտրոնի աշխատակիցների և բաժնի բակալավրիատի ավարտական տարվա ուսանողների համատեղ ջանքերով ավելացվեց և ճշտվեց Սյունիքի մարզի Գորիսի ենթաշրջանի պատմական հուշարձանների ցանկը Շուրջ մեկ ամիս տևած արշավախմբի աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեցին և անձնագրավորվեցին մի քանի հարյուր հուշարձաններ 2006 թ ին մշակութաբանության բաժինը տվեց իր առաջին շրջանավարտները Բնական է որ անհրաժեշտություն առաջացավ բացել առանձին մշակութաբանության ամբիոն որը և զատվեց հնագիտության և ազգագրության ամբիոնից 2005 թ ին վերսկսվեցին Բջնիի պեղումները ղեկ Ի Ղարիբյան Հ Հակոբյան որոնք կենտրոնացան ինչպես

  Original URL path: http://faculties.ysu.am/hy/6cXLjj2B2NEveT11lPLHKj15Kw (2012-11-19)
  Open archived version from archive •