archive-am.com » www.healthpiu.amDetailed info for site: www.healthpiu.am

First archived on: 2012-12-12

Page Rank (on archived date): 3    

Favicon: -

Title: Health Care Project Implementation Unit

See available archived versions here

Original web address: http://www.healthpiu.am/


Keywords:

Description:
... 2000 2012թթ ընթացքում ՀՀ բոլոր մարզերում վերանորոգված և նորակառույց ամբուլատորիաների առողջության կենտրոնների և ընտանեկան բժշկության գրասենյակների ընդհանուր թիվը կազմում է 147 ընդ որում 68 ը վերանորոգվել են իսկ 79 ը կառուցվել ներառյալ Սյունիքի մարզում ընտանեկան բժշկության գրասենյակները Բոլոր գյուղական ամբուլատորիաները հագեցվել են բժշկական սարքավորումների ստանդարտ հավաքածուներով բժշկական կահույքով և ՏՏ սարքավորումներով Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ընտանեկան բժիշկների և բուժքույրերի մասնագիտացումները ավարտվել են 2012թ մարտին 2000 2012թթ ընթացքում ընդհանուր թվով 1655 ընտանեկան բժիշկներ և 1770 ընտանեկան բուժքույրեր են մասնագիտացել Հիվանդանոցային համակարգի օպտիմալացման բաղադրիչ Այս բաղադրիչի նպատակն է նպաստել Երևանում և ՀՀ մարզերում ընտրված հիվանդանոցային միավորումների օպտիմալացմանը և արդիականացմանը որի արդյունքում ՀՀ բոլոր մարզերում կգործեն ժամանակակից բժշկական կենտրոններ Ներկայում վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է մարզային հիվանդանոցային համակարգերի արդիականացում և օպտիմալացում հիմնվելով ՀՀ կառավարության 2006թ ի նոյեմբերի 2 ի թիվ 1911 Ն որոշման վրա Բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի նպատակն է մարզային բժշկական կենտրոնների հզորությունները համապատասխանացնել ժամանակակից չափանիշներին և պահանջներին հաշվի առնելով համաշխարհային առաջատար փորձը ինչպես նաև միավորել անարդյունավետ կրկնվող բժշկական ծառայությունները վարչական և օժանդակ հզորությունները որի արդյունքում ՀՀ մարզային հիվանդանոցային ցանցն ի վիճակի կլինի տեղի բնակչությանը տրամադրել որակյալ մատչելի և արդի պահանջներին համապատասխանող բժշկական օգնություն Ծրագրի միջոցներով իրականացվում են արդիականացվող մարզային բժշկական կենտրոնների վերանորոգման կառուցման շինարարական աշխատանքներ հատկացվում են ժամանակակից բժշկական սարքավորումներ ախտորոշիչ լաբորատոր բաժանմունքների ինչպես նաև վիրասրահների ծնարանների և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների հագեցման նպատակով Մատակարարվում է նաև կահույք և բժշկական պարագաներ Ծրագրի շրջանակներում տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերվում հիվանդանոցների ղեկավարման գործառույթների զարգացմանը հատկացվում են համակարգչային սարքավորումներ կառավարման համակարգերի համար և իրականացվում ղեկավար աշխատակազմի վերապատրաստում Ծրագրում ընդգրկված հիվանդանոցները ստանում են տեխնիկական աջակցություն կառավարման գործընթացների իրականացման համար օր որակի ապահովման ներքին համակարգերի մշակում և ներմուծում Բաղադրիչի շրջանականերում իրականացվող ծրագիրը մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև բնապահպանական հարցերին Իրականացվում է արդիականացվող բժշկական կենտրոնների վերանորոգման և կառուցման շինարարական աշխատանքերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մշակվում է բնապահպանական կառավարման պլան յուրաքանչյուր բժշկական կենտրոնի համար Ինստիտուցիոնալ զարգացման բաղադրիչ Ինստիտուցիոնալ...

Other info
   Used charset:UTF-8

   Author: -
   (The author of the document)

   Generator: -
   (Name and version number of the publishing tool used to create the page)

Hosting server info (can be different or more than one):
IP address: 195.250.77.66
Country code: AM
Country: ARMENIA
Region: YEREVAN
City: YEREVAN
ZIP: -
Time Zone: +04:00
Latitude: 40.1811 Longitude: 44.5136